www.hcmus.edu.vn

www.hcmus.edu.vn. Công nghệ Thông tin (Chương trình Tiên tiến, Việt Pháp) &sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa học (Chương trình Việt Pháp) ...

www.hcmus.edu.vn - Tài liệu liên quan

www.hcmus.edu.vn

www.hcmus.edu.vn. Công nghệ Thông tin (Chương trình Tiên tiến, Việt Pháp) &sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa học (Chương trình Việt Pháp) ...

Phần 1 - fit hcmus

Email: [email protected] CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC. GIỮA KHOA CNTT VÀ CÁC ĐƠN VỊ. Phần 1. TỔ CHỨC CÁC EVENT (SEMINAR, GIAO LƯU, HỘI ...

Untitled - itec.hcmus.edu.vn

Flexible studying models: 4-year full time in Vietnam or transferring to ... Qualified lecturers from HCM University of Science; VNUHCM member universities ... Kỳ) và trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia TPHCM cung cấp cho SV: The Joint ... Số tín chỉ | Học phí tạm tính (*). Credits Estimated Tuition fee (VND). Học kỳ.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN - fit hcmus

CÁC CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ~ ADVANCED TOPICS IN ... ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG ~ COMPUTER GRAPHICS IN APPLICATIONS ...

đề cương học phần - fit-hcmus

CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO TRONG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ~ ADVANCED ... Số tín chỉ: 3 (số tiết : lý thuyết : 45, thực hành / thực tập : …, bài tập trên lớp : …, ... Chương 1. ... Môn học giúp sinh viên kiểm tra kiến thức về mạch số đã được học. ... Phần 1 liên quan đến che dấu thông tin mật trong các dạng dữ liệu số hoá, ...

Đề cương học phần tóm tắt - fit hcmus

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ~ OBJECT ORIENTED ... SV được giới thiệu và hướng dẫn tìm hiểu một số chủ đề chuyên sâu đang thu hút sự quan tâm ... trình Socket hoặc RPC trên các ngôn ngữ thông dụng như C , Java. ... Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của SV (nếu có): lập trình C/C hoặc.

Chuong trnh CNTT - fit hcmus

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Tp.HCM. Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (Khóa tuyển 2005, 2006, 2007) / trang 2. 1.3 Ngành ...

10/9/17 TS. Vũ Bích Ngọc- [email protected]

nấm: men, mốc. • vi khuẩn. • Virus. • nhiễm chéo. • endotoxin. 10/9/17. TS. Vũ Bích Ngọc- ... Là một loại vi khuẩn không có vách tế bào, không bị ảnh hưởng ... Thay đổi thành phần cấu trúc màng tế bào. (sự biểu hiện ... dựa trên đặc tính sinh học ... Các phương pháp phát hiện mycoplasma đáng tin cậy cần được thiết lập và ...

Untitled - fit-hcmus - Đại học Khoa học Tự nhiên

Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn trong quá trình giải quyết các vấn đề ... Các kiến thức nâng cao chung của chuyên ngành Khoa học máy tính ... Ngành Khoa học máy tính có 02 chuyên ngành là: chuyên ngành Công nghệ tri ...

10/1/17 TS. Vũ Bích Ngọ[email protected] 1

Gap 1 (G1): tế bào gia tăng kích thước, tổng hợp RNA và protein, có 1 G1. Checkpoint. • S Phase: sự nhân đôi DNA xảy ra. • Gap 2 (G2): tế bào sẽ Ñếp tục phát ...

10/1/17 TS.Vũ Bích Ngọc- [email protected] 1

cơ quan. Cấy chuyền. Cấy chuyền. Nuôi sơ cấp. Nuôi mô. Cắt nhỏ. Thành tế bào đơn. Nuôi sơ cấp. 10/1/17. Cell line. TS.Vũ Bích Ngọc- [email protected] ...

đề cương học phần - fit-hcmus - Đại học Khoa học Tự nhiên

THIẾT KẾ GIAO DIỆN ~ USER INTERFACE DESIGN ... Sử dụng phần mềm mô phỏng trong việc thiết kế và khảo sát mạch điện tử. − Sử dụng các thiết bị đo ... Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của SV (nếu có): Lập trình C/C , Java ... Môi trường phát triển ứng dụng với J2ME: Netbean, Eclipse hoặc Sun Java Wireless.

CẤU TRÚC LIÊN KẾT GIỮA CÁC HỌC PHẦN - fit-hcmus

KTMT và hợp ngữ. Cơ sở dữ liệu. Hệ điều hành. Mạng máy tính. Chuyên đề chọn lọc trong HTTT. Nhập môn quản trị kinh doanh. Thương mại điện tử.

CẤU TRÚC LIÊN KẾT GIỮA CÁC HỌC PHẦN - fit hcmus

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2008 VỀ SAU. Chú giải: Học phần tiên quyết. Học phần đề ... Nhập môn lập trình. PP Lập trình HĐT. Lý thuyết đồ thị.

Untitled - [email protected] - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ/ĐHQG/ĐT ngày 20/12/2004 của Giám đốc ... tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông; ... khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn trong quá trình giải quyết các vấn đề ... Khối kiến thức về Toán ... Phân tích và nghiên cứu tính khả thi của bài toán/ dự án.

