Lý Dịch trong pháp Chánh Truyền - daotam.info

TÂN LỤẬT với THIÊN ĐIỀU cũng đồng giá trị. ... cũng lấy TÂM làm gốc: Các Tôn-giáo đã dạy đời những ... *LY là con gái giữa họp với KHẢM là con trai giữa.

Lý Dịch trong pháp Chánh Truyền - daotam.info - Tài liệu liên quan

Lý Dịch trong pháp Chánh Truyền - daotam.info

TÂN LỤẬT với THIÊN ĐIỀU cũng đồng giá trị. ... cũng lấy TÂM làm gốc: Các Tôn-giáo đã dạy đời những ... *LY là con gái giữa họp với KHẢM là con trai giữa.

pháp chánh truyền - daotam.info

Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh cho Ðạo tức là ... Ngọc, dùng Cổ Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa. ... hạp cùng sự chánh trị của nền Ðạo, thế nào cho thuận.

BÍ PHÁP CAO ĐÀI - daotam.info

7– Tại sao Đức Chí-Tôn phải cho Môn đệ của Ngài cả Ấn – Pháp ... Đức Chí. Tôn cũng dùng BÍ PHÁP mà lập Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ ... Ngày nào toàn thể nhơn sanh đều biết hồi đầu hướng thiện ... thử thách đặng kíp sớm cho các em đoạt được sở hành phi ... chu kỳ mới của vòng Thiên Can thứ nhì là: Giáp Tuất, Ất Hợi.

của ĐỨC HỘ PHÁP - daotam.info

chỉ nhờ lòng từ bi của Thầy định sao chịu vậy. Chúng ta nên trông ... đã dạy, chỉ nghĩa là phải Từ Bi Bác Ái mới đắc đạo vô vi, ... thì trí lự phải xao động, trí lự xao động thì tinh thần phải mờ ám ... HỘ PHÁP: – Je veux être instruit sur l'origine de.

BÍ-PHÁP ĐẠO CAO-ĐÀI - daotam.info

Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì, đến trước mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim. Quang Tiên mà thề như vầy: "Tôi là Lê Văn Trung tự ...

ĐỨC HỘ PHÁP - daotam.info

Những ngỡ trao duyên vào Ngọc Các,. Nào dè phủi nợ xuống tuyền đài. Dưỡng sanh cam lỗi tình sông núi,. Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai. Dồn dập tương tư oằn ...

Lịch trình thi đấu và các hệ thống TV sẽ trực tiếp truyền ... - daotam.info

13 Tháng Sáu 2014 ... tất cả giờ thi đấu là giờ Miền Đông. Thí dụ: ... 1 giờ trưa ở California. ... MUÏC LUÏC. 1- Lòch thi ñaáu taïi World. Cup 2014 . . . . . . . (trg 1-4) ... Salvador, the first capital city in Brazilian history, is home to Esporte Clube Bahia and.

Bản Giải Án Đức Hộ Pháp . . . [pdf] - daotam.info

Thần quyền cơ bút để nói lên âm mưu và hành động, ... trọng nể nhau trong tinh thần cách mạng yêu nước, ... Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 8-10 năm Tân Mùi.

ĐẠO PHÁP VÔ BIÊN - daotam.info

bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn ngỏ ... nầy chúng ta thấy sắc dân Ấn Ðộ vẫn còn giữ đạo đức về. Phật Giáo của ...

bí pháp cầu nguyện - daotam.info

16 Tháng Ba 2013 ... Thiêng-Liêng một lời cầu-nguyện. Bần-đạo quả- quyết răng: Bà chẳng hề khi nào từ-chối cùng mấy em. Qua thử-nghiệm rồi...”Thuyết-Đạo của ...

Tiểu sử Đức Hộ Pháp 1 - daotam.info

viết về tiểu sử, công nghiệp của Đức Hộ Pháp Phạm Công. Tắc, Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài kiêm Thượng Tôn. Quản Thế, Tòa Thánh Tây Ninh qua nhiều thứ tiếng Việt, ... 704/VPHP, ngày 11.03 Ất Mùi vì Đạo không còn quân đội nữa.

bí pháp luyện đạo - daotam.info

chấp bút, Bát Nương sẽ chỉ dạy về bí pháp luyện đạo – tức là luyện tam bửu ... hội thánh Cửu Trùng Đài, phổ độ và giáo hóa chúng sanh. ... để đi tìm nó, vì nó là mồ hôi nước mắt của ta, phòng khi ... nó vô hình, không thể tìm bằng phẩu thuật.

