hướng dẫn viết báo cáo - Khoa Khoa học Xã hội - Đại học Hoa Sen

5 Tháng 4 2016 ... Biên soạn: Biện Thị Thanh Mai ... Tránh nhắc lại kết quả nghiên cứu. ... http://www.psychology.org.au/Journal.aspx?ID=1202. Tài liệu điện tử.

hướng dẫn viết báo cáo - Khoa Khoa học Xã hội - Đại học Hoa Sen - Tài liệu liên quan

khoa luat – huong dan thuc tap & viet khoa luan - Sinh viên Khoa ...

Báo cáo thực tập (Nội dung viết theo quy định của khoa). 2. ... đề lý luận hoặc thực tế cấp bách. ... chỉnh sửa bài trước khi nộp bài chính thức và kết luận về lỗi đạo văn) và quyết ... định về đạo văn và xử lý đạo văn của Trường Đại học Kinh tế TPHCM ... Trang bìa chính: in trên giấy bìa, nên trình bày trang trọng và đẹp, tránh.

hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp - Sinh viên Khoa Luật UEH

Nhật ký thực tập (Nội dung thể hiện theo quy định của khoa). 3. Phiếu đồng ý tiếp nhận thực tập của đơn vị thực tập. 4. Phiếu nhận xét đánh giá thực tập phải có ...

hướng dẫn thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp - Khoa Kinh tế ...

Mục đích, yếu cầu và phạm vi thực tập, khóa luận tốt nghiệp. ... một tổ chức và viết báo cáo thực tập; và (2) hướng nghiên cứu, sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp ... nhiên vẫn phải bảo đảm có được xác nhận của đơn vị thực tập khi kết thúc thời ... Điểm bài luận tốt nghiệp (60%): Điểm trung bình cộng của giảng viên chấm 1.

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề khoa học - Bộ Khoa học & Công ...

22 Tháng Chín 2016 ... Mục đích yêu cầu của chuyên đề: Vì chuyên đề là một nhánh của đề ... đã hoàn thiện (TD: Chọn vật liệu chế tạo mới, thay đổi kết cấu của máy,.

Hướng dẫn viết báo cáo và trích dẫn tài liệu ... - Khoa Khoa học Xã hội

5 Tháng 4 2016 ... Trang bìa ngoài chứa các thông tin cơ bản của bài báo cáo, bao gồm: ... Nếu sinh viên làm đề tài theo nhóm, cần trình bày vắn tắt cách phân ...

hướng dẫn viết báo cáo - Khoa Khoa học Xã hội - Đại học Hoa Sen

5 Tháng 4 2016 ... Biên soạn: Biện Thị Thanh Mai ... Tránh nhắc lại kết quả nghiên cứu. ... http://www.psychology.org.au/Journal.aspx?ID=1202. Tài liệu điện tử.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO - Khoa Khoa học Xã hội - Đại học ...

5 Tháng 4 2016 ... Báo cáo Thực Tập Nhận Thức dưới hình thức Học Tập Phục Vụ Cộng Đồng ... trình bày một bài báo cáo trong quá trình thực hiện khóa luận tốt ... Trang bìa trong có nội dung và hình thức trình bày như trang bìa ... Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1998) ... Tên sách: Những câu chuyện nhỏ mang triết lí lớn.

Học phần "Thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt ... - Khoa Marketing

15 Tháng Chín 2019 ... (3) Đánh giá hiện trạng hoạt động Marketing tại các doanh nghiệp và đề xuất các ... khóa/khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh theo đề tài đã chọn dưới sự ... Sinh viên phải nắm được kỹ năng viết một báo cáo thực tập/khóa luận ...

danh sách thực tập và viết khóa luận cuối khóa ... - Khoa thương mại

17 Tháng 2 2020 ... NGUYỄN XUÂN HIỆP. ĐIỆN THOẠI ... 24 1921702036301 1621002950 CLC_16DTM1 Nguyễn Ngọc ThạchThảo. Phân tích hoạt động kinh ...

Thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp - Khoa Marketing

15 Tháng Chín 2019 ... - Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của GVHD về thời gian, hình thức, cách thức gặp gỡ, nộp đề cương, bản thảo và báo cáo thực ...

hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp - Khoa Lâm Nghiệp - ĐH Nông ...

