Báo cáo thường niên 2017 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm ...

TẦM NHÌN: trở thành Tổng Công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. SỨ MỆNH: 7 Cung ... Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng ... 3. ... số huyện thuộc tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Tĩnh và Quảng Bình gặp khó khăn... với tổng trị giá lên ... Năm 2017, PJICO tiếp tục tập trung vào phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Báo cáo thường niên 2017 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm ... - Tài liệu liên quan

Báo cáo thường niên 2017 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm ...

TẦM NHÌN: trở thành Tổng Công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. SỨ MỆNH: 7 Cung ... Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng ... 3. ... số huyện thuộc tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Tĩnh và Quảng Bình gặp khó khăn... với tổng trị giá lên ... Năm 2017, PJICO tiếp tục tập trung vào phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Báo cáo thường niên 2016 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm ...

tăng 6% so với năm 2015. Tiền lương bình quân cũng được tăng thêm 9-10%. PJICO đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn PwC thực hiện đánh giá, hướng ...

Luật kinh doanh bảo hiểm - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

đều bãi bỏ. ... mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các LUẬT Kinh doanh bảo hiểm ... pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, tập mua bảo hiểm.

QUY TẮC BẢO HIỂM KẾT HỢP XE Ô TÔ - Cổng thông tin trực tuyến ...

5 Tháng Năm 2009 ... Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe. ... hợp giữa Chủ xe và PJICO không ký kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh theo Quy ... hợp lý: thuê bảo vệ, cẩu kéo xe, sửa chữa khắc phục, chở xe tai nạn.

QUY TẮC BẢO HIỂM TÀU THỦY NỘI ĐỊA - Cổng thông tin trực tuyến ...

phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của ... c- Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu. d- Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế, giảm thiểu hoặc ... a- Cạo hà, gõ rỉ, sơn lườn hoặc đáy tàu (trừ chi phí làm sạch bề mặt và sơn ...

thong-bao-thuc-hien-ctkm - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

20 Tháng Mười Hai 2016 ... ... Tầng 21, 22 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0437760867 Fax: 0437760868 Email: [email protected]

Thông tư 155 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

Số: 155/2015/TT-BTC. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015. | THÔNG TƯ. Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Luật Chứng khoán ...

quy tắc bảo hiểm an ninh hệ thống - Cổng thông tin trực tuyến bảo ...

vụ hoặc tên thương mại; nhưng không có hành vi xâm phạm thực tế hoặc ... kỳ Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng nào, và Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc.

Thông tư 22 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

CÔNG BÁO/Số 235 236/Ngày 19-3-2016 ... tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của ... Phạm vi bồi thường thiệt hại. 1.

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm công công - Cổng thông tin trực tuyến ...

trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm và Bản kê khai của Người được bảo hiểm ... Petrolimex (Sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm:.

Báo cáo Quản trị năm 2015 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm ...

2 | Ông Đinh Thái Hương Chủ tịch HĐQT từ ngày | 09 | 90% | Đi công. 01/06/ ... 4 | Bà Nguyễn Minh Hường | UV HĐQT ... 7 | Ông Trần Quốc Hùng | UV HĐQT.

Untitled - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

14 Tháng 4 2017 ... Ước bồi thường bảo hiểm gốc: 1.034 tỷ đồng, chiếm khoảng 41,6% ... v Vào ngày 04/01/2017, Tổng Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tạm ... hiệu quả và chi trả cổ tức ở mức cao so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị ... có tiếng nói và uy tín nhất định trên chủ đề (topic) bảo hiểm của một số ...

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ - Cổng thông tin trực tuyến bảo ...

TỶ LỆ PHÍ THEO ĐIỀU. KIỆN (%). Điều kiện. “A”. Điều kiện. “B”. Điều kiện “C”. 01. GẠO. (Loại trừ ẩm ... bí ngô, hạt tiêu) và các loại hạt đậu khô. 0.3. Loại trừ thối ...

Bộ luật hàng hải - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, hợp đồng thuê tàu biển, hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển hành ...

institute cargo clauses (air) - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm ...

INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR) – 01/01/1982 – CL259. (excluding sendings by Post). NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM. 1. Bảo hiểm này bảo hiểm mọi ...

Nghị định 103 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ương trong việc thực hiện bảo hiểm bắt ngày 29 tháng 6 năm 2001; buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ. Căn cứ Pháp ...

Luật sửa đổi bổ sung thuế - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật thuế giá trị gia tăng số ... nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp.

institute cargo clauses - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA (A) – 01/01/1982 – CL252. INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) – 01/01/1982 – CL252. NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM.

9.1 Điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh - Cổng thông tin trực tuyến ...

(không áp dụng cho thịt nguội, thịt tươi, thịt ướp lạnh). INSTITUTE FROZEN ... xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được ... đã giành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng vận chuyển. 9. Nếu do ...

Điều lệ PJICO năm 2018 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

Ô Tên viết tắt: Bảo hiểm PJICO o. Lô gô của Tổng công ty: PG INSURANCE. 2. Tổng công ty là Tổng công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với.

