Thời gian làm bài: 60 phút; (49 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh ...

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số. 2. 4. 0 ... Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều . ... Mặt phẳng nào dưới đây là mặt phẳng đối xứng của nó ? A.

Thời gian làm bài: 60 phút; (49 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh ... - Tài liệu liên quan

Thời gian làm bài: 60 phút; (49 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh ...

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số. 2. 4. 0 ... Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều . ... Mặt phẳng nào dưới đây là mặt phẳng đối xứng của nó ? A.

Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Họ, tên học sinh ...

Câu 2: Hai ô tô cùng chuyển động thẳng đều từ hai bến xe A và B cách nhau 20 km trên một ... Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 15 phút. ... Câu 6: Công thức tính quãng đường rơi được của vật rơi tự do là. A. 1 s gt. 2.

Thời gian: 75 phút PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 1. Câu nào sau ...

Câu nào sau đây thể hiện thứ tự đúng của mô hình OSI? ... Hai giao thức TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI? ... Telnet, SSH lần lượt là?

BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 8 Thời gian: 60 phút A. Trắc nghiệm khách ...

C. CO2, SO2,P2O5, SO3. D. CaO, Na2SO4, NO2. Câu 2. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 1,12 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là. A. 15,8 gam.

Thời gian làm bài: 50 phút;không kể thời gian phát đề (40 câu trắc ...

26 Tháng Mười 2019 ... Câu 8: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai? ... Câu 10: Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều ... Kết luận nào sau đây chưa đúng? A. Ở F2 có 11 kiểu gen quy định thân thấp, ...

BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 12 Thời gian: 60 phút I. PHẦN TRẮC ...

BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 12 ... (b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. ... Câu 5: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với ...

50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh - Trường THPT ...

25 Tháng Mười Một 2019 ... Câu 8: Cao trào cách mạng 1905 - 1908, có sự khác biệt gì so với ... Câu 9: Nét nổi bật ở khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ... Câu 28: Yếu tố được coi là “chìa khóa” trong cuộc Duy tân Minh Trị ở ... Câu 38: Điều nào sau đây không thuộc ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga ...

45 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI MẪU Họ và tên thí sinh

Dòng nào sau đây thể hiện đúng nhất nội dung của văn bản: a. Miêu tả sự nhỏ bé của con ... Câu 24: Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc ...

45 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI MẪU ... - tuyển sinh NTTU

"Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng. Cần gì cả vũ trụ tòng hành nhau mới đè bẹp cây sậy ấy? Một chút hơi ... luật “vạn vật hấp dẫn” trong khi ông nhìn thấy quả táo rụng.

Thời gian: 90 phút Sinh viên được sử dụng tài ... - Tài Liệu Học Tập

Bài 2: Ông Giáp kết hôn với bà Bính và có 2 con chung là Tý, Sửu. Tý bị bại liệt từ nhỏ. ... Chỉ khi nào người thừa kế không có quyền thừa kế, đồng thời bị truất.

SINH 12 Thời gian làm bài:50 phút - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... C. Pha tối tạo cacbonhidrat. D. Pha tối xảy ra quá trình oxi hóa CO2. Câu 40: Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau ...

(Đề thi có 09 trang) Thời gian:40 phút, không kể thời gian phát đề ...

Polime cùng loại với tơ lapsan về nguồn gốc là a. Tơ tằm b. Tơ nilon-6,6 c. Cao su thiên nhiên d. Xenlulozơ trinitrat. Câu 17: Mức độ THÔNG HIỂU – Phần ...

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề ...

31 Tháng Mười 2017 ... Câu 1 (2,5 điểm): Một quả cầu có khối lượng m= 2kg treo ở một đầu một sợi ... Thay sợi dây treo quả cầu bằng một lò xo có trọng lượng không ...

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian ... - Dethikiemtra.com

Câu 3: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân ... Câu 6: Treo một vật nặng vào một lò xo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo dãn ... D. 6,3cm. Câu 16: Khi gắn quả nặng m1 vào lò xo, nó dao động điều hòa với chu kỳ ... dưới để lò xo giãn tổng cộng 12cm rồi thả cho nó dao động điều hòa.

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

A. Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều ... Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá ... PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015. ĐÁP ÁN. Môn thi: SINH HỌC. Mã đề thi.

Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian ...

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM. KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017. Môn thi: Ngữ ... Câu 4. Điều anh/chị tâm đắc nhất trong đoạn trích trên là gì? II.

60 phút Phần 1: Trắc nghiệm - Hn-Ams.edu.vn

Công thức phân tử của X là. A. C4H10. B. C5H12. C. C3H8. D. C6H14. Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí M gồm 2 hiđrocacbon X và Y là đồng đẳng kế ...

75 phút PHẦN I. TRẮC NGHIỆM - hcmute

Câu nào sau đây thể hiện thứ tự đúng của mô hình OSI? A. Physical ... PC thuộc NET-1 xin được IP từ DHCP server, trên Router R1 sẽ cấu hình làm chức năng DHCP Relay Agent (trung gian) để chuyển tiếp yêu cầu xin IP từ các. PC thuộc ...

Môn Vật lí 12-Đề số 3 – (Thời gian làm bài 50 phút) π F π 10.2 C. . 2 ...

