CHÚ GIẢI SỚ VĂN - daotam.info

ngươn mạt pháp, Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút ... Thầnvì thương đời mà lập cơ thắng khổ(Thần đạo) ... nôm, không hợp ý nghĩa câu văn của bản sớ.

CHÚ GIẢI SỚ VĂN - daotam.info - Tài liệu liên quan

CHÚ GIẢI SỚ VĂN - daotam.info

ngươn mạt pháp, Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút ... Thầnvì thương đời mà lập cơ thắng khổ(Thần đạo) ... nôm, không hợp ý nghĩa câu văn của bản sớ.

CHÚ GIẢI - daotam.info

Tiên, Phật. Cúng Tứ thời cũng nhằm nuôi dưỡng phần hồn ngày một ... trong bốn thời cúng Đức Chí Tôn và ba Đấng Giáo chủ Tam. Giáo tại Tòa ... Khổng Tử bị đau nặng, học trò là thầy Tử Lộ xin Thầy ... Chí tôn 至尊: Được tôn kính hơn hết.

Bản Giải Án Đức Hộ Pháp . . . [pdf] - daotam.info

Thần quyền cơ bút để nói lên âm mưu và hành động, ... trọng nể nhau trong tinh thần cách mạng yêu nước, ... Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 8-10 năm Tân Mùi.

CHÂU THÂN GIẢI - daotam.info

con sanh vật trong châu thân cũng nhơn đó mà gầy mòn, mà hễ chúng nó gầy ... mộng là chiêm bao thấy điều huyển hoặc cho nên thường gọi là mộng mị hay ...

CHÚ GIẢI DI LẶC CHƠN KINH KINH CỨU KHỔ - daotam.info

15 Tháng Năm 2012 ... được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và ... cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ Chúng Sanh qui ư. Cực Lạc, tất ... Ngoài ra, phải hiểu được ý nghĩa của kinh, chúng ta mới ứng ... Bạch Ngọc Kinh”. Tóm lại ... thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn.

Sưu-Tập - daotam.info

22 Tháng Sáu 2015 ... Tứ-thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu mà dâng một tuần rượu hay trà, sau bài kinh cúng lạy ba lạy và 12 gặt cũng như lúc dâng đủ "Tam-Bửu" vậy.

Hồi Ký - daotam.info

HỒI KÝ. Của Phối Sư THƯỢNG VINH THANH. TRẦN QUANG VINH. Đạo hiệu HIỂN ... Phạm Công Tắc. Hai ông này phân vân bất nhứt, bợ ngợ về cách di chuyển, không ... Còn ba vị Thiên Phong Trần Duy Nghĩa, Nguyễn. Thế Trọng và Trần ...

CAO ĐÀI - daotam.info

1 Tháng Mười Một 2018 ... Chấn Đoài (Đông Tây) y như nhau, song trục Ly Khảm của Hậu Thiên là ... trái lại Đạo Cao-Đài coi phương Bắc là hướng Bắc Đẩu, nơi thờ Đức ... Trên Trung Thiên Bát Quái đồ cũng thiết trí y như vậy: ƒ Càn (Cha) ... Gái theo mẹ gọi là đồng khí tương ... Thế nên, Đạo Cao-Đài lấy Nhơn Đạo làm nền tảng ...

ĐẠO SỬ - daotam.info

thu phục ông Nguyễn Trung Hậu (Ngài Bảo Pháp) & ông Lê Thế ... 03-12-Ất Sửu): Quí Cao thi văn. . .86. 32. ... hiếu kỳ muốn hiểu rõ hiện tượng kỳ lạ này coi tại sao cái bàn linh ... Dương là đại thọ. Ðạo Ðức Chơn Kinh có câu: Dương vô trần nhiểm, đạo giả như dương. ... Ừ, nhưng mà Liêm, Thầy phải bỏ phế cho Ca thay.

&BÁO ÂN TỪ - daotam.info

Nghi thức cúng Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ . . . . . . . .56. A. Nghi thức ... ngày 15-8-Bính Tuất, Tý thời (dl 10-9-1946). Phò loan: ... Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua định tổ chức một Lễ ... Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,. Thương ...

