02 CÔNG BÁO/Số 05 06/Ngày 12-01-2012

12 Tháng Giêng 2012 ... Tr giá m i. 100%. A. XE DO NH T S N XU T. I. Xe do hãng Honda s n xu t. 1. Lo i xe 50cc ... Sym Attila 125 M9B (Th ng ñùm, ñ i cũ). 21.900.000.

02 CÔNG BÁO/Số 05 06/Ngày 12-01-2012 - Tài liệu liên quan

76 CÔNG BÁO/Số 637 638/Ngày 27-10-2012 - ILO

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới ... Tăng tỷ lệ trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp lên 20/100.000 trẻ em vào ... chính sách, chiến lược và quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. ... tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ.

02 CÔNG BÁO/Số 05 06/Ngày 12-01-2012

12 Tháng Giêng 2012 ... Tr giá m i. 100%. A. XE DO NH T S N XU T. I. Xe do hãng Honda s n xu t. 1. Lo i xe 50cc ... Sym Attila 125 M9B (Th ng ñùm, ñ i cũ). 21.900.000.

CÔNG BÁO/Số 651 652/Ngày 11-11-2012 23 - Vbpl.vn

11 Tháng Mười Một 2012 ... 500EC. Dimethoate 400 g/l . Fenobucarb 100 g/l. Số thứ tự 436, trang 80. Công ty TNHH. Minh Long. Công ty TNHH SX. TM DV Thu Loan. 8.

CÔNG BÁO/Số 109 110/Ngày 22-01-2012 45 THÔNG TƯ Ban ...

22 Tháng Giêng 2012 ... Bảo quản thuốc a) Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc; b) Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý; c) Các ...

CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 85 QUYẾT ĐỊNH ... - ILO

29 Tháng Năm 2012 ... ương có ít nhất 1 trường cao đẳng nghề và 1 trung tâm dạy nghề kiểu ... người dạy trong các cơ sở dạy nghề ngoài công lập), trong đó dạy cao đẳng nghề ... 2015 đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 2 ... tạo nghề cho các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội và phổ cập ...

26 CÔNG BÁO/Số 165 166/Ngày 21-02-2012 LUẬT ĐO LƯỜNG ...

21 Tháng 2 2012 ... Hệ đơn vị đo quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI) là hệ thống đơn vị đo có tên gọi, ký hiệu và quy tắc thiết lập các đơn vị ước, bội cùng ...

72 CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 QUYẾT ĐỊNH ... - ILO

29 Tháng Năm 2012 ... khó khăn giảm 10%) hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật ... chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù ...

Báo cáo ngày 21-11-2012 của Bộ Công an sơ kết 5 ... - Dự thảo online

Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo thi hành Luật Cư trú trong lực lượng Công an nhân dân, ban hành Kế hoạch số 10/BCA-V19 ngày 12/02/2007 và Chỉ thị ...

22 CÔNG BÁO/Số 163 164/Ngày 19-02-2012 LUẬT KHIẾU NẠI ...

19 Tháng 2 2012 ... 6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng. 7.

CÔNG BÁO/Số 109 110/Ngày 22-01-2012 45 THÔNG ... - Vbpl.vn

22 Tháng Giêng 2012 ... có đơn thuốc đi kèm phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;. - Thuốc ... b) Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý;.

58 CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 QUYẾT ĐỊNH ... - ILO

25 Tháng Năm 2012 ... Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm ... trong khi tình hình HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, sự chuyển dịch dần ... b) Tăng tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

72 CÔNG BÁO/Số 387 388/Ngày 10-06-2012 QUYẾT ĐỊNH Phê ...

29 Tháng Năm 2012 ... Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; ... Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan ... đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ.

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 11/5/2012 đến ... - isaaa

11 Tháng Năm 2012 ... 11. Nguồn nhiên liệu sinh học mới từ giống lai lúa miến ngọt Ceres ... Mười biện pháp của Trung Quốc để thúc đẩy việc chuyển đổi nông nghiệp truyền ... đồng tâm và ủng hộ công nghệ sinh học để bảo đảm an ninh lương thưc ... Giám đốc quản lý sản phẩm Amyris là Todd Pray cho biết, "Các kết quả từ ...

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 8/6/2012 đến ... - isaaa

8 Tháng Sáu 2012 ... Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 8/6/2012 đến ngày 15/6/2012 ... Những đột biến của Bt Cry và Cyt khắc phục được tính kháng của ...

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 7/11/2012 đến ... - isaaa

7 Tháng Mười Một 2012 ... Các giống lúa mới giúp tăng năng suất cho nông dân vùng cao ở Philippines ... Cây trồng có thể nhận ra vi sinh vật gây bệnh và vi sinh vật có lợi ... Đây là Dự án do IRRI đứng đầu nhằm phát triển giống lúa C4, một giống ... án về công nghệ sinh học ở châu Phi tại thực hiện tại bảy quốc gia - Burkina Faso, ...

