Phong Trào Cursillo - Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam

với Thầy, giúp cho sự liên kết với Thầy được thắm thiết hơn, và yêu mến Thầy ... “Aba” Cha ơi ! Ngày 19-06-1988 là ngày phong thánh cho 117 vị tử đạo VN nơi ...

Phong Trào Cursillo - Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam - Tài liệu liên quan

Phong Trào Cursillo - Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam

với Thầy, giúp cho sự liên kết với Thầy được thắm thiết hơn, và yêu mến Thầy ... “Aba” Cha ơi ! Ngày 19-06-1988 là ngày phong thánh cho 117 vị tử đạo VN nơi ...

phong trào cursillo, một cuộc gặp gỡ chính mình - National Cursillo

Điều tốt nhất là không phải lệ thuộc hay tự lập, nhưng để phát huy bản thân và chú ý đến những gì ta tin tưởng, trân quý, và yêu mến. Quan Điểm Tình Cảm. Nếu ...

Đặc Sủng Nền Tảng Phong Trào Cursillo - Juan ... - National Cursillo

26 Tháng Bảy 2013 ... Tảng của tất cả những phong trào trong Giáo Hội và của nhiều cộng ... 3.Vì lợi ích của cộng đồng: Ngày 20 - 8 - 1944, Khóa Cursillo đầu ... Có đề nghị: một đề nghị thực tiễn, hấp dẫn và khả thi. ... cần nhiều bài giáo lý hay thần học. 8. ... không gì khác hơn những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

LỊCH SỬ PHONG TRÀO CURSILLO - Miguel ... - National Cursillo

thay vào đó, đề cập đến các nhân vật chính của lịch sử Phong Trào, vì chính họ ... 1945, và trình bày Rollo Nghiên Cứu Môi Trường. Rollo này ông đã trình bầy ...

Đặc San 2016 - Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam

hoạt động trong năm qua; đồng thời là cơ hội để anh chị em trong phong trào chia sẻ những trải nghiệm bản thân ... Nhóm Là Gì?” và hăng say học hỏi những “Bài Học từ Ultreya. ... người sống rất nặng về nội tâm INTJ (introverted). Hơn nữa ...

Đặc San Kỷ Niệm 20 Năm (pdf) - Phong Trào Cursillo Tổng Giáo ...

1 Tháng Chín 2019 ... Vài Nét Về Quá Trình Hình Thành Ngành Tiếng. Việt Sơ Lược ... Phêrô Nguyễn Đức Mầu, Tỉnh Dòng DCCTVN và Hoa Kỳ Khóa 1,2,3,4 và 6 ... vượt lên trên mọi tình bạn trong đời thường, bởi không chỉ gặp nhau để tâm sự hay chia ... Bó lúa nặng hạt đang chờ anh chị và tôi cùng tiếp tục LÊN ĐƯỜNG !

Tình Bạn trong giai đoạn Tiền Cursillo Phương ... - National Cursillo

đáo là tình bạn mà Phong Trào này tìm kiếm từ bên trong Giáo Hội tính cách nguyên ... Khóa, là bạn mình, có một cái nhìn đúng đắn về giai đọan Hậu Cursillo. ... thuyết. Mục đích của Tiền Cursillo không phải chỉ để “đưa” người nào đó đi tham ...

Bản Tin Liên Lạc PT Cursillo Toàn Quốc Tháng ... - National Cursillo

Giáo Xứ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu tại Memphis, Tennessee. Ngài cũng là ... trước những gì mình không thể thực hiện, hơn là những gì mình có thể làm.

tinh thần quản gia trong pt cursillo - National Cursillo

2 Tháng Tám 2014 ... em đã xét lại mối tương quan của em với Chúa. ... dẫn em đến nhũng câu hỏi khác như sau: “Làm sao em có thể sống Nhiệm thể Chúa ... Đời sống của một người quản gia Ki-tô hữu phải giống như đời sống của Chúa Ki-tô.

Truyền Giáo Trong PT Cursillo và Internet - National Cursillo

10 Tháng 2 2015 ... lạc cho “nội bộ” hay “người trong nhà” PT Cursillo. ... sát số lần truy cập Trang Web Cursillo của chúng ta đã củng cố những suy nghĩ truyền.

vai trò linh hướng trong pt cursillo - National Cursillo

mới đã ra đời trong Giáo Hội, đó là PT Cursillo. ... Ông Joe Difato, Chủ ẩ hiệm tập sách “The Word Among Us” (Lời Chúa Giữa Chúng Ta) đã viết ... vấn cho thành phần lãnh đạo, hoặc có điều gì phải thực hiện liên quan đến các vị Linh Hướng.

