dạy học địa lí tự nhiên đại cương ở trường đại học sư phạm thái ...

áp cao Xibia và áp thấp Iran. Góc 4: Góc vận dụng. Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tiễn: - Giải thích hiện tượng hút bớt không khí trong.

dạy học địa lí tự nhiên đại cương ở trường đại học sư phạm thái ... - Tài liệu liên quan

tập địa lí tự nhiên đại cương - Trường Đại học Sư Phạm - ĐH THái ...

30 Tháng Giêng 2019 ... học, địa chất học, Địa lí tự nhiên đại cương. - Đề tài khoa học: ... Nguyễn Phương Liên, Giáo trình Phương pháp dạy học Địa lí 1. Nguyễn ...

dạy học địa lí tự nhiên đại cương ở trường đại học sư phạm thái ...

áp cao Xibia và áp thấp Iran. Góc 4: Góc vận dụng. Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng thực tiễn: - Giải thích hiện tượng hút bớt không khí trong.

DẠY HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ ...

Sự thay đổi giáo dục từ cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực sẽ giúp cho sinh viên Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm. Thái Nguyên khi ra trường đáp ...

Cơ nhiệt đại cương - Thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khái niệm về dao động . 5.2. Phương trình cơ bản. 5.3. Các lời giải ... 5.4. Dao động cơ điều hòa. 5.5. Dao động cơ tắt dần. 5.6. Dao động cưỡng bức. Bài tập.

Trắc địa đại cương - khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... Phương pháp tính toán các loại góc cơ bản, các bài toán trong trắc địa. 4.1.3. Các phép đo cơ ... thước Trái Đất, biểu diễn mặt đất thành bản đồ, đo đạc bố trí các công trình. Người học được ...

10. Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

(Ban hành theo quyết định số 2038/QĐ-ĐHSP, ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng ... Đào tạo giáo viên Vật lý trình độ đại học; có đủ năng lực dạy bộ môn Vật lý, bộ môn Khoa ... tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động ở trường phổ thông. Am hiểu ... 6. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo khi biên soạn.

PGS. TS. Phạm Văn Toàn - khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Họ và tên: PHẠM VĂN TOÀN ... bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo ... Nguyêñ Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyêñ Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn và Văn Phaṃ.

Một đề cương nghiên cứu khoa học mẫu - Trường Đại học Phạm ...

Căn cứ kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong Sinh viên năm học 2017-2018. Nay Khoa thông báo cho toàn bộ SV của Khoa biết đăng ký và thực ...

đề cương môn học - Aptech - Trường Đại Học Sư phạm kỹ thuật ...

5 Tháng Năm 2014 ... Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 . ... 43. 1.1.1. Làm quen với Ribbon và giao diện mới . ... Khởi động chương trình Microsoft PowerPoint .

Phụ lục 1 - Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS TRẦN ... nghệ chế tạo máy theo tiếp cận CDIO tại Trƣờng Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố ... Bảng 3.9. Minh họa sơ đồ các khối kiến thức trong CTĐT . ... triển CTĐT theo tiếp cận CDIO và thực hiện việc xây dựng đề cƣơng chi tiết chƣơng ...

MỤC LỤC - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

ĐH & SĐH ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ bản đáp ứng yêu cầu ... nghiên cứu khoa học” (www.hcmup.edu.vn) . Ngoài ra các ...

Hóa vô cơ - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chuyên ngành Hóa vô cơ, mã số 62 44 01 13. 12.1. Kiến thức. Có hệ thống tri thức khoa học Hóa học vững vàng và am hiểu những kiến thức chuyên sâu về ...

Đại số và lý thuyết số - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chuyên ngành Đại số và lý thuyết số, mã số 60 46 01 04. 2.1. Kiến thức. Nắm vững những kiến thức, cơ bản, nền tảng về Đại số, Hình học, Giải tích, Cơ sở.

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG ...

Hướng dẫn thực hiện Quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học. Sư phạm ... thi, số báo danh trên các trang thông tin điện tử: http://sdh.tnu.edu.vn và.

Di truyền học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Có các kiến thức cơ sở cốt lõi của chuyên ngành Di truyền học như: Sinh học tế bào, Sinh học cơ thể, Sinh học quần thể, Cơ sở và phương pháp sinh học phân ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ, hệ viết lại, văn phạm; ... Có kỹ năng trình bày: kỹ năng thuyết trình (báo cáo thảo luận, trình bày cách giải ... Rèn luyện và Phát triển năng lực thực hành/thí nghiệm các nội dung về kỹ ... kéo co, cũng như phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu, trọng tài trong đẩy ...

TIẾNG ANH - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

TIỂU HỌC - TIẾNG ANH (Primary Education - English) ... Thời gian đào tạo: 4 năm ... Đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học; có đủ năng lực giảng dạy ở Tiểu ... Có các kỹ năng sư phạm dạy các môn và dạy từng môn riêng từ lớp 1 đến lớp ...

xem chi tiết - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

1998 | Bộ KS các định luật động lực học. 164. TN6. TN7 8 ... Bộ thí nghiệm định luật Boyle-Mariotte, Gay-. 2015 | Lussac và Charles (Amontons). 2015 | Máy ...

