đề cương chi tiết học phần quản trị marketing - Khoa Marketing - Đại ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Tiếng Anh: ... thể tham gia – 2.0-3.0 (II); có khả năng ứng dụng – 3.0-3.5 (III); có khả năng phân tích – 3.5-4.0 ... Philip Kotler, Quản trị Marketing, Nhà xuất bản Thống kế, năm 2000, Fahasa.

đề cương chi tiết học phần quản trị marketing - Khoa Marketing - Đại ... - Tài liệu liên quan

đề cương chi tiết học phần quản trị marketing - Khoa Marketing - Đại ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Tiếng Anh: ... thể tham gia – 2.0-3.0 (II); có khả năng ứng dụng – 3.0-3.5 (III); có khả năng phân tích – 3.5-4.0 ... Philip Kotler, Quản trị Marketing, Nhà xuất bản Thống kế, năm 2000, Fahasa.

đề cương chi tiết học phần marketing trên phương ... - Khoa Marketing

20 Tháng Năm 2017 ... Marketing trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Tiếng Anh: ... 3.5 Phân phối. 3.5 Truyền ... Trung Đức, Facebook marketing, NXB Thống Kê 2014 ... Don Failla, 45 giây tạo nên thay đổi, thấu hiểu tiếp thị liên kết, NXB Trẻ, 2015 ... phẩm digital: sản phẩm, giá cả, phân phối và truyền. ... Hiểu bài, giải.

đề cương chi tiết học phần marketing quốc tế - Khoa Marketing - Đại ...

Bài giảng Marketing quốc tế, file Powerpoint. • Giáo trình: - Giáo trình Marketing quốc tế. Đại học Tài chính – Marketing, Trần Thị Ngọc Trang, Nhà xuất bản Tài ...

đề cương chi tiết học phần marketing dịch vụ - Khoa Marketing - Đại ...

theo nhóm, kỹ năng trình bày một báo cáo nghiên cứu. S3, S4. III. G5. Vận dụng kiến thức lý thuyết về giao tiếp cá nhân trong dịch vụ, để giáo dục thái độ.

đề cương chi tiết học phần nguyên lý marketing - Khoa Marketing

Học phần nguyên lý marketing bao gồm 10 chương, trước hết làm rõ các khái ... Phân tích ở mức độ cơ bản các hoạt động marketing và có thể đưa ra các đề xuất ... Marketing căn bản của trường Đại học Tài Chính - marketing, Ngô Thị Thu chủ ... vấn đề tương đối cao. • Hoàn thành hết các câu hỏi đặt ra. • Có tính sáng tạo, ...

đề cương chi tiết học phần nghiên cứu marketing 1 - Khoa Marketing

Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 07 năm 2017. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN. NGHIÊN CỨU MARKETING 1. 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Quan hệ công ... - Khoa Marketing

giới, nội bộ, cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông, ...; Các công cụ cơ bản của PR vàkỹ năng ứng dụng: viết tin - bài, trình bày vàgiao tiếp cá nhân, đánh ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Khoa Marketing - Đại học Tài ...

Marketing Channel Management ... Marketing phát hành và các slide bài giảng mà giảng viên cung cấp ... động quản trị kênh phân phối một cách căn bản.

đề cương chi tiết học phần - Khoa Marketing

tang vai trò truyền thông marketing tổng hợp trong việc hoạch định và thực hiện chương trình truyền thông khuyến mại. K5, K6, K7. III. G4. Phân tích và đánh giá ...

đề cương chi tiết học phần - Khoa Marketing - Đại học Tài chính ...

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN (COURSE DESCRIPTIONS). Trang bị cho sinh viên những kiến thức về phân phối và quản trị kênh phân phối của một doanh nghiệp. 3.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Xây dựng kế ... - Khoa Marketing

Sách và tài liệu tham khảo – Tiếng Việt: (SV tích cực tìm đọc thêm nhằm phục vụ ... Philip Kotler, Hermawan Kartajaya & Iwan Setiawan; Marketing 3.0: từ sản ...

đề cương chi tiết học phần hành vi người tiêu dùng - Khoa Marketing

Hành vi tiêu dùng được coi là một trong những môn học chính yếu của chuyên ... Người tiêu dùng các tổ chức và hành vi mua của các tổ chức bao gồm thị ...

đề cương học phần quản trị thương hiệu - Khoa Marketing

- Bài giảng của giáo viên (tài liệu nội bộ). - Sách tham khảo: a. Sách trong nước: - John Gerzama Edlemar, 2009, Bong bóng thương hiệu, NXB Tổng hợp TP.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MARKETING CÔNG NGHIỆP 1 ...

Bảng 1: Thông tin tổng quát về học phần. ❖ Tên học phần: MARKETING CÔNG NGHIỆP. Tiếng Việt: MARKETING CÔNG NGHIỆP. Tiếng Anh: INDUSTRIAL ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Xây dựng kế hoạch marketing)

LO1.4 Hoạch định – xây dựng kế hoạch marketing cho một doanh nghiệp;. U. LO1.5. Phân tích ... 4.1 Thiết kế chiến lược sản phẩm và thương hiệu (Developing ...

đề cương chi tiết học phần marketing trên phương tiện truyền thông ...