ĐẠI ĐẠO - daotam.info

Tổng kết: Ngoài những phương pháp tu dưỡng cao siêu, dành riêng cho bực Thượng Thừa, những quy tắc vừa kể trên.

ĐẠO CAO ĐÀI - daotam.info

12 Tháng Giêng 2017 ... đề rất căn bản trong Đạo Cao Đài mà bất kỳ người Tín Đồ. Cao Đài nào ... Kinh Cúng Tứ Thời Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. ▫ Kinh Cúng Tứ ...

Văn Hóa Cao Đài - daotam.info

Hệ thống biểu tượng văn hóa giải thích cõi vô hình và làm chuẩn mực. 4 ... Vùng Viễn Đông. Bước vào trong căn nhà đâm trính, nếu được chủ nhà có hiểu ... hồn của căn nhà nên làm lễ Thượng Lương (lễ gác đòn dông) và treo bát quái hậu ...

Tờ Cảm Tạ - daotam.info

5 Tháng Mười 2018 ... tiện dụng cho Thánh-Thất hay Điện Thờ Phật Mẫu khi cần. Bản vẽ cho Thánh-Thất thì có hình của Tòa-Thánh. Tây-Ninh ở ngay giữa đầu trang ...

ĐẠI-ĐẠO - daotam.info

đến cho tận nẻo đạo của Thầy đã khai ra quảng đại, đẹp ... hầu tránh cho khỏi nghèo hèn chịu phận tôi đòi của thế sự. ... Dạy tránh điều hổ tộc xấu nhà,.

ĐỨC CHÍ TÔN - daotam.info

Trong sử thi Ấn Độ “Mahabharata”, Thần Vishnou cưỡi chim thần Garuda, Shiva cưỡi bò thần Nanđin, mình quấn đầy rắn, Christna là Thần tình yêu có sứ mạng ...

Xưa và Nay - daotam.info

23 Tháng Năm 2017 ... nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn ... Nam và Đông Nam giáp huyện Bến Cầu và Gò Dầu. Diện tích: ...

NGŨ ĐỨC - daotam.info

Đức Chí Tôn quảng đại từ bi mà cũng từng phen giáng ... Nghĩa là Lễ nghi phải lấy chữ hòa làm ... Phi ba người kết nghĩa tại vườn đào cùng nhau sống thác,.

q.2. - daotam.info

mà thôi, còn Hộ Pháp là người cỡi, nên con ngựa không thể không tuân mạng lịnh ... trong lúc xuân đến, cây cối nở lá nở bông, tốt tươi trở lại, tức nhiên là được ... hùm, gấu làm cho ta sợ sệt sự hung dữ của nó có thể hại sanh mạng của ta ... For example, if stitch does not match with fabric ... Cam Lồ tắm rửa linh hồn vậy.

ÐỨC TIN - daotam.info

Có Ðức tin lòng mới vững vàng, không ... Ðức tin một ngày một cao thêm nữa, dầu phải gặp cơn ... thưởng quí hóa của Ngài ban cho, còn điều tai họa xảy đến.

Vén Màn|BÍ MẬT - daotam.info

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý ... VÉN MÀN BÍ MẬT: NGÀY NÀO CÓ NGƯỜI ĐẠT ĐẾN. PHẬT VỊ HỘI LONG ...

BÁO ÂN TỪ - daotam.info

Một xin rửa sạch nước thù,. Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng,. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh nầy. (Thiên Nam ngữ lục). Cả rừng ...

Ván Cờ-Thế Của - daotam.info

truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại ... Đọc Mật Sớ của Hồ Bảo Đạo (Nơi Thiêng Liêng) 42 ... như điện thoại reo, nghe ù ù lỗ tai, phải tìm nơi vắng vẻ ... Theo binh pháp Tô Tử cờ ngã hoặc rớt điềm báo ...

TAM VỊ NỮ ĐẦU-SƯ - daotam.info

05 – Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 2-9-1942) 165 ... ban tứ chư vị NỮ ĐẦU-SƯ cao thăng Thiên-vị, thường giáng oai linh giáo-hoá chư ... nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hoà-ái tương thân, Đại-Đồng ... Cuộc đời của Bà đã thực hiện trọn vẹn đức Đại hùng,. Đại lực ... Nếu đã là bậc Thiên mạng thì việc ngộ Đạo chỉ là.

