VIETGAHP - CGSpace

sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên ... triển nông thôn, Bộ môn Phân tích định lượng cùng tất các các thầy cô giáo Học viên. Nông nghiệp Việt Nam đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như hoàn ... thấy từ năm 2011 quy trình VietGAHP đã được áp dụng vào chăn nuôi lợn thịt ...

VIETGAHP - CGSpace - Tài liệu liên quan

VIETGAHP - CGSpace

sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên ... triển nông thôn, Bộ môn Phân tích định lượng cùng tất các các thầy cô giáo Học viên. Nông nghiệp Việt Nam đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như hoàn ... thấy từ năm 2011 quy trình VietGAHP đã được áp dụng vào chăn nuôi lợn thịt ...

Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP/GMPs Chuỗi sản ... - VietGAP

(FAPQDCP), Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản,. Bộ Nông nghiệp và Phát triển ... Phần 1: Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn thịt. Nội dung ... Vệ sinh, tiệt trùng tất cả thiết bị được đưa vào trại trước khi sử dụng (tham ... thìa lấy mẫu bằng cách hơ thìa trên ngọn lửa đèn cồn. • Bước 3.

Untitled - CGSpace

hoạt động của con người làm tăng nồng độ khí nhà kính (KNK) trong bầu khí quyển, dẫn tới biến đổi khí hậu (BĐKH), po. Sự thay đổi nồng độ KNK trong bầu.

Front - CGSpace

Nguyen Thi Thu Huyen1, M. Lucila Lapar 2, Ninh Xuan Trung1 and Pham Thi Toan1. Abstract. In Vietnam, there are about four million households producing ...

NDC - CGSpace - CGIAR

Đóng góp do Quốc gia tự Quyết định (NDC) trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt ... Bộ phận quản lý chương trình CCAFS, trường Đại học Wageningen, tòa nhà Lumen, ... nhận thức và năng lực; 2) cơ chế điều phối; 3) phân cấp xuống địa phương và ... Tính nhạy cảm giới và xã hội. Các biện pháp giảm phát thải trong nông.

CSA - CGSpace - CGIAR

phủ bề mặt đất bằng lớp thực vật sống, hoặc bằng tàn dư thực vật đã chết, và (iii) ... điều, chè, rau quả cũng có giá trị xuất khẩu ngày càng lớn, góp phần cân ...

W orkingPaper - CGSpace - CGIAR

This Working Paper has been prepared as an output of the CCAFS Regional ... Dr. Tran Dai Nghia is the Director of the Department of Natural Resources and ...

Untitled - CGSpace - CGIAR

Thực hành CSAq được triển khai trên cơ sở thử nghiệm đưa cá rô phi được thuần ... nguyên nhân khiến thực hành CSAq không được phổ biến trong các chính sách phát triển thủy sản là do ... giảm lượng thức ăn, giảm lượng bùn thải trong ao nuôi. ... Ông/bà có nghe hay biết về BĐKH đang diễn ra tại địa phương? Có □.

ICRAF SEA - CGSpace - CGIAR

31 Dec 2014 ... Estimated yearly research investments to support the Vietnam work in this ... From local authorities, ILR has been collaborating with Hung Yen ...

LUẬN VĂN THẠC SĨ - CGSpace

trại ra đời là kết quả của chính sách tích tụ tập trung đất đai trong nông nghiệp. Trang trại theo nghĩa tiếng Việt – là nông trại có giá trị hàng hóa lớn. Trang trại có.

Diễn đàn đổi mới là gì? - CGSpace - CGIAR

Tóm lược thực tiễn về diễn đàn đổi mới 1, Tháng 11 năm 2013. 1 biến thực phẩm, nhà ... minh học hỏi” vùng tại Trung Mỹ nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường tốt hơn ... Nhiều loại tổ chức khác nhau có thể tham gia Diễn đàn đổi mới:.

