DLVN 284, Can phan tich - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

kiểm định sau sửa chữa tỷ trọng kế (sau đây gọi tắt là PTĐ) có phạm vi đo (600 ... Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây: ... 6.3 Làm sạch: Phải làm sạch PTĐ cần kiểm định bằng dung dịch rửa và nước, sau đó ... 3 Trọng lượng riêng (sp.gr): là tỷ số giữa khối lượng riêng của chất lỏng với ...

DLVN 284, Can phan tich - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Tài liệu liên quan

DLVN 284, Can phan tich - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

kiểm định sau sửa chữa tỷ trọng kế (sau đây gọi tắt là PTĐ) có phạm vi đo (600 ... Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây: ... 6.3 Làm sạch: Phải làm sạch PTĐ cần kiểm định bằng dung dịch rửa và nước, sau đó ... 3 Trọng lượng riêng (sp.gr): là tỷ số giữa khối lượng riêng của chất lỏng với ...

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong - Tổng cục Tiêu ...

Nhiệt kế điện trở platin chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn bằng phƣơng pháp so sánh. Reference platinum resistance thermometers. Calibration procedure by ...

DLVN 253 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bảng 1. TT. Tên phép kiểm định. Theo điều mục của. ĐLVN. Chế độ kiểm định. Ban đầu. Định kỳ ... 5.7 Các thiết bị đo nhiệt độ và áp suất tại đồng hồ phải có giấy chứng nhận hiệu ... 7.2.5.2 Kiểm tra độ kín bằng cách kiểm tra lưu lượng rò rỉ.

DLVN 33 Cân tàu hỏa động - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất ...

giá trị khắc vạch liền kề (đối với cân cơ khí) hoặc giữa hai giá trị chỉ liền kề ... Kiểm tra tình trạng hoạt động của các phím bấm trên bàn phím của bộ phận chỉ thị ... Máy in không được in ra khối lượng của toa xe khi vận tốc nằm ngoài phạm ... Không lớn hơn giá trị tuyệt đối của sai số cho phép lớn nhất của cân trong phép.

DLVN 158 Nhiệt kế thủy tinh - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất ...

với các loại nhiệt kế thủy tinh - rượu có cơ cấu cực tiểu (sau đây gọi là nhiệt kế bị kiểm) ... Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thuỷ ngân, ống mao quản ... trị thấp nhất sau một quá trình đo nhất định và duy trì cho đến khi người sử dụng đặt.

DLVN 284, Can phan tich - QTHC chuan do luong

chữa xi téc ô tô để giao nhận xăng dầu cấp chính xác 0,5. 2 Giải thích ... 2.4 Dung tích thực tế của xi téc là giá trị lượng (thể tích) nước đổ ra được từ xi téc tại nhiệt độ tiêu ... Công thức quy đổi từ khối lượng sang thể tích như sau: V = đ. M ρ ... téc, điều chỉnh mức nước trong xi téc ngang với mặt trên của tấm mức. Lựa chọn ...

Quản lý chất lượng toàn diện - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất ...

Quản lý chất lƣợng toàn diện TQM là một phƣơng pháp quản lý ... TQM là gì? Có thể tóm lƣợc T,Q, ... P3 (Punctuality): Đúng lúc trong sản xuất và giao hàng.

Quy trình hiệu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các chuẩn độ ồn: cấp LS, cấp 1, cấp 2, có đặc ... 2.1 DUT (Device under test): Thiết bị cần được hiệu chuẩn. 2.2 Điện áp hở ... microphone được đo bằng phương pháp điện áp thay thế. 2.3 Điều ... Tại mỗi điểm đặt này đo và ghi lại 10 giá trị độ méo vào bảng 3.3 phụ lục 3;.

trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Tổng cục Tiêu ...

các TCVN hủy bỏ của năm 2016 và 2017, danh mục các TCVN tương ... Năm 2009: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ... Thay thế: TCVN 3890:1984.

Quyết định 4173. - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

đèn led. TCVN 12234:2018 . Phương pháp đo độ duy trì quang thông và màu ). IES LM - 84 - 14 của bóng đèn led, khối sáng led và đèn điện led.

Quyết định 4200 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TCVN 4330:1986 Thức ăn chăn nuôi – Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua (muối ăn). 2. TCVN 4806:2007 | Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng.

QTTN cot do Nhien lieu - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cột đo xăng dầu (sau đây viết tắt ... Việc kiểm tra cơ cấu tính tiền của CĐXD được thực hiện theo trình tự sau: ... Lắp đặt thiết bị kiểm tra tách khí vào lối vào của máy bơm theo sơ đồ hướng ... Thực hiện ít nhất mười lần phóng, cách nhau ít nhất 10 giây, vào điểm trên bề.

Nhiệt kế y học thuỷ tinh - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thuỷ ngân, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt. 2.2 Nhiệt kế thuỷ ...

Quy trình kiểm định - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và ... cấu điện tử có cấp chính xác 1, 2 hoặc A, B, C, D. Ghi chú: Văn bản kỹ thuật này có thể áp dụng đối với đồng hồ nước nóng, đồng hồ ... trình thử nghiệm). ... 5) Đường ống công nghệ phải đảm bảo kín ở áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống ...

