ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa 4. 1.1.1.1. ... 1.2.1. Nguồn luật điều chỉnh về hợp đồng mua bán hàng hóa .......... 5. 1.2.2. Khái quát nội dung của ... thức mà hai bên thể hiện sự thỏa thuận mua bán hàng hoá giữa các bên. ... chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Trường Đại học Luật - Đại học Huế - Tài liệu liên quan

trường đại học luật hà nội - Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

điều chỉnh mối quan hệ pháp lí giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại quốc tế. ... chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực ... giải quyết tranh chấp mà nguồn luật áp dụng là UCP. 600 và ISBP. * Đọc: - Mục 4 ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa 4. 1.1.1.1. ... 1.2.1. Nguồn luật điều chỉnh về hợp đồng mua bán hàng hóa .......... 5. 1.2.2. Khái quát nội dung của ... thức mà hai bên thể hiện sự thỏa thuận mua bán hàng hoá giữa các bên. ... chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại.

luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Nam Cần Thơ

giá trị hiệu lực của các loại nguồn luật thương mại quốc tế. Vấn đề 2: Các nguyên tắc cơ bản của luật. WTO. 2A1. Nêu được khái niệm, đặc điểm của nguyên tắc ...

HỘI THẢO QUỐC TẾ - Trường Đại học Luật - Đại học Huế

27 Tháng Sáu 2019 ... CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM – KINH NGHIỆM ... Mức đóng BHXH là nhƣ nhau (1% tổng quỹ tiền ... số 2262/1995/TT-MTG hƣớng dẫn về vấn đề bồi thƣờng do ô nhiễm dầu, song các thủ ... 16/2018/DS-PT của TAND tỉnh Hà Giang "Vv đòi bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp.

Luật Cán bộ, Công Chức - Trường Đại học Quốc Tế

Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,. | NAY CÔNG BỐ ... Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên ... tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. 3. Khi thi ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH - Trường Đại học Kinh tế - Luật

Luật La Mã. 02 x. x x x x x x. Các Hợp đồng dân sự thông dụng 03. x x x. x x x. Pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 02. x x x x x x x. Pháp luật về bảo vệ ...

Phân tích Luật Môi trường Quốc tế liên quan đến Quyết định Phê ...

có tính chất nghiêm trọng và những bất lợi cho con người. ... Tòa án Công lý Quốc tế (“ICJ”) giải thích điều luật chính trong luật môi trường quốc tế như ... quyết định đã không giải quyết được những bất trắc và những quan ngại sâu sắc về các.

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ... - Trường Đại học Luật

5 Tháng Năm 2019 ... Do vậy, nghiên cứu đề tài này là hoàn toàn có tính cấp thiết nhƣ mục 1 đã phân tích. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 3.1. Mục ...

trường đại học luật tp.hồ chí minh khoa luật thương mại bộ môn luật ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC. CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ. PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG ...

Quốc triều hình Luật - Mạng cộng đồng ngành luật

Nội, QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT chưa được dịch tra . vẹn, người đọc chỉ được biết thông qua bản dịch trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí phần Hi i :.

Bộ luật tố tụng hình sự - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

31 Tháng Mười Hai 2015 ... tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành ... Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý ... i) Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp ... Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác ...

Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC ...

Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được ... đ) Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, ... Khuyến khích về vật chất và tinh thần cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát ...

Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG ... - ILO

Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá ... nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. ... thụ tại Việt Nam phải được thực hiện bằng tiếng Việt, theo đúng quy định của.

“Pháp luật” được Quốc hội ban hành và các văn bản dưới luật do ...

Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 17/2008/QH12) quy định ... Dưới đây tổng hợp về các văn bản pháp luật chủ yếu và quy chuẩn kỹ thuật ... Nên cho họ thấy sơ đồ so sánh tình hình sử dụng nhiệt lượng của các ngành ...

ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT - Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

16 Tháng 4 2018 ... So sánh. Quy tắctrong quan hệ luật sư với khách hàng theo Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam và. Bộ Quy tắc mẫu.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA - Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế- Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ... Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta hiện nay. Tiến sỹ ... Sản phẩm của.

Luật đấu thầu - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

CÔNG BÁO/Số 1007 1008/Ngày 30-12-2013. 3 ... Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động ... khóa trao tay). ... bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng.

Luật dược - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả 80 với một thuốc sinh học tham chiếu. ... được sử dụng làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dược ... b) Nguyên liệu làm thuốc là được chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền.

