qcvn 01-123:2013/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

28 Tháng Tám 2013 ... chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị ... QCVN 01-123:2013/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ ... Hạt: lông áo.

qcvn 01-123:2013/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ... - Tài liệu liên quan

qcvn 01-123:2013/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

28 Tháng Tám 2013 ... chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị ... QCVN 01-123:2013/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ ... Hạt: lông áo.

qcvn 01-147:2013/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

QCVN 01-147:2013/BNNPTNT do Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ ... Giống khảo nghiệm: Là giống dâu mới được đăng ký khảo nghiệm. 1.3.2. Giống ... Hạt giống lai phải đạt tiêu chuẩn: đúng giống, độ thuần >95 %, tỉ lệ nảy mầm. >95 % ...

QCVN 01-129:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

nghiệm DUS) của giống thanh long mới thuộc loài Hylocereus undatus (Haw.) ... Cây khác dạng: Là cây khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở một hoặc.

QCVN 01-121:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

QCVN 01-121:2013/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN. 684-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a ...

qcvn 01-66 : 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

28 Tháng Tám 2013 ... DUS) của các dòng tự phối, giống ngô lai và giống ngô thụ phấn tự do mới thuộc loài. Zea mays L. (trừ các giống ngô trồng làm cảnh). 1.2.

qcvn 01-96:2012/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

28 Tháng Tám 2013 ... 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ... DUS) của các giống ớt ngọt, ớt cay, ớt tiêu và ớt cảnh thuộc loài Capsicum ... Tính trạng chính: Từ Tính trạng 1 đến Tính trạng 47 luôn được đánh giá trong ... Kiểu sinh trưởng B: Thân chính sinh trưởng hữu hạn, xuất hiện lóng co ngắn và.

qcvn 01-89:2012/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

28 Tháng Tám 2013 ... Trạng thái biểu hiện của tính trạng được mã số (mã hóa) bằng điểm. Bảng 1- Các tính trạng đặc trưng của giống hoa cúc. TT. Tính trạng. Trạng ...

qcvn 01 - 160 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

hại cây ớt của các thuốc phòng trừ bệnh trên đồng ruộng. 1.2. Đối tượng áp dụng. Qui chuẩn này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc ...

qcvn 01-156: 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

DUS) của các giống rau dền mới thuộc chi Amaranthus L. 1.2. ... Cây khác dạng: Là cây khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở một hoặc nhiều tính trạng ...

qcvn 01-65 : 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

( ). VS. QN. Vỏ trấu: Mức độ phản ứng với phenol. Lemma: Intensity of phenol reaction. 92. Nhạt. Trung bình. Đậm. 3. 5. 7. 58. (*). MS. QN. Hạt gạo lật: Chiều dài.

qcvn01-124:2013/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo ...

28 Tháng Tám 2013 ... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư ... Các quan sát trên búp, trên phiến lá, trên hoa nên tiến hành ở giai đoạn cây ...

QCVN …: 20…./BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THỂ THUỘC DIỆN ... vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam. ... Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. 0.

qcvn 01 - 172 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ...

hại cao hoặc có khả năng lây lan nhanh, phân bố rộng trong điều kiện ngoại cảnh thuận ... Là số lượng cá thể bị hại tính theo phần trăm (%) so với tổng số các.

QCVN 01-97:2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ RỐT. National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Carrot Varieties. HÀ NỘI - 2012 ...

qcvn 01 - 167 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ...

Quy chuẩn này quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp áp dụng trong công tác điều tra phát ... đường chéo của khu vực điều tra. Điểm điều tra phải cách ...

QCVN:…../2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

1.2.3 Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa sơn PU phủ bề mặt sản ... Sơn và vecni - Xác định giá trị độ bóng ở 20°, 60° và 85°. ... Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sơn PU phủ bề mặt sản phẩm gỗ. TT.

qcvn 01 - 166 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ...

từ xa đến gần, sau đó đếm trực tiếp; hoặc dùng thước điều tra gạt lúa theo băng (chiều ... Quy định mật độ ổ trứng sâu đục thân, tỷ lệ hại để thống kê diện tích nhiễm; ... Phương pháp điều tra phát hiện nhóm sâu hại lá, bông lúa (sâu cuốn lá ...

QCVN 02 - 31 - 2 : 2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC ...

8 Tháng Tám 2019 ... với thức ăn bổ sung (mã HS 2309.90.20) dùng trong nuôi trồng thủy sản. ... chăn nuôi - Xác định thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi lạnh (CVAAS) ... Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44°C sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl beta-D ... thử đang được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này được ban.

qcvn 01 - 180 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy ...

Quy chuẩn này quy định Quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật ...

QCVN: .…:2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ...

Hàm lượng Kali dicromat. (K2Cr2O7. H2O). 3. Hàm lượng Kẽm sunphat. (ZnSO4. 7H2O). 4. Hàm lượng Natri fluorua (NaF). 5. Hàm lượng Amoni sunphat. (NH4) ...

QCVN 01-95:2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

trạng được mã số (mã hóa) bằng điểm. Bảng 1- Các tính trạng đặc trưng của giống hoa hồng. TT ... Chỉ những loài không có cành hoa bên. Flowering shoot: ...

QCVN 01 - 163 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC ...

Là khối lượng thực vật, sản phẩm thực vật, tàn dư của sản phẩm thực vật hoặc ... tây, cà rốt... 5. Đặc điểm nhận dạng cây kế đồng [Cirsium arvense (L.) Scop.] ...

QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Page 3. QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT. 3. QUY CHUẨN ...

QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT. 3. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TRẠI CHĂN NUÔI GIA CẦM AN TOÀN SINH HỌC. National ...

QCVN 01-158:2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ...

10 Tháng 2 2014 ... QCVN 01-19:2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kỹ thuật xông hơi, khử trùng;. II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT. 2.1. Kho bảo ...

QCVN 01 - 181 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC ...

Quy chuẩn này quy định quy trình giám định bệnh ung thư khoai tây. (Synchytrium ... màu nâu, khi thành thục các u này chuyển thành màu đen và sau đó bị thối. (hình 1 ... Dùng dao lam cắt lát các phần nghi ngờ, độ dày của lát cắt nên nhỏ hơn 1mm ... 7. Phụ lục 1. Thông tin về dịch hại. 1. Phân bố và ký chủ. 1.1.Phân bố.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

(ISO 16050: 2003). Cám mì (dạng bột hoặc viên). - Độ ẩm. Tính theo % khối lượng, không lớn hơn. 13. TCVN 4326:2001. (ISO 6496:1999). - Hàm lượng tổng số.

QCVN 01 - 162 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC ...

QCVN 01 - 162 : 2014/BNNPTNT. 3. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỌ TRĨ CAM (Scirtothrips aurantii. Faure) LÀ DỊCH HẠI ...

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC ...

dự án liên quan đến hoạt động xây dựng công trình thủy lợi trong các giai ... Trận lũ theo tính toán có thể sẽ xuất hiện tại tuyến xây dựng công trình tương ... Khi thiết kế xây dựng công trình thủy lợi dạng khối lớn phải xem xét phân bổ ... nước tự chảy thì cao trình mực nước chết còn phải đủ cao để đáp ứng nhiệm vụ này;.

qcvn 01 - 168 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ...

Quy chuẩn này quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp áp dụng trong công ... Điều tra dịch hại: Quan sát từ xa đến gần, đếm trực tiếp số lượng sâu hại ...

qcvn 01 - 165 : 2014/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy ...

Ký chủ gồm các loài: cỏ, kê, mía, ngô, cao lương, lúa miến, kê chân vịt... 1.5. Đặc điểm nhận dạng cỏ ma ký sinh Ai Cập [Striga hermonthica. (Del.) Benth.] ...

qcvn 01 - 41: 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu ...

6 Tháng Năm 2011 ... QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT. 3. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT.

qcvn 01 - 39: 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh ...

QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn,. Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 33 /2011/TT- ...

qcvn 01-189:2019/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ... - VinaCert

dưỡng đạm, lân, kali ở dạng phân bón hỗn hợp và nguyên tố dinh dưỡng vi lượng ... dưỡng đa lượng ở dạng phân bón phức hợp và vi sinh vật là chỉ tiêu chất ...

qcvn 01–50 : 2011/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất ...

QCVN 01–50 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông ...

qcvn 02 – 32 - 1: 2019/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ... - Vbpl.vn

12 Tháng Tám 2019 ... toàn đối với hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng ... Asen, Antimon và Selen trong dịch chiết đất cường thủy bằng phương.