CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ... - VNU

phạm Tiếng Đức cũng như văn hóa các nước nói tiếng Đức, có năng lực tiếng Đức ... Nắm vững những vấn đề cơ bản của Ngữ pháp và Cú pháp học tiếng Đức.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ... - VNU - Tài liệu liên quan

chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành: khí tượng ... - HUS

Tiếng Việt: Cử nhân ngành Khí tượng học. Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Meteorology. - Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa ...

chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành máy tính ... - VNU

học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông trong lĩnh vực khoa học máy ... Đối tượng dự thi: Thí sinh tốt nghiệp THPT tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ... Có khả năng ứng dụng cơ sở toán học, nguyên lí thuật toán và các lí thuyết tin ... Có kĩ năng giải quyết vấn đề sử dụng kiến thức khoa học máy tính và khoa.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Danh mục các ngành gần: Tin học, Sư phạm Toán Tin, Máy tính và khoa học ... Phương trình đạo hàm riêng. 3. 7. ... theory, Unfinished lecture notes, Online:.

chương trình đào tạo chuẩn quốc tế trình độ đại học ... - VNU-UET

Cung cấp môi trường thuận lợi chuẩn bị cho sinh viên nhiều định hướng nghề nghiệp ... Biết rõ cách tìm tòi, cập nhật thông tin về phát triển công nghệ; ... Trần Đình Dũng dịch), Tham khảo tại Thư viện Khoa Khoa ... mạch in: Protel, Altium…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ...

Đào tạo cử nhân Sinh học có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng cơ ... Sử dụng được các thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực Sinh học. 2.1.8.

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ... - VNU

thông minh” và “Tương tác người máy” như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, nhận dạng mẫu, tin sinh, xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, tương tác người máy tính, lập ...

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ...

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. 1. Một số thông tin ... luận giải về các vấn đề hiện đại về nhà nước và pháp luật. - Vận dụng các ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ... - VNU

... NGÀNH VẬT LÝ. (Ban hành kèm theo Quyết định số 4116 /QĐ - ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2012 ... Đào tạo Cử nhân Vật lý theo chương trình đạt trình độ quốc tế có kiến thức khoa học cơ ... Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo. Tổng số tín ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI ...

Đào tạo Cử nhân Vật lý theo chương trình đạt trình độ quốc tế có kiến thức ... FLF1106 Tiếng Anh A2. 5. 20 50 5 ... 28 PHY2307 Thực hành Vật lý đại cương 1. 2.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ... - VNU

phạm Tiếng Đức cũng như văn hóa các nước nói tiếng Đức, có năng lực tiếng Đức ... Nắm vững những vấn đề cơ bản của Ngữ pháp và Cú pháp học tiếng Đức.

chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học - VNU-HUS

giác với những âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 1.2. ... lý luận và thực tiễn cho khối ngành hóa học, công nghệ hóa học, hóa dược. 1.3.

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ... - VNU

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực ... khoa học xã hội. - Có kiến thức nhập môn về kinh tế học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI ... - hus.edu.vn

2. Mục tiêu đào tạo. Đào tạo cử nhân Sinh học có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức ... CHE1081. Hóa học hữu cơ. Organic Chemistry. 3 42. 3 CHE1080. 23.

chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học - HUS

Các cử nhân khoa học ngành Quản lý đất đai có khả năng giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng tài nguyên môi trường về lĩnh vực quản lý đất đai, có thể.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ... - HUS

Áp dụng kiến thức thực tế và thực tập trong lı̃nh vực sinh học để có thể tiếp cận với ... 8. 2. Khung chương trình đào tạo. STT. Mã học phần. Học phần. Số tín chỉ.

xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn đầu ... - ctump

21 Tháng Chín 2018 ... Phân biệt Leaning Outcomes và Goals,. Objectives, lợi ích của LOs. 3. Yêu cầu của LOs tốt. 4. Ứng dụng Bloom Taxonomy trong xây dựng LOs.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Y đa khoa Chuẩn ...

Nắm vững kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng cơ thể người trong điều kiện bình thường và bệnh lý từ mức phân tử đến mức cơ thể (giải phẫu học, mô ...

chương trình đào tạo chuẩn - VNU

Về kiến thức. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về tài chính - ngân hàng, ...

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân. Cao Đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên được ...

CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đào tạo cao đẳng - NTU

Các nghiệp vụ kinh doanh khách sạn: ; thực hiện nghiệp vụ lễ tân; tổ chức phục vụ buồng và một số hoạt động khác;. •. Các nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng: ...

chương trình đào tạo theo chuẩn aun - IUH

Quality Enhancement. 13. Student Evaluation ... Bối cảnh hóa hơn là tiêu chuẩn hóa các hoạt động ĐBCL ... cả hai; tiêu chí yêu cầu cái gì: nguồn, kết quả…. 2.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành Sư ...