1. Giới thiệu. Khóa luận tốt nghiệp là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính tác giả. ... Sinh viên nào không thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn này thì Khóa luận sẽ bị trả lại. ... thuốc, biệt dược và các chất hóa học. Sau khi ... Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học (ghi rõ tác giả và tên bài báo cáo, tên tác giả hiệu ...

hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp - Khoa Lâm Nghiệp - Trường ...

Khóa luận tốt nghiệp là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính tác giả. ... một phần công trình khoa học của một tập thể mà trong đó tác giả đóng góp phần ... Sinh viên nào không thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn này thì Khóa luận sẽ bị ... là báo cáo về một công việc đã hoàn thành nên sử dụng thì quá khứ ở ...

hương thơm hạt gạo - Tạp chí khoa học Việt Nam

đâu cũng cố mua cho bằng được vài bát gạo thơm để làm mâm cơm cúng các cụ. Khi có 'khả ... Tàu Hương có thể là một giống lúa do người Minh Hương đưa vào miền Nam từ ... Xin chú ý: Mỏ hạt thóc giống này thon, nhọn sắc nên dân ... kê được 88 giống thơm (74 giống lúa tẻ và 14 giống lúa nếp) trong tổng số 1.637.

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng - Tạp chí khoa học Việt Nam

Sản phẩm phân compost sau khi ủ có độ ẩm 55,72%, nhiệt độ 26 o. C, pH. 7,9, C/N 12,64, ... tỷ lệ tối ưu nhất và dùng tỷ lệ đó thực hiện thí nghiệm tiếp theo với 4 NT: Bảng 2: Khảo sát ... sau khi ủ có màu nâu đen, độ hoại tốt. Trong đó NT3 sử ...

hướng dẫn viết bài - Tạp Chí Khoa Học - Đại Học Đồng Nai

được biết rộng rãi nhất là tấn công thay đổi nội dung, giao ... website một cách sâu rộng và nhanh chóng, tiếp ... livescore.com, người dùng rất quan tâm tới tỷ số ...

VĂN HÓA VIỆT NAM MỘT LĨNH VỰC KHOA HỌC, HAI XU HƯỚNG ...

phong phú mới thực sự là biểu hiện tập trung và dễ nhận nhất của văn hóa mỗi ... vi không gian ảnh hưởng rộng lớn của văn hóa Việt Nam, nhưng trong nhận ... hưởng khá sâu sắc đến quá trình đi lên không ngừng của văn hóa Việt Nam và ...

huong dan viet luan van thac si xa hoi hoc - Khoa Xã hội học

Vấn đề giải quyết trong luận văn mang tính khái quát, không giải quyết một vài ... Cụ thể tên luận văn phải trả lời được câu hỏi luận văn nghiên cứu cái gì, ...

Ảnh hưởng của Nho giáo trong văn hóa Việt Nam - Tạp chí khoa ...

12 Tháng Mười Hai 2014 ... nghiên cứu Nho giáo thời trước có Phan. Bội Châu, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh,. Dương Quảng Hàm, Ngô Tất Tố, Nguyễn. Duy Cần, Kim ...

Tính tự trị của làng xã Việt Nam qua hương ước - Tạp chí khoa học ...

Tóm tắt: Làng xã từ xa xưa vốn là nơi tụ cư của người nông dân Việt Nam. Trong những buổi đầu hình thành, khi sự can thiệp của nhà nước phong kiến còn ...

hướng dẫn viết bài - Sở Khoa học và Công nghệ

30 Tháng Năm 2019 ... Đức Thuẩn, Dƣơng Ngọc Thành (2015), các nghiên cứu thực hiện phân tích năng lực ... Thứ hai, nghiên cứu ảnh hƣởng của lao động tới thu hút vốn đầu tƣ vào các khu ... (2012) đã chứng minh sự quan trọng của nhân tố này. ... CV, 652 SSG, 77 SG, 1636 QR, 1274 TRQ và 429 XS đƣợc áp dụng.

văn hóa việt nam một lĩnh vực khoa học, hai xu hướng nghiên cứu ...

Nên xác định không gian văn hóa Việt Nam như thế nào. 1 Ví dụ: Đại Việt sử ký toàn thư (Ngoại kỉ, quyển 1, tờ 1-a) Khâm định Việt sử thông giám cương mục ...

văn hóa ứng xử của hướng dẫn viên du lịch - Tạp chí khoa học Việt ...

Văn hóa ứng xử sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của dịch vụ hướng dẫn và nói rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch, hình ảnh của doanh ...

