QĐ_55/QĐ_ĐTĐL năm 2017 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

DCS (viết tắt theo tiếng Anh: Distributed Control System) là hệ thống các thiết bị ... SCADA từ nhà máy điện, trạm điện, thiết bị đóng cắt trên lưới điện và Trung.

QĐ_55/QĐ_ĐTĐL năm 2017 (pdf) - Cục điều tiết điện lực - Tài liệu liên quan

QĐ_55/QĐ_ĐTĐL năm 2017 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

DCS (viết tắt theo tiếng Anh: Distributed Control System) là hệ thống các thiết bị ... SCADA từ nhà máy điện, trạm điện, thiết bị đóng cắt trên lưới điện và Trung.

QĐ_78/QĐ_ĐTĐL năm 2017 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

Đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện ... 3. Nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW, đấu nối lưới điện cấp điện áp ... Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng kết nối trực tiếp để đọc từ xa công tơ.

QĐ_11/QĐ_ĐTĐL năm 2018 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

9 Tháng 2 2018 ... về giá trị 0 (không);. Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc Đơn vị ...

QĐ_15/QĐ_ĐTĐL năm 2018 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

2 Tháng Ba 2018 ... Việc phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh được xác định căn cứ trên kết quả tính toán hệ số tải trung bình của tổ máy nhiệt điện. 3.

LUẬT ĐIỆN LỰC - Cục điều tiết điện lực

3 Tháng Mười Hai 2004 ... điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực ... Vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng.

TT_13_2017_TT_BCT (pdf) - Cục điều tiết điện lực

3 Tháng Tám 2017 ... Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định ... tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn có ý nghĩa ...

QD_07_2013_DTDL - Cục điều tiết điện lực

báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia làm cơ sở để lập kế hoạch đầu ... Correl từ cao đến thấp (so sánh biểu đồ quá khứ có dạng giống nhất rồi đến các ... Dự báo thời tiết ngày của ba miền (Bắc, Trung, Nam) cho 08 tuần tới. 5.

QD_14_2013_DTDL - Cục điều tiết điện lực

Công suất khả dụng của hệ thống là tổng công suất khả dụng của tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện và công suất điện nhập khẩu trong cùng một ...

TT_25_2016_TT_BCT (pdf) - Cục điều tiết điện lực

30 Tháng Mười Một 2016 ... e) Đường dây truyền tải điện cấp điện áp từ 220 kV trở lên đấu nối tổ ... AVR phải có khả năng bù lại sự sụt áp trên máy biến áp đầu cực và ...

VBHN_01_2013_BCT - Cục điều tiết điện lực

và chi phí vật liệu gián tiếp (cho công tác thí nghiệm, vận hành và bảo dưỡng ... e) Đơn giá vật liệu cho đường dây, ngăn lộ trạm biến áp và máy biến áp bao.

TT 32_2010_TT_BCT.pdf - Cục điều tiết điện lực

thiết bị điện, lưới điện đấu nối vào lưới điện phân phối để sử dụng dịch vụ phân phối điện, bao ... đấu nối. 30. Thiết bị đo đếm là các thiết bị bao gồm công tơ, máy biến dòng điện, ... 1. Tổng độ biến dạng sóng hài (THD) là tỷ lệ của giá trị điện áp hiệu dụng ... cách ly hoặc lưới điện có trung tính nối đất qua trở kháng. Mục 2.

TT số 30/2019/TT-BCT (pdf) - Cục điều tiết điện lực

công suất định mức của nhà máy điện mặt trời là công suất điện xoay chiều tối ... suất lắp đặt trên 30 MW và nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải chưa ... Độ mất cân bằng pha, tổng biến dạng sóng hài và mức nhấp nháy điện.

TT số 28/2018/TT-BCT (pdf) - Cục điều tiết điện lực

27 Tháng Chín 2018 ... khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống ... trong các hồ thủy điện khi được sử dụng để phát điện thay thế cho các ... Nhà máy điện mới tốt nhất là nhà máy nhiệt điện mới đưa vào vận hành, ... các tổ máy đã vào vận hành thương mại từ năm N-1 trở về trước hoặc là tổng số.

QD_125_2014_DTDL - Cục điều tiết điện lực

Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày. 51 | Khe Bố. Thủy điện. 100 Công ty CP phát triển Điện lực Việt Nam. (GENCO 1). 32 Công ty CP Đầu tư và ...

QUỐC HỘI - Cục điều tiết điện lực

Số 03/2003/QH11 ngày 17-6-2003 ... 6. Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm . ... 1. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh ...

QD_123_2014_DTDL - Cục điều tiết điện lực

quản lý vận hành hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng và ... d) Phụ tải hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền Bắc, Trung, Nam ... tin dự báo phụ tải hệ thống điện (HTĐ) Quốc gia, Bắc, Trung, Nam năm của NLDC x.

