Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo ...

thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản”. Trong Đại Nam thực lục tiền biên (1844):. “Hồi đầu dựng nước, đặt đội Hoàng Sa ...

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo ... - Tài liệu liên quan

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo ...

thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản”. Trong Đại Nam thực lục tiền biên (1844):. “Hồi đầu dựng nước, đặt đội Hoàng Sa ...

MỘT SỐ TƯ LIỆU LỊCH SỬ, PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN

Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và. Trường ... soạn năm 1776, viết về lịch sử, địa lý, hành chính xứ Đàng Trong dưới thời chúa.

hoàn cảnh lịch sử dẫn đến tranh chấp chủ quyền của việt nam tại ...

CỦA VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA: NGUYÊN ... Sư chiếm hữu tiến hành theo nghi thức cổ truyền của phương Tây. ... thế không đủ thuyết phục về sự kế thừa sở hữu của Việt Nam ở Hoàng Sa cũng như Trường. Sa ...

TÓM TẮT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN ...

Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (sau đây gọi là Nghị định ... Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác: là loại hình tác phẩm thể hiện bằng ... •Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các.

Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật; Mã số: 60 38 01 ... thêm vào nguồn tài liệu nghiên cứu về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam.

Quyền kinh tế, văn hóa, xã hội qua các bản Hiến pháp Việt Nam - VNU

và xã hội được ghi nhận và bảo vệ trong các bản Hiến pháp của Việt Nam. Trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người, luận văn đề xuất ...

Vấn đề trao quyền độc lập và sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt ...

20 Tháng Tám 2015 ... vừa kết thúc thực dân Pháp liền tái xâm lược. Việt Nam. Để tạo đối trọng với Chính phủ Việt. Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) do Chủ.

nhà nước pháp quyền và tôn giáo - Tạp chí khoa học Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả phân tích khái niệm nhà nước pháp quyền (Rule of law state) xã hội chủ nghĩa về tôn giáo, đồng thời, phân tích tính tất yếu của việc ...

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

9 Tháng Chín 2016 ... điểm về xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam,. Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ...

cedaw, quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở việt nam - Bộ Tư pháp

thông qua, những sửa đổi nhằm phù hợp với những cam kết quốc tế đó sẽ được áp dụng. Một trong ... phù hợp với Luật Bình đẳng giới và CEDAW. Vì lẽ đó, các cơ ... (60 tuổi), được nêu trong Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Sự khác biệt về ... họ sẽ đối xử như nhau mà không có ngoại lệ nào (Chiongson, tr. 51-2).

quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật việt nam - VNU

trong Giáo trình Luật tố tụng dân của trƣờng Đại học Luật Hà Nội 1994 rằng “Quyền khởi kiện vụ án dân sự là quyền tố tụng của công dân, pháp nhân và các tổ ...

quyền cá nhân đối với hình ảnh theo pháp luật việt nam - VNU

Chương 2: CÁC HÌNH THỨC XÂM PHẠM QUYỀN NHÂN THÂN. CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNHError! Bookmark not defined. 2.1. Các dạng hành vi xâm ...

Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa ...

đồ học. 2.1. Tài liệu lịch sử minh chứng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là ... Hồi quốc sơ đầu triều Nguyễn đặt ... kia có nhiều hải vật và những hóa vật của.

Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt ... - VNU

Phùng Trung Tập đề cập đến vấn đề thừa kế nói chung và một số bài viết của tiến ... So với các quy định về thừa kế QSDĐ trong Luật đất Đai 1993 và BLDS 1995 ... Là thời điểm di chúc phát sinh hiệu lực và việc chia thừa kế được bắt đầu, ...

quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh theo pháp luật việt nam ...

29 Tháng 2 2016 ... khuyết danh, bút danh, công bố tác phẩm, thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Keywords: Anonymous works, copyrights, pseudonym, publication of ...

Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ...

17 Tháng Ba 2014 ... Lan, đi đánh bắt rùa biển và thu lượm những trứng rùa tại đảo Aves, sự kiện đó không thể tạo ra một cơ sở cho chủ quyền bởi vì nó chỉ hàm ý ...

tặng cho quyền sử dụng đất ở theo pháp luật việt nam hiện nay luận ...

thực hiện trước hoặc sau khi tặng cho các nghĩa vụ mà người tặng cho yêu cầu. ... khó khăn trong thực tiễn xét xử các tranh chấp về tặng cho QSDĐ trên cơ sở ...

3. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng ...

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam). Trình tự thực hiện ...

1. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người ...

Thành phần hồ sơ: - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số. 03/2013/TT-LLTP; ...

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM - Topica

Nhà nước phong kiến thời Nguyễn là nhà nước phong kiến quân chủ tuyệt đối, đứng đầu là Hoàng đế, mọi quyền hành tập trung vào tay Hoàng đế. • Quyền lực ...