Bản tin cây trồng công nghệ sinh ngày 18/2/2012 - isaaa

18 Tháng 2 2012 ... Vai trò của PEPCK trong biến dưỡng malate khi khí khổng đóng lại ... trong những dung môi quan trọng để duy trì áp lực cương lên khi khí khổng mở. ... Theo khám phá như vậy, các nhà khoa học đã kết luận rằng cơ chế biến ...

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 03/8/2012 đến ... - isaaa

3 Tháng Tám 2012 ... học giả nghiên cứu về đói nghèo ở nông thôn và kinh doanh thực ... cho thấy sự kết hợp của việc sử dụng các giống cây trồng chịu hạn và ... Trong một thông cáo báo chí, Daff cho biết ngô "GM đã được sửa đổi ... ở bông và ngô, các nguyên tắc IRM cho cây trồng Bt và ý nghĩa của nó cho việc thiết kế các.

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 10/10/2012 đến ... - isaaa

10 Tháng Mười 2012 ... Có đến 90% ngô nhập khẩu ở Mexico là giống chuyển gen ... nhỏ, bao gồm nhóm của cái gọi là RNA nhiễu ngắn (siRNAs) – tức là các phân tử ... Kết quả cho thấy giống ngô Bt không ảnh hưởng gì đến quần cư arthropod.

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 - Bộ Công thương

6 Tháng Ba 2014 ... vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm ... bản cam kết thực hiện giao kết hợp đồng lao động (thực hiện ký hợp ...

Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 - TNUT

Căn cứ Điều 3 Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ ... b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 Về cấp giấy

4 Tháng Chín 2012 ... d) Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc ... b) Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2012 Hướng ...

21 Tháng Tám 2012 ... (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ...

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 - NTU

Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được ... d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;.

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 quy định về

đơn vị theo Báo cáo tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan ... b) Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng ...

Kèm theo thông tư số 102/2012 /TT-BTC ngày 21/06/2012 ... - Vbpl.vn

21 Tháng Sáu 2012 ... TÂY BAN NHA. 85. 80. 80. 75. 110. 20. 1. THỤY ĐÍÉN. 85. 80. 80. 75. 110. 21. 1. THUY s i. 85. 80. 80. 75. 110. 22. J. LIÊN BANG NGA. 85. 80.

Số: 102/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012 ... - Vbpl.vn

21 Tháng Sáu 2012 ... vi) Tiền chiêu đãi; mua quà tặng đối ngoại: Đối với các đoàn đi công ... phí bảo đảm cho người đi công tác nước ngoài theo quy định tại khoản ...

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 - TNUT

phường, thị trấn sau đây gọi chung là công chức); biểu mẫu báo cáo thống kê ... a) Bản “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức” là tài liệu do công chức kế.

161 /2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ ...

2 Tháng Mười 2012 ... Việt Nam ở nước ngoài; các khoản chi ngân sách có tính đặc thù ... độ báo cáo, thì có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán.

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 - TNUT

bản, quản lý hồ sơ, tài liệu của đơn vị trước khi giao nộp vào lưu trữ cơ quan. ... tài liệu đã đến hạn nộp lưu từ các đơn vị, cá nhân và lập Biên bản giao nhận.

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của ... - SYT Kon Tum

b) Nhà hộ sinh; c) Trạm y tế cấp xã; d) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ. 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh.

Số: 214 /2012/TT-BTC -— Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012 Căn ...

6 Tháng Mười Hai 2012 ... triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban ... (b) Tài liệu, hồ sơ về hợp đồng dịch vụ: Là tài liệu, hồ sơ ghi lại công việc đã thực ... tiếp theo hay không và nếu có thì hành động đó là gì.

Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Luật giáo dục. - TNUT

CÔNG BÁO/Số 473 474/Ngày 04-8-2012. QUỐC HỘI ... thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ của giáo dục đại học. ... tuyên dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm; ... Thời gian đào tạo theo tín chỉ được xác định trên cơ sở số học phần và khối.

123/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 th - Vbpl.vn

27 Tháng Bảy 2012 ... Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu ... được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu ... hành co phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ...

Báo cáo số 3452/BC-BNV ngày 21/9/2012 của Bộ Nội vụ về tình

Khen thưởng đã và đang đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân đồng ... 19-CT/TW về Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ... bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (thay thế Nghị định số ... hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc.

PHỤ LỤC SỐ 01 Kèm theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 ...

28 Tháng Mười Hai 2012 ... Kèm theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính ... Hàng mua đang đi đường. 16 ... Giấy phép và giây phép nhượng quyền ... B - TÀ I S Ả N D À I H A N. (200 = 210 220 240 250 260). 200.

Công bố chậm nhất hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết ... - medipharco

13 Tháng 4 2016 ... XUẤT - KINH DOANH - XUẤT NHẬP KHẨU trực tiếp thuốc chữa bệnh, ... ảnh hưởng đến hoạt động SX – KD của các doanh nghiệp trong đó có. Công ty. ... 3 Ông: Nguyễn Minh Ngọc Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.