Giáo Hoàng, Cursillo và Đặc Sủng - National Cursillo

29 Tháng Bảy 2017 ... Chúng ta đi đâu để tìm đặc sủng của chúng ta? Để tìm ra đặc ... Trong ngôn từ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, “VỊ SÁNG LẬP là người cưu mang Đặc ... Đức Thánh Cha Phaolô VI là vị Giáo Hoàng đầu tiên đã chúc.

Kerygma và Tiền Cursillo - National Cursillo

5 Tháng Tám 2016 ... Hình thức biểu hiện này, đó là Kerygma, là những gì thuyết ... "charismatic"), thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn, như được tiên đoán qua chứng từ ...

The Cursillo® Movement - National Cursillo

31 Tháng Năm 2010 ... gặp gỡ với chính mình, vì nếu không xảy ra thì không có gì là thật hết. ... Cursillo tại Memphis, và đã từng là diễn giả chính tại Đại Hội Cursillo ...

nên thánh nhờ pt cursillo - National Cursillo

2 Tháng Tám 2014 ... Phụng Vụ Giờ Kinh: Các phó tế và linh mục phải đọc Giờ Kinh này mỗi ngày. Iphone cũng có cả nhu liệu Phụng Vụ Giờ Kinh mà tôi sử dụng ...

cursillo de cursillos là gì? - National Cursillo

Họ là những con chiên thuộc về giáo xứ; những con chiên lạc đường, ... tránh nghĩa vụ đi tìm kiếm họ và cố công đưa họ trở về, và cũng không được nghĩ ngơi ...

Kerygma và Cursillo - National Cursillo

6 Tháng Tám 2016 ... Niềm vui trong Cursillo là một thực tế đến từ Chúa Thánh Thần và được ban cho chúng ... đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, ... Có lẽ cảm nghiệm ấy đã gieo hạt giống mà từ đó Đức Giáo Hoàng ...

BảnTinUltreya 07-2018 - Cursillo Viet Uc

PT Cursillo ngaønh Vieät Nam UÙc Chaâu: www.cursillovietuc.com.au. “Anh chò em haõy coù loøng thöông caûm, nhaân haäu, khieâm nhu, hieàn hoøa vaø ...

Kỷ Yếu 25 Năm - Cursillo

25 Tháng Năm 2014 ... cấp thông tin, hình ảnh, hỗ trợ kỹ thuật và tài chánh, cũng như sự khích lệ ... Tạ ơn Chúa, mỗi thời Chúa đều ân cần gởi quý Cha Linh Hướng, quý Chủ Tịch ... Trào, Ông Nguyễn Trung Hòa, Phó Tế Hoàng Kế Thế, Phó Tế Phạm Trung ... Ba. Ngày cho một đời! Những cảm giác ngọt ngào, tràn đầy Hồng.

Tình Bạn, một Yếu Tố Thiết Yếu của PT Cursillo

Cursillo, tháng Sáu Tình Bạn trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, và tháng Tám Tình ... lãnh đạo nhằm soi sáng, khuyến khích và xóa tan sự bồn chồn bằng phương ... đồ này biến thành việc thực thi sức mạnh của tình yêu đối với tha nhân, ... gây hoang mang phần nào và bị xuyên tạc khác với ý nghĩa chân thực của tình bạn.

Yêu Thương - National Cursillo

Thiên Chúa yêu thương tôi, Chúa Kitô đã đến vì tôi! Để nói và làm chứng về câu trả lời của Thiên Chúa cho những nhu cầu sâu xa nhất nơi tâm hồn con người ...

Đặc San Kỷ Niệm 20 Năm (pdf) - Cursillo Boston

1 Tháng Chín 2019 ... Cursillo Ngành Tiếng Việt Nam tại Boston và Miền Đông bắc Hoa Kỳ: ... một chương trình Nhạc Thánh Ca cùng với những món ăn truyền thống ...

BA CUỘC GẶP GỠ TRONG KHÓA CURSILLO

Tôi có những đứa con gương mẫu. Tôi có sức khỏe ... Sau đó đến bài nguyện gẫm “Người Con Hoang Đàng”; tôi thấy có liên hệ với tôi. Người. Cha nhân từ ...