Quốc triều hình Luật - TU VAN PHAP LUAT

Cha mẹ :Để tang Trảm thôi 3 năm, có chống gậy. Chú bác thím : Để tang Cơ ... (như việc đúc lậu tiền đồng) thì thưởng tước 2 tư (hoặc có bàn cho tiền của ruộng ...

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo của quốc ...

về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính; g) Rút khiếu ... b) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần.

BỘ QUỐC PHÒNG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

2 Tháng Mười Hai 2013 ... Quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật của thợ sửa chữa trạm nguồn điện ... gầm trạm nguồn điện thế hệ mới (hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống ...

Quốc hội ban hành Luật h - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp ...

17 Tháng Bảy 2014 ... Rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về hải quan trong việc thực ... mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ ... Luật hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung.

Pháp luật một số khu vực, quốc gia trên thế giới về hợp tác quốc tế ...

21 Tháng Sáu 2018 ... Tóm tắt: Hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự (TTHS) là xu thế tất yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập ... pháp lý cơ bản như phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự, hình ... làm gì; Tại sao việc đó lại cần thiết; Đính kèm.

Quốc hội ban hành Luật k - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp ...

28 Tháng Mười Hai 2015 ... CÔNG BÁO/Số 1241 1242/Ngày 28-12-2015. 3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát ...

Quốc hội ban hành Luật thú - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản ...

25 Tháng Bảy 2015 ... cho chủ sở hữu thực hiện việc quản lý, áp tải, vận chuyển, chăm sóc động ... động vật, thuốc thú y lưu thông trên thị trường. 5. Bộ trưởng Bộ Khoa ... đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội.

LUẬT QUỐC TẾ - Thư Viện Đại Học Luật Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU ... Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên ... tài), Tài liệu hội thảo (17 tên), Bài viết tạp chí (461 bài). ... Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng, Kinh doanh, Luật Quốc tế, Mua bán hàng ... Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Xuân Nhự chủ biên .

Thương lượng tập thể theo pháp luật Việt Nam - Trường Đại học Luật

Vai trò của thương lượng tập thể trong quan hệ lao động .......... 7. 1.1.4. ... Để đạt được mục tiêu tổng quát này, luận văn cần đạt được những mục tiêu cụ thể ...

đại học huế trường đại học luật đinh văn biên pháp luật về quyền sử ...

10. 2.1.6.1. Quyền cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của các cá nhân, tổ chức. ... vấn đề đặt ra, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Tô Văn.

đại học huế trường đại học luật lê ngọc đoàn pháp luật về giao đất ...

tượng được giao đất và mở rộng đối tượng được thuê đất”. Nghị quyết ... cũng như đưa ra phướng hướng hoàn thiện pháp luật đất đai. Vì vậy, có ... 3 Kỹ thuật lập trình , Đặng Quế Vinh C , Nxb. Khoa học và Kỹ thuật 2003, Tr 10. 4 Khoản 1 ...

đề cương chi tiết môn học luật tài chính công - Trường Đại học Luật ...

PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ PHÁP LUẬT TÀI ... Danh mục các tài liệu tham khảo gồm giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo,.

Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa ... - Trường Đại học Luật

5 Tháng Năm 2019 ... Về hợp đồng thuê tàu chuyến trong hàng hải quốc tế, bài viết của tác giả. T.S Nguyễn Vũ Hoàng, Th.S Hà Việt Hưng, Tạp chí Luật học, Trường ...

Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật; Mã số: 60 38 01 ... thêm vào nguồn tài liệu nghiên cứu về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam.

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM - Trường Đại học Luật

trong hợp đồng đại lý bảo hiểm, trong đó DNBH ủy quyền cho đại lý thực hiện hoạt động ... ĐLBH mang tính chất độc lập cao và gắn với trách nhiệm cả về phía.

PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Trường Đại học Luật TP. Hồ ...

Nội dung cơ bản của môn học ... KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ PHÁP LUẬT ... Các quyền cơ bản của người tiêu dùng trong thương mại điện tử b. ... Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (2007), Trường ĐHKTQD, Khoa.

Đề cương môn luật Ngân Hàng lớp CLC - Trường Đại học Luật TP ...

Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về các vấn đề ... ngân hàng và hoạt động ngân hàng thuộc chuyên ngành ... Kiến thức lý thuyết: Giáo viên cung cấp tài.

Pháp luật về quá cảnh hàng hóa - Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục quá cảnh hàng hóa12. 2.1.5. Quy định ... quy định tại khoản 1, Điều 125 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển có quy định: ... mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Bình Dương, Luận văn ... cửa khẩu, tuyến đường quá cảnh, lượng hàng hóa xuất ra phải bằng.