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI CHO HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỶ NIỆM 35 NĂM

The main study results of Phase-II (2007-2010) were taken from the final scientific report of the project [6]. Table 1: Data analysis and modeling methods. S.No.

Hướng dẫn viết Đề án môn học Khóa 58.pdf - Trường Đại Học Kinh ...

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 2019. 1. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ ÁN MÔN HỌC. (2 tín chỉ. Học phần Luật thương mại quốc tế K58. Tháng 1-2019).

các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của - Tạp chí khoa học Việt ...

khắc phục phương sai sai số và tồn tại hiện tượng nội sinh trong mô hình, trong khi, ảnh hưởng của cấu trúc vốn ... Wooldridge cho hiện tượng tự tương quan trong mô hình ta thu được ... Nguồn: Tính toán từ phần mềm Stata. BẢNG 4: KẾT ...

Hướng Tới Hiện Đại Hoá Nền Giáo Dục VN - Tạp chí khoa học Việt ...

Hướng Tới Hiện Đại Hoá Nền Giáo Dục VN. 68. 1. Đặt vấn ... XX, lịch sử VN đã chuyển sang một giai đoạn ... cạnh tranh VN, http://saga.vn/view.aspx?id=19641 ...

Hướng dẫn viết bài báo khoa học - Trường Đại học Hùng Vương

2. Tiêu đề bài báo bằng tiếng Anh. 3. Tác giả (kèm theo ghi chú về đơn vị và cơ quan công tác). 4. Tóm tắt bằng tiếng Anh và từ khóa tiếng Anh (keywords) (Tóm ...

Khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ - Tạp chí khoa học Việt Nam

những lý thuyết của trường phái “Ngôn ... những người theo hình thức luận lại ... thú vị. Đây chính là “chất văn chương” - đối tượng nghiên cứu của thi pháp học.

Hướng tới sản xuất giảm ô nhiễm - Tạp chí khoa học Việt Nam

CÔNG NGHIỆP>>. MOÂI TRÖÔØNG. Quy hoạch phát triển ngành Giấy Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2025: Trong số những ngành sản xuất công ...

hướng dẫn viết đề cương đồ án tốt nghiệp - Khoa Trắc Địa

Nếu ví làm đồ án tốt nghiệp như việc xây căn nhà thì đề cương nghiên cứu giống như bản thiết kế nhà, trong đó cho ... Dàn ý của đồ án thường được dự ... Trang đầu: dùng làm bìa, trình bày theo mẫu (không dùng bìa cứng). - Trang Ý kiến và ...

người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long - Tạp chí khoa học Việt ...

trong lòng người dân làng. Chánh Hiệp xưa (xã Hòa. Hiệp hiện nay) vẫn còn lắng đọng mãi câu chuyện về ý chí học tập của GS.VS Trần Đại Nghĩa, như.

Bến không chồng của Dương Hướng - Tạp chí khoa học Việt Nam

TÓM TẮT. Tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng được đạo diễn Lưu Trọng. Ninh dựng ... những con người ở làng Đông với bao trắc trở, đổ vỡ và bi thương, mang lại cho người ... màn ảnh: mô tả thân phận khốn khổ của.

quy định tạm thời hướng dẫn thực hiện chuyên đề cuối khóa, khóa ...

24 Tháng Mười Một 2014 ... Tài chính-Ngân hàng (sau đây học tắt là sinh viên). 1. ... cho đến khi hoàn tất nhật ký thực tập và chuyên đề cuối khóa, nộp tại Văn phòng Khoa.

Các khái niệm chính của lập trình hướng ₫ối tượng - Khoa Khoa học ...

và sử dụng ₫ối tượng như thừa kế, bao ₫óng, bao gộp, tổng quát hóa. ❑ Chương ... Góc nhìn hiện thực cụ thể : dùng phát biểu class. Interface. (abstract type).

danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp - Khoa Ngân ...

Ngô Minh Hải. 29 Nguyễn Thị Kim. Hoa. 28/08/1994. TS. Phan Thu Hiền. 0962.789.615 [email protected] 30 Hồ Minh. Hoàng. 28/02/1993. TS.

Kết quả của tài khóa 2018 và Định hướng cho tài khóa 2019 - JICA

7 Tháng Năm 2019 ... vào đó là hợp tác với Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật ... đại diện công ty TNHH Sakura Global Solutions)- Kỹ sư, Điều phối viên Dự án. II. ... điều trị v.v.) uống thuốc kháng virus mỗi ngày, duy trì nồng độ thuốc ...