QCVN 11-1:2012/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

là nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ theo quy định tại Thông tư liên tịch số ... kJ/100 ml. 250. 295. 1.3. Thành phần dinh dưỡng. Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ ... trị 5,71 là hệ số chuyển đổi nitơ về protein trong sản phẩm từ đậu tương.

QCVN 11-1:2012/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM - Tài liệu liên quan

QCVN 11-1:2012/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

là nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ theo quy định tại Thông tư liên tịch số ... kJ/100 ml. 250. 295. 1.3. Thành phần dinh dưỡng. Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ ... trị 5,71 là hệ số chuyển đổi nitơ về protein trong sản phẩm từ đậu tương.

QCVN 11-3:2012/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Hàm lượng protein. Đơn vị. Tối thiểu (1). Tối đa. Ghi chú g/100 kcal. 3,0. 5,5. (1). Protein trong sản phẩm có chất lượng dinh dưỡng tương đương với casein ...

QCVN 11-2:2012/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

tháng tuổi không được vượt quá các giá trị GUL trừ trường hợp có mức dinh dưỡng cao hơn do sự ... không quá 30% carbohydrat tổng số và không quá 2 g/100 ml. ... 1,2. Vitamin K μg/100 kcal. 4. –. 27 μg/100 kJ. 1. –. 6,5. Vitamin B1 (Thiamin) ... AOAC 986.23 Cobalamin (Vitamin B12 Activity) in Milk-Based Infant Formula.

QCVN 4-11: 2010/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kali. Âm tính. Page 10. Tính acid và tính kiềm. Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp ...

QCVN 12-2:2011/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau ... Lấy 1,0 g mẫu cho vào ống giấy lọc hình trụ, và sử dụng hệ thống chiết ...

QCVN 4 - 14: 2010/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Phụ lục 10 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri calci polyphosphat ... monograph 1 - Vol. 4, ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. ... lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. ... mono-isopropyl citrat: 27 phần khối lượng di-isopropyl ...

QCVN 12-4:2015/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-4:2015/BYT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM. BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG ...

QCVN 12-3 : 2011/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 12-3 : 2011/BYT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG. KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ...

QCVN 4-8 : 2010/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về ... Muối kali của 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-1-2,2-dioxid; muối kali của 3 ... Cột: thép không gỉ 25 cm 4,6 mm. Pha tĩnh: Pha ... Không được quá 0,2% (Cân 2 g mẫu thử). Acid benzoic và acid salicylic. Đạt yêu cầu ...

QCVN 12-1 : 2011/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi tắt là bao bì, dụng cụ.

QCVN 6-3:2010/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

yếu gồm: malt đại mạch, ngũ cốc, nấm men bia, hoa houblon, nước; được xử lý và đóng hộp/đóng chai. 3.4. Rượu vang (wine). Là đồ uống có cồn thu được từ ...

QCVN 8-3 - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

- TSVSVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí. - KPH: Không phát hiện. Page 5. QCVN 8-3:2012/BYT.

QCVN 5-4: 2010/BYT - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực ...

Chỉ số peroxyd, mili đương lượng oxy hoạt động/kg chất ... ISO 3976:2006 Milk fat – Determination of peroxide value (Chất béo sữa – Xác định chỉ số peroxit). 3.

QCVN 12-1 : 2011/BYT - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực ...

QCVN 12-1:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bao bì và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh ...

QCVN 6-2: 2010/BYT - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực ...

Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu đƣợc quy định trong Phụ lục của TCVN. 7946 : 2008 Nƣớc quả và nectar. 1.3.3. Đồ uống pha chế sẵn không cồn.

BỘ Y TẾ - Viện An toàn thực phẩm

84 Diethylphtalat (DEP). Dùng ngoài. 85 Dimenhydrinat. Uống: các dạng. 86. Dimethicon (Dimethylpolysiloxan) đơn chất hoặc phối hợp với Guaiazulen.

BỘ Y TẾ - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

30 Tháng Mười Một 2012 ... phụ gia thực phẩm được xác định là có hiệu quả và an toàn khi sử dụng cho mỗi ... Beta-Cyclodextrin Cyclodextrin, beta- Chất mang, chất.

chính phủ - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình ...

2010/BYT - Viện An toàn thực phẩm

QCVN 5-1:2010/BYT. 1. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG LỎNG. National technical regulation for fluid milk products.