TT số 31/2019/TT-BCT (pdf) - Cục điều tiết điện lực

huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi có một trong các điều kiện sau: a) Nhân viên ... chống mọi dạng sự cố, đảm bảo thời gian loại trừ sự cố. 2. Trường ...

TT số 31/2018/TT-BCT (pdf) - Cục điều tiết điện lực

2 Tháng Mười 2018 ... Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của. Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý ...

QD_12_2015_DTDL - Cục điều tiết điện lực

phần tử, sự cố nghiêm trọng hoặc trạng thái khẩn cấp. Dải tần số cho phép (Hz). (“f” là tần số hệ thống điện). Số lần cho phép theo chu kỳ thời gian. (tính từ thời ...

TT_27_2013_BCT - Cục điều tiết điện lực

chứng cứ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý. | 7. Lập Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi ...

quy trình - Cục điều tiết điện lực

của các nhà máy thủy điện bậc thang trên cùng một dòng sông thuộc một đơn vị ... Việc nhập số liệu đầu vào và kết xuất kết quả của Mô hình mô phỏng.

QD_121_2014_DTDL - Cục điều tiết điện lực

PV Gas là Tổng Công ty khí Việt Nam. 13. Phần mềm lập lịch huy động là hệ thống phần mềm được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử ...

QĐ_02/QĐ_ĐTĐL năm 2017 (pdf)

Danh sách các sự kiện cần xác nhận phục vụ tính toán thanh toán trong thị trường điện ... a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của.

QD so 52_QD_DTDL nam 2015.pdf - Cục điều tiết điện lực

4 Tháng Tám 2015 ... của nhà máy nhiệt điện đốt than tham gia thị trường điện lực cạnh tranh ... giám sát kiểm định phải nắm vững nguyên lý hoạt động cân than, ...

bộ công thương - Cục điều tiết điện lực

phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy thuỷ điện lớn, có ý nghĩa đặc ... Nguyên tắc xác định chi phí hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa ... chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong khung giá bán lẻ điện đang áp dụng; ... Nhà máy điện là Nhà máy điện [tên Nhà máy điện] có tổng công suất.

QĐ_02/QĐ-ĐTĐL (pdf) - Cục điều tiết điện lực

10 Tháng Giêng 2019 ... a) Trang thông tin điện tử Smov; b) Email; c) Fax; d) Công văn. 3. Phiếu đăng ký công tác gửi qua đường công văn, fax hoặc email được thực ...

QĐ số 25/QĐ-ĐTĐL nam 2019 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây: 1. Tập đoàn Điện lực ... Thử nghiệm được thực hiện bằng cách thay đổi điện áp tham chiếu của hệ thống điều ...

file đính kèm - Cục điều tiết điện lực

18 Tháng Ba 2016 ... THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ... e) Phát triển thị trường điện lực cạnh tranh theo đúng lộ trình nhằm đa.

BỘ CÔNG NGHIỆP - Cục điều tiết điện lực

thiết bị điện của nhà máy điện, trạm điện, lưới điện có điện áp từ 01 kV trở lên ... Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải, khách hàng sử ... Nhân viên vận hành là người tham gia trực tiếp điều khiển quá trình phát ... phải được thực hiện theo phương thức đã được phê duyệt, có sự thống nhất với.

QĐ số13/QĐ-ĐTĐL nam 2019 (pdf) - Cục điều tiết điện lực

vị truyền tải điện, đơn vị mua buôn điện theo phạm vi quản lý số liệu đo đếm của ... tuabin khí khi vận hành chu trình hỗn hợp được thực hiện theo tỷ lệ sản ...

development of market rules - Cục điều tiết điện lực

c) Nhóm tổ máy chạy đỉnh: Bao gồm các tổ máy phát điện có hệ số tải trung bình năm nhỏ hơn hoặc bằng 25%. 4. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy ...

bộ công thương - bộ tài chính - Cục điều tiết điện lực

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương ... Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT-. BTC-BCT ...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 ... - Cục điều tiết điện lực

28 Tháng Mười Một 2014 ... THÔNG TƯ. Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 ... - Cục điều tiết điện lực

9 Tháng Mười 2014 ... b) Chi phí tổn thất truyền tải tránh được; c) Chi phí công suất phát điện tránh được (chỉ áp dụng trong thời gian cao điểm của mùa khô). 3.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 ... - Cục điều tiết điện lực

Số: 40 /2014/TT-BCT. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014. THÔNG TƯ. Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia. Căn cứ Nghị định số ...

CUỘC HỌP VỚI CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC/ CÁC CƠ QUAN LIÊN ...

12 Tháng Sáu 2018 ... Sau tháng 6/2019, thì nguyên tắc của giá Feed in Tariff là còn tùy thuộc vào giá công nghệ trong giai đoạn đó như thế nào. Cục sẽ chuyển câu ...