Chương trình đào tạo Khóa 2011 - fit hcmus

trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM về việc ban hành quy chế đào tạo ... Theo đề nghị của Trưởng các Khoa và Trưởng phòng Đào tạo, ... Chương trình giáo dục này được áp dụng cho khóa tuyển năm 2011. ... Khối kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật ... Phân tích và nghiên cứu tính khả thi của bài toán dự án.

SƠ LƯỢC - fit hcmus - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG ...

TS. Nguyễn Hữu Phương. • PGS.TS. Trần Đan Thư. • TS. Đinh Bá Tiến. • TS. Trần Minh Triết. • TS. Trần Nam Dũng. • TS. Trần Thái Sơn. • TS. Nguyễn Tuấn Nam.

Chương trình đào tạo Khóa 2009-2010 - fit hcmus

Giải tích B1. 2. Giải tích B2. 3. Toán rời rạc. 4. Đại số B1. | Kiến thức Điện tử & Vật lí. 5. Điện tử căn bản. 6. Điện từ, Quang - Lượng tử - Nguyên tử |. Kiến thức ...

VNUHCM-University of Science, Ho Chi Minh City (HCMUS) 地點 ...

VNU – HCMUS is one member of Vietnam National University Ho Chi Minh City. Our university is responsible for undegraduate and post-graduate education, ...

CQui Khóa tuyển 2005 đến 2007 - fit hcmus

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Tp.HCM. Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (Khóa tuyển 2005, 2006, 2007) / trang 2. 1.3 Ngành ...

Untitled - fit hcmus - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nắm vững các kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin; có khả năng kết hợp và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức khoa học ...

HCMUS at the NTCIR-14 Lifelog-3 Task - Semantic Scholar

HCMUS. Subtasks. Lifelog Semantic Access subTask (LSAT) (English) ... We design a friendly user interface that meets these goals and develop a web.

Website môn học Khoa CNTT - ĐHKHTN - ĐHQG-HCM - fit hcmus

Email hỗ trợ: [email protected] Một số thao tác ... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐH QUỐC GIA TP.HCM.

Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc ... - fit hcmus

Sinh viên chưa có chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tại Điều 6 quy định này ... Căn cứ kết quả kiểm tra anh văn đầu khóa, Trường sẽ lập các danh sách xếp lớp ... SV phải đạt học phần Anh văn 1 mới được học tiếp học phần Anh văn 2.

Chương trình đào tạo Cử nhân 2 Khóa 2016 - fit hcmus - Trường ...

0. *. Trần Lê Quan ... Quản lý tài nguyên cá nhân (thời gian, tiền bạc...) • Học và tự học ... Các bên liên quan, mục tiêu và chiến lược của công ty, doanh nghiệp.

danh sách học phần đề nghị học trước và tiên quyết từ ... - fit hcmus

CSC10006. Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Khoa Công Nghệ Thông Tin. DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐỀ NGHỊ HỌC TRƯỚC VÀ TIÊN QUYẾT TỪ KHÓA ...

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa ... - fit hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ... QĐ-KHTN-ĐT ngày 30/9/20/6... của Hiệu trưởng ... 13| Chọn 06 tín chỉ từ các học phần khoa học tự nhiên sau:.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm khóa 2014 - fit hcmus

Có khả năng sử dụng các công cụ, phương pháp, quy trình, kỹ thuật, vv... để hỗ trợ quá trình giải quyết các bài toán CNTT. 1.2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình ...

danh sách học phần đề nghị học trước và tiên quyết từ ... - fit-hcmus

Mã HP. Tên HP. BMQL. HP học trước. Mã HP học trước. HP tiên quyết. Mã HP tiên quyết. Ghi chú. CSC00001. Nhập môn công nghệ thông tin 1. LNThành.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm khóa 2016 - fit-hcmus

Các công nghệ hiện đại và nâng cao trong phát triển phần mềm ... Mô hình hóa và phân tích ... Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống CNTT.

QUY ĐỊNH Về tính trung thực trong học thuật đối với sinh ... - fit hcmus

Giảng viên thông báo hành vi vi phạm của sinh viên và các minh chứng (xác định) đến bộ phận Giáo vụ (email: [email protected]) và bộ phận. Trợ lý sinh ...

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm khóa 2016 - fit hcmus

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM. (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2. /QĐ-KHTN-ĐT ngày ...

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính khóa 2015 - fit-hcmus

Các công nghệ hiện đại và nâng cao trong phát triển phần mềm ... Tích lũy tổng cộng 78 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), bao gồm ... ola. 7.2.3.3. Chuyên ngành Thị giác máy tính và Khoa học Rôbốt. HNIN. SÓ.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính khóa 2015 - fit hcmus

áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới nhất của ngành công nghệ thông tin (CNTT) vào việc giải quyết các vấn đề trên thực tế, có thể áp dụng các phương pháp ...

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính khóa 2016 - fit hcmus

Đề xuất và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề, sự cố ... tích yêu cầu người dùng, Thiết kế phần mềm, Lập trình phần mềm, Kiểm thử sản phẩm,. Quản lý ... Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán. Phương pháp nghiên cứu khoa. TC.

Khóa cũ sang Khóa 2016 - fit hcmus

Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên. Khóa tuyển 2008 ... 4 GMTH00054|Logic và tính toán vị từ. | 9 |Chọn 01 học ... 2 |CTT502 Nhập môn công nghệ phần mềm.