VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

9 Tháng Năm 2019 ... về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. (Tiếp theo ... 89 Các nước thuộc Liên Xô, Đông Đức cũ Từ 1,0 đến dưới 1,5. 70.000. ... 76.400.000. 686 Xe hai bánh HONDA. PCX 150. 149,3. 110.300.000.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Tài liệu liên quan

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

9 Tháng Năm 2019 ... về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. (Tiếp theo ... 89 Các nước thuộc Liên Xô, Đông Đức cũ Từ 1,0 đến dưới 1,5. 70.000. ... 76.400.000. 686 Xe hai bánh HONDA. PCX 150. 149,3. 110.300.000.

V Ă N B Ả N PHÁP LU Ậ T KHÁC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

20 Tháng Sáu 2019 ... ống h óa văn b ản qu y ph ạm pháp lu ật thu ộc lĩnh vự c qu ản lý nh à n ướ c củ a B ộ Tài ch ... chó và bóng đá quốc tế. 31/3/2017 còn hiệu lự.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Công báo nước CHXHCN Việt ...

30 Tháng Mười 2017 ... CH6O3N2. 740 Valeraldehit. Pentanaldehyde. 29121990 110-62-3. C5H10O. 741 Valeryl clo. Valeryl chloride. 29159090 638-29-9. C5H9OCl.

PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

27 Tháng Giêng 2015 ... (Kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-CTN ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Chủ ... Hiện trú tại: Số 10, ngõ 61, đường Vĩnh Xuân Nam, khóm 013 ...

PHẦN VĂN BẢN KHÁC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

20 Tháng Mười 2013 ... bệnh viện, viện nghiên cứu và trung tâm y tế. Điều 2.2 ... GSP) là các biện pháp đặc biệt, phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, sản ... đánh giá lại xem có đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định không. 2.10. ... Theo quy mô của đơn vị, kho thuốc phải có đủ nhân viên, có trình độ phù.

BỘ TƯ PHÁP - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

24 Tháng 4 2014 ... bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số ... dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; xử lý luật sư vi phạm nghĩa ...

PHÁP LỆNH Dân số - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

8 Tháng Tám 2013 ... Pháp lệnh này quy định về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân ... Nhà nước có chính sách và biện pháp cần thiết ngăn chặn việc lựa ...

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng ...

30 Tháng Mười Hai 2015 ... ở vùng biển quốc tế thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà Trọng tài hoặc Tòa án ... Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng ... yêu cầu thuyền viên làm bất kỳ vào thời điểm nào. ... chủ tàu và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển. Điều 81.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

7 Tháng Ba 2019 ... Mục đích ban hành. 1. Hướng dẫn này nhằm giúp Kiểm toán viên Nhà nước (viết tắt là KTVNN) vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa ...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - Công báo nước CHXHCN ...

20 Tháng 2 2017 ... phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ ... kỳ: Thành viên tham gia gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp phải nộp giấy tờ có giá ... CÔNG BÁO/Số 131 132/Ngày 10-02-2017. 37 theo quy định hiện hành để ... a) Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiến lược, ...

GPP - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

24 Tháng Ba 2015 ... Bộ Y tế quy định về lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc GPP”; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

10 Tháng 4 2019 ... số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; ... Nhận, bảo quản bài thi tự luận và Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh được ... Chấm bài thi trắc nghiệm. 1. Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho các trường ĐH, CĐ chủ trì tổ ...

BỘ Y TẾ - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chinhphu.vn

25 Tháng Bảy 2012 ... trong nước tiểu với điều kiện không sử dụng hCG hỗ trợ hoàng thể. 3. Thai lâm sàng là các trường hợp siêu âm có túi thai. Mục II. QUY TRÌNH ...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

28 Tháng Mười Một 2015 ... Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được. (Phụ lục I). 2. Danh mục máy ... lắp lẫn được với khuôn nhập khẩu từ nước ngoài. 141 ... S8-71958, S8-71969, S8-71983, SS8-71974. (dùng cho máy ...

BỘ Y TẾ - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

26 Tháng Năm 2015 ... Thông tư này quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện, chức trách, nhiệm ... (ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Công báo nước CHXHCN Việt ...

8 Tháng Mười Một 2013 ... Vàng trang sức, mỹ nghệ có nhiều hơn một bộ phận chính (ngoại trừ vật liệu hàn và các bộ phận phụ như: chốt, ốc vít... nếu có) là hợp kim ...

VĂN BẢN HỢP NHẤT - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính ...