20 Tháng Năm 2017 ... CTĐT. TĐNL [4]. G1. Vận dụng các công cụ truyền thông trên Digital để hỗ trợ quá trình tìm kiếm và phân tích các thông tin trên. Internet. K3, K4.

quản trị marketing marketing management - Khoa Marketing NEU

30 Tháng Ba 2019 ... Là chức năng và quy trình tạo ra, truyền thông và phân phối giá trị cho khách hàng;. • Là quá ... của các giá trị tạo ra của cả hệ thống với chiến lược và chất lượng đồng bộ, hợp tác lâu ... Coca Cola. Lowes. HP. Explore. KFC.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Khoa Marketing NEU

Tiếng Anh: MARKETING MANAGEMENT 1. Mã học ... hình tại Việt Nam. ... Những phương thức sáng tạo, chiến thắng và khống chế thị trường, Philip Kotler,.

quản trị marketing - Khoa Marketing NEU - Trường Đại Học Kinh Tế ...

kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả ... Philip Kotler, Principles of Marketing 14th, 2015. ➢ Philip Kotler ... Nguyên nhân thất bại của SP mới.

1 Học phần MARKETING CÔNG MKMA1118, 2TC - Khoa Marketing ...

Trần Minh Đạo (2013), Giáo trình Marketing căn bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. Principles of marketing, Philip Kotler and Gary Amstrong (2018), NXB ...

Slide bài giảng học phần “Marketing căn bản” - Khoa Marketing NEU

MARKETING CĂN BẢN. Mã học phần: MKMA1104. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. KHOA MARKETING. BỘ MÔN MARKETING. Mã học phần: ...

Đồ án Quản trị Marketing - Khoa Marketing - Đại học Tài chính ...

4 Tháng Ba 2019 ... Học phần Đồ án quản trị Marketing hướng sinh viên đạt được các mục đích sau đây: ... được giữa lý thuyết và thực tế, từ đó có thể đưa ra những nhận xét, đánh ... Khảo sát, mô tả quá trình quản trị bán hàng tại doanh nghiệp.

đề cương chi tiết học phần - Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Tài ...

Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tên tiếng ... Nguyễn Viết Thông (chủ biên): Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn. Đường lối ...

đề cương chi tiết học phần - Khoa CNTT - học viện kỹ thuật quân sự

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): sinh viên cần nắm kiến thức cơ bản, các phép biến ... Kỹ năng: Vận dụng lý thuyết giải được các bài tập đã cho và cài đặt chương ... Phép tính toán tử: Cần nắm vững một số phép biến đổi như Laplace,.

Đề cương báo cáo thực tập và khóa luận năm 2018 Marketing

12 Tháng Năm 2019 ... Hoàn thiện và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp sau 5 ngày kể từ ... Đối với tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc Kỷ ...

Khái niệm nghiên cứu marketing - Khoa Marketing NEU - Trường ...

Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Giáo trình Nghiên cứu marketing, NXB Giáo dục, Hà Nội 2008. Tài liệu tham khảo. 1. Alf H. Walle, 2001, Qualitative Research in ...

truyền thông marketing tích hợp - Khoa Marketing NEU

Gắn kết khách hàng với DN thông qua các phương pháp thu hút. - Cho phép DN và KH hiểu biết được phản ứng của mỗi bên về sản phẩm thương hiệu.

trường đại học kinh tế quốc dân khoa marketing bộ môn marketing

Trong đó. LT BT, TL. Chương 1: Tổng quan về marketing. 6. 4. 2. Chương 2: Hệ thống thông tin và ... Có được cơ sở để tiến hành STP và marketing mục tiêu và.

MÔI TRƯỜNG MARKETING DỊCH VỤ CÔNG - Khoa Marketing NEU

Khái niệm. Môi trường marketing là tập hợp tất cả những yếu tố, lực lượng có ảnh hưởng ... Thị trường quyết định những gì bán được hoặc không bán được.

Xây dựng kế hoạch marketing - Khoa Marketing - Đại học Tài chính ...

hoạch marketing hoàn chỉnh (một dòng sản phẩm/ nhãn hiệu) cho một doanh nghiệp. • Bài tập cá nhân: Mỗi học viên sẽ được giao các bài tập tình huống (case ...

Học phần "Thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt ... - Khoa Marketing

15 Tháng Chín 2019 ... (3) Đánh giá hiện trạng hoạt động Marketing tại các doanh nghiệp và đề xuất các ... khóa/khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh theo đề tài đã chọn dưới sự ... Sinh viên phải nắm được kỹ năng viết một báo cáo thực tập/khóa luận ...

Kế hoạch Marketing – Kimdan - Khoa Marketing NEU

Giả định về tài chính. ... cung cấp cho khách hàng rất đa dạng và phong phú: từ đệm, gối, giường, salon ... rất nhiều thương hiệu đệm bông ép như: Canada, Everon, Hanvico… ... Bảng 2: Thông tin về đối thủ cạnh tranh về giá cả và chất lượng ... Xu hướng và nhu cầu: Như phân tích ở trên, dản phẩm chăn đệm khách hàng.

cấu trúc của một kế hoạch marketing - Khoa Marketing NEU

SWOT, mục tiêu của kế hoạch, chiến lược được chọn và những kỳ vọng về tài ... có thể được gây ra bởi một giả thuyết không chính xác, ví dụ một đối thủ cạnh ...

môn học marketing - Khoa Kinh tế và Quản lý

Nội dung tóm tắt môn học ( Tiếng việt) : Môn học này cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng chúng vào ...

Quản trị bán lẻ - Khoa Marketing NEU - Trường Đại Học Kinh Tế ...

Bài giảng của giảng viên ... DVC thường nằm trong KVCC – nơi hiệu suất lao động thường thấp hơn tại KV ... 5 khoảng cách trong quản trị chất lượng dịch vụ.