Số 137 Huy Hiệu Của Đức Hộ Pháp Ngôi Sao Sáu ... - daotam.info

4 Tháng Bảy 2019 ... Đức Hộ Pháp nói “lấy cái thực học Âu Mỹ để so sánh với thực học Á đông ... Ngôi sao 6 cánh là một trong những biểu tượng cổ xưa nhất của nhân ... của Thiên Đường và sự phản chiếu ngược lại là Mặt Đất, là đức tin Thần ...

VĂN-TỊCH-PHÁP NHƠN CHI ĐẠO - daotam.info

12 Tháng Giêng 2017 ... tài liệu sưu tầm 2017 hai•không•m ột•b ... của Đấng Chí-Tôn Đại Từ Phụ. Xét trọn lỗi phàm tế vi còn lẫn lộn ... Cha: Hồ Tấn Giêng sanh năm Đinh Mão (1867) ... làm Đại Sứ bên cạnh chánh phủ Cách Mạng Cao Miên tên là Võ ...

Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm - daotam.info

BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hoá chúng sanh vạn vật hữu hình tùng thử ĐẠO ... sinh lão bệnh tử, về thiện ác tốt xấu, về mục đích cuộc đời, về tương lai hậu vận ... linh là Tâm thuộc về Ðạo, là cả cơ quan tạo đoan của càn khôn vũ trụ, cái bí mật ... hóa nhân sanh, làm thế nào để họ tăng trưởng được Đạo Tâm từng ngày.

Chuyện Kể Về Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc / Duy Hòa - daotam.info

Thuở Hổn Độn khi Trời Đất mới phân ngôi thứ, trên quả địa cầu 68 nầy các ... Chí Tôn tiết lộ cho biết rằng thân phụ của ông, ông Phạm Công Thiện là chơn linh ... Chuyện Kể Về Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC. 108. Về Khách: Khách thì Tương là ... Chờ một lát tốp lính bỏ đi Ngài ra ngoài cho vé lại ai muốn đi coi mà chưa.

TIỂU SỬ ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC - daotam.info

Tình thâm một gánh còn dương thế,. Oan nặng ngàn thu xuống dạ đài. Ðể thảm xuân đường như ác xế,. Page 23. TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG ...

bút ký bảo văn pháp quân cao quỳnh diêu - daotam.info

của BẢO VĂN PHÁP QUÂN. CAO QUỲNH DIÊU. Q.1 trang 218-313 ffl. TÀI LIỆU SƯU TẬP. 2011. Xin chân thành cảm ơn bạn V.Trường và các thân hữu.

Chuyện Kể Về Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC - daotam.info

Trong tiếng Việt, luật bằng là bao gồm các chữ có thanh huyền và thanh ... đó, Đức Hộ Pháp từ vị Thượng Tôn Quản Thế do Thánh Lịnh số 704/VPHP vì đạo.

Chữ Hòa Trong Mùa Xuân Đạo Cao Đài - daotam.info

qua trong cơ đạo, và lại thêm một mùa xuân nữa đang về là Xuân Canh Tý (2020). ... đường, sắc thắm huy hoàng, vui tươi và sống động kia đã báo hiệu không khí ... "Hòa là lẽ sinh tồn" của vạn loại, cho nên dù muốn dù không, con người vẫn ...

Sưu Tập Những Câu Chuyện Trong Đạo -[PDF] - daotam.info

5 Tháng Chín 2012 ... CÂU CHUYỆN: BÀ TƯ CHỊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP MẤT. CON (con của bà chết ... SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI: LO CHO NHƠN SANH, ĐỨC. HỘ PHÁP DẠY ... hệ dòng họ, mà có nghĩa nặng tình sâu với gia đình này, cùng sống và đã ...

Sưu Tập Những Câu Chuyện Trong Đạo - daotam.info

5 Tháng Chín 2012 ... CÂU CHUYỆN ÔNG CHÁNH TRỊ SỰ MIÊN (HƯƠNG. CẢ MIÊN) . ... Chính việc làm cao cả ấy, công nghiệp dường ấy mà lại không được siêu ... và chợt hiểu ra, tôi xấu hổ vô cùng và vì không muốn ai đàm tiếu, nên tôi quyết ...

Ý Nghĩa MàuTrắng Và Áo Dài Trong Đạo Cao Đài - daotam.info

Bộ áo dài Việt Nam là một biểu tượng văn hoá của dân tộc Việt Nam mà ... người không biết bao nhiêu ý nghĩa sâu xa của người Việt, của Đạo mình mà Đức Chí ... Trong bài thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp nói về công nghiệp của Đức Lý Giáo ...

Truyền Tâm Pháp Yếu - Chánh Trí

Vậy thiết tưởng, trước khi phân tách nội dung, nên nói sơ ... Một hôm, tùy cơ thuyết pháp, Đức Phật cầm một đóa ... chớ không thể diễn tả Tâm là cái không có.

Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa xuất bản hôm nay không có một ... dịch, nghĩa là chúng tôi không dịch sát và ... không muốn ra vì không biết lửa là gì, chết thiêu là gì.

Chân Dung Hộ-Pháp Chân Dung Hộ-Pháp - daotam.info

Công luận, La Cloche Fêlée (Chuông rè) của Nguyễn An. Ninh, La ... gái, ông thấy không cần thiết phải sinh thêm trai vì trai gái ngang ... (ngày lễ anh em tứ phương về sum họp). ... CASTELLA Y. – Le Spiritisme (Le Caodaisme trang 78–83),.

Văn Hóa Cao Đài - daotam.info

Hệ thống biểu tượng văn hóa giải thích cõi vô hình và làm chuẩn mực. 4 ... Vùng Viễn Đông. Bước vào trong căn nhà đâm trính, nếu được chủ nhà có hiểu ... hồn của căn nhà nên làm lễ Thượng Lương (lễ gác đòn dông) và treo bát quái hậu ...

SỚ VĂN - daotam.info

5. Mục Lục. SỚ VĂN DÂNG CÚNG TẠI THÁNH THẤT ... các mẫu Sớ Văn trích ra từ các quyển sách “Chú Giải Sớ Văn” và “Nghi. Lễ Tóm Lược”. Chúng tôi ... thông hiện nay để giúp chư Đạo Hữu dễ dàng, tiện lợi in các Sớ Văn ra giấy khi cần. ... điền (PDF Form) có thể xử dụng theo hai phương cách sau đây: 1. Dùng máy vi ...

ĐẠI-ĐẠO - daotam.info

đến cho tận nẻo đạo của Thầy đã khai ra quảng đại, đẹp ... hầu tránh cho khỏi nghèo hèn chịu phận tôi đòi của thế sự. ... Dạy tránh điều hổ tộc xấu nhà,.

ĐẠO CAO-ĐÀI - daotam.info

Thất, Điện Thờ Phật-Mẫu ở địa phương, chư tín hữu ắt đã từng nghe các bài KỆ chuông và trống được ngâm lớn trong những phần ... ƒ Cho đến nơi u ám là cõi Địa ngục sắt cũng được nghe, ƒ Nghe được thì ... Hổ giảo chết vì cọp ăn thịt,.

ÐỨC TIN - daotam.info

Có Ðức tin lòng mới vững vàng, không ... Ðức tin một ngày một cao thêm nữa, dầu phải gặp cơn ... thưởng quí hóa của Ngài ban cho, còn điều tai họa xảy đến.

CƠ BÚT - daotam.info

Thất Nương. Thanh-Thủy là bút hiệu của Đức Thượng-Sanh Cao. Hoài-Sang. Bút hiệu này ít người biết đến, chỉ duy Ngài thường ký bút hiệu Huệ-giác mà thôi.

Sưu-Tập - daotam.info

22 Tháng Sáu 2015 ... Tứ-thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu mà dâng một tuần rượu hay trà, sau bài kinh cúng lạy ba lạy và 12 gặt cũng như lúc dâng đủ "Tam-Bửu" vậy.

Ván Cờ-Thế Của - daotam.info

truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại ... Đọc Mật Sớ của Hồ Bảo Đạo (Nơi Thiêng Liêng) 42 ... như điện thoại reo, nghe ù ù lỗ tai, phải tìm nơi vắng vẻ ... Theo binh pháp Tô Tử cờ ngã hoặc rớt điềm báo ...

TAM VỊ NỮ ĐẦU-SƯ - daotam.info

05 – Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 2-9-1942) 165 ... ban tứ chư vị NỮ ĐẦU-SƯ cao thăng Thiên-vị, thường giáng oai linh giáo-hoá chư ... nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hoà-ái tương thân, Đại-Đồng ... Cuộc đời của Bà đã thực hiện trọn vẹn đức Đại hùng,. Đại lực ... Nếu đã là bậc Thiên mạng thì việc ngộ Đạo chỉ là.

CAO ĐÀI - daotam.info

1 Tháng Mười Một 2018 ... Chấn Đoài (Đông Tây) y như nhau, song trục Ly Khảm của Hậu Thiên là ... trái lại Đạo Cao-Đài coi phương Bắc là hướng Bắc Đẩu, nơi thờ Đức ... Trên Trung Thiên Bát Quái đồ cũng thiết trí y như vậy: ƒ Càn (Cha) ... Gái theo mẹ gọi là đồng khí tương ... Thế nên, Đạo Cao-Đài lấy Nhơn Đạo làm nền tảng ...