Nhiệt kế thuỷ tinh - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thuỷ ngân dãn nở, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt. 2.2 Nhiệt kế ...

qcvn 14:2018/bkhcn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

QCVN 14:2008/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ...

QTKD Cot do xang dau - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

khẩu công bố (như niêm phong, kẹp chì; nhận dạng IC chương trình....). 7.1.3. Kiểm tra việc bảo đảm yêu cầu mới 100 % đối với các bộ phận, chi tiết, chức năng.

ĐLVN 157 : 2019 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

... tra sai số tần số gốc. Sơ đồ kiểm tra sai số tần số gốc được trình bày theo hình 2. ... trị tốc độ lớn nhất. Quan hệ giữa tần số và tốc độ được tính theo công thức:.

QTKD DHXD - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Kiểm tra kỹ thuật. 7.2. 2.1. Bộ chuẩn trị số thấu kính. 7.2.1. 2.2. Bộ chuẩn trị số lăng kính. 7.2.2 ... Các ký hiệu sử dụng trong mô hình tính toán công suất kính:.

Tài liệu có thể quét - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Huỷ bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: . . . . . 1. TCVN 7571-1:2006 Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh. ISO 657-1:1989 đều - Kích thước. 2.

Quản lý rủi ro ISO 3100 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

6 Tháng Ba 2019 ... được kết cấu; kỹ thuật suy luận quy nạp như HAZOP (Nghiên cứu ... biện pháp kiểm soát hiện có đối với một rủi ro cụ thể là gì? các biện.

Loại bỏ 7 lãng phí - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

hướng dẫn triển khai áp dụng loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp; và một số kết ... có thể thấy lãng phí là những hoạt động gây hao tốn nguồn lực mà không tạo ra giá trị ... loại bỏ lãng phí thời gian vô ích là điều cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của ... Giảm thiểu lãng phí do sai lỗi/ khuyết tật, giải quyết các vấn đề.

ĐLVN 264 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2.1 Signal conditioner: là bộ chuyển đổi điện tích thành điện áp, đơn vị: mV/pC; ... thiết bị Khuếch đại công suất để tạo ra các biên độ rung động và tần số rung ...

QĐ 2251 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4. TCVN 12544-2:2019 Khí thiên nhiên - Xác định thủy ngân –. ISO 6978-2:2003 Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống trên hợp kim.

ĐLVN 236 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

ĐLVN 236 : 2011 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” ... 2.1.4 Bộ thứ cấp: bao gồm áp kế, chênh áp kế, nhiệt kế, thiết bị đo tính tỷ trọng ...

ĐLVN 259 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

sau sửa chữa các loại cân treo móc cẩu có mức cân lớn nhất tới 50 000 kg, cấp ... định. Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản. Áp dụng cho điều mục của. ĐLVN.

QD 1092 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo ... Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong thư giảm ... Bảng kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh. Mẫu số 8.

ĐLVN 278 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

NTU: Đơn vị đo độ đục khuếch tán (Nephelometric Turbidity Units). FNU: Đơn vị ... Vận hành thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV/Vis) theo tài liệu quy định.

ĐLVN 263 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

ĐLVN 263 : 2014 do Ban kỹ thuật đo lường TC 10 “ Phương tiện đo áp suất, lực ... 6.2.1 Đơn vị đo lường áp suất là pascan (Pa) và các đơn vị đo lường áp suất ...

QD 1989-TDC - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ĐO LƯỜNG CHẤT ... số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của. Bộ Khoa học và Công ...

Cân treo móc cẩu - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại cân treo móc cẩu ... 2.6 Sai số cơ bản: Là sai số của cân được xác định trong điều kiện tiêu chuẩn.

ĐLVN 225 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

trên cân đối chứng (2.3) và được sử dụng trong các phép kiểm tra các chỉ tiêu đo ... 2.15 Vận tốc cho phép nhỏ nhất của xe trong quá trình cân (vmin): Là vận tốc xe ... KLX là khối lượng trung bình của xe được xác định trên cân, tính theo công ... A.2.3.1 Giá trị độ chia nhỏ nhất của cân là một số nguyên, dương chọn trong ...

CongboTC2582 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký... -.

Xi téc đường sắt - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

xăng dầu (sau đây gọi là xi téc) có dung tích danh định (10 ÷ 120) m ... nhau; hai đầu có dạng phẳng hoặc lồi hình chỏm cầu hoặc hình chóp nón. Xi téc ... Xi téc có cầu thang, sàn thao tác để có thể thực hiện phép đo, kiểm tra được thuận tiện.

Untitled - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TCVN 7878-2:2010 Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn. ISO 1996-2:2007 môi trường - Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường. 3. TCVN 6775:2000 Âm ...

ĐLVN 266 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

thiết bị đọc số có giá trị độ chia ≤ 0,05 mm. Ghi kết quả đo được vào bảng 1 của biên bản hiệu chuẩn (phụ lục 1) . Nếu thước cuộn cần hiệu chuẩn khi ...