Nghị định của chính phủ Số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 ...

14 Tháng Mười Hai 2004 ... Trường hợp xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp ...

Nghị định của chính phủ Số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 ... - Tài liệu liên quan

Nghị định của chính phủ Số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 ...

14 Tháng Mười Hai 2004 ... Trường hợp xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp ...

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/10/2004 - TNUT

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số lượng gồm: mức lương tối thiểu chung;. 204/2004/NĐ-CP ngày ... 25 tháng 12 năm 2001; ... bảng phụ cấp chức vụ ban hành kèm ... hợp xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ ... 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm nghiệp thuộc quân đội nhân dân và.

Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính ...

20 Tháng Mười 2015 ... Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản ... Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 1.

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm ... - Bộ Nội vụ

người đại diện của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi, địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo và dự kiến địa điểm mới; b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm ...

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Căn cứ Nghị định số 60/2003 ...

21 Tháng Mười 2013 ... phát hành “Báo ảnh Dân tộc và Miền núi” song ngữ giai đoạn 2013 - 2015. Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ ...

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019 Căn cứ Nghị định số 87/2017 ...

8 Tháng Tám 2019 ... Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);. - Các Tập đoàn kinh tế nhà nước; Các TCT Nhà nưó'c;. VCCI; Hội kế toán và Kiểm toán VN; Hội Kiểm toán.

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm ... - VCCI-HCM

Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là người xuất ... Các sản phẩm được chế biến hoặc được sản xuất ngay trên tàu từ các sản phẩm nêu ... tố được sử dụng trong việc bảo dưỡng nhà xưởng, hoặc vận hành thiết bị có ... Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban.

(Ban hành kèm theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 ...

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD. ... 10 Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên.

Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi ...

5 ngày trước ... ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam ...

Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý ...

nuôi của nội bộ cơ sở, không trao đổi và mua bán trên trị trường. c) Thức ăn ... trước đến nay như: thóc, gạo, cám, ngô, khoai, sắn, bã rượu, bã bia, bã sắn, bã.

Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH Biểu ...

1 Tháng Chín 2016 ... Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;. Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;. Căn cứ ...

Về đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm ...

4 Tháng Năm 2018 ... ... thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm như sau: 1. Phụ lục 02: a) Khoản 1 Mục I: - Điểm a: Đính chính cụm từ “Mẫu biểu 3a” thành ...

Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 - TNUT

Căn cứ Điều 3 Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ ... b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua.

2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2019 NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn ...

7 Tháng Năm 2019 ... Nhà yến là công trình xây dựng mới hoặc được cải tạo để nuôi chim ... Chi phí phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát để cấp và duy.

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 Về cấp giấy

4 Tháng Chín 2012 ... d) Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc ... b) Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 Căn cứ Nghị định sổ 47/2016 ...

29 Tháng Sáu 2016 ... mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 ... đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, ... Kinh phí thực hiện Nghị định số 4'7/2016/NĐ-CP đối với biên chế, lao động.

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của ...

Công trình phụ trợ là công trình không sử dụng cho việc thờ tự của cơ ... của pháp luật trên năm số báo viết hoặc điện tử liên tiếp ở trung ương đối với.

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 nàm 2014 ...

10 Tháng Ba 2016 ... Căn cứ Nghị định sổ 37/2014/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 nảm 2014 của. Chính phủ quy định to chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân ...

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy định

15 Tháng Tám 2019 ... Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; ... đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi là Dự án BT) theo quy định của pháp luật. 2.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính ... - QTSC

19 Tháng Giêng 2018 ... 4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm. 2014, trong đó có một phần ...

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm

Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của ... áo lễ phục và các phụ kiện kèm theo đồng phục; b) Kiểm lâm ... phù hiệu Kiểm lâm; áo dài tay măng séc tay rộng 55 mm, dài 240 mm; áo ngắn tay gập ...

Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15-06-2018 của Chính phủ về kinh ...

Chai LPG mini là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật ... thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; ... Trạm nén CNG là trạm sử dụng máy nén chuyên dùng để nén CNG vào các ...

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính ... - QTSC

20 Tháng Giêng 2018 ... thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp. ... Luật Doanh nghiệp; trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 ... kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là ...

Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính Phủ V/v

hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch ... xổ số được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13.

nghị định số 35/2003/nđ-cp ngày 04 - 4 - 2003 của chính phủ quy ...

4 Tháng 4 2003 ... Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ... báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản ... gồm tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành có liên quan hoặc ... có sử dụng lực lượng và phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức, địa ...

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định ... - FPTS

ngày 01 tháng 7 năm 2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ ... c) Đã phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm cho tối. | thiểu 250 đơn vị ... ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế như sau: 1. Sửa đổi một ...

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định ... - Bộ Tài chính

24 Tháng 4 2017 ... vụ viễn thông (gọi tắt là Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền). 2. ... SIM thuê bao di động (thiết bị đã được gắn một số thuê bao xác định và ... cá nhân, tổ chức đang sử dụng; ngày chấm dứt sử dụng dịch vụ (đối với các ...

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi các Nghị định ...

1 Tháng Bảy 2019 ... Một số quy định sửa đổi, bổ sung của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Add a footer. 7 ...

CÔNG BÁO/Số 59 60/Ngày 17-01-2019 25 NGHỊ ĐỊNH Quy định ...

17 Tháng Giêng 2019 ... Trung tâm sát hạch lái xe là cơ sở được xây dựng phù hợp với Quy ... các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô ...

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 03 năm 2019 NGHỊ ... - VINACONEX 25

9 Tháng Ba 2019 ... Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; ...

Quyết định số 389/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 ... - Hiệp định CPTPP

dung và phù hợp với lộ trình đã quy định của Hiệp định CPTPP, đặc biệt là các văn bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm ...

Quyết định số 29/KH-UBND ngày 28 tháng 2 ... - Hiệp định CPTPP

72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định. CPTPP ... mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác ... Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trên cơ ...

TTr-UBND Bắc Kạn, ngày tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị ...

7 Tháng Năm 2019 ... biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: Xin ý kiến ... chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách các cấp hỗ trợ. ... trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì cơ quan, ... Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 2. Vi phạm hành ... phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, ... Vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo thống kê. 1. Phạt ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh ... - ILO

22 Tháng Tám 2013 ... Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử ... 1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại ... c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn ... a) Không xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ...

12 Tháng Giêng 2015 ... Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,. NGHỊ ĐỊNH: ... Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa trên ... hóa hoặc phát ngôn thô tục, không đúng đắn. 2. ... trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke, nơi hoạt động văn hóa, kinh doanh.