BKENGLISH

19 Tháng Mười 2018 ... Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân. Nếu thông tin đã chính xác → tiến hành thanh toán (Hình 3). Nếu thông tin bị sai → quay lại chỉnh sửa.

BKENGLISH - Tài liệu liên quan

BKENGLISH

19 Tháng Mười 2018 ... Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân. Nếu thông tin đã chính xác → tiến hành thanh toán (Hình 3). Nếu thông tin bị sai → quay lại chỉnh sửa.