Lich tiem chung cho tre tu 0 den 15 tai HFH - Bệnh viện Việt Pháp

Lịch tiêm chủng khuyến cáo cho trẻ từ 0 đến 15 tuổi. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Tuổi. Loại vaccin. Sơ sinh. 2 tháng. 3 tháng. 4 tháng. 6 tháng. 12 tháng.

Lich tiem chung cho tre tu 0 den 15 tai HFH - Bệnh viện Việt Pháp ...

Lịch tiêm chủng khuyến cáo cho trẻ từ 0 đến 15 tuổi. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Tuổi. Loại vaccin. Sơ sinh. 2 tháng. 3 tháng. 4 tháng. 6 tháng. 12 tháng.

LỊCH SỬ QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THẾ KỶ XIX

Phúc Ánh lại cử Nguyễn Quang Định với tư cách là sứ cầu phong xin nhà Thanh phong quốc hiệu là Nam Việt và phong vương cho mình. Đối với triều đình nhà ...

CƠ QUAN XÚC TIẾN DU LỊCH NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM RA ...

23 Tháng Ba 2018 ... Trong năm 2017, số khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đã vượt mốc 300,000 lượt người, ... Bestselling Travel Agency… để vinh danh những công ty du lịch đã nỗ lực hết mình trong việc ... HOANG NGUYEN TOURIST JSC.

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thế kỷ XIX thể chế triều ...

Lời nói đầu. Lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hai nghìn năm trước cận đại không thể lí giải ... bại trận đã phải kí hiệp ước với Pháp và Nhật, biến Việt Nam thành nước bảo hộ của ... 7 Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập, quyển 11, pp. ... định vào năm 1852, năm ngay sau vụ loạn xảy ra, đến năm 1868 thì được nối lại.19.

Chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp ... - VNU

Luận văn Thạc sĩ ngành: Pháp luật về quyền con người ... 1992, việc sửa đổi, bổ sung còn hướng tới mục tiêu là làm cho các quy định về quyền con người,.

Giáo trình LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON ... - Nhân Quyền

Trước thực tế đó, được sự chấp thuận của Đại học Quốc gia Hà Nội,. Khoa Luật đã đưa môn học Lý luận và Pháp luật về quyền con người vào chương trình ...

quan niệm của nguyễn huy tưởng về lịch sử - Tạp chí khoa học Việt ...

thạo tiếng Pháp, Nguyễn Huy Tưởng có cơ hội, điều kiện để tiếp cận với những bộ sách, những tác phẩm viết về đề tài lịch sử của các tác giả nước ngoài, cả.

Những trận đánh lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam

Chiến thuật đánh điểm diệt viện trong Chiến dịch Đông Khê 1950..........72 ... Công tác hậu cần bảo đảm cho Chiến dịch Hòa Bình. ... Trận chiến Bình Giã .

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật ...

các quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. 1. Khái quát chung về bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân*. Cương lĩnh xây dựng ...

Quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước qua các Hiến pháp

Trên cơ sở nghiên cứu các bản Hiến pháp Việt Nam, từ góc nhìn chính trị - pháp lý, tác giả phân tích sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa quyền ...

Phân quyền trong Nhà nước pháp quyền - VNU

Qua phân tích khái niệm nhà nước pháp quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước pháp quyền, tác ... tính tối cao của Hiến pháp, pháp luật, có người nhấn mạnh yếu tố ... giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí ...

Văn Bản Ủy Quyền Người Nhận Quyền Lợi Bảo Hiểm | Sun Life Việt ...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Tôi/Chúng tôi là những Người đồng thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ ….. của ... Là Người được ủy quyền thay mặt Tôi/Chúng tôi thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc giải quyết và ... Tôi/Chúng tôi cam kết giải trừ Sun Life Việt Nam khỏi mọi khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu ...

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thông thường, các giấy tờ Việt Nam (như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, quyết định ly hôn) cần được hợp pháp hóa để ...

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỒ SƠ LƯU TRỮ PHẦN MỀM LAC VIET DMS ...

... suất cao – HPS Center. 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, Vietnam. 84 8 3842 3333 (p) | 84 8 3842 2370 (f) www.lacviet.com.vn ...

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỒ SƠ LƯU TRỮ PHẦN MỀM LAC ... - Lạc Việt

Quản lý tài liệu lưu trữ là một tác vụ quan trọng trong công việc hàng ngày phục ... gian sử dụng hồ sơ tài liệu trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ... Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint, Access và Outlook, vì thế người ... Trong trường hợp trang tài liệu khổ lớn gập đôi đóng ghim (chỉ khâu) ở giữa.