HỘI THẢO VỀ BÀI ROLLO 'LÝ TƯỞNG' – ĐẠI HỘI CURSILLO Ở ...

nói về đời sống trong Ân Sủng và cũng nhắc đến ngay cả Hội Nhóm nữa. Như chúng ta đều biết, ... thích thú của họ khi nghe phần trình bày của các bài Rollos còn lại (S.I. tr. 47). Bầu Khí ... “Bầu khí tràn ngập những gì liệu tính trước. Bài Rollo “Lý Tưởng” đến đúng lúc, nhắm vào cái ý nghĩa đã bị che khuất của những gì là ...

tình bạn: một nhân đức và một mầu nhiệm - National Cursillo

châm ngôn về luân lý đạo đức, những câu nói của dân gian, cách ngôn, ... Bất kỳ ai kính sợ Thiên Chúa thì hướng dẫn tình bạn đúng đắn, bởi vì anh ấy như thế ... Họ muốn học một ngoại ngữ, tiếng Pháp hay tiếng Anh. Tôi sẵn sàng giúp họ.

Tháng Mười 2019 - National Cursillo

Hãy gặp gỡ Đức Kitô trong Phúc Âm, nhờ Bí. Tích Thánh Thể và vị linh mục. Hãy gặp gỡ anh chị em mình. Hãy gặp gỡ những người giúp bạn hoàn thiện mình ...

phúc âm hóa trong các môi trường - National Cursillo

28 Tháng Bảy 2017 ... Chúng ta vừa nhận được trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta sự mô tả ... Mẹ gặp gỡ chính mình: Linh hồn tôi tung hô Chúa, thần trí tôi vui ...

Eduardo Bonnín Aguiló, Vị Sáng Lập PT Cursillo

Ông Eduardo sinh tại Palma de Mallorca ngày 4 - 5 - 1917, tại tư gia mà ngày nay trở thành Quán "Bar. Niza". Ông Bonnín là người con thứ hai trong số 10 ...

HÃY THỰC THI SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU - National Cursillo

Chúng ta hãy hồi tưởng lại rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước hết. ... Tuy nhiên, Lời Chúa nói: thiếu tình yêu, những hành động này sẽ không có bất cứ một giá trị ... ẩ hư đã nhắc đến trước đây, chúng ta có thể ép chính chúng.

Ngành: Quản trị Văn phòng - Đại học Tân Trào

- Các môn học về kĩ năng hành chính và kĩ năng mềm. Đây là những kĩ năng rất cần thiết cho những người làm việc trong các văn phòng hiện đại và chuyên ...

ultreya và sự quan trọng đối với con người - National Cursillo

này, nhưng sau khi suy nghĩ xa hơn chúng tôi mới nhận ra rằng điều họ ám chỉ ở đây ... hòa” đời sống Kitô hữu của ta với nhau, kết hợp với nhau trong thái độ “Là ... cách giản dị như sau: “Hãy yêu mến Chúa đi rồi làm bất cứ cái gì bạn thích”.

Điều Gì Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực - National Cursillo

và tìm kiếm Vương Quốc Thiên Chúa ở nơi khác, thì kẻ bị lạc lối luôn luôn là người mà những công việc đạo đức không bao gồm nền tảng thiết yếu của con ...

Kế Sách Cho Một Tương Lai Sáng Lạng Hơn - National Cursillo

27 Tháng Bảy 2013 ... Bài chia sẻ của anh Giuse Trần Thái Hoàng tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc ... “Anh ơi, nói anh đừng buồn nhe, em cảm thấy yêu Chúa Giêsu nhiều ... 1. Palanca: Qúy anh chị đã nghe về “Palanca đích thực” rải rác trong các ...

Kitô hữu lãnh đạo - Omar Baez - National Cursillo

2 Tháng Tám 2014 ... của chính mình. Người lãnh đạo phải cảm thấy hãnh diện mình là một Kitô hữu mọi nơi và ... Dạ, có lần con cho một người hành khất 25 xu.

sống ngày thứ tư với lòng xác tín, quả quyết và - National Cursillo

lệnh truyền của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan,. 13:34-35. ... (I don't count the seconds, I make the seconds count). Đây là một sự so ...

Trình Trạng Chiến Dịch $3/Năm & Nụ Cười Amazon - National Cursillo

18 Tháng Mười Một 2017 ... Về: Trình Trạng Chiến Dịch $3/Năm & Nụ Cười Amazon. Khoản đóng góp cho chiến dịch $3/năm đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái và ...