NGHỊ ĐỊNH Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục ... - Vbpl.vn

12 Tháng Mười Một 2013 ... thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính ... đã qua kiểm định (nếu có); sổ giao, nhận phương tiện, thiết bị kỹ.

NGHỊ ĐỊNH Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục ... - Vbpl.vn - Tài liệu liên quan

NGHỊ ĐỊNH Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục ... - Vbpl.vn

12 Tháng Mười Một 2013 ... thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính ... đã qua kiểm định (nếu có); sổ giao, nhận phương tiện, thiết bị kỹ.

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ ... - Vbpl.vn

8 Tháng 4 2015 ... án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo ... nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí ... a) Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công.

NGHỊ ĐỊNH Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi ... - Vbpl.vn

19 Tháng Năm 2015 ... Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ. Điều 8. Các trường hợp được miễn, giảm thu quỹ. 1. Đối tượng ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn ... - Vbpl.vn

15 Tháng Năm 2014 ... gọi chung là sở) đặt tại huyện không thuộc đối tượng áp dụng của ... Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu ... Số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc áp dụng thuế suất thông ... - Vbpl.vn

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ... 3006.70.00 - Các chế phẩm gel được sản xuất để dùng cho người hoặc thú y như ... Chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên tính theo trọng lượng ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các ... - Vbpl.vn

24 Tháng Mười Một 2010 ... vực tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng công bố hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ... Tường rào lưới thép kẽm gai (lưới ô vuông. 200x200) ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với ... - Vbpl.vn

14 Tháng Mười 2015 ... Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi ...

NGHỊ ĐỊNH Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng ... - Vbpl.vn

30 Tháng Mười 2013 ... Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. ... và tàu thuyền về vị trí, tọa độ và thông số kỹ thuật của tuyến hàng hải trong ...

NGHỊ ĐỊNH1 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính ... - Vbpl.vn

24 Tháng Tám 2015 ... nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi, ...

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản tại ...

khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử, các khoản thuế, phí, lệ phí ... Tên tài sản, công cụ, dụng cụ báo hỏng. ĐVT. Số lƣợng. Lý do hỏng. Ghi chú.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;. Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của ...

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý vật liệu xây dựng Nghị định ... - Bộ Xây dựng

13 Tháng Chín 2018 ... Ghi danh mục, lập kế hoạch vốn, xây dựng đề cương trình cấp có ... đ) Dự báo thị trường vật liệu xây dựng trong nước, khu vực và thế giới,.

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ đơn giá quản lý, vận ... - Vbpl.vn

14 Tháng Mười Hai 2007 ... Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe) ... Máy. TNT1.05 Kiểm tra giếng thăm,giếng kiểm tra bằng xe phun rửa ...

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước ... - Vbpl.vn

9 Tháng Mười Hai 2013 ... a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ ... trên 06 tháng (tính theo thời hạn trả nợ ban đầu, không kể thời gian gia hạn trả nợ), doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp xử lý như đối chiếu xác ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục các loài thủy sinh ... - Vbpl.vn

19 Tháng Năm 2015 ... cá thể trong quần thể. Tuyệt chủng-EX. Không còn cá thể nào tồn tại ... Procypris merus Lạng Sơn (sông Kỳ Cùng) ... 66 Rong câu chân vịt.

QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản ... - Vbpl.vn

4 Tháng Mười Hai 2015 ... Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế ... định mức trang bị, sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng của đơn vị, ... Quyết định này là: Bộ bàn ghế ngồi làm việc; tủ, giá kệ đựng tài liệu; máy vi tính ... chuyển thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được mua mới theo đúng tiêu ...

Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc quản lý hoạt động cấp ... - Vbpl.vn

7 Tháng Mười Một 2019 ... sinh hoạt, ăn uống của cộng đồng, người dân, đặc biệt là nguồn nước mặt hướng tới hạn chế khai thác nước ngầm. 3. Nhà nước có trách ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ... - Vbpl.vn

11 Tháng Sáu 2014 ... of Vietnam, viết tắt là VOV. Điều 2. Nhiệm ... Email: [email protected] Cơ quan: ... b) Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2);.