19 Tháng 2 2020 ... Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt π /2) (x tính bằng cm, ... hai nguồn những khoảng lần lượt 20cm và 26 cm ở trên ... cách giữa hai phần tử gần nhau nhất dao động ngược pha là.

ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1 MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian: 60 phút Họ và tên ...

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, ... Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to gồm 4 cặp cực ( 4 cực.

Môn: NGỮ VĂN 12 Đề số 1 – (Thời gian làm bài 120 phút)

19 Tháng 2 2020 ... Dùng cho học sinh lớp 12 ôn tập tại nhà trong thời gian tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 ... lòng thể hiện tình dân tộc, tình đồng bào của người Việt “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”. ... Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. Phối hợp ...

1/4 Môn Vật lí 12-Đề số 1 – (Thời gian làm bài 50 phút) Câu 1. Một ...

19 Tháng 2 2020 ... ... âm. Câu 6. Phương trình sóng tại một điểm cách nguồn sóng một khoảng x là: U = 2cos(100πt - 5πx)(cm). ... Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với. A. đồ thị ... Xét 2 điểm M, N nằm trên tia By vuông góc với. AB tại B ...

LỚP 9 Đề số 1 - Thời gian làm bài 30 phút Họ và tên học si - Vinschool

2 Tháng Bảy 2019 ... 3. Trong chương trình Ngữ văn THCS có một tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Đó là tác phẩm ...

ÔN TẬP CHƯƠNG I – ĐỀ SỐ 1 Thời gian 60 phút Câu 1: Một vật ...

Câu 3: Vào lúc 6h , xe 1 chuyển động từ A đến B với vận tốc 36 km/h. ... 36 km/h đi về B, cùng lúc đó một người đi xe đạp chuyển động với vận tốc không đổi ...

BÀI TẬP ÔN TẬP KHỐI 9 Thời gian: 60 phút - Hn-Ams.edu.vn

Hợp chất nào phản ứng với Clo. A.KCl ... Bài 6. Để phân biệt hai bình khí HCl và Cl2 riêng biệt có thể dùng thuốc thử nào sau đây? A. Giấy tẩm ... Vậy lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1kg ... A. Đều chế biến các hợp chất tự nhiên của nhôm.

α Thời gian làm bài : 45 phút - Sử dụng thiết bị

Câu 1: Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt ... Câu 23: Người ta muốn kéo một cái thùng có khối lượng 50kg từ ngoài sân ...

Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút ... - THPT Quốc gia

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM. KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017. Môn thi: Ngữ ... Câu 4. Điều anh/chị tâm đắc nhất trong đoạn trích trên là gì? II.

MÔN THI: VẬT LÝ – Khối 11 Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể ...

25 Tháng Mười Một 2019 ... Thời gian làm bài: 50 phút; ... Họ, tên thí sinh:. ... Câu 15: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực ...

MÔN THI: LỊCH SỬ - Khối 11 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu ...

25 Tháng Mười Một 2019 ... Câu 10: Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng ... D. để lại nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh. ... Câu 28: Yếu tố được coi là “chìa khóa” trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật ...

Bài tập 2: Trò chơi trồng cây “Cây Kỳ thị” Thời gian : 30 phút Mục ...

Bài tập 2: Trò chơi trồng cây “Cây Kỳ thị”. Thời gian : 30 phút. Mục tiêu: - Liệt kê được các nguyên nhân gây sự kỳ thị với người có HIV. - Nêu được các hành vi ...

LỚP 6 Đề số 1 - Thời gian làm bài 30 phút Số báo danh: H - Vinschool

2 Tháng Bảy 2019 ... Đó là một cô gái dịu dàng, tươi tắn, ăn mặc ... màu sắc rực rỡ. Cô lướt đi trên cánh đồng, người nhẹ bỗng nghiêng nghiêng về phía ... Đặt nhan đề cho đoạn văn bản trên. ... Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG 1 – ĐỀ SỐ 4 Thời gian: 60 phút

Một vật dao động điều hòa x = 10cos(2πt π/4) (cm, s). ... Một con lắc lò xo treo vào trần thang máy. ... Một vật nặng 200 g treo vào lò xo làm nó dãn ra 2 cm.

Năm học 2018 - 2019 (Thời gian làm bài 60 phút) Họ tên giám thị ...

10 Tháng Chín 2018 ... cái đuôi dài chạy tứ tán, con núp dưới gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán là ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Đoàn Giỏi.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG 1 – ĐỀ SỐ 2 Thời gian: 60 phút

10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng: A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 25 N/m. ... Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở ... Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. ... Từ vị trí đứng yên cân bằng, truyền cho vật nhỏ của một con lắc đơn một vận ...

( không kể thời gian chép/phát đề ): 60 phút Đề số: 2 Lo - Tan Tao ...

Không có vật thể Barr. D. Có lúc có 1 vật thể Barr, có lúc không có. Tế bào người có hai chromosome 9 (mang gene Abl) ...

Thời gian làm bài 45 phút Câu 1: Một điện tích Q < 0 gây ra tại điểm ...

Câu 2: Hầu hết các kim loại đều dẫn điện tốt và có điện trở suất. A. không ... B. Tương tác giữa hai điện tích là tương tác giữa hai điện trường của chúng. ... C. một vật nhiễm điện âm là vật trung hòa đã nhận thêm êlectron. ... Giải thích hiện tượng nhiễm điện dương của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron.