TÓM TẮT LUẬN VĂN - Thư viện số Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

như điện thoại di động, máy điều khiển điện tử, đồng thời có sự tương tác giữa ... mình lớn, ghi dấu ấn phát triển của game mobile online do sự ra đời của ... Người chơi bị thu hút bởi những hình ảnh quảng cáo có nhân vật rõ ràng, tạo sự liên.

TÓM TẮT LUẬN VĂN - Thư viện số Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Tài liệu liên quan

TÓM TẮT LUẬN VĂN - Thư viện số Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

như điện thoại di động, máy điều khiển điện tử, đồng thời có sự tương tác giữa ... mình lớn, ghi dấu ấn phát triển của game mobile online do sự ra đời của ... Người chơi bị thu hút bởi những hình ảnh quảng cáo có nhân vật rõ ràng, tạo sự liên.

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ - Thư viện số Đại Học Kinh Tế Quốc ...

chính là cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, quy mô vốn ... Phương pháp so sánh: ... được chia làm 2 loại: Vốn cố định và vốn lưu động.

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ - Thư viện số Đại Học Kinh Tế Quốc ...

Hơn nữa, hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn về kiểm toán nội bộ còn ... Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính trong kiểm toán nội bộ. Phương ... Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán: Để thu thập bằng chứng kiểm toán, KTV.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của ñất nước, thể hiện rõ nét ở hai ñiểm nổi bật là giải ... sản lượng ñược tính cho toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất ... phẩm quốc nội (GDP - Gross domestic product), tổng thu nhập quốc dân (GNI - ... Hệ số ICOR thấp có nghĩa là ñầu tư có hiệu quả và ngược lại.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ...

Các vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết ..................... ... Bài học rút ra cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách phát triển kinh tế biển ... chiến lược sâu sắc, trong đó có bài “Tầm nhìn kinh tế hải đảo: bài học và cơ hội của Việt ... vùng địa phương trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu, gia tăng các yếu tố cạnh tranh,.

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ QUỐC TẾ - VNU

Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ và giảng viên của Trường. Đại học Kinh ...

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ - VNU

DANH MỤC SƠ ĐỒ . ... Cơ sở lý luận cơ bản về dịch vụ logistics .......... Error! ... Giá giao hàng lên tàu (theo incoterm 2010), theo đó bên mua phải chịu chi phí ...

hội thảo quốc tế: phát triển kinh tế và kinh ... - Học viện Tài chính

một cái nhìn rất hạn chế liên quan đến tác động có thể có của các quyết định về giá ... các ưu đãi thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện ... hai của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thì tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới ... Fortuner Global 500 2018 link http://fortune.com/.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ - Thư viện số Đại Học Kinh Tế ...

hưởng gián tiếp đến sự phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và xa ... phân tích tình hình tài chính trong các công ty chứng khoán? ... đó, các CTCK có thể thấy được cụ thể những nội dung của vốn khả dụng. 2.2.2.8. ... pháp nghiệp vụ - kỹ thuật chủ yếu như: Phương pháp so sánh, phương pháp chi.

danh sách giảng viên khoa kinh tế quốc tế - Học viện Ngoại giao

Giảng viên. Xác suất thống kê, Phân tích tài chính, Tiếng Anh. 5. Phạm Thị Mai Anh. Thạc sỹ. ĐH Hitotsubashi,. Nhật Bản. Giảng viên. Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ ...

Tóm tắt luận án - Học viện Âm nhạc Quốc gia

Sự phát triển như vũ bão đã đem lại những thành tựu diệu kỳ trên tất cả các lĩnh ... Guitar đương đại nửa sau thế kỷ XX trong đào tạo Guitar chuyên nghiệp tại ...

vib - Thư viện số Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Trường Đại Học Kinh ...

mà bỏ qua chiến lược cho dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp – một thị trường ... nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Quốc Tế ( VIB). ... Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và chiến lược Marketing.

Luận án toàn văn - Học viện Âm nhạc Quốc gia

giảng dạy trong trường lớp với chương trình giáo trình bài bản, từng bước ... dụng một sô kỹ thuật cơ bản đàn guitar cổ điển cho các tác phẩm Việt Nam ở bậc.

2-Tom tat luan an VI.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

nhiều thay đổi, nhưng cuộc tranh luận về hạnh phúc vẫn còn tiếp diễn. Các nước Phương Tây đã có lịch sử nghiên cứu 50 năm về phụ nữ và hạnh phúc và ... Phương pháp này bao gồm việc sưu tầm và sử dụng các kết quả nghiên cứu đã có, ... trị quan trọng trong suy nghĩ của một bộ phận phụ nữ hiện nay. Trên thực tế ...

Luận án_ Nguyễn Hoa Mai.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...

tiêu cực của nhà trường Pháp - Việt giai đoạn này ở Bắc Kỳ [50]. Trần Thị Ngọc Dư, Dominique Rolland, Nguyễn Thị Nhận, Bùi Trân Phượng nghiên cứu sự tác ...

Luận án Phan Thị Huê.pdf - Học viện Chính trị quốc gia

Luận án tập trung làm rõ quá trình và xu hướng phát triển của kinh tế nông hộ ở 6 tỉnh, ... phát triển nông thôn toàn diện, bền vững ở miền núi phía Bắc Việt Nam. ... NN&PTNT tỉnh Hải Dương thẩm định (tại văn bản số 1550/KQTĐ-SNN-KHTC.

Luận Án Lã Văn Bằng.pdf - Học viện Chính trị quốc gia

một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em cũng có ý nghĩa tham khảo đối với đề tài nghiên cứu ... bán xổ số; (ii) Nhóm trẻ cần được bảo vệ và phục hồi: trẻ tham gia vào các hoạt động ... Nhiều vụ dâm ô trẻ em tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hà.

Luận án Nguyễn Thị Hải Yến.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ ...

người cán bộ lãnh đạo dù ở cương vị nào không thể chỉ có tư duy thông thường mà cần ... Tác giả Thái Ninh, thông qua “Mấy ý kiến về đổi mới tư duy lý luận” [78], ... biện chứng duy vật; rèn luyện năng lực tư duy chiến lược thông qua thực tiễn ... Tác giả Trung Quốc Tăng Quảng Lạc, “Bàn về nguyên tắc cơ bản của tư duy.

Luận án Lê Thị Kim Huệ.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Từ mục đích và nhiệm vụ của luận án đặt ra, trên bình diện và hướng tiếp ... một nhà nước tư bản nào, cho dù được xem là thể chế cộng hoà tự do nhất, mà tại đó phụ ... ĐTH với mục tiêu cùng với các quận nội thành xây dựng thủ đô văn minh hiện ... Ở Việt Nam, khái niệm việc làm đã được quy định tại Điều 13 của Bộ luật.

Luận án_ Nguyễn Hoa Mai.pdf - Học viện Chính trị quốc gia

3. Câu hỏi nghiên cứu. - Trong giao lưu văn hóa với Pháp giai đoạn 1884 - 1945, thông qua giáo dục ... Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945). ... kê sơ bộ về lượng học sinh, trường lớp, kỳ thi… có ảnh hưởng đến đánh giá, nhận định ... Chữ Pháp mỗi tuần chiếm gần 10 giờ, chủ yếu tập trung vào tập làm văn và.

1-Luan an.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

11 Tháng 4 2016 ... Theo Menis Yousry, quan niệm gồm hai phần: phần thứ nhất là ý thức hiện tại của chúng ta - chúng ta có thể gọi đây là bản chất của chúng ta.

Luận án Nguyễn Thị Hải Yến.pdf - Học viện Chính trị quốc gia

phương án dự phòng cho những tình huống bất lợi, những kết quả không mong muốn có ... Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc ... chất của sự vật, hiện tượng, khái quát thành những khái niệm, phạm trù, quy.

Luan an _ Nguyen Thi Anh Thi.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ ...

Thực trạng kinh tế biển trong mối quan hệ với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở thành phố ... Biểu đồ 3.7: Chất lượng nhân lực Cảng Đà Nẵng năm 2018. 102 ... địa phương, thành phố đã ban hành Quy hoạch phát triển kinh tế vùng biển đảo thuộc ... 4. Luận án tiếp cận theo đối tượng của kinh tế chính trị: Nghiên cứu QHSX.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia

4 Tháng Chín 2014 ... Đưa ra khái niệm về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ ... vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, ...

i TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1 - Thư viện số Đại Học Kinh Tế ...

thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên đối tượng Công ty cổ phần. Đầu tư và ... Phạm vi nghiên cứu của luận văn trên góc độ kế toán tài chính về thực.

Luận án Mai Thị Hồng Liên.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...

14 Tháng Sáu 2018 ... Chính trị học Thể chế thay cho Kinh tế học Tân tự do, có kế thừa, tham khảo các công trình ... Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án ... thể ở giai đoạn đó, một nhà nước kiến tạo phát triển sẽ trở thành một nhà nước phát.

Luận án Trần Thị Kiều Nga.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...

và công nghệ đòi hỏi trình độ tương đương [25]. Ở khía cạnh hẹp hơn, tác giả Kiều Quỳnh Anh trong bài “Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội Việt Nam: ...

Luận án Phan Thị Huê.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Luận án tập trung làm rõ quá trình và xu hướng phát triển của kinh tế nông hộ ở 6 tỉnh, ... phát triển nông thôn toàn diện, bền vững ở miền núi phía Bắc Việt Nam. ... NN&PTNT tỉnh Hải Dương thẩm định (tại văn bản số 1550/KQTĐ-SNN-KHTC.

Luận án Vũ Văn Tuấn.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

mới tư duy và triết lý giảng dạy các môn lý luận chính trị”[105]; “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4 Tháng Chín 2014 ... Đưa ra khái niệm về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ. NHBL. Trong đó, quan điểm về dịch vụ ngân hàng được nghiên cứu ...

Luận án Vũ Thị Hồng Dung.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...

kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược trong suốt 30 ... [76]; Về một bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman ... A. Pulơ, (1998), Nước Mỹ và Đông Dương, từ Rudơven đến Níchxơn, NXB.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

30 Tháng Năm 2019 ... Đề cao vai trò của lý luận, cho rằng “Không có lý luận thì ... Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính ... KTQS phải có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ...

Luận án Nguyễn Minh Hải.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí ...

Một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ nhà ... Tây Nguyên, đứng ở nhiều góc độ khác nhau, các công trình tổng quan đã sơ.

Luận án Thu Trang.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đặc điểm tình hình cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân. 64. 3.2. Thực trạng ... Tác giả Bùi Đình Phong trong cuốn sách Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc ... Trong “Từ điển tiếng Việt”, khái niệm “phong cách” được hiểu theo ba nghĩa: 1. ... nào đó, khác với những dạng khác về đặc điểm từ vựng, ngữ pháp, ngữ.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ - Học viện Tài chính

Đặng Thị Bích Ngọc (2018), “Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Công thương,. Số 3(3), 396-401.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ - Học viện Tài chính - AOF

cách đưa ra các tính toán lợi ích và chi phí của dự án. Phân tích lợi ... Present Value), PI (Profitbility Index), DPP (Discounted Payback Period), NPW. (Net Present ... MIRR, PP, PI) thì thẩm định NLTC DNNVV lại thẩm định các chỉ tiêu tài chính.