Giáo trình lý thuyết đồ thị - VOER

Đồ thị có trọng số trên các cạnh có thể sử dụng để giải các bài toán như: Tìm đường đi ... được kết nạp vào trong ngăn xếp (STACK). Tìm kiếm ... Do thủ tục DFS(v) (BFS(s)) cho phép thăm tất cả các đỉnh thuộc cùng một thành phần liên thông ...

Giáo trình lý thuyết đồ thị - VOER - Tài liệu liên quan

Giáo trình Cơ lý thuyết - VOER

1. Cơ lý thuyết-Giới thiệu. 2. Các khái niệm cơ bản và các định nghĩa. 3. Hệ tiên đề tĩnh học ... Lực là đại lượng biều thị tác dụng cơ học tương hổ giữa các vật, có tác dụng làm biến đổi trạng thái cuả ... Cơ sở của bài toán: Bài toán cân bằng ...

Giáo trình lý thuyết đồ thị - VOER

Đồ thị có trọng số trên các cạnh có thể sử dụng để giải các bài toán như: Tìm đường đi ... được kết nạp vào trong ngăn xếp (STACK). Tìm kiếm ... Do thủ tục DFS(v) (BFS(s)) cho phép thăm tất cả các đỉnh thuộc cùng một thành phần liên thông ...

Giáo trình lý thuyết mầu - VOER

Chương này cũng giới thiệu các lý thuyết cơ bản về màu sắc để cung cấp một nền ... tách màu, giấy, bản in thử và việc in ấn cuối cùng phải được chọn lựa trong khi vẫn nghĩ ... Những năm đầu 1930, người ta đã tiến hành đo đạc màu sắc bằng cách đánh số phân ... có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc thiết kế và sản xuất.

giáo trình lý thuyết thông tin - VOER

Về kênh truyền tin rời rạc không nhớ, giáo trình sẽ giới thiệu mô hình kênh truyền ... Mục tiêu: trình bày các khái niệm về độ đo lượng tin chưa biết và đã biết về ...

Bố cục một bài thuyết trình - VOER

Tóm lược các nội dung liên quan (đã được trình bày, được đa số ngưới nghe biết ... với thời gian, ngày càng nhiều loại thức ăn được sản xuất. ... phải da trắng.

Lý thuyết về công nghệ giáo dục - VOER

- Bản chất của Công nghệ giáo dục là tổ chức và kiểm soát quá trình dạy học bằng một quy trình kỹ thuật được xử lý bằng giải pháp nghiệp vụ sư phạm, để HS lớp ...

giáo trình về lập trình hướng đối tượng - VOER

trong các hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một hàm này ... một vài hiệu chỉnh C được công bố rộng rãi trong quyển "The C ... {16: cout<<"Ho va ten:";17: cin.getline(HoTen,MAX_TEN);18: cout<<"Sinh vien hay.

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C# - VOER

Do Visual Basic không thích hợp cho viết các ứng Web Server nên Microsoft tạo ra ASP ... runtime cho tất cả ngôn ngữ lập trình chung trong Visual Studio, và tham vọng của họ cung cấp cho ... Cả hai người này điều là những người nổi tiếng,.

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C - VOER

tính trên là nền tảng cơ bản cho những mã nguồn được quản lý chạy trên CLR. Do chú trọng đến bảo mật, ... Một ngôn ngữ khác rất mạnh và phổ biến là Java, giống như C và C# được phát triển dựa trên C. Nếu ... Bao gồm Python,. 87/471 ...

bản thuyết trình bài giảng điện tử e-learning - Sở Giáo Dục - Đào ...

