biuletyn - Urząd Patentowy RP

4 Kwi 2019 ... (540) XYLOFAR. (510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma- ści, żeli ...

biuletyn - Urząd Patentowy RP - Tài liệu liên quan

biuletyn - Urząd Patentowy RP

4 Kwi 2019 ... (540) XYLOFAR. (510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma- ści, żeli ...

urzędu patentowego - Urząd Patentowy RP

12,35,39. 768602 PAFENORM. 5. 768496 SKIN CONSCIENCE. 3. 768605 TACHINET. 5. 768497 DYNA-MIX CFE: 27.5. 7. 768606 REVMATON. 5. 768500 ZGA.

wiadomości urzędu patentowego - Urząd Patentowy RP

w r )ku 999 albo w razie zar nprezach w roku 1999... 34 dnia 16 grudnia 1998 r w sprawie pierwszeństwa do skania patentu na wynalazek, prawa ochronnego ...

wiadomości urzędu patentowego - Urząd Patentowy

3 Mar 2003 ... 768 606 REVMATON. 5. 2002 11 20. 768 607 ISOMAR CFE: 3.9. 3, 5, 10, 35. 2002 11 20. 768 612 DEARTRIT. 2002 11 20. 768 613 RZB CFE: ...

wiadomoœci urzędu patentowego - Urząd Patentowy

(73) Siro Beschlage -und Metallwarenfabrik Gesellschaft m.b.H.,. Ternberg, (AT). (72) Sikora ... (732) Pharmaton S.A., Bioggio, CH. (540) SONGA. (510), (511) ...

podstawa i cel opracowania studium - Biuletyn Informacji Publicznej

handlowe MKtech,. • Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo- handlowe SiGaTech,. • Piekarnia. MŁODZIEJOWICE. • Zakład betoniarski,. • Zakład kamieniarski,.

w 2017 r. - Urząd Regulacji Energetyki

1 Kwi 2018 ... 23) Pismo Prezesa URE z 4 stycznia 2017 r., znak: DPR.090.5.2016.JK po Wystąpieniu pokontrolnym KGP.410.007.01.2016. P/16/018 z 17 ...

Standaryzacja dokumentów elektronicznych ... - Cyfrowy Urząd

muje postać pliku XSD (ang. XML Schema. Definition). Dwa systemy komputerowe wymieniające informacje na podstawie ustalonego XSD będą w stanie ...