167 BH Học sinh sinh viên - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

nhiệm bảo hiểm cho phù hợp với tình hình biến động giá cả thị trường sau khi ... Điều III: Quyết định này có hiệu lực và được áp dụng thống nhất trong toàn hệ ... có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ... bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, Quy tắc bảo hiểm sinh mạng cá nhân.

Điều lệ PJICO 2016 - Cổng thông tin trực tuyến bảo hiểm PJICO

o [E-mail]: [email protected] o Website: www.pjico.com.vn. 4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. 5. Tổng Công ty có ...

Báo cáo thường niên 2017 - Bảo hiểm VietinBank

Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo lưu ... 2018 Bảo hiểm VietinBank sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm như ... đổi hình thức và đổi tên doanh nghiệp thành Tổng Công ... KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017. Doanh ...

QUY TẮC BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN - Cổng thông tin trực ...

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 726/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 10/09/2013 của Tổng ... (ii) bất k hạn mức b t ường nào nêu trong GCNBH/H p ng bảo hiểm.

2014 của HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm - Cổng thông tin trực ...

Trong nhiệm kỳ (2009-2014), HDQT đã có một số thay đổi về nhân sự như sau: ... số 159/PLX-HĐQT của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, trong năm 2013 Nhóm đại diện ... làm ảnh hưởng lớn tới doanh thu đầu tư và trực tiếp làm giảm lợi nhuận ...

Nien giam bao hiem nam 2016.pdf - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài ...

(024) 2220 2875 [email protected] m of.gov.vn http://isa.m of.gov.vn. Ð ị a ch ỉ. : Ð i ệ n th o ạ i: F ax: ... 18 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC). 2006. 400.

Báo cáo thường niên năm 2017 - Trang thông tin dành cho các nhà ...

20 Tháng Mười Hai 2017 ... công tác chuẩn bị về nguồn lực, hệ thống và tài chính đảm bảo phát triển ... Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);. 4. ... VJ-HĐQT-QĐ ngày 03/7/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không. Vietjet.

Báo cáo thường niên năm 2017 - Tổng công ty May 10

27 Tháng 4 2018 ... Nam, trong đó sản xuất và kinh doanh hàng may mặc thời trang là ngành nghề ... Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy ... đậm “Văn hóa May 10 như thi thiết kế thời trang và cắt may sản phẩm,.

17/04/2018: Báo cáo thường niên năm 2017 - Trang thông tin dành ...

20 Tháng Mười Hai 2017 ... Cũng từ cuối năm 2017, tiền đề cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng về khai thác hàng hóa tại các sân bay trong nước cũng được đặt ra, với các dự án ...

Tải BC thường niên 2017 tại đây. - Tổng Công ty Đức Giang

6 Tháng 4 2018 ... Địa chỉ: Số 59 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. ... thực góp ( đồng). Tỷ lệ sở hữu (%). 1 Công ty TNHH. May Đức Giang ... Bộ máy tổ chức từ công ty mẹ TCTy đến các cty thành viên đều phải hợp tác ...

1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ... - Dawaco

phố, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lúc bấy giờ đã thành lập ... lắp, Xí nghiệp cấp nước Hải Châu,. Xí nghiệp ... Lắp đặt bơm tăng áp mạng lưới. •. Kiểm tra ...

Quy tắc BẢO HIỂM DU LỊCH VIỆT NAM - Bảo hiểm trực tuyến

1. Quy tắc. BẢO HIỂM DU LỊCH. VIỆT NAM. 1900 558899. (84.24) 3573 0505. HOTLINE baoviet.com.vn/baohiem ... PHẦN 6- MỞ RỘNG THỜI HẠN BẢO HIỂM .

Quy tắc Bảo hiểm tai nạn lái xe và người trên xe - Bảo hiểm trực tuyến

1.2 “Chủ xe”: là chủ sở hữu xe ô tô hoặc người được giao chiếm hữu, ... (năm) ngày làm việc, Bảo Việt sẽ hoàn lại cho Chủ xe 70% phí bảo hiểm của thời gian còn lại, ... Không nối lại kịp thời để cơ dép co lại thành một cục, đi lại khó khăn.

3.0 Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm giao nhận - Cổng thông tin trực ...

Trách nhiệm liên quan đến sự tắc trách và các sơ suất hay bất. 2.5 cân ... với chủ thể trong ngữ cảnh, sẽ phải có nghĩa như được qui định dưới đây. Người giao nhận ... được bảo hiểm phải chứng minh mình đã tuân thủ các điều kiện này một.

DANH MỤC NĂM 2019 - Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến

23 Tháng Năm 2019 ... GI-279-9/00-. KNKL. Chất tạo ... Saccharomyces cerevisiae (có thành phần chính là mannan và ... trên môi trường khô đậu tương, DDGS và bột.

Báo cáo thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần may Bình Minh ...

Năm 1977, theo Quyết định 618/CNN/TCQL ngày 19/8/1977 Nhà máy được ... Thủ tướng Chính Phủ và cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm việc bán ... 3.1 Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2017 Công ty không đầu tư góp vốn vào các.