Tác động của diễn đàn đổi mới - CGSpace - CGIAR

người - trừ phi chúng ta sử dụng cách tiếp cận lấy ... không? Chúng ta có thấy bất kỳ thay đổi nào trong ... Các diễn đàn đổi mới thực sự bõ công khi chúng cung.

tin tức sự kiện - news & events - CGSpace

Sự cần thiết của nhóm hành động đánh giá nguy cơ an ... nguy cơ từ các khu vực tư nhân, xã hội dân sự và đặc biệt là ... Timeline and support. The taskforce ...

tóm tắt một số dự án nghiên cứu về đánh giá nguy cơ ... - CGSpace

thịt lợn, rau và cá bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá nguy cơ vi sinh vật. Ngoài ra, PigRISK ... sân bay Biên Hòa áp dụng cách tiếp cận (ĐGNCSK). Các dự án này ... thực hiện là Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Sinh thái, ...

Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây ... - CGSpace

thiếu đối với sự sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất của cây trồng. ... gieo trồng thường dựa vào số liệu khí tượng trung bình nhiều năm. ... thấp đạt 3.0 m/s tháng 5 và 3.4m/s tháng 6 trong khi vùng cao tương ứng là 2.1 m/s và 2.4 m/s. ... 26%. 10%. 6%. Nhóm cây trồng cạn (ngô, lạc, sắn, khoai lang). 84%. 10%.

Event Report - CGSpace - CGIAR

Strengthening the gender lens in agricultural production ... 'gender lens' in the research agenda of ACIAR projects ... các loại cây trồng mang tính tự cung tự cấp.

CSA Book Vietnam.pdf - CGSpace - CGIAR

Xử lý phèn và cải tạo đồng ruộng bằng việc bỏ hóa đất xen chu kỳ gieo trồng ... Ứng dụng trồng băng cỏ chống xói mòn cho nương ngô, sắn trên đất dốc .......128 ... QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016): hướng tới nông thôn xanh, sạch, đẹp, cải ... đốm vàng thì cấy lúa vụ mùa, thấy ở suối có rêu nổi lên thành mảng là trời ...

Thúc đẩy diễn đàn đổi mới - CGSpace - CGIAR

Tóm lược thực tiễn về diễn đàn đổi mới 10, Tháng 11 năm 2013. 1. 'Đến trưa ... nước, nhưng nông dân thì quan tâm hơn tới các loài ... tích vấn đề tập thể để vượt qua thử thách và tận dụng ... nhiều công việc liên quan của diễn đàn đổi mới!

June 2016 - CGSpace - CGIAR

14 Jun 2016 ... ... research to policy. Hanoi, Vietnam: Field Building Leadership Initiative. ... FBLI. Field Building Leadership Initiative. FL. Future Leader. HSPH.

Giám sát diễn đàn đổi mới - CGSpace - CGIAR

quản lý diễn đàn và các hoạt động của nó, thay đổi chính sách hay thúc đẩy sự ... Đảm bảo sự tham gia của các thành viên diễn đàn. Giám sát diễn đàn đổi mới.

Assessing competitiveness of smallholder pig farming in ... - CGSpace

better lives through livestock ... four communes of Son La and Hoa Binh provinces in Vietnam, as well as the ... In the first round, half of the districts in each of the selected provinces were ... Available at https://hdl.handle.net/10568/16888.

Xây dựng năng lực đổi mới thông qua diễn đàn đổi mới - CGSpace

Diễn đàn đổi mới là không gian cho việc học hỏi và ... đàn thông qua các chuyến thăm trao đổi giữa các thành viên diễn đàn khu vực; suốt toàn bộ lĩnh vực bằng.

ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí ở hà nội ... - CGSpace

Tất cả các chương trình trên nhằm thúc đẩy những cách tiếp cận có sự tham gia và chủ yếu tập trung vào chính sách và các hoạt động nhằm giảm thiểu ÔNKK,.