2011/BYT - Viện An toàn thực phẩm

QCVN 8-2:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm hoá học và sinh học biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình ...

46/2007/QĐ-BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

19 Tháng Mười Hai 2007 ... MPN (Most Probable Number Method): Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất. - B. cereus: ... Este của axit béo thực vật Vegetable fatty acid esters Sản xuất nước quả. 23. Axyl béo thực ... vàng, mùi tây, cần tây, rau họ hoa tán, ... Lạc, dứa. 0,05. Thịt và phủ tạng cừu. 0,02. Ngô, hành, khoai tây, củ cải đường ...

kt. bq tru'o'ng bqyte - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với Ether dầu hỏa. 1.9. Phụ lục 9: ... Tan trong ethanol, diethyl ether, ethyl acetat, hầu hết các dầu khoáng và dầu hỗn ...

BỘ THUỶ SẢN - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

nuôi, các chất độc hại có nguồn gốc từ thức ăn, từ môi trường nuôi và các chất chuyển hoá của chúng ... a) Đối tượng thủy sản nuôi được giám sát là đối tượng có sản lượng thương phẩm lớn, giá ... 34 Tỉnh Quảng Ngãi. 51. 3 Tỉnh Cao Bằng.

2010/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

đối với cồn thực phẩm được sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn và các sản phẩm đồ uống có cồn. 2. ... Hàm lượng chất khô, mg/l cồn 100o, không lớn hơn.

2011/BYT - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

QCVN 8-1:2011/BYT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM. TRONG THỰC PHẨM. National technical regulation.

Untitled - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

GMP. 12.5. Viên xúp và nước thịt ... từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm. 04.2.2.5 ... 390,. 395&CS117. 12.6.2. Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương ... Chỉ sử dụng cho vỏ làm từ collagen có hoạt độ nước > 0.6. 223.

sach muoi va iod 10-08-2011 - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Muối ăn: là sản phẩm dạng tinh thể có thành phần chủ yếu là NaCl. Sản phẩm này ... AOAC (Association of Official Analytical Chemists): Hiệp hội các nhà hoá ... năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất ... Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy.

sach kali iod 10-08-2011 - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG IOD. VÀO THỰC PHẨM ... 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng ... Nhỏ vào dung dịch mẫu thử một giọt hồ tinh bột (TS) và một vài giọt acid ...

một số phương thức rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kỹ năng ...

và trình bày các hướng huy động kiến thức theo ba dạng trên nhằm tìm cách giải ... Để chứng minh hai góc bằng nhau ta có thể nghĩ đến hai tam giác đồng.

Phụ lục - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Hồ Chí Minh). 13/3/2015. Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 - Công ty TNHH Giám. 592 /QĐ- định Vinacontrol TP.HCM (địa CN-TĂCN. PP 5.6.3-GC-. 15 ppm.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa - FSI - VIỆN AN TOÀN THỰC ...

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh ... Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá là trách nhiệm của cơ quan ... rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận sự phù hợp và.

Sach kim loai nang (15-08-2011) final - Viện An toàn thực phẩm

QCVN 8-2:2011/BYT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG. TRONG THỰC PHẨM. Nationaltechnical regulation ...

Untitled - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Hướng dẫn thẩm định phương pháp. Phân tích vitamin tan trong nước trong thực phẩm, thực phẩm chức năng, thức ăn chăn nuôi. - Lý thuyết HPLC, LC/MS/MS.

qcvn 11-3:2012/byt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm ...

Sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng cho sự phát triển bình thường của trẻ ... 3 and omega-6 fatty acid content by gas-liquid chromatography. 7. ... TCVN 7602:2007 Thực phẩm – Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp.

qcvn 11-4:2012/byt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm ...

cốc chiếm ít nhất 25% thành phần hỗn hợp cuối cùng tính theo khối lượng chất khô. ... biến từ một hoặc nhiều loại ngũ cốc xay như lúa mì, gạo, lúa mạch, yến mạch, lúa ... vào sản phẩm để cải thiện giá trị dinh dưỡng của hỗn hợp protein.

qcvn 7: 2012/blđtbxh - Cục an toàn lao động

30 Tháng Ba 2012 ... chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng- thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật. 1.3.2. Hồ sơ kỹ thuật gốc của thiết bị nâng bao ...