45369_4969-cchqck cang dinh vu - Tổng cục Hải quan

27 Tháng Tám 2019 ... Hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm). Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày ...

45369_4969-cchqck cang dinh vu - Tổng cục Hải quan - Tài liệu liên quan

45369_4969-cchqck cang dinh vu - Tổng cục Hải quan

27 Tháng Tám 2019 ... Hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm). Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày ...