12 Hoa De - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Câu 6: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí ... Câu 10: Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. ... Câu 26: Cho 24,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH ...

12 Hoa De - Trường THPT Thuận Thành số 1 - Tài liệu liên quan

Hóa - Trường THPT Thuận Thành số 1

7 Tháng Ba 2020 ... Bài 12: Cho các chất: NaHCO3 , CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. ... lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi ... Bài 8: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào ...

Mã đề 611 - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Câu 3. Một ống dây hình trụ, dài 50 cm, có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là. A. 4π mT.

của trường thpt thuận thành số 2

4 Tháng Mười Hai 2019 ... đã và đang công tác, giảng dạy và học tập tại trường để cuốn kỷ yếu được ... lý và giáo dục toàn diện đạt nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là ... phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và ... và hội nhập, Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn tập ... Đ/c TRẦN ĐỨC SÁU.

Mã đề 677 - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Giêng 2020 ... Các lực lạ bên trong nguồn điện không thể ... Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3 V, r = 1 Ω mắc nối tiếp nhau thành ... Một điện tích điểm q = 10-7 C đặt trong điện trường của điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực.

Môn: Ngữ văn 11 - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: “… với những thằng con trai ... chúng tôi không muốn chết vì hư danh không thể chết vì tiền ...

CN Bộ môn: Hóa ... - Trường THPT Thuận Thành số 2 Tổ: Lý – Hóa

7 Tháng Ba 2020 ... Bài 3: Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào? ... Bài 2: Thuốc thử dùng để nhận biết Na, Ca, Na2O là: ... A. K. B. Na. C. Ba. D. Ca. Bài 2: Cho 19 gam hỗn hợp gồm kim loại M ... Bài 4: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dd.

11 Hoa De - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Câu 2: Cấu hình electron của Mg(Z = 12) là ... Câu 6: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học: A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng ... Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 (trong đó oxi ... Hỗn hợp chất rắn Y tác dụng vừa đủ với 1,4 mol HCl đặc, đun nóng.

12 Hoa De - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Câu 6: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí ... Câu 10: Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. ... Câu 26: Cho 24,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH ...

1/4 Môn Vật lí 12-Đề số 1 - Trường THPT Thuận Thành số 1

19 Tháng 2 2020 ... Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với bước sóng ứng với tần số cơ bản là 60 cm. Khoảng cách ...

BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA HỌC 10 - Trường THPT Thuận Thành số 1

24 Tháng 2 2020 ... Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là 35 Cl và37 Cl . Phần trăm về khối lượng của 37. 17 Cl chứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vị 1. 1H , oxi ...

Môn Vật lí 12-Đề số 3 - Trường THPT Thuận Thành số 1

19 Tháng 2 2020 ... Câu 1: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x ... Câu 27: Một người đứng giữa hai loa A và B. Khi loa A bật thì người đó ...

C. ( ) 0 - Trường THPT Thuận Thành số 1

22 Tháng 2 2020 ... Câu 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số dạng abc thỏa a,b ,c là độ dài ... Câu 4: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng. ... Dòng thứ nhất là 68 XY , trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một ... qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối ... S lần lượt là diện tích các.

Môn Hóa học 12-Đề số 1 - Trường THPT Thuận Thành số 1

19 Tháng 2 2020 ... Câu 6: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì ... X. Y. Z. T. Dung dịch. Ba(OH)2 dư tạo kết tủa tạo kết tủa không tạo kết ... Câu 24: Cho m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% ... Câu 33: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 10,4 gam Fe2O3 nung nóng.

Văn 10 - Trường THPT Thuận Thành số 1

11 Tháng Năm 2019 ... Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? Câu 2. Trong văn ... sự đền Tản Viên. (Tản Viên từ phán sự lục, trích Truyền kì mạn lục - Nguyễn Dữ). ... Suy nghĩ ấy đã giúp con người sống tích cực hơn, vượt qua ... Cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền. Tản Viên a.

C - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề ... Câu 7: Vật khối lượng 400 g đang chuyển động với tốc độ 20 m/s, động lượng vật có giá trị ... Câu 14: Muốn lò xo có độ cứng k = 100 N/m giãn ra một đoạn 10 cm, (lấy g = 10 ... Lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng là 40 N/m, vật M = 400.

Hóa đề và đáp án 2 - Trường THPT Thuận Thành số 1

21 Tháng 2 2020 ... (g) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là. A. 4. B. 6.

I. ĐỌC HIỂU - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Giêng 2020 ... bài 43, Ngữ văn 10, Tập 1, NXB Giáo dục, 2006, tr. 118). ---------------- Hết ... Điểm 0.5: HS trả lời được từ 2 ý trong đáp án trở lên. - Điểm 0.25: HS ... Vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè c. Triển khai vấn ...

11 Toán - Trường THPT Thuận Thành số 1

17 Tháng Mười Hai 2019 ... 3) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình sau ... ba đường thẳng KH ,MN, SB đồng quy. ... yến đường m thỏa mãn CC-3.

Môn Sinh học 11 - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Tám 2019 ... Câu 5: Có 250 tế bào sinh tinh giảm phân tạo tinh trùng, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là. 10/00, của trứng là 1%. Trong quá trình này:.

Toan 11 - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Giêng 2020 ... bằng. A. 2018. 2 . B. 2020. C. 2019. 2 . D. 2020. 2 . Câu 8: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD ... Câu 22: Tìm tập xác định của hàm số y = cot2x là. A. . ,. 2. D k k. ⎧. ⎫. = ... HẾT ----------. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

QĐ- Kế hoạch - Trường THPT Thuận Thành số 1

11 Tháng Bảy 2019 ... Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) bồi dưỡng thường xuyên CBQL, ... Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều ... Điều 2. BCĐ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ... Đối với cán bộ quản lý: Viết bài tập nghiên cứu hoặc viết bài thu hoạch nộp về Sở.

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 TỔ TOÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 ...

25 Tháng 2 2020 ... Câu 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ ... Câu 11: Cho hình chóp .S ABC. Các điểm. , ,. M N P tương ứng trên ... Tìm 5 a biết 0. 1. 2. 71. a a a. = A. 627 . B. 627. - . C. 672.

Toan 10 - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Giêng 2020 ... Câu 1. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số. (. ) 4. 1. 2020 y m x. = ... Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình 3 ... các giá trị của m để phương trình. 2. 1 x. x m x. - = - có nghiệm là. A. 0 m ≤ . B. 0 m < . ... m thuộc khoảng.

12 Toan Dap an - Trường THPT Thuận Thành số 1 - Sở GD&ĐT Bắc ...

12 Tháng Tám 2019 ... MÔN TOÁN – LỚP 11 ... Vẽ đường tròn lượng giác ta được 3 nghiệm ... nghiệm dẫn đến sai lầm chọn đáp án D hoặc B. Nên qua bài này các em hãy là ... Bình luận: Có lẽ đây là bài toán khó với hầu hết các em học sinh nhất là với ... được xuất phát từ một bài tập trong sách giáo khoa cơ bản sau khi học ...

KHTN - Trường THPT Thuận Thành số 1

9 Tháng Năm 2019 ... Biên độ dao động của vật thỏa mãn điều kiện nào sau đây? A. 3. 5 . cm A cm ... Sóng ngang truyền được trong môi trường. A. chỉ trong chất rắn ...

RỪNG XÀ NU - Trường THPT Thuận Thành số 1

7 Tháng Ba 2020 ... Hình tượng cây xà nu. * Vị trí xuất hiện: nhan đề, đầu và cuối tác phẩm, xuất hiện trong sự đối chiếu so sánh với các nhân vật ở trong truyện.

đề cương - Trường THPT Thuận Thành số 1

31 Tháng Mười 2017 ... Trong nguyên tử, electron chuyển động như thế nào? ... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 HỌC KÌ I ... Chiến thắng Mtao-Mxây:.

SỞ GD- ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ ...

22 Tháng Bảy 2019 ... Câu 1: Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r mắc với ... Khoảng cách từ M, N tới dòng điện lần lượt là rM , rN . ... Câu 12: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế ... Câu 25: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-6 C; q2 = -2.10-6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. ... C. 30 cm.

11 Sinh - Trường THPT Thuận Thành số 1

13 Tháng Chín 2019 ... với chuỗi chuyền electron trong hô hấp tế bào ở sinh vật nhân thực. ... Nêu đặc điểm cấu tạo của rễ cây phù hợp với con đường hấp thụ nước ...

Toan 10 Chi tiết VD-VDC - Trường THPT Thuận Thành số 1

12 Tháng Giêng 2020 ... Câu 1: Cho hàm số. (. ) 2. 0 y ax bx c a. = . . ≠ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi có bao ... suy ra có 4 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ KHẢO SÁT ...

22 Tháng Bảy 2019 ... các phương tiện truyền thông đều phỏng vấn những người lính trở về trên chiếc máy ... Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. ... nhiên hỏi mẹ, nhưng cậu không hề sợ hãi, không có thái độ phân biệt hay tránh xa.

đề thi chọn đội tuyển hsg - Trường THPT Thuận Thành số 1

13 Tháng Chín 2019 ... Câu 7: Một điểm sáng S dao động điều hòa trước một thấu kính có tiêu cự 10 cm, theo phương vuông góc với trục chính và cách thấu kính 40/3 cm. ... Đặt một vật AB trước và vuông góc với trục chính cả thấu kính cho ảnh cao ...

sở gd&đt bắc ninh trường thpt thuận thành số 1 đ/a chi tiết đề ks đầu ...

12 Tháng Tám 2019 ... sin cos. 1 2sin cos x x x x. . = - . Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có: (. ) (. ) (. ) ... Câu 24: Trong các công thức sau, công thức đúng là. A. (. ) sin sin .

sở gd – đt bắc ninh trường thpt thuận thành số 1 đề khảo sát chọn ...

13 Tháng Chín 2019 ... (p,n,e) trong ion đó bằng 80. ... Xác định cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ... Quan sát 2 quá trình, bảo toàn electron có: ♢ đốt:.

sở gd&đt bắc ninh trường thpt thuận thành số 1 đề khảo sát chất ...

12 Tháng Giêng 2020 ... MÔN: TOÁN 11. Thời gian làm bài: ... B. SO (O là tâm của hình bình hành ABCD ). C. SD . ... Câu 17: Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ.

chuyên đề 5: sóng ánh sáng - Trường THPT Thuận Thành số 1

7 Tháng Ba 2020 ... Ví dụ 4: Một lăng kính có góc chiết quang 60, chiết suất 1,6 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên của lăng kính với góc ...