Kiến thức Hóa đại cương, Tin học ứng dụng và Tiếng Anh chuyên ngành. 5. 1.2.6. Phương ... Khảo sát, vận dụng các loại tài liệu phục vụ nghiên cứu. 5. 2.2.3.

nghiên cứu đối sánh chuẩn đầu ra với chương trình đào tạo ứng ...

Email: [email protected] (*) Dƣợc sĩ. Trƣờng Đại học Y Dƣợc Thành phố Hồ Chí Minh. (**) Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Hóa - Tiến sĩ Trần Văn Thành ...

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH DƯỢC HỌC ... - VNU

5 Tháng Mười Hai 2011 ... Đại học. Danh hiệu tốt nghiệp: Dược sĩ. Thời gian đào tạo: 5 năm. Đơn vị đào ... Có khả năng thích ứng tốt với môi trường làm việc và môi trường xã ... quả dưới dạng thức báo cáo khoa học theo chuẩn mực trong nước và.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - VNU

Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ ... Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên như hóa học, sinh học, vật lý, ... Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH QUAN HỆ ... - VNU

Đơn vị đào tạo: Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã ... nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội…, có khả năng tiếp tục học tập, tham gia học tập ... Tự chọn: 6/8 tín chỉ. - Khối kiến thức theo khối ngành: 18 tín chỉ. - Bắt buộc:.

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH CÔNG ... - VNU-HUS

-. Nguyễn Ngọc Long (chủ biên), Vật lý học đại cương Tập. 1, NXB ĐHQGHN, 2005. 20. PHY1103 Điện- Quang. 3. 1. Tài liệu bắt buộc. -. Cơ sở ...

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo - khoa Hóa - Trường Đại học ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. KHOA HÓA. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. CHUẨN ĐẦU RA. CHƯƠNG TRÌNH ...

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ... - ctump

21 Tháng Chín 2018 ... thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết ... LOs là sự tuyên bố, mô tả kiến thức hoặc kỹ năng mà ... Let it become a part of you.

CHUẨN ĐỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG ...

chương trình (CT) Ngữ văn phổ thông hiện hành của Hàn Quốc, bài viết nêu một số lưu ý định hướng ... khối lớp 6-7; khối lớp 8-9; khối lớp 10; ... Xem bảng đối chiếu2 dưới đây: ... nhận các tác phẩm văn học đa dạng”. ... 12 Chẳng hạn, “Ví dụ trong tài liệu ngữ văn” khối lớp 1-2, số loại “ví dụ” được kê dẫn như sau: về “hội.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành ...

Ngành Chăn nuôi trình độ đại học. (Ban hành kèm theo Quyết định ... Kiến thức dược lý học thú y. 4. 1.3. Kiến thức chuyên ngành ... Tiếng Anh chuyên ngành. 4 ...

chuẩn đọc trong chương trình ngữ văn phổ thông hàn quốc

viết sách giáo khoa (SGK) và dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam sau 2015. Từ khóa: chuẩn chương trình, chuẩn môn ngữ văn, chuẩn đọc. ABSTRACT. Reading ... lớp ấy là: khối. 1-2; khối 3-4; khối 5-6; khối 7-9; khối ... Các loại đoạn văn. • Đọc và sự mạch lạc. Kĩ năng. • Hiểu được từ ngữ và câu văn. • Xác định ...

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành công nghệ dệt, may

Sinh viên tốt nghiệp ngành/chuyên ngành Công nghệ Dệt, may có khả năng: Mã số CĐR ... Nhân viên tư vấn, thiết kế và kinh doanh sản phẩm thời trang.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Dược học 1. Về kiến ...

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng: ... (KT1) Vận dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở ... tốt vai trò của người Dược sĩ - Dược sĩ lâm sàng trong bệnh viện; ... trường từ giai đoạn nghiên cứu phát triển, lập hồ sơ đăng ký thuốc đến triển ... (KNM9) Giao tiếp có hiệu quả trong báo cáo, thuyết trình.

Chương trình, chuẩn kiến, kỹ năng môn Ngữ văn bậc Trung học cơ sở

đoạn trích tiêu biểu cho một số thể loại cơ bản của văn học Việt Nam và một ... ngoài; kiến thức sơ giản về lịch sử văn học và một số khái niệm lí luận văn ... tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ, nhân văn, ý thức trách ... 1945: Làng - Kim Lân; Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long; Chiếc lược ngà - Nguyễn.

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành công nghệ sợi, dệt

Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. CĐR 4 ... vật liệu dệt, nhuộm, in hoa và xử lý mặt hàng dệt, các thuyết màu, các qui.