giáo trình về lập trình hướng đối tượng - VOER

trong các hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một hàm này ... một vài hiệu chỉnh C được công bố rộng rãi trong quyển "The C ... {16: cout<<"Ho va ten:";17: cin.getline(HoTen,MAX_TEN);18: cout<<"Sinh vien hay.

giáo trình về lập trình hướng đối tượng - VOER - Tài liệu liên quan

giáo trình về lập trình hướng đối tượng - VOER

trong các hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một hàm này ... một vài hiệu chỉnh C được công bố rộng rãi trong quyển "The C ... {16: cout<<"Ho va ten:";17: cin.getline(HoTen,MAX_TEN);18: cout<<"Sinh vien hay.

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java - VNU-UET

hướng đối tượng, các bài tập thực hành của môn học này nên có thêm đóng vai trò định hướng và gợi ý giúp đỡ sinh viên tự học các chủ đề thuần túy Java mà ...

Lập trình hướng đối tượng C - VOER

chương trình đã viết hầu như không có trong ngôn ngữ lập trình tuyến tính. Thật ra ... int main (). { int j,i;/*khai bao bien ben trong chuong trinh chinh*/ clrscr();.

C và lập trình hướng đối tượng - VOER

Vì trong C sử dụng gần như toàn bộ các khái niệm, định nghĩa, các kiểu dữ liệu, ... Cũng giống như cấu trúc và hợp, tên viết sau từ khoá enum được xem là ...

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C - VOER

tính trên là nền tảng cơ bản cho những mã nguồn được quản lý chạy trên CLR. Do chú trọng đến bảo mật, ... Một ngôn ngữ khác rất mạnh và phổ biến là Java, giống như C và C# được phát triển dựa trên C. Nếu ... Bao gồm Python,. 87/471 ...

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C# - VOER

Do Visual Basic không thích hợp cho viết các ứng Web Server nên Microsoft tạo ra ASP ... runtime cho tất cả ngôn ngữ lập trình chung trong Visual Studio, và tham vọng của họ cung cấp cho ... Cả hai người này điều là những người nổi tiếng,.

Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng ... - VOER

Một khi người học bắt đầu biết lập trình, thấy được ứng ... và ALU gọi chung là khối xử lý trung tâm hay CPU. ... Bước 2: Chỉ ra cụ thể số liệu vào và ra là gì, hình thức ra sao. ... từng người còn lại, kể từ người thứ hai cho đến hết danh sách, nếu ai có điểm thi ... khóa PROGRAM là tên chương trình - đó là cụm chữ TGTTB.

Chu trình làm việc, lập trình và cấu trúc chương trình - VOER

tự chuyển qua chế độ Stop và đặt cờ báo lỗi. Các khối OB đặc ... OB100 ( Start Up Information):Khối OB100 sẽ được thực hiện 1 lần khi CPU ... PC (stay offline).

Lập trình hướng đối tượng với C

Homepage: http://www.sanghv.com. 2012-2013 ... Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối ... Sách & tài liệu tham khảo. ▫ ... Phạm Văn Ất. ❑. Lập ...

MÔN : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài thực hành số 1.2 : Viết chương trình giải phương trình bậc 2 chạy chế ₫ộ console. I. Mục tiêu : ... Xây dựng chương trình nhỏ giải phương trình bậc 2 có dạng ax^2 bx c = 0 chạy ở chế ₫ộ văn ... //₫ịnh nghĩa hàm tính nghiệm của phương trình bậc 2 ... Nếu chương trình bị lỗi, hãy phân tích và xác ₫ịnh lỗi rồi tìm cách.

Lập trình hướng đối tượng - VNU-UET

họa là Java. Mục tiêu là giúp cho sinh viên có được một hiểu biết tốt về các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng như đối tượng, lớp, phương thức, ...

Lập trình hướng đối tượng - NTU

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật. 2. Mô tả tóm ... Chủ đề 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng ... cầu của bài toán. 2. ... 2 Phạm Văn Ất. C và lập trình hướng đối tượng. 2009. Hồng Đức. Thư viện. X. 3.

Lập trình Hướng đối tượng - cit.ctu.edu.vn

Tên học phần: Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming) ... Hiểu và sử dụng được ngôn ngữ lập trình Java, đặc biệt là phương pháp lập ... Lưu trữ và phục hồi các đối tượng từ tập tin. Bài 5. Các kỹ thuật trừu tượng hóa. 5.

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CƠ SỞ - Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải ...

phân chia nhiệm vụ lớn thành các việc nhỏ hơn để thực hiện từng việc một, dẫn tới kết quả cuối ... lập trình không còn là cái gì trừu tượng, rắc rối, khó hiểu, mà nó tự nhiên như ... DOUBLE PRECISION Danh sách các biến độ chính xác đôi ... inc , lim ini ind n. ,. = trong đó hằng n bằng nhãn của lệnh kết thúc của vòng lặp,. −.

Giáo trình môn Nấm học - VOER

Hầu hết các loài nấm mốc không cần ánh sáng trong quