câu hỏi trắc nghiệm - Khoa Lý luận Chính trị

Câu 8. Luật Giáo dục Đại học đƣợc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua vào ... Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ... trọng nào trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI? a.

câu hỏi trắc nghiệm - Khoa Lý luận Chính trị - Tài liệu liên quan

câu hỏi trắc nghiệm - Khoa Lý luận Chính trị

Câu 8. Luật Giáo dục Đại học đƣợc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua vào ... Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ... trọng nào trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI? a.

TRẮC NGHIỆM & TỰ LUẬN CHƯƠNG I, II LỚP 11 BAN A

22 Tháng Ba 2019 ... Câu 6: Hai điện tích tương tác nhau bằng một lực 10-6 N khi chúng nằm cách ... Câu 21: Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng làm dịch chuyển.

tự luận và trắc nghiệm: sự biến đổi của các kiểu nhiệm vụ liên quan ...

cần nhập công thức vào MTCT là có thể tìm ra đáp án đúng) ... dạng tổng của các tích phân có thể tìm được nguyên hàm dựa vào bảng nguyên hàm ... cho cụ thể, buộc HS phải vận dụng kiến thức tích phân tìm đầy đủ các thành phần của I.

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị - Tailieuhoctap.vn

Nếu C.Mác sử dụng phạm trù"Thời kỳ quá độ" để chhỉ giai đoạn chuyển biến từ CNTB lên chủ nghĩa cộng sản, thì V.I.Lênin.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

Sở Khoa học và công nghệ. Sở Y tế. Cục đo lường chất lượng. Sở Tài chính. 54. Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,. Giám đốc Sở do ai ...

thi trắc nghiệm - Tạp chí khoa học Việt Nam

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày những ưu điểm và hạn chế của hình thức thi ... xuất phát từ thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Logic học của sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM); đồng thời, ... Từ khóa: thi trắc nghiệm, hình thức kiểm tra, kiểm tra logic học. ... đạt điểm tối đa.

Bo cau hoi trac nghiem - Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5 Tháng Năm 2019 ... d. cả 03 đáp án trên. Câu 12. Một trong những ... 80% c. 90% d. 100%. Câu 39: Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh BRVT hiện nay có địa chỉ là?

Trắc nghiệm - Khoa Công nghệ Thông tin

(0.25 điểm) Virtual LAN (VLAN) là một nhóm các thiết bị kết nối mạng trong các ... (0.25 điểm) Các chế độ VTP nào sau đây có thể truyền bá thông điệp về thay đổi VLAN ... lệnh gì cần được ban hành để thực hiện nhiệm vụ này (02 lệnh)?.

6. Hệ thống phòng thí nghiệm và trang thiết bị Khoa Trắc địa Bản đồ ...

Ứng dụng lý thuyết thống kê toán học; Các thuật toán biến đổi tọa độ ứng ... Hướng dẫn sinh viên thực hành đo bản đồ số địa hình dùng kỹ thuật đo RTK ... Bộ máy thu GPS và máy toàn đạc điện tử Trimble S6. 3. ... Máy thu Topcon GB-1000.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (14 CÂU, 7 ĐIỂM) - Trường THPT Khoa ...

25 Tháng 2 2020 ... D. 10 s. Câu 11: Một ô tô chạy đều trên đường với vận tốc 72 km/h. Công suất trung bình của động cơ là 60 kW. Công của lực phát động của ô ...

phiếu trả lời trắc nghiệm - Trường THPT Khoa Học Giáo Dục

25 Tháng 2 2020 ... Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5820 m/s. ... Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao.

phần i. trắc nghiệm (14 câu, 7 điểm) - Trường THPT Khoa Học Giáo ...

10. Vật lí. 25/02/2020. 2 0 1. PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 4 THÁNG 2 ... Câu 14: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tựdo từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản ...

phần i. trắc nghiệm (20 câu, 5 điểm) - Trường THPT Khoa Học Giáo ...

3 Tháng Ba 2020 ... Xung của lực (xung lượng). Câu 2. Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian là đồ thị nào sau ...

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Khoa lý luận chính trị - Đại ...

Chủ nghĩa trọng thương chưa biết đến quy luật kinh tế, phương pháp nghiên cứu là sự khái quát có tính chất kinh nghiệm những hiện tượng bề ngoài của đời.

DẠNG TRẮC NGHIỆM SAI SỐ TRONG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ...

Câu 2: Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa? ... Câu 6: Trong bài thực hành xác định bước sóng ánh sáng thí nghiệm giao thoa ... Câu 15: Muốn có điện trở 1982 Ω thì cần xoay các núm của hộp điện trở mẫu về các vị trí nào sau đây? ... Câu 23: Tốc độ kế là dụng cụ để đo. A. tốc độ. B. nhiệt độ. C. áp suất.

Sửa đổi lối làm việc - Khoa Lý luận Chính trị

đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó ... phận, mỗi một lời nói, việc làm, tuyệt đối phải nhằm vào lợi ích của toàn cuộc, ... Được phái đến làng X, A liền đi thăm các nhà, nói chuyện với các bậc cha mẹ ... kiểu mẫu thì thường hay dàn lực lượng ra làm cả tỉnh, không biết định cho mỗi.

Đề cương môn Nguyên lý.pdf - Khoa Lý luận Chính trị

18 Tháng Chín 2008 ... Thời lượng: 5 tín chỉ (phần 1: 2 tín chỉ; phần 2 và 3: 3 tín chỉ). ... Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ ... học thuyết giá trị thặng dư, “Mác đã hoàn toàn dựa vào và chỉ dựa vào những ...

Đề cương môn Đường lối.pdf - Khoa Lý luận Chính trị

18 Tháng Chín 2008 ... Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ... ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn ... Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (gồm các văn kiện: Chánh cương vắn ... I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939.

bổ sung 2017 - Khoa Lý luận Chính trị

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa thời kỳ trước ... Trình bày hoàn cảnh lịch sử khi Việt Nam bắt đầu công nghiệp hóa đất nước. ... lý kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. - Làm rõ đặc điểm và ... Trình bày đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ... - Khoa Lý luận Chính trị

18 Tháng Chín 2008 ... Chương II. ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945). I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939. 1.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Lý luận Chính trị

Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc ... Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia ...

đề cƣơng chi tiết học phần - Khoa Lý luận Chính trị

Tên học phần: Nhập môn Logic học. Mã môn học: INLO220405. 2. Tên tiếng Anh: INTRODUCTION TO LOGIC. 3. Số tính chỉ: 30 (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín ...

quy trình phúc tra, khiếu nại điểm - Khoa Lý luận Chính trị

phúc khảo cho sinh viên. - P. ĐT nhập điểm phúc khảo có thay đổi vào chương trình quản lý. SV có thể xem điểm phúc khảo trên trang online. Trưởng khoa ...

Thông tin chính của Luận án - Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Độ lún của nền được tính toán theo các tiêu chuẩn hiện hành là qui đổi tương đương về một ... Gi¶m tèc ®é nÐn. Tèc ®é biÕn d¹ng, (1/min). CRS sÐt yÕu ViÖt Nam ... Mối quan hệ giữa áp lực tiền cố kết với sức kháng xuyên qNET có được.

ðề cương ôn tập lý luận chính trị cuối khóa - Trường Đại học Công ...

10 Tháng 4 2017 ... Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 4.1 Vì sao quan hệ sản xuất là nhân tố quyết định của cơ sở hạ tầng. 4.2 ...

đề cương ôn tập lý luận chính trị cuối khóa - Trường Đại học Công ...

4.4 Xây dựng một quốc gia khởi nghiệp để phát huy sức sáng tạo, nguồn lực của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12 của Đại hội Đảng. 5. Sản xuất hàng hóa ...

phổ biến tài liệu lý luận chính trị - Thư viện trường Đại học Khoa học ...

I.Tầm quan trọng của sách lý luận chính trị và công tác thư viện. II. Đánh giá ... 1. Giới thiệu sơ nét về Thư viện. Khoa Học Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh. Thư viện ...

100 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 6 ☺☺ I. CÂU HỎI TRẮC ...

11 Tháng Tám 2018 ... Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí ... A. Đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay. ... B. Paint. C. Internet Explorer. D. Notepad. Câu 28. Cửa sổ của chương trình ...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 9

11 Tháng Tám 2018 ... Format → Slide Layout. Câu 12: Cách tạo màu nền cho một trang chiếu ? a. Chọn trang chiếu → chọn Format → Background → nháy nút và ...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 7 – HK1

11 Tháng Tám 2018 ... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 7 – HK1. Hãy chọn ... Câu 4: Muốn thoát khỏi chương trình Excel ta thực hiện lệnh: a. Edit/Exit b. ... Hộp tên. Câu 18: Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là: a. Phím chức năng G5 b. Phông ...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

~Máy vi tính hỗ trợ người dùng tính toán các phép toán phức tạp. Câu 2 Bộ xử lý ... =Tùy thuộc vào số lượng cổng kết nối ổ cứng. Câu 16 Máy ... Câu 15 Trong Microsoft Word, chọn thẻ File/ Print không thực hiện được chức năng gì? =Sửa nội ...

100 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 6 I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ...

11 Tháng Tám 2018 ... A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phảiC. ... Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là ... C. Số cột tùy vào độ rộng của trang, số hàng không hạn chế D. Tất ... Trình tự của quá trình ba bước là ?

ĐỂ THI TRẮC NGHIỆM

Cáu 3. Xác định m để hàm số: y = mx- có cực trị. X2 - X 1. A. m > 1. B. -1 < m < 1 c. 0 < m < 1 ... Câu 20. Cho bât phương trình V3 X Võ - X < X2 - 2x m. ... hàm số y = X3 - 3mx m cắt Ox tại ba điểm phân biệt Ci> Hàm số có hai cực ... :ỉx f y 2 - 0. ,'ỉy -. 37.-6 = 0. • M(0; 2; 0). • Voctơ chi phương ciia V là b = (—1; 3; 3). _ ,.

ÔN TẬP LỚP 8 – TUẦN 5 I. TRẮC NGHIỆM. Câu 1 ... - Hn-Ams.edu.vn

Một khinh khí cầu bay lên khỏi mặt đất. Lực nào đã sinh công đưa khinh khí cầu lên cao? A. Lực đẩy Ác-si-mét của không khí. B. Lực đẩy khối khí bên trong quả ...

TRẮC NGHIỆM - Tailieuhoctap.vn

TRẮC NGHIỆM (Có đáp án). CHUYÊN ĐỀ: DA ... Về mô học, viêm da cấp đặc trưng bởi hiện tượng: A. Tăng gai ... D. Tìm thể vùi (Chlamydia). E. Tìm Trùng roi ...

Hóa học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Chương 3. Ankan và xicloankan. LÝ THUYẾT TÓM TẮT. BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. 115. Chương 4. Hoá học ...