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG ...

25 Tháng Ba 2019 ... Trong vườn, muôn loài hoa đua nở nhưng ít ai nhắc đến hoa Râm Bụt. Râm Bụt ... Các chú ếch, nhái không còn ai đùa với mình, bớt nhảy ... Ron bơi theo dòng nước và say mê ngắm cảnh: một cánh đồng lúa tươi tốt, một bầu.

5. Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Mục đích đào tạo: Đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học; có khả năng tổ ... làm công tác chuyên môn ở các phòng, sở giáo dục đào tạo; giảng dạy tại các cơ sở ... Có kiến thức và kỹ năng tin học đạt chuẩn trình độ tin học quốc tế IC3; sử dụng ... Yêu nước, có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề xã hội, đất.

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Mục đích của việc xây dựng Quy chế là: - Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. - Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính ...

Thủ tục chi tiết xem tại đây - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

01 Bản chính Mẫu C37-HD. Riêng đối với CBGV bảo vệ thành công CH, NCS bổ sung thêm bảng điểm kết quả học tập hoặc văn bằng (bản sao) và giấy xác ...

KHOA HÓA HỌC - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN. - Tốt nghiệp Thạc sỹ năm, tại trường: 2007 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. - Tốt nghiệp ...

Vật lý chất rắn - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chuyên ngành Vật lí chất rắn, mã số 60 44 01 04. 23.1. Kiến thức. Nắm vững những kiến thức cơ bản, nền tảng về Vật lí học, bao gồm vật lí đại cương, Vật lý lý ...

thông báo - Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

7. PEP141 Giáo dục học. Giáo dục học. 2012 x. 2. 8. ENG131 Tiếng Anh 1 ... Tập bài giảng Những vấn đề hiện đại trong DH vật lý. 2010 x. 0 ... Tài liệu bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm về ứng ... Bồi dƣỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở Tiểu học.

2. Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Có năng lực về ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giảng dạy, giao ... đề chính trị - xã hội trong thực tiễn và đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục ...

Lý luận và PPDH Vật lý - Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

... pháp dạy học Vật lý mã số 62 14 01 11 ... chuyên sâu về chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, có năng lực hướng dẫn ... Triển khai và phát triển chương trình, sách giáo khoa vật lí để tổ chức dạy học ở bậc học phổ ...

Quản lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chuyên ngành Quản lý Giáo dục, mã số 62 14 01 14. 10.1. ... về Quản lý giáo dục tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục, các Sở.

LÝ LỊCH KHOA HỌC - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

ascorbic trong thuốc giảm đau hạ sốt trẻ em Hapacol Kids theo phương pháp lọc ... vitamin B6 trong viên nén Pyraneuro theo phương pháp lọc Kalman", Kỷ yếu ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Vật lý. Mã số: 9140111 ... học tập một số kiến thức về “dòng điện trong kim loại và chất bán dẫn” (Vật lí 11) ........ 122 ... Tiêu chí đánh giá NLKH thông qua giải bài tập thí nghiệm .... 126. Bảng 4.1. ... tiết những gì họ đang nhìn thấy và các ví dụ tƣơng tự. Nêu ra vấn đề cần.

HỘI THẢO KHOA HỌC - Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

đức của người thầy giáo (lòng yêu người, yêu nghề, lý tưởng nghề cao đẹp, lối ... hoạch rèn luyện các kỹ năng dạy học như tiến hành soạn giáo án tổ chức tập ... GD & ĐT quản lý, tuyển dụng; Phòng Giáo dục tuyển GV Tiểu học và THCS rồi ... năng lực, khắc phục trạng thái nhà trường 2-4-8 (hai bìa SGK, bốn bức tường,.

Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao. - Hiểu biết ... Coi trọng vị trí, vai trò của GDTC trong hệ thống giáo dục phổ thông; thường xuyên cập ...

NIÊN GIÁM - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

http://www.dhsptn.edu.vn. MỤC LỤC ... Phần 1: Quy chế đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm - Đại học ... http//:www.daotao.tnu.edu.vn/dhsp.

Ngôn ngữ Việt Nam - Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam, mã số 60 22 01 02. 10.1. ... ngữ học hiện đại, Ngữ pháp chức năng, Ngữ dụng học và dụng học Việt ngữ, Cấu trúc.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Hoạt động dạy học và thí nghiệm hỗ trợ dạy và học một số kiến thức về: “Dòng điện trong kim loại và chất bán dẫn” trong chương trình Vật lí lớp 11 THPT. - NLKH ...

lÞch sö triÕt häc - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

thông thái; trong tiếng Trung Quốc từ Triết có nghĩa là lý trí; trong tiếng. Phạn cổ từ ... cuộc đấu tranh giữa các đường lối triết học (duy vật và duy tâm, biện chứng.