Ô NHIỄM Salmonella Ở CÁC ĐIỂM GIẾT MỔ GIA CẦM ... - CGSpace

Trong số đối tượng đặc biệt quan tâm là Salmonella ô nhiễm thân thịt với tỷ lệ cao, đã phát hiện 2 serotype (S.enteritidis và S.typhimurium) thuộc nhóm vi sinh ...

đào tạo và nghiên cứu về đánh giá nguy cơ sức khỏe ở ... - CGSpace

Đánh giá nguy cơ là một trong ba cấu phần quan trọng của khung phân tích nguy cơ. ... quả nghiên cứu và đào tạo tập huấn về đánh giá ... nghiên cứu đánh giá cao cách tiếp cận này trong ... Trần Thị Tuyết Hạnh, T.T.T. and N.V. Hung,.

Reflection on the use of mobile phones for monitoring ... - CGSpace

Reflection on the use of mobile phones for monitoring gender indicators related ... For the analysis, we consider the minimum standards of sex-disaggregated data collection. ... c/o Agricultural Genetics Institute (Vien Di Truyen Nong Nghiep),.

MÔ HÌNH NUÔI GIUN QUẾ - CGSpace - CGIAR

Giảm thiểu và các dịch vụ môi trường ... Sử dụng phân giun quế, phân chuồng, phân ... quế) bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu hóa chất nông.

nông thuận thiên - CGSpace - CGIAR

nghiên cứu phát triển, khoa học khí hậu và khoa học trái đất nhằm xác định và ... Ảnh chụp trang bìa: Neil Palmer- CIAT ... khai thực hiện các giải pháp và sáng.

CHAPTER 4 What do climate-change terms ... - CGSpace - CGIAR

Viet Nam (in Vietnamese) at http://www.vnbaolut.com/index_uni.html. 5 This refers to ozone near the ground, a chemical reaction resulting from incomplete ...

Truyền thông trong diễn đàn đổi mới - CGSpace - CGIAR

Truyền thông là nguồn điện cung cấp năng lượng cho diễn đàn. Truyền thông giúp tạo ra những dòng thông tin đều đặn giữa các phần khác nhau của diễn.

List of participants – Vietnam in-country partners - CGSpace

Nguyen Thị My Phung ... Tran Cong Thang. Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural. Development (IPSARD) [email protected]

Tom tat nghien cuu so 6-Kate Wilkins.indd - CGSpace - CGIAR

cáo nông dân quy mô nhỏ lẻ sản xuất bền vững, và có thể giải ... đánh giá nhu c u và cơ h i các sáng ki n trên cây l y c . Các nghiên c u này ... Quảng và Quảng Thạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam; so sánh với các kỹ thuật canh tác thông minh ...

CHƯƠNG 10 Công cụ 3 Lịch sử thôn bản và thiên tai ... - CGSpace

Hình 2.1: ҺŶ ŐŝĂŝ ĜŽҢŶ ĐŚşŶŚ ĐӆĂ ƋƵĄ ƚƌŞŶŚ ... động giao đất và lập bản đồ, hoặc là lãnh đạo địa phương hoặc thành viên của ... Di chuyển các tấm giấy ghi chú khi xây dựng cây vấn đề có thể giúp học viên hình dung ... Phân bón &.

công trình nghiên cứu - original paper - CGSpace

vào sự phân bố, mật độ của Salmonella trong thịt lợn đã nấu chín, tần suất và lượng sử dụng thịt lợn của người dân. Nghiên cứu chỉ đề cập tới điều kiện chế ...

Participatory Land Use Planning for Climate ... - CGSpace - CGIAR

trap ponds, swamps, canals, rice paddies, etc ... b For example, pond size for fish raising must be indicated in square meters or fish cage size ... Ngô Thị Phấn.

tỷ lệ nhiễm salmonella trên lợn tại một số trang trại và lò ... - CGSpace

Lò giết mổ cũng là một nguồn tàng trữ vi khuẩn có thể lây nhiễm sang người [19]. Salmonella typhimurium gây viêm đại tràng và tiêu chảy mãn tính ở lợn. Sự lây ...