Tư duy chiến lược - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tư duy chiến lược là cần thiết cho bản thân mỗi người cán bộ lãnh đạo, bởi ... trường Chính trị, Cao đẳng, Đại học cũng như trong công tác lãnh đạo của các ... bố, ở đó tập trung làm rõ khái niệm tư duy, tư duy lý luận, vai trò của tư duy lý.

Tư duy chiến lược - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Tài liệu liên quan

Tư duy chiến lược - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tư duy chiến lược là cần thiết cho bản thân mỗi người cán bộ lãnh đạo, bởi ... trường Chính trị, Cao đẳng, Đại học cũng như trong công tác lãnh đạo của các ... bố, ở đó tập trung làm rõ khái niệm tư duy, tư duy lý luận, vai trò của tư duy lý.

1 Viện Chiến lược và Chính sách tài chính DANH ... - Bộ Tài chính

Tên đề tài/chương trình/báo cáo nghiên cứu. Chủ nhiệm/ đồng chủ ... Xác định mối quan hệ giữa dòng vốn vào và lạm phát của Việt Nam. Nguyễn Thị Hải Thu.

lời giới thiệu - Viện chiến lược và chính sách tài chính

hàng hóa trên thị trường thế giới và khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới 2008. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Tài chính 2001- 2010, hệ thống cơ chế, ...

1 Viện Chiến lược và Chính sách tài chính DANH MỤC CHƯƠNG ...

Tên đề tài/chương trình/báo cáo nghiên cứu. Chủ nhiệm/ đồng ... Phân tích mối quan hệ giữa chính sách tỷ giá và lạm phát của Việt Nam giai đoạn. 1999-2011.

Đông Nam Á trong điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc

[1] Nguyễn Anh Chương (2016), “Trung Quốc trong một số khuôn khổ hợp tác ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1. [2] Nguyễn Huy Hoàng (2016), “ ...

Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc: tác động đến thế giới, khu ...

Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, tham vọng vẽ lại bản đồ kinh tế, chính trị thế giới. Nhằm thực ... Điều này đã, đang và sẽ có những tác động đến thế giới, khu vực và Việt Nam. Từ khóa: ... nghiêm trọng, hiệu quả thấp, sản xuất dư thừa, và vì ... co-the-ran-voi-trung-quoc-3509476.html, ngày. 8/2/2016.

Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc - Tạp chí khoa học Việt Nam

của Trung Quốc và đánh giá những tác động của nó đến ... vực trước những thách thức mới, buộc phải sửa đổi hay bổ ... trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng vai trò của họ ... 60124/3160340.html, ngày 24/1/2016. [24]dhttp://www.

chiến lược công ty - Viện Quản Trị Và Tài Chính - IFA

12 Tháng Ba 2015 ... chiến lược suy giảm giúp cho DN ổn định hoạt động, củng cố các nguồn lực và năng lực sản xuất, sẵn sàng để tiếp tục cạnh tranh.

Untitled - Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

17 Tháng Ba 2015 ... Xuyên bối mẫu/Bối mẫu, Đại hoàng, Diên hồ sách, Bạch cập, 0 | Uống tặc cốt/Mai mực, Cam thảo. 121| 45 |Xuyên tâm liên. Uống. V |Nhóm thuốc ...

Nguyen Quoc Thinh - BCSI - Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương ...

Phó giáo sư - Tiến sĩ. Nguyễn Quốc Thịnh. I. THÔNG TIN CHUNG. Ngày sinh: 12 tháng 3 năm 1961. Giới tính: Nam. Nguyên quán: Xã Hải Triều, huyện Tiên.

Môi trường, Giới, Di cư và Người nghèo - Viện chiến lược chính ...