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức ... - Vbpl.vn

17 Tháng Năm 2011 ... chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý kỷ luật về từng ... quy định tại Điều 4 Nghị định này không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. 6. ... Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với công chức ... xét xử lý kỷ luật, ủy viên Hội đồng này do người đứng đầu của đơn vị công tác đó.

NGHỊ ĐỊNH Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực ... - Vbpl.vn

26 Tháng Ba 2014 ... Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, phóng sự điều tra; tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường ... - Vbpl.vn

26. CÔNG BÁO/Số 297 298/Ngày 07-3-2015. CHÍNH PHỦ. Số: 18/2015/NĐ-CP. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

nghị định những quy định chung chỉ tiêu tạo việc làm tăng ... - ILO

Chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Bộ luật lao động là chỉ tiêu phản ánh số người lao động có việc làm tăng thêm trong kỳ báo ...

NGHỊ ĐỊNH NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM ...

Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho các hoạt động sau đây: a) Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và ...

NGHỊ ĐỊNH Về phát triển và quản lý chợ Nghị định số 02/2003/NĐ ...

3 Tháng 2 2015 ... trí khu kho bảo quản, cất giữ hàng hóa, phù hợp với các quy định về vệ ... Xây dựng Nội quy chợ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này để ...

Nghị định số 134/2007/NĐ-CP về việc quy định về đơn vị đo lường

15 Tháng Tám 2007 ... Khi trình bày giá trị đại lượng đo, số chỉ và đơn vị đo lường chính thức phải trình ... 5. 2. Các đơn vị dẫn xuất quy định tại Bảng 2. Bảng 2. TT. Đại lượng ... Đơn vị cơ .1 khối lượng theo chiều dài (mật độ dài) kilôgam trên mét.

QUYẾT ĐỊNH Về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý ... - Vbpl.vn

30 Tháng Bảy 2014 ... Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;. Căn cứ ... số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;. Căn cứ ... Xe ô tô quy định tại Quyết định này là xe ô tô từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe chuyên ... Các loại xe ô tô trên được mua từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, có nguồn.

NGHỊ ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng Nghị định số ...

3 Tháng Chín 2013 ... 2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc thành lập, quy mô, tiêu chuẩn xây dựng kho vật chứng và quy định nội quy kho vật ...

THÔNG TƯ Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng ... - Vbpl.vn

30 Tháng Mười 2013 ... kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường ... Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về mẫu biên bản, ... Các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và các mẫu ... thị trường, thẩm tra xác minh vụ việc xử lý vi phạm hành chính, thực hiện xử phạt.

Luật Xây dựng, Nghị định quản lý chi phí - Giaxaydung.Vn

14 Tháng Tám 2019 ... www.giaxaydung.edu.vn. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI. VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. Trình bày: Ths Nguyễn Thế Anh. Công ty CP Giá ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ...

17 Tháng 4 2014 ... Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức thuộc Bộ, ... nước về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; ... tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc ... Cơ cấu tổ chức của sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có: 1.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ ... - VINATOM

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở theo mẫu (PL2-. HÐNVCS). 5. Đối với nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước không do Viện NLNTVN giao kinh phí: Đơn ...

Quyết định về việc quy định tạm thời ủy quyền về quản lý, tổ chức và

Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý các cơ sở giáo dục ... Phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm cho các cơ sở giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận ...

Số: 734 /QĐ-UBND. Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2019. QUYẾT ĐỊNH. Về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh.

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và ...

31 Tháng Ba 2015 ... Mã số thương phẩm toàn cầu (Global Trade Item Number viết tắt là GTIN), là mã số vật phẩm (sản phẩm, hàng hóa), được cấu tạo từ mã doanh ...

Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân

Quy trình biên soạn ngân hàng đề thi. 1. Trưởng bộ môn/Chủ nhiệm chuyên ngành căn cứ vào kế hoạch năm học và chương trình đào tạo để lập danh sách đăng ...

THÔNG TƯ Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa ... - Vbpl.vn

11 Tháng Chín 2014 ... Piston. - xi lanh. Tháo, vệ sinh, kiểm tra: Độ hao m òn của piston. (độ côn, độ ... piston. Thanh tru yền. (tay biên. ) Kiểm tra chốt chẽ bu lông biên.