cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi

trong đó có một huyện đảo là Lý Sơn, 6 huyện đồng bằng và 6 huyện miền núi (gồm Ba. Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà và. Minh Long). Hình 1.

cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi - Tài liệu liên quan

cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi

trong đó có một huyện đảo là Lý Sơn, 6 huyện đồng bằng và 6 huyện miền núi (gồm Ba. Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà và. Minh Long). Hình 1.

dự báo nguy cơ trượt đất khu vực xã nấm dẩn huyện xín mần ... - IBST

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phần mềm ArcGIS để tính các giá trị trọng số (Wij) cho mỗi lớp của từng yếu tố gây trượt đất theo công thức (1). Điểm số (Wj) ...

Ða dạng khu hệ thú ở huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi và giá trị ...

Bộ Gặm nhấm (Rodentia) đa dạng nhất với 31 loài, bộ Ăn thịt. (Carnivora) 21 loài, Dơi (Chiroptera) 15 loài, Guốc ngón chẵn (Artiodactyla) 7 loài, Linh trưởng ... Số họ. Số loài. STT. Tên bộ n. % n. %. 1. Ăn sâu bọ - Soricomorpha. 02. 7,41. 02.

phát triển du lịch huyện ðảo lý sơn, tỉnh quảng ngãi - Tài liệu số ...

Ðể hoạt động du lịch tại Quảng Ngãi ngày càng khởi sắc, thì bên cạnh việc đầu ... Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn. Chương 3: Ðịnh ...

ubnd tỉnh quảng ngãi - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

19 Tháng Mười Hai 2019 ... đã tạo ra những tệp tin nào chạy powershell? 3.2 Tìm mã Hash MD5 của tệp tin chạy powershell? 3.3 Tên tệp tin nào là vật chứa (drop file) tạo ...

trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh quảng ngãi ... - ipc quảng ngãi

Bộ, Việt Nam và có vị trí mang tầm chiến lược trong vùng kinh tế ... gia Việt Nam. - Dự án Nhà máy công nghiệp nặng Dossan của Công ty TNHH Doosan Vina.

( 291-TTr-VP).pdf - Văn bản Quảng Ngãi - UBND tỉnh Quảng Ngãi

14 Tháng 4 2016 ... UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. VĂN PHÒNG. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 494 /TTr-VP.

bản tin tbt quảng ngãi - UBND tỉnh Quảng Ngãi

MT:2015/BTNMT. QCVN về chất lượng nước biển. 21/12/2015 01/3/2016. 13. QCVN. 40:2015/BGTVT. QCVN về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do ...

ñy ban nh©nd©n - Văn bản Quảng Ngãi - UBND tỉnh Quảng Ngãi

5 Tháng Tám 2019 ... Tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ... Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phải được tổ chức sôi nổi ... Diễn văn khai mạc (đại diện lãnh đạo UBND tỉnh khai mạc). - Báo cáo ... làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

Tín ngưỡng Cá Ông của cư dân ở huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi

linh mà còn có chức năng giáo dục nhân cách sống của con người như một sự tri ân. Cho nên, tại các. Lăng Cá Ông thường có những hoành phi, câu đối.

điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở ... - Cảnh Báo Trượt Lở

Bản đồ cấu trúc địa chất - kiến tạo, đới phá hủy khu vực tỉnh Lạng Sơn. . ... khu vực tây nam huyện Bắc Sơn, xen giữa các thành tạo của hệ tầng Thần Sa.

nghiên cứu xác định mặt trượt nguy hiểm nhất khi tính toán ổn định ...

Tuy nhiên, khi tính toán phân tích ổn định mái dốc do khó khăn trong việc lựa chọn xác định hình dạng mặt trượt nên thông thường dạng mặt trượt trụ tròn được lựa chọn. Trong phần ... hiện tượng điển hình, trong đó hình dạng mặt trượt khác ...

tỉnh ủy quảng ngãi - Báo Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2019 ... tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ...

KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ Tỉnh Quảng Ngãi - UBND tỉnh ...

Kết qủa đấu thầu. 22 KTTT. Kiến trúc tổng thể. 23 KT-XH. Kinh tế - Xã hội ... Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Dân cư do Viettel triển khai được ...

BAO CAO TMTH QHSDD TINH QUANG NGAI.pdf - UBND tỉnh ...

Quy hoạch đất lúa tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020. - Quy hoạch điều ... Viettel, các mạng máy tính của tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các huyện, các ngân hàng, kho bạc. ... thông, các dịch vụ bưu chính lai ghép (E - post), Data - post... Về công ...

ban nội chính tỉnh ủy - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

31 Tháng Mười 2018 ... Thực hiện Công văn số 3199-CV/TU ngày 15/10/2018 của Ban. Thường ... thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng ... nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của.

Kết luận 160/KL-TTr - huyện quảng trạch - UBND Tỉnh Quảng Bình

Thanh tra huyện kết luận như sau: 1. KHÁI QUÁT CHUNG ... và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 ...