Và hai mô hình chính sách-đầu tư sẽ được thực hiện tại Hà Tây và Hà Tĩnh. ... Ở Việt Nam, di dân nội vùng có một quá trình lịch sử lâu dài, được đề cập cụ thể trong phụ lục 2: Nghiên cứu ... Biểu đồ 1. Khung phân tích mối liên hệ Giới, Nghèo đói và Môi trường ... Wells, Melisa, 2005, Phân tích thực trạng Giới ở Việt Nam.

xây dựng chiến lược kinh doanh - Viện Quản Trị Và Tài Chính - IFA

5/ Giải pháp xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng. 6/ Giải pháp chính sách ... Chiến lược cấp kinh doanh (SBU): liên quan đến cách thức cạnh tranh ... Chiến lược Quốc tế là chiến lược trong đó công ty bán sản phẩm hay dịch vụ ra ngoài ...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ -HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

4 Tháng Ba 2015 ... Nguyên tắc, quy trình, thủ tục quản lý đảng viên còn bị vi phạm… ... cứu một cách cơ bản, hệ thống toàn diện các giải pháp khả thi phát huy ưu điểm; khắc ... ở ĐBSH.4) Đánh giá đúng thực trạng quản lý đảng viên trong các DNNKVNN ở ... Dự báo những yếu tố tác động đến quản lý đảng viên hiện nay.

Quy chế đào tạo.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

2 Tháng Năm 2019 ... quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở;. 2. ... b) Theo dõi việc thực hiện kế hoạch học tập của các lớp đã được Ban Giám ... pháp giảng dạy, công tác tổ chức, quản lý, phục vụ của nhà trường; được để đạt ... Mỗi bài thu hoạch do 02 người chấm độc.

MỞ ĐẦU - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình" làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh ... vẫn còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động hoặc nóng vội. Năng.

Quy chế Giảng viên.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2 Tháng Năm 2019 ... Có trình độ lý luận chính trị theo quy định; có trình độ đại học (hệ chính quy) trở lên ... khoa học, biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập.

2-Tom tat luan an VI.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

nhiều thay đổi, nhưng cuộc tranh luận về hạnh phúc vẫn còn tiếp diễn. Các nước Phương Tây đã có lịch sử nghiên cứu 50 năm về phụ nữ và hạnh phúc và ... Phương pháp này bao gồm việc sưu tầm và sử dụng các kết quả nghiên cứu đã có, ... trị quan trọng trong suy nghĩ của một bộ phận phụ nữ hiện nay. Trên thực tế ...

TT _T.Viet_ _ Dau.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng dân vận. Tư tưởng dân ... bài dân chủ, dân tộc, tôn giáo… Trong những năm ... Luận án nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Trên cơ sở đó ... sắc dân tộc. Có thể nói, ngôi chùa của Phật giáo Tiểu thừa Khmer giữ vị trí quan trọng, thiết.

Untitled - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

1 Tháng 4 2015 ... Giảng dạy các hệ lớp đào tạo thuộc hệ thống Học viện: chương trình cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo đại ... chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ công tác để đủ ... b) Hướng dẫn viết 1 tiểu luận cuối khóa hệ cao cấp lý luận chính trị được.

bộ giáo dục và đào tạo học viện chính trị quốc gia hồ chí minh học ...

trưa gặp - chiều gỡ", Tạp chí Người làm báo, số tháng 9. 4. Vũ Văn Tiến (2015), Điều tra và dấn thân trong nghề báo, Nxb Công an nhân dân ... phận cấu thành những nỗ lực chung của báo chí và toàn xã hội trong đấu tranh chống ... nghiên cứu quy trình tổ chức, thực hiện các tuyến bài điều tra ở các toà soạn báo ở Việt ...

Thongbao_so 45.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

3 Tháng 2 2020 ... và gặp mặt đầu xuân năm mới Canh Tý. Thực hiện Thông báo số 1143-TB/HVCTQG ngày 27/12/2019 của Giám đốc. Học viện về kế hoạch tổ ...

1-Luan an.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

11 Tháng 4 2016 ... Theo Menis Yousry, quan niệm gồm hai phần: phần thứ nhất là ý thức hiện tại của chúng ta - chúng ta có thể gọi đây là bản chất của chúng ta.

