QUẢN TRỊ HỌC - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

hoạt động quản trị thông qua tiến trình: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Học ... 7.2.1 Quan niệm về lãnh đạo theo thuyết X và thuyết Y. 7.2.2 Các hành ...

QUẢN TRỊ HỌC - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Tài liệu liên quan

QUẢN TRỊ HỌC - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

hoạt động quản trị thông qua tiến trình: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Học ... 7.2.1 Quan niệm về lãnh đạo theo thuyết X và thuyết Y. 7.2.2 Các hành ...

Quản trị sự kiện và lễ hội - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

các sự kiện, lễ hội; quản trị các doanh nghiệp chuyên tổ chức các sự kiện lễ hội; và một ý thức phục ... (4) Trang bị nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập suốt đời. 1.2. ... động chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong tổ chức các ... có tinh thần cầu tiến và cầu thị. 4 CĐR18 ... http://www.ueh.edu.vn/.

Quản trị khách sạn - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

28 Tháng Giêng 2016 ... trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn có những mục tiêu sau: (1)Trang bị ... trong chuyến đi đó tại một khách sạn có địa chỉ liên lạc, viết báo cáo về chuyến ... Thực tập nghiệp vụ tại khách sạn 3 sao trở lên với tổng thời gian.

Quản trị tài chính nâng cao - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà ...

Phân tích quyết định đầu tư và cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị ... Giáo trình Quản trị tài chính, Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ.

Quản trị nguồn nhân lực - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Website: www.due.udn.vn. MỤC TIÊU, CHUẨN ... hiện các vấn đề của nguồn nhân lực trong tổ chức và có khả năng thiết kế và triển khai thực hiện các chức ...

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

đề cốt lõi của quản trị hoạt động ngân hàng bao gồm: quản trị rủi ro lãi suất; quản trị nguồn vốn; quản ... Chuẩn bị bài tập nhóm và thuyết trình, trao đổi tại lớp. 8.

Quản trị chuỗi cung ứng - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Tên chuyên ngành (Tiếng Anh) : SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Mã chuyên ngành ... chuỗi cung ứng: mua sắm, logistics, phân phối, xuất nhập khẩu. 1.2.2.

đại học đà nẵng trường đại học kinh tế nguyễn hữu quan trực giải ...

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng là bệnh viện tư nhân nên các hoạt động Marketing đã được ban giám đốc rất quan tâm ngay từ khi thành lập bệnh viện. Tuy ...

trường đại học thủy lợi khoa kinh tế và quản lý bộ môn quản trị kinh ...

TS Đặng Đình Cung, Bảy công cụ quản lý chất lượng, Nhà xuất bản Trẻ 2002 ... (QFD). 7. Cách thức giải quyết vấn đề chất lượng (PS). Thảo luận bài tập lớn. 3.

nâng cao vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định ...

thành phần kinh tế có bản chất và những quy luật ... kinh tế Nhà nước bao gồm tất cả các tài sản do Nhà ... Đảng CSVN cho rằng phát triển nền kinh tế nhiều.

chất lượng tăng trưởng kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế ...

Bảng 12: Nhận dạng mô hình tăng trưởng của Việt Nam . ... của nhân tố vốn vật chất, lao động và Tổng năng suất các nhân tố vào tăng trưởng. GDP trong giai đoạn từ ... Cho đến đầu những năm 80, tăng trưởng kinh tế được coi là mục tiêu hàng đầu ... và tài nguyên nước) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người nghèo. Lý do là ...

tóm tắt luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế ...

3 Tháng Năm 2019 ... tranh của điểm đến có tác động phân loại nội bộ ngành và vì thế nó (khả năng ... gia tăng trải nghiệm khó quên cho du khách khi đến thăm Huế. ... dụng chạy trên điện thoại di động để chuyển tải và quảng bá đầy đủ hơn ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH - Trường Đại học Kinh ...

5 Tháng Năm 2018 ... doanh nghiệp từ đó có cơ sở hoạch định các chiến lược marketing, ... Thiên đó là thị phần của 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone ... thức của khách hàng trong phân tích lợi ích và chi phí khá khó khăn, bởi nó lệ thuộc ... 1/ Cấp độ thấp nhất- nhu cầu cơ bản (Physiological needs): là những nhu cầu,.

đề cương chi tiết chuyên đề quản lý kinh tế 1 - Trường Đại học Kinh ...

NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Thống kê ứng dụng trong kinh tế. - xã hội, Nhà xuất bản ...

đại học thái nguyên trường đại học kinh tế và quản trị kinh ... - tueba

Nhà trường được sử dụng chung hệ thống cơ sở vật chất của Đại học. Thái Nguyên như Trung tâm Học liệu, các hội trường, công trình thể thao - văn hóa nhằm ...

thông báo - Viện quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Kinh Tế ...

14 Tháng Năm 2015 ... được thông báo trên website http://bsneu.edu.vn). 8. Học phí và kinh phí đào tạo: 105 triệu đồng. - Học phí được đóng thành 4 đợt theo qui định ...

Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà ...

vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng như có khả năng hướng dẫn nghiên cứu trong lĩnh vực này. Những ...

MỤC LỤC - Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học ...

mẫu biểu, sổ sách… và hướng dẫn thực hiện quy trình kế toán trong một doanh ... Nối tiếp theo sự kiện trên thì một số các phương pháp hạch toán kế toán khác ... S03a-DN. 2. Sổ Nhật ký thu tiền. S03a1-DN. 3. Sổ Nhật ký chi tiền. S03a2-DN.

trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - tueba

trị Kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Kế toán tổng hợp, Kế toán Doanh nghiệp Công ... chính, tổng hợp, thi đua, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, quản trị thiết bị, giảng đường ... Ngày 2 tháng 2 năm 2010 Đại học Thái nguyên đã ra quyết định số ... chuyên môn đề xuất và là các phần bổ sung cho chương trình đào tạo trong ...

Thống kê kinh tế xã hội - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

viên những cơ hội việc làm trong lĩnh vực thống kê hoặc các lĩnh vực liên quan. ... luận chính trị, kinh tế - xã hội, kinh doanh và quản lý, tài chính, toán ứng dụng ...

mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng ... - Thạc sĩ

Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ---- 26. 1.1.4. ... Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ................. 71 ... Khối lượng và giá trị giao dịch cổ phiếu ở sàn HOSE năm 2011-2012 ........ ... excel 2010, SPSS 20 và Eview 6, Google docs trên Google drive để hỗ trợ cho việc.

mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại ...

Thị trường chứng khoán phi tập trung (Over the counter). ODA ... Thái Lan, Malaysia, Đài Loan trên cơ sở đó rút ra bài học cho TTCK Việt Nam. Tiếp theo, luận ...

BỘ MÔN QUẢN TRỊ - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học ...

Chọn 2 trong 5 môn tự chọn. Tổng số tín chỉ tích lũy trong kỳ: 19. Không tính phần ngoại ngữ chuyên ngành vàò số tín chỉ tích lũy. QT 07. Quản trị chiến lược.

nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng

định 3481/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/11/1997 về chương trình bồi dưỡng CBQLGD, trong đó có khung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường mầm non, ...

quyết định hiệu trưởng trường đại học kinh tế ... - Quản lý đào tạo

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày. 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;. Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ...

Mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại các nước ...

25 Tháng Chín 2017 ... Từ khóa: Lý thuyết EKC, môi trường, tăng trưởng kinh tế, hồi quy dữ ... Kuznets về môi trường (Environmental Kuznets ... Agras và Chapman.

các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường ...

sáng kiến kinh nghiệm ít có giá trị thực tiễn mà chỉ mang tính hình thức, thi đua. - Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường của các.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có khả năng vận dụng và thích nghi tốt với môi ... Việt Nam và thế giới, hiểu rõ nguồn gốc, bản chất của nhà nước, pháp ... động, Hôn nhân và Gia đình, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế,.

tại đây - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Về kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào: Tất cả sinh viên chính quy nhập học vào các trường thành viên thuộc Đại học Đà. Nẵng đều phải dự kiểm tra tiếng Anh ...

CẨM NANG HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU - Viện kinh tế và quản lý

Viện Kinh tế & Quản lý – Cẩm nang Học tập và Nghiên cứu dành cho NCS. 2 ... sĩ), tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ trong kế hoạch đã được phê duyệt. ... thuyết nghiên cứu, lấy mẫu, đo lường và thang đo nghiên cứu, thiết kế bản ...

Marketing.pdf - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên theo định hướng thực tế ... khi đã bàn bạc thống nhất với người hướng dẫn, yêu cầu người hướng dẫn ký xác.

Luật học - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Website: www.due.udn.vn. MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM. CHUYÊN NGÀNH LUẬT HỌC. 1. Mục tiêu đào tạo. 1.1. Mục tiêu chung. Ngành luật ...

Đầu tư tài chính - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. 3. MT3. Cung cấp ... Hiểu được những khái niệm, thuật ngữ về lý thuyết danh mục đầu tư và các mô hình định giá tài ... Hoàn thành các bài tập được giao. 12. Tài liệu học tập.

Costing - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

15 Tháng Giêng 2018 ... Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam – Quảng Nam hiện đang cần tuyển vị trí sau: We are pleased to inform you that we presently ...

MARKETING CĂN BẢN - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Môn học tập trung vào một số vấn đề căn bản của marketing gồm: ... Giáo trình. Principles of Marketing, Philip Kotler và Gary Amstrong, Pearson Prentice Hall,.

thông báo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

V/v các ngày thi năng lực tiếng Anh chứng chỉ quốc gia, quốc tế năm 2020. 1. ... Chứng nhận Vstep theo Khung ... Địa điểm thi: Sẽ thông báo trước mỗi đợt thi.