ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SĐH MÔN HÁN VĂN Chuyên ...

Học viên ôn tập môn Hán văn trên cơ sở đề cương môn học Bổ túc kiến thức Hán văn nâng cao 1 ... 1/ Nguyễn Tri Tài (2002), Giáo trình tiếng Hán, tập I: cơ sở, Nxb. ĐHQG-HCM. ... 7/ Trần Văn Chánh (2005), Ngữ pháp Hán ngữ cổ và hiện đại, Nxb. Trẻ, TP. ... Kiểm tra giữa kỳ, thời lượng 50 phút, tỉ trọng 30% tổng số điểm.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SĐH MÔN HÁN VĂN Chuyên ... - Tài liệu liên quan

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SĐH MÔN HÁN VĂN Chuyên ...

Học viên ôn tập môn Hán văn trên cơ sở đề cương môn học Bổ túc kiến thức Hán văn nâng cao 1 ... 1/ Nguyễn Tri Tài (2002), Giáo trình tiếng Hán, tập I: cơ sở, Nxb. ĐHQG-HCM. ... 7/ Trần Văn Chánh (2005), Ngữ pháp Hán ngữ cổ và hiện đại, Nxb. Trẻ, TP. ... Kiểm tra giữa kỳ, thời lượng 50 phút, tỉ trọng 30% tổng số điểm.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH: KỸ ...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC. CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN. Môn: Mạch điện. PHẦN I. MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP. 1.

đề cương môn thi tuyển sinh cao học môn sinh lý động vật ... - NTU

Các chỉ tiêu sinh lý hô hấp ở động vật thủy sinh. - Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. 2. Sinh lý máu và tuần hoàn.

Hóa học đại cương - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

1 Tháng 2 2020 ... Kỹ năng tập hợp dữ liệu, phân tích vấn đề giải bài tập. 3.2.2. ... 3.2 Tính toán nhiệt của một phản ứng hóa học dựa vào sinh nhiệt, thiêu nhiệt ...

đề cương ôn thi tuyển sinh sau đại học môn thi: hóa lý ... - IUH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC. MÔN THI: HÓA LÝ – NGÀNH CNKT HÓA HỌC. SỐ TIẾT 30 TIẾT. CHƯƠNG 1: Nguyên lý I của nhiệt động hóa ...

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN THI CƠ BẢN ...

giao; Nhóm các ma trận trực giao O(n); Chéo hóa các biến đổi đối xứng. 11. Dạng toàn phương: Dạng song tuyến tính; Dạng toàn phương; Phân loại dạng toàn.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN CƠ BẢN ...

MÔN CƠ BẢN: TOÁN RỜI RẠC (Số tiết: 45 tiết) ... Rút gọn một dạng mệnh đề. ... thức đa thức tối tiểu của hàm BOOLE bằng phương pháp biểu đồ KARNAUGH. ... Dùng công thức liên hệ giữa số cạnh và các bậc của các đỉnh trong đồ thị để ...

Tâm lý học đại cương - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu tâm lý và mối quan hệ của tâm lý học với các chuyên ngành khác. 3.1.2.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN TOÁN I ... - NTU

cách tìm cực trị; Bài toán tìm GTLN (max) và GTNN (min) của hàm một biến trên một khoảng đóng; Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Phần 2. Phép tính vi phân hàm ...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO ...

Thí sinh viết lại các câu đó với những cách diễn đạt khác (đã được gợi ý bằng 1-2 từ) sao cho ý nghĩa các câu đó không thay đổi. 10. 20. Tổng câu và điểm bài ...

đề cương chi tiết - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

Sử dụng các công thức tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản. 3.2.2. Giải thích sự biến động các chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế. 3.2.3. Giải thích sự biến ... [3] Kinh tế vĩ mô Macroeconomics / N Gregerogy Mankiw.- Hà. Nội: Thống kê, 1997, ...

đề cương môn thi tuyển sinh cao học môn kinh tế học - NTU

I. Lý thuyết. 1. Phần kinh tế học vi mô. 1.1. Cung – cầu hàng hóa: Giải thích được sự tác động của các nhân tố đến cung, cầu của một hàng hóa; xác định điểm ...

đề cương chi tiết môn thi tuyển sinh sau đại học - VNU

2 Tháng Sáu 2014 ... trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn có 1 đáp án đúng duy nhất hoặc tự tìm ra đáp án. Tổng thời gian làm bài là 150 phút, trong đó phần ...

Cơ nhiệt đại cương - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

1 Tháng 2 2020 ... dao động điều hoà, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. 3.1.6. Sinh viên hiểu khái niệm chất lưu, khảo sát trạng thái tĩnh học chất lưu,.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ BẢN TUYỂN SINH SĐH NĂM 2018

28 Tháng Ba 2018 ... Hệ Phương trình tuyến tính tổng quát. - Hệ Phương trình tuyến tính thuần nhất. - Hệ Cramer. - Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN TOÁN I. Nội ...

1.1.1. Các tập số: Tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỷ, tập số thực và các số vô ... cách tìm cực trị; Bài toán tìm GTLN (max) và GTNN (min) của hàm một biến trên một ... nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp một.

đề cương chi tiết môn thi tuyển sinh sau đại học - VNU-HUS

Cấu trúc sâu của Trái đất: Vỏ Trái đất, Thạch quyển, quyển mêm, manti và nhân. 2. Tinh thể ... Những ý niệm cơ bản ban đầu dẫn đến học thuyết kiến tạo mảng.

đề cương ôn tập tuyển sinh cao học môn thi: tiếng anh - NTU

Ngữ pháp: cách sử dụng các thì động từ trong tiếng Anh, cách sử dụng một số động ... Tài liệu luyện thi Chứng chỉ quốc gia TA trình độ B của Nguyễn Trung.

đề cương môn thi tuyển sinh cao học môn sức bền vật liệu - NTU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. TRƯỜNG ĐẠI ... Yêu cầu thí sinh phải biết thiết lập phương trình cân bằng lực và phương trình quan hệ biến dạng ... Thí sính phải biết áp dụng một số thuyết bền cơ bản dùng cho vật liệu dẻo và vật liệu giòn. II.

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN THI CƠ SỞ: GIẢI ...

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC. MÔN THI CƠ SỞ: GIẢI TÍCH. 1. Giới hạn của hàm số trên R1: Nguyên lý Cantor về dãy đoạn lồng nhau thắt lại.

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC - HaUI

Thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng ... Chương IV: ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA HÌNH PHẲNG ... Ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn.

Di truyền đại cương - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

Tên môn thi: Di truyền học đại cương. - Số tiết ôn tập: 20 tiết. 2. Đơn vị phụ trách môn thi. - Bộ môn: Di truyền giống nông nghiệp. - Khoa: Nông nghiệp & Sinh ...

đề cương ôn thi tuyển sinh cao học ngành văn học việt nam

Trình bày ngắn gọn những đặc điểm nội dung của tác phẩm Truyện Kiều- Nguyễn Du. 5. Trình bày ngắn gọn đặc điểm nội dung thơ Nôm Hồ Xuân Hương. 6.

đề cương ôn tập môn tiếng anh kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

2.3.2 Viết. Nắm vững các cấu trúc câu tiếng Anh, ngữ pháp và ngữ cảnh để (i) kết nối các từ và các cụm từ thành một câu ... theo một hình thức khác (transformation) nhưng vẫn giữ nguyên ý chính. ... 05 câu còn lại với 4 phương án được gạch dưới (A, B, ... tốt bố cục văn bản, từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết từ ngữ.

Pháp luật đại cương - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

Tên môn thi: Pháp luật đại cương. - Số tiết ôn tập: 20 tiết. 2. Đơn vị phụ trách học phần: - Bộ môn: Luật Hành chính. - Khoa: Luật. 3. Mục tiêu của môn thi: 3.1.

đề cương môn thi cơ bản tuyển sinh sđh năm 2019 - hcmunre

18 Tháng 2 2019 ... Ứng dụng cơ học của tích phân kép. 4.5 Tích phân bội ba. - Khái niệm tích phân bội ba. - Cách tính tích phân bội batrong hệ tọa độ đề các.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Ngành Công tác ...

TÀI LIỆU ÔN THI. 1. Lê Hải Thanh (2011), Công tác xã hội Đại cương, NXB ĐHQG HCM. 2. Bùi Thế Cường (2002), Chính sách xã hội và công tác xã hội ở Việt ...

đề cương môn thi cơ bản tuyển sinh sđh năm 2018 - hcmunre

28 Tháng Ba 2018 ... Hệ Phương trình tuyến tính tổng quát. - Hệ Phương trình tuyến tính thuần nhất. - Hệ Cramer. - Giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

Tên học phần: Tâm lý học đại cương. - Số tiết ôn tập: 20 tiết. 2. Đơn vị phụ trách học phần: - Bộ môn: Tâm lý - giáo dục. - Khoa: Sư phạm. 3. Mục tiêu của học ...

đề cương môn thi cơ sở tuyển sinh sđh năm 2018 - hcmunre

28 Tháng Ba 2018 ... 3.2 Phân phối Poisson. 3.3 Phân phối siêu bội. 3.4 Phân phối đều. 3.5 Phân phối mũ. 3.6 Phân Phối chuẩn. 3.7 Phân phối Khi-bình phương.

ÐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ÐÀO TẠO TRÌNH ÐỘ THẠC SĨ ...

1.1 Hàm sóng và cách đoán nhận vật lý, nguyên lý chồng chất các trạng thái ... 1.6 Hệ thức bất định Heisenberg. Phần 2. Phương trình Schrodinger dừng.

đề cương ôn tập cơ sở bảo hộ lao động - tuyển sinh TDTU - Đại học ...

Những khái niệm cơ bản liên quan đến an toàn lao động. 1.2. Các khái niệm ... Nguyễn Văn Quán (2012), Bài giảng tóm tắt Cơ sở khoa học bảo hô lao động,.

đề cương ôn thi tuyển sinh đào tm - Viện Toán học

Sự chéo hóa của toán tử và ma trận vuông. 6. Không gian Euclid: Không gian trực giao. Trực giao hóa Gram – Smidth. Cơ sở trực chuẩn. Hình chiếu trực giao.

Sinh học đại cương - Tuyển sinh Đại học Cần Thơ

1 Tháng 2 2020 ... Người học tích lũy được các kiến thức đại cương về cấu trúc và chức ... Có khả năng suy luận, tổng hợp, so sánh các hiện tượng, cơ chế đã học. 4. ... lượng trong tế bào như trao đổi chất qua màng tế bào, hô hấp, quang hợp.

đề cương môn thi tuyển sinh cao học môn hóa sinh - NTU

MÔN HÓA SINH. I. Nội dung. 1. Cấu trúc không gian của protein (4 bậc cấu trúc). 2. Vai trò sinh học, vai trò về mặt dinh dưỡng và vai trò công nghệ của protein.

hướng dẫn trình bày đề cương xét tuyển nghiên cứu sinh

3. Cách dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo. Có nhiều cách ghi và trích dẫn tài liệu tham khảo. Hai cách trích dẫn tài liệu khuyến nghị nên dùng là IEEE và APA(xem ...