ÿþb c 2 3 6 - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

vị trí việc làm công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng và Quyết định số. 2475-QĐ/TW ngày 15/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm bố trí,.

Tỉnh Quàng Ngãi - UBDT

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI. | TỈNH QUẢNG NGÃI. BO. (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ...

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngãi về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý - ... nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy các cuộc ... Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người.

ÿþ2 0 1 7 - 1 2 - 0 7 ( 2 ) - UBND tỉnh Quảng Ngãi

5 Tháng Mười Hai 2017 ... Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Y tế Quảng Ngãi (có. Danh mục ... Thanh tra Bộ Y tế (b/c);. - Thanh tra ... Bệnh viện Y học Thanh tra trách nhiệm của thủ 20 ngày cổ truyền ... Phòng Khám Mắt Bác Sĩ Cường.

BÁO CÁO - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

trị); bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới; cấp uỷ viên và bí thư ... Mặt trận, đoàn thể và đảng ủy cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch mở lớp;.

GM 473.PDF - UBND tỉnh Quảng Ngãi

27 Tháng Chín 2019 ... Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo hoạt động hè 23 xã, phường (Giao UBND 23 xã ... kiểm tra chặt chẽ phiếu sinh hoạt hè của học sinh và có biện pháp ...

CV 637.pdf - UBND tỉnh Quảng Ngãi

13 Tháng Sáu 2017 ... UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ... 2 (Kit THE Công văn số 631 /STTTT-CNTT ngày 13 tháng 6 năm 2017. - 1 của Sở Thông tin ... 2589/BTTTT-. Công văn Hướng ...

So Y te.PDF - UBND tỉnh Quảng Ngãi

5 Tháng Mười Hai 2017 ... đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007;. Căn cứ Thông tư ... thuốc tư nhân |giá dịch vụ khám chữa bệnh,. (Phụ lục 1 ... 6 | 6 | Công ty CP Thiết bị y tế Quảng Ngãi 268 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ... YHCT | Tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ | Võ Văn Vinh.

vừa ban - UBND tỉnh Quảng Ngãi

14 Tháng Bảy 2018 ... công cụ hỗ trợ (CCHT) (sau đây viết tắt là Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN,. CCHT), có hiệu ... Công an tỉnh (đặc biệt là lãnh đạo Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công ... V11, V19 - Bộ Công an;. - TT Tỉnh ủy ...

BC 354.pdf - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

hội, cơ quan thông tin đại chúng các cấp đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán ... thông tự động của Mobifone đến năm 202018; Quy hoạch hạ tầng viễn thông ... chương trình du lịch đưa khách về Quảng Ngãi, nhất là huyện đảo Lý Sơn;.

ÿþ2 0 1 8 - 0 1 - 0 3 ( 4 ) - UBND tỉnh Quảng Ngãi

Dung Quất và các KCN | chấp hành pháp | Quất, huyện Bình ngày đất đai năm ... Công ty TNHH một | Thanh tra việc | Mỏ cát thôn Mỹ Hòa, 1 30 | Từ khi được 1 ...

ÿþB C 3 4 9 - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia miệng núi lửa Giếng Tiền và Thới. Lới"; công nhân khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận là Công viên địa chất ...

BÁO CÁO TÓM TẮT - UBND tỉnh Quảng Ngãi

tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng ở các chi bộ cơ sở thuộc ... năng lãnh đạo của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng. Muốn ... khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong ... kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh.

iip - UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trong nhiều năm qua, để đánh giá tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp hàng tháng, Tổng cục Thống kê chủ yếu dựa vào chỉ tiêu “Giá trị sản xuẩt công.

ÿþ2 0 1 7 - 1 2 - 1 3 ( 1 6 ) - UBND tỉnh Quảng Ngãi

tài chính Sở, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông ... Hộ kinh doanh Karaoke Hoàng Phúc ... thờ Anh hùng dân tộc. Trương Định. Quý I. Phòng. Quản lý Di. Sản. Sở. - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng,.

Vu Ho Minh.pdf - UBND tỉnh Quảng Ngãi

20 Tháng Mười 2017 ... Ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại ... do gia đình ông khai hoang từ năm 1977 sử dụng đến nay, quá trình sử ...

QD 164.signed.pdf - ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI

1 Tháng Bảy 2019 ... vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019; ... thi trả lời câu hỏi; chuẩn bị phiếu chấm điểm, bảng điểm và các tài liệu ...

KL 05 TTT 2016.PDF - UBND tỉnh Quảng Ngãi

4 Tháng Ba 2016 ... của Nhà nước có hiệu quả trên cơ sở phát triển kinh doanh xổ số ... 2014 với Công ty TNHH vận tải và du lịch Hồ Lộc cho cán bộ, nhân viên đi.

Phan 5 - UBND tỉnh Quảng Ngãi

huyện Sơn Tịnh; phía bắc giáp huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam); có Quốc ... núi Thới Lới, Hòn Tai, Hòn Sỏi, núi Giếng Tiền, Hòn Vung, trong đó núi Thới Lới.