16944_QLD_CL - Cục Quản lý Dược

31 Tháng Tám 2018 ... VD-19328-13. Valsartan 160mg. Valsartan 160mg;. Hydroclorothiazid 25mg. Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt. Nam. Vasebos plus.

16944_QLD_CL - Cục Quản lý Dược - Tài liệu liên quan

16944_QLD_CL - Cục Quản lý Dược

31 Tháng Tám 2018 ... VD-19328-13. Valsartan 160mg. Valsartan 160mg;. Hydroclorothiazid 25mg. Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt. Nam. Vasebos plus.

1 PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DƯỢC VƯƠNG DƯỢC THƯỢNG BỒ ...

các chúng trí thức như thế . Lại có một vạn Đại Bồ tát tham dự, các vị ấy tên là Diệu Tý Bồ tát, Thiện. Âm Bồ tát, Tịch ...

1 Dữ liệu hành nghề dược - Cục Quản lý Dược

Bước 1: Vào trang http:/ kd-hnduoc.dav.gov.vn/login. Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu ... Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật. Lưu ý: Trong file mẫu tải về ...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - CANH GIAC DUOC

Rút số đăng ký của các thuốc chứa hoạt chất Lysozym ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có Danh mục kèm theo). * Lý do: ...

BỘ Y TẾ CỤC QUẤN LÝ DƯỢC Hà Nội, ngày - Cục Quản lý Dược

V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa diacerein. Kính gửi: - Sở Y tế các tĩnh, thành phố trực thuộc trung ương;. - Các bệnh viện, viện có giường bệnh ...

văn bản quản lý liên quan đến an toàn thuốc - CANH GIAC DUOC

20 Tháng Năm 2013 ... 2. 5074/QLD-ĐK. 05/04/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý thuốc nhóm ... Trung tâm DI & ADR Quốc gia, Bộ môn Dược lý trường Đại học Y, các ... Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu Nghị để thống nhất về thuật ... (ANSM) thông báo ngừng cấp số đăng ký mới và ... Dược thư Quốc gia Việt Nam 2009.

quy trình quản lý trang thiết bị - Cục Quản lý Dược

Người biên soạn. Người kiểm ... Người/bộ phận có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội ... Lãnh đạo chất lượng, Ban QMS có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm ... trình trạng sử dụng trang thiết bị sau khi thiết bị có sự cố, sửa chữa. ... có văn bản đề nghị gửi Văn phòng Cục để trình Lãnh đạo Cục phê duyệt.

cục quấn lý dược cộng hỏa xã hội chú nghĩa việt nam - Cục Quản lý ...

https://dỉchvucong. dav. gov.vn/Temp/HiiongDanSuDung/HDSD_DoanhNghiep.pdf). Đề nghị Co sở đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sủ' dụng Thủ tục 89 - Đăng ký.

CỤC QUẤN LÝ DƯỢC /QLD-CL Kính gửi - Hệ thống quản trị nội dung

2 Tháng Ba 2020 ... Danh sách tổng hợp cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- ... Sản phẩm: dung dịch truyền tĩnh mạch Aclasta (Acid Zoledronic.

quy trình nhận diện và quản lý rủi ro - Cục Quản lý Dược

BẢNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI. STT. Ngày sửa đổi ... động liên quan đến các hoạt động của Cục Quản lý Dược, đánh giá rủi ro và xác định các biện ...

hiS /QLD-CL - Cục Quản lý Dược

4 Tháng Giêng 2019 ... thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và Quyết định số ... và thuốc đăng ký lưu hành là một. 2. 16/BE-16. Emanera. 20mg.

gmp - Cục Quản lý Dược

8 Tháng 4 2019 ... sản phẩm: Viên đạn Efferalgan (paracetamol 80 mg/viên);. Viên đạn ... Orniaar I.V., solution for infusion, 500mg/ 100ml (Ornidazole);. Ornistil, solution ... *Thuốc không vô trùng: viên nén; viên nén sủi bọt; miếng dán. EU-GMP ...

GxP - Cục Quản lý Dược

30 Tháng Mười Một 2019 ... ngoài; Hỗn dịch dùng ngoài; Nhũ dịch dùng ngoài; Thuốc nhỏ mũi; Dung dịch xịt mũi); Thuốc uống dạng lỏng. (Dung dịch uống; Hỗn dịch uống ...

yý-MMỊ /QLD-KD - Cục Quản lý Dược

starch 200.000 dalton) được chỉ định dùng chống sốc trên bệnh nhân sốt xuất ... Các đơn vị nhập khẩu thuốc chủ động liên hệ với các cơ sở cung cấp thuốc, tìm ...

iV-íCX - Cục Quản lý Dược

chứa phôi họp [Paracetamol Aspirin] hoặc [Paracetamol Ibuproíen] đáp ứng yêu cầu về xuất xứ công thức theo quy định tại Công văn số 2396/QLD-ĐK.

CỤC QUẤN LÝ Dược - Cục Quản lý Dược

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-QLD ngày 25/10/2018 của Cục trưưng. Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy chế hoạt động và Danh sach Ban đánh giã việc ...