CƠ BÚT - daotam.info

Thất Nương. Thanh-Thủy là bút hiệu của Đức Thượng-Sanh Cao. Hoài-Sang. Bút hiệu này ít người biết đến, chỉ duy Ngài thường ký bút hiệu Huệ-giác mà thôi.

Y - ĐẠO - daotam.info

cũng đều diễn tả lý của Lão tử: THƢỜNG ... "Âm Dƣơng giả, thiên địa chi đạo dã, vạn vật chi kỷ ... núi có ao đầm, đó là tƣợng của quẻ Tổn. Ngƣời quân-tử.

Chu' Khí - daotam.info

Tiết 1: Khí Là Gì, Có Mấy Loại ... trời làm nhiệt độ không khí tăng cao, khói thải của các nhà máy, xe ... nguyên lý này được gọi là bom nhiệt hạch, hay bom Hydro.

VÌ SAO THỜ CHỮ KHÍ - daotam.info

ấy sẽ vào Tịnh Thất và lo luyện KHÍ, luyện Đạo sao cho NGŨ KHÍ TRIỀU ... kịp thời để bảo tồn trái đất trước khi nó bị tàn phá hoàn toàn, nhưng bài học có lẽ phải diễn ... Họ đã không học được sự yêu thương, không biết xoá bỏ hận thù để cùng nhau đưa ... Đoạn giảng trên của Đức Phạm Hộ Pháp có hai ý rất quan trọng:.

SỚ VĂN - daotam.info

5. Mục Lục. SỚ VĂN DÂNG CÚNG TẠI THÁNH THẤT ... các mẫu Sớ Văn trích ra từ các quyển sách “Chú Giải Sớ Văn” và “Nghi. Lễ Tóm Lược”. Chúng tôi ... thông hiện nay để giúp chư Đạo Hữu dễ dàng, tiện lợi in các Sớ Văn ra giấy khi cần. ... điền (PDF Form) có thể xử dụng theo hai phương cách sau đây: 1. Dùng máy vi ...

TU TÂM - daotam.info

Chơn Pháp Và Tâm Pháp . . ... Sách xưa có câu: Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu!!! Lưới trời lồng ... Chính cái Tâm của chúng ta tạo ra luân hồi chuyển kiếp!!!

ĐẠO CAO-ĐÀI - daotam.info

Thất, Điện Thờ Phật-Mẫu ở địa phương, chư tín hữu ắt đã từng nghe các bài KỆ chuông và trống được ngâm lớn trong những phần ... ƒ Cho đến nơi u ám là cõi Địa ngục sắt cũng được nghe, ƒ Nghe được thì ... Hổ giảo chết vì cọp ăn thịt,.

GIÁO LÝ - daotam.info

tu luyện suốt một đời của tác giả, thực đáng là những bài học Đạo đức sống, linh động cho kẻ học Đạo vậy. Cụ đã quá yêu, có nhã ý cho phép tôi đề tựa. Tựa thì.

Các Đôi Liên - daotam.info

Đôi Liễn Nhà thờ Đức Q. Giáo Tông (2) . ... Đôi Liễn Điện Thờ Phật Mẫu QT . ... buôn bán. Công lý:lẽ phải công bình. Vô tư: không thiên lệch. Hòa: hòa thuận.

Hay là (NGÀY ĐẠO HẬN: 20-8-ẤT Mùi) - daotam.info

Đau đớn nhứt là ngƣời Tín hữu Cao Đài phải đọc lại những trang sử ấy đầy dòng huyết lệ với tấm lòng trung. Nữ Sọan giả NGUYÊN THỦY ...

Thơ Thiền - daotam.info

VÂN ĐẰNG. TỰ THUẬT. Bệnh ngặt xuất hồn về Đảo Bồng. May duyên tái ngộ Thầy[1] Đồng Tân[2]. Cho về viết sách làm công quả. Độ thế tu tâm sớm thoát trần.

LUẬT TAM THỂ - daotam.info

tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau. California, 01/12/ ... tái sanh là do những tế-bào khi tan ra lại lẫn-lộn điển âm cùng với điển ...