Luận án Lê Thị Kim Huệ.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Từ mục đích và nhiệm vụ của luận án đặt ra, trên bình diện và hướng tiếp ... một nhà nước tư bản nào, cho dù được xem là thể chế cộng hoà tự do nhất, mà tại đó phụ ... ĐTH với mục tiêu cùng với các quận nội thành xây dựng thủ đô văn minh hiện ... Ở Việt Nam, khái niệm việc làm đã được quy định tại Điều 13 của Bộ luật.

Phong cách - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

thực tiễn, còn một bộ phận cán bộ, giảng viên bộc lộ hạn chế, chưa thực sự tiêu ... mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có thể ... Ngoài ra, trên nhiều tạp chí khoa học có các bài viết nghiên cứu phong ... phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên hiện nay theo tấm gương Hồ Chí. Minh ...

LA Ngo Thi Phuong Lien.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

27 Tháng Mười 2017 ... for Value Chain Research” (Cẩm nang phân tích chuỗi giá trị) [102] đã đưa ra ... trong CGT bao gồm những gì được gọi là CGT tài chính. Đó là ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4 Tháng Chín 2014 ... Đưa ra khái niệm về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ. NHBL. Trong đó, quan điểm về dịch vụ ngân hàng được nghiên cứu ...

Luận án Nguyễn Minh Hải.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí ...

Một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ nhà ... Tây Nguyên, đứng ở nhiều góc độ khác nhau, các công trình tổng quan đã sơ.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

30 Tháng Năm 2019 ... Đề cao vai trò của lý luận, cho rằng “Không có lý luận thì ... Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính ... KTQS phải có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ...

Luận án Thu Trang.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đặc điểm tình hình cán bộ, giảng viên các Học viện Công an nhân dân. 64. 3.2. Thực trạng ... Tác giả Bùi Đình Phong trong cuốn sách Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc ... Trong “Từ điển tiếng Việt”, khái niệm “phong cách” được hiểu theo ba nghĩa: 1. ... nào đó, khác với những dạng khác về đặc điểm từ vựng, ngữ pháp, ngữ.

Luận án Phan Thị Huê.pdf - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Luận án tập trung làm rõ quá trình và xu hướng phát triển của kinh tế nông hộ ở 6 tỉnh, ... phát triển nông thôn toàn diện, bền vững ở miền núi phía Bắc Việt Nam. ... NN&PTNT tỉnh Hải Dương thẩm định (tại văn bản số 1550/KQTĐ-SNN-KHTC.

Luận án Vũ Văn Tuấn.pdf - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

mới tư duy và triết lý giảng dạy các môn lý luận chính trị”[105]; “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ ...

vai trò chiến lược của đường hồ chí minh qua đánh giá của báo chí ...

viết về cuộc hành quân Lam Sơn II/719. (Into Laos: The Story of Dewey Canyon II/. Lam Son 719, Vietnam 1971) có nội dung chiến dịch bịt đường mòn ở đường ...

TIẾP BIẾN VĂN HÓA PHÁP - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

hấp thu văn hóa ưu thắng của chính kẻ cai trị để tự cường dù đó là đế quốc phong kiến Hán ... Nguồn: https://map.coccoc.com/map/39973190591583275,.

chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001-2010 - Viện Dinh dưỡng

Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tính chung toàn quốc ... thóc đạt 32,8 triệu tấn, đạt được chỉ tiêu đề ra, các loại thực phẩm sản xuất.

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn ... - Viện Dinh dưỡng

22 Tháng 2 2012 ... tình trạng thừa cân - béo phì góp phần hạn chế các bệnh mạn tính không ... thực phẩm, bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng cơ thể và góp phần nâng cao ... trình đã thu hẹp lại so với năm 2000 do nguồn cung cấp viên sắt/folic phụ ...

Chiến lược quốc gia dinh dưỡng, 2001-2010 - Viện dinh dưỡng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hà Nội, ngày 22 tháng 02 ... là do khẩu phần ăn còn ít các loại thực phẩm giàu Vitamin A, lượng dầu ăn và chất béo còn thấp. 3.2.