Hà Nội - Cục Quản lý Dược

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm. Độc lập - Tự ... lưu thông mỹ phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương ... An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đợt 18 - Cục Quản lý Dược

25 Tháng Giêng 2019 ... bao gồm thuốc tránh thai, hormon sinh dục và các chất kìm tế bào); ... Belgium. 25. * Sản phẩm: Miếng dán giải phóng qua da Evra.

gmp và eu - Cục Quản lý Dược

Sản phẩm thuốc viên nén bao phim Baraclude (entecavir. 0,5mg). EU GMP. /0. 3. /2. 0. 2. 0. 1. Danh mục cơ sở đạt PICS EU GMP và Phân nhóm theo Thông tư ...

HÓA TÓC - Cục Quản lý Dược

22 Tháng Mười Một 2019 ... CỤC QUẤN LÝ DƯỢC. SỐ-.^ẾO /QLD-GT. V/v đảm bảo cung ứng thuốc. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh ...

Bộ Y TẾ CỤC QUẨN LÝ DƯỢC Độc lập - Tự do ... - Cục Quản lý Dược

24 Tháng Mười Hai 2019 ... định tại Điều 2 Thông tư nùy tự nguyện thực hiện theo quy định ... Cục Quản lý Dược - Địa chi: http:// dav.gov.vn - Mục Thông tin đấu thầu thuốc ...

QT.QLD.05.01 - Cục Quản lý Dược

Người phê duyệt. Họ và tên. Nguyễn Đức Toàn. Thư ký QMS. Nguyễn Tất Đạt. Lãnh đạo chất lượng ... Trung tâm đào tạo và hỗ trợ ... Quy trình thao tác chuẩn.

Bộ Y TẾ - Cục Quản lý Dược

30 Tháng Giêng 2020 ... Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; ... tập trung thuốc quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá, đề nghị các Đơn vị báo ...

GMP VÀ EU - GMP Đợt 18 - Cục Quản lý Dược

8 Tháng 4 2019 ... Thuốc bột pha dung dịch tiêm Biofumoksym (Cefuroxim. 1,5g). GIF-IW-. 4011/1079/I. P/15. 29/12/2015. - Thuốc bột pha dung dịch/ hỗn dịch ...

CỤC QUAN LÝ DƯỢC Số:^^, /QLD-VP Độc lập - Cục Quản lý Dược

1 Tháng Năm 2019 ... hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản ... động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm của Bộ Y tế và Sở Y tế.

PDF :2 - Cục Quản lý Dược

4 Tháng Mười Hai 2017 ... Tác dụng của FOSAMAX PLUS (alendronat 70 mg/vitamin D3 2800 IU), ... hormon 1,25-dihydroxyvitamin D, (calcitriol) có hoạt tính huy động ...

540.QĐ.QLD - Cục Quản lý Dược

8 Tháng Tám 2018 ... Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường ... nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”;. Xét đề nghị của ... theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký ...

Số:^^ /QLD-KD - Cục Quản lý Dược

khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020 và nguy cơ bùng phát ... Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất ...

QT.VP.01.04 - Cục Quản lý Dược

Công văn đến: là các đề án, văn bản pháp quy, hồ sơ, tài liệu, báo cáo, ... Quy trình tiếp nhận và bàn giao hồ sơ tại Bộ phận một cửa QT.07.03; còn lại tất.

Bộ Y TẾ CỤC QUẤN LÝ DƯỢC ..........SỐ: toẹ/QLD-ĐK CỘNG HÒA ...

15 Tháng Sáu 2019 ... làm thuốc về việc đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành, Cục Quản lý Dược ... nghị các Cơ sở thực hiện việc cập nhật lại đơn đề nghị duy trì hiệu lực giấy ... email: [email protected] hoặc Ông Ngô Vi Quý, ĐT: ...

quy trình - Cục Quản lý Dược

QT. MP. 03. 01. 1. MỤC ĐÍCH. Mô tả các bước chuẩn bị kiểm tra, tiến hành kiểm tra cơ sở đăng ký tuân ... Có thể thay đổi khi thiết lập một quy trình mới. 2.

CV 19527/QLD-CL - Cục Quản lý Dược

22 Tháng Năm 2019 ... Thuốc mỡ Protopic (Tacrolimus dưới dạng Tacrolimus monohydrate 3mg và. lOmg)". - Công ty Famar Orleans (công bố Đợt 68 STT 74): Điều ...

Bộ YTẾ CỤC QUẦN LÝ DƯỢC Số: 5Ỉ)OJ. /QLD-MP CỘNG HÒA XÃ ...

10 Tháng Năm 2019 ... 13/10/2019; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: ... đế kiểm tra chất lượng; Ket quả kiểm nghiệm mẫu thử có chứa Methyl paraben, Prơpyl paraben trong thành phần sản phẩm, không thống nhất với thành phần ...

Hà Nội, ngày - Cục Quản lý Dược

21 Tháng Giêng 2020 ... Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc có tài liệu chứng ... Việt Nam. 24 Neu-Stam 800. Piracetam. 800 mg viên nén bao phim.

17610/QLD-CL - Cục Quản lý Dược

nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh để kiếm tra ... không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan (Amoxicillin).

Sốụ ^ / /QLD"¥P x - Cục Quản lý Dược

quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem tráng da mặt - X2 (Số lô: 06PL0318; ... 001370/14/CBMP-HCM) do Công ty TNHH sản xuất thương mại Phúc Lang sản.