2 Tháng Tám 2014 ... Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính ... sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày ...

thông tư - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

26 Tháng 2 2018 ... 7.2.2 Gà hướng trứng Các giống: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline,. Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock-.

2010_692 693-2052_QĐ-TTg.pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

27 Tháng 2 2015 ... Nam (Ba Tơ và phụ cận), khu du lịch Tây Bắc (Trà Bồng và vùng phụ cận); các ... Đầu tư, nâng cấp cảng Sa Kỳ và phương tiện vận tải ra đảo Lý Sơn. ... Lai của tỉnh Quảng Nam bắt đầu từ KKT Dung Quất chạy dọc ven biển ...

2019_485 486_190-QĐ-BTC..pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

20 Tháng Sáu 2019 ... c qu ản lý nh à n ướ c củ a B ộ Tài ch ính kỳ 2014 - 2018. (Tiếp theo C ... ật số 365/2016/TT-B. T ... Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngự.

văn phòng chính phủ - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

9 Tháng 4 2017 ... Công báo in là Công báo được in trên giấy; Công báo điện tử là bản điện ... chữ; phía dưới có đường kẻ đôi, kẻ ngang, nét liền, màu mực đỏ, ... Kỹ thuật trình bày phần đầu ấn phẩm Công báo theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02.

2019_35 36_1824-QĐ-TTg..pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

10 Tháng Giêng 2019 ... nghiệp; phát huy lợi thế so sánh để phát triển du lịch. 2. ... hiện có (cảng Vĩnh Long, Bình Minh, An Phước) đáp ứng nhu cầu bốc dỡ, phục vụ.

2010_499 500-1386_QĐ-TTg.pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

16 Tháng Giêng 2015 ... Bổ sung Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2010 của. Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ... Nguyễn Tấn Dũng. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

2019_621 622_999-QĐ-TTg..pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

21 Tháng Tám 2019 ... quản lý nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực ...

văn bản hợp nhất - bộ tài chính - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

3 Tháng 4 2019 ... chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng ... hữu xe. Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương thể hiện ... hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu.

2019_411 412_618-QĐ-BTC..pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

8 Tháng Năm 2019 ... Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. BỘ TRƯỞNG BỘ ... Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng ... 984 FORD. ECOSPORT TITANIUM. 1,5. 5.

bộ kế hoạch và đầu tư - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính ...

28 Tháng Mười Một 2015 ... thuế nhập khẩu. Số. TT. Tên mặt hàng. Nhóm Phân nhóm. Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật. 1 Xe goòng lò nung tuynen 8428 39 90. 2.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

1 Tháng Sáu 2014 ... Chiều rộng cầu (B) là khoảng cách giữa tim 2 dây treo theo phương ngang ... năng tính đổi mô men xiết thành lực kéo trong bu lông. 4. Công ...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

8 Tháng Bảy 2019 ... Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Căn cứ ...

BỘ XÂY DỰNG - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chinhphu.vn

12 Tháng Mười Một 2014 ... tầng làm sàn phòng, tránh bão, lụt; lập biên bản xác nhận hoàn ... c) Tổ chức nghiệm thu xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành phần ...

2019_399 400_70-QĐ-BXD..pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

2 Tháng Năm 2019 ... TCXDVN. 227:1999 “C ốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang”. TCXDVN ... Ban hành TCXDVN 253:2001 “L ắp đặt thiết bị ... XDVN 305:2004 “B.

2019_35 36_2490-QĐ-CTN..pdf - Công báo nước CHXHCN Việt ...

CÔNG BÁO/Số 35 36/Ngày 10-01-2019. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC ... Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ... Cát Bi, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng.

BỘ CÔNG AN - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

12 Tháng Giêng 2017 ... cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an. 2.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC - Cong bao Chinh phu - Chinhphu.vn

12 Tháng 4 2019 ... Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ... phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng.

bộ giao thông vận tải - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính ...

1 Tháng Sáu 2014 ... Mố neo là kết cấu khối lớn bằng bê tông cốt thép và đá xây có phần ... Để kiểm tra được lực của bu lông khi xiết, thiết bị xiết bu lông phải có ...

NGHỊ ĐỊNH THƯ - Công báo nước CHXHCN Việt Nam - Chính phủ

6 Tháng 2 2015 ... Góc phương vị toạ độ mốc giới số 598 đến mốc giới số 599 là 132° 21' 04", khoảng cách là. 1194,80m. Góc phương vị toạ độ mốc giới số 599 ...