11 Tháng Năm 2018 ... Môn Tiếng Việt lớp 1 ... Tên bài giảng: TRADITIONAL TET IN VIET NAM ... kế chủ yếu bằng phần mềm Adobe Presenter , Proshow, phần mềm cắt mp3 ... Ưu việt trong thích ứng các hoàn cảnh học tập và tạo ra các điều kiện ...

giáo trình môn lý thuyết âm nhạc cơ bản - chính nghĩa

Tên gọi các bậc cơ bản trong thang âm của hệ thống âm nhạc: Do, Re, Mi, Fa,. Sol, La, Si. Các bậc (âm hay nốt) cơ bản này tương ứng với các phím trắng của đàn ...

bản thuyết trình bài giảng điện tử e-learning - Sở Giáo dục và Đào ...

11 Tháng Năm 2018 ... ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bằng phần mềm trong việc thiết ... kế chủ yếu bằng phần mềm Adobe Presenter , Proshow, phần mềm cắt mp3 ... Các slide đều có sử dụng Audio để giảng bài và hướng dẫn giúp ...

bản thuyết trình - Công ty CP Phát hành sách Giáo dục

mềm được ứng dụng, sử dụng để thiết kế bài giảng điện tử như Violet, Lecture maker, Adobe captivate, Adobe presenter, Ispring...v..v. Mỗi phần mềm đều có.

Giáo trình : Các phương pháp tối ưu Lý thuyết và Thuật toán

1.1.1 Điểm hay véc tơ trong R” . ... 3.1.3 Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính bất kỳ về dạng chuẩn tắc . ... 4.3 Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải .... . 146.

Giáo trình của ITI-VNU - VOER

TCP/IP là một bộ gao thức (bao gồm nhiều giao thức) hỗ trợ việc truyền thông giữa các máy tính hoặc ... con(Subnetwork) và được thực hiện đánh địa chỉ khá linh hoạt. ... Trên mỗi host trong mạng (máy tính) phải được cấu hình để sử ... DHCP server có thể cấp phát cho các host các tham số sau: Địa chỉa IP, mặt nạ mạng.

Giáo trình môn Nấm học - VOER

Hầu hết các loài nấm mốc không cần ánh sáng trong quá trình sinh trưởng. ... Bào tử tản (Thallospores): trong nhiều loài nấm men và nấm mốc có hình thức sinh ... tiếng là chao đỏ, trong nước ngâm chao này có chứa ang-kak (xem Bảng 8.1).

Giáo trình vi xử lý - VOER

8086 có bus địa chỉ 20 bit, bus dữ liệu 16 bit, 3 chân nguồn và 17 chân dùng cho các chức năng điều khiển. Tuy nhiên, ta có thể dùng kỹ thuật ghép kênh thời gian ...

Giáo trình PDF - VOER

Thiết kế đúc. 1.3. Công nghệ ... Phương pháp sản xuất đúc được phân loại tuỳ thuộc vào loại khuôn mẫu, phương pháp làm khuôn .vv… ? ... vật liệu chế tạo chi tiết, hình dung cả vị trí làm việc của chi tiết đó trong thiết bị, yêu cầu chịu lực … ?

Phạm Khánh Tùng Giáo trình Lý thuyết mạch - Trường Đại học Sư ...

Đồ thị giá trị tức thời của v, p và w được vẽ trên hình 1-7, theo đó có thể thấy công ... Với các mạch điện phức tạp hơn phương pháp dòng điện nhánh khó áp.

Giáo trình thông gió và xử lý khí - VOER

Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước. 8. Thông gió. 9. Tiêu âm và lọc bụi ... Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng quạt.

Giáo trình DreamWeaver 8 - VOER

Khi xem trong Trình Duyệt ( Browser ) cũng giống như thế . Gọi là : What You See Is You Get .Là nơi bạn thao tác thực hiện thiết kế Trang Web . Bạn có thể xem ...

Giáo trình bảo vệ môi trường - VOER

Hệ thống quan trắc và kiểm soát chất lượng của mặt nước. 15. ... Nhiệm vụ chính của các giáo trình bảo vệ môi trường là làm sao hình thành ở sinh viên một thế ...

Giáo trình enzyme - VOER

Chúng có trong hầu hết các loại tế bào của cơ thể sống. Chính do những tác nhân xúc tác có nguồn gốc sinh học nên enzyme còn được gọi là các chất xúc tác ...

giáo trình quản lý dự án - VOER

Các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT. Rất nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án ...

Giáo trình thủy lực - VOER

Phương trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng. 2. Ý nghĩa hình học và năng lượng của phương trình Becnuli. 1. Ý nghĩa thủy lực hay hình học.

Giáo trình vẽ kĩ thuật - VOER

5. Tiêu chuẩn chữ viết và số trong bản vẽ kĩ thuật. 6. Các khái niệm về ghi kích thước. 7. Dựng đường ... Ô9: Tên trường, khoa, lớp. 4/188 ... đoạn gạch của nét chấm gạch; các nét đứt, nét chấm gạch phải giao nhau bằng các gạch. 7/188 ...

Giáo trình Linux - VOER

Linux được công bố dưới bản quyền của GPL (General ... Các phiên bản Linux là sản phẩm đóng gói Kernel và các gói phần mềm miễn ... Các câu lệnh cơ bản.

Giáo trình mạng - VOER

Tồn tại một thẻ bài (token: một gói tin nhỏ) lần lượt truyền qua các máy tính. Một máy ... Nối kết một tập các mạng LAN có kiểu khác nhau như dạng Bus với dạng vòng của một ... Đoạn chương trình sau cài đặt giao thức Go-Back-N. 69/215 ...

Giáo trình toán rời rạc - VOER

Kiến thức về phép toán đại số, phép toán hình học cơ bản. - Có khả năng suy ... chân trị của mệnh đề bằng cách kết hợp các mệnh đề mà ta đã biết chân trị. Các luật lệ ... Đặt vấn đề : Bạn có 3 lần kiểm tra trong lớp học. Nếu bạn đạt ... 11/ Tương tự bài tập 9 và 10, chứng minh các tương đương logic sau đây: a/ (PvQ)^. ¬.

Giáo trình ASP.net với CSharp - VOER

Điều khiển ADO.NET. 9. Sử dụng ... Microsoft đã chia các lớp cùng xử lý về một vấn đề gì đó vào các không gian tên chung hay namespaces. ... NET là một lớp mà thực thi trên server và đưa ra nội dung trên trình duyệt. ASP.NET có hơn 70 ...

Giáo trình cơ sở dữ liệu - VOER

Ngôn ngữ đại số quan hệ (tiếp theo). 9. Ngôn ngữ truy ... học viên có một cái nhìn ban đầu về một cơ sở dữ liệu và một hệ quản trị CSDL. Trước hết chúng ta sẽ ...

Giáo trình nhập môn tin học - VOER

Giáo trình nhập môn tin học ... Phần 2 cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản về lập trình, các cấu trúc ... 123variabe ? tin_hoc ? toan tin ? so-dem ?

Giáo Trình Kỹ Thuật Số - VOER

Đối với các cổng logic họ TTL, công suất tiêu tán ở hàng mW và với họ MOS thì chỉ ở hàng nW. Fan-Out: Một cách tổng quát, ngã ra của một mạch logic đòi hỏi ...

Giáo trình MathCad - VOER

2. Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001i. 3. MathCad với đại số và số học. 4. Véc tơ và ma ... Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl N (hoặc Alt F N). • Trên ... Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( ( ). ? ... Căn bậc hai.

Giáo trình kỹ thuật đồ họa - VOER

Hai mô hình cơ bản của ứng dụng đồ họa là dựa trên mẫu số hóa và dựa trên đặc trưng hình học. Trong ứng dụng đồ họa dựa trên mẫu số hóa thì các đối tượng ...

Giáo trình Quản trị học cơ bản - VOER

triển được nhiều kỹ thuật căn bản sử dụng cho sản xuất máy tính điện tử cá nhân, tuy ... Nhóm tư vấn Boston (Boston Consulting Group), một công ty tư vấn về quản trị đã ... thường xuyên thực hiện những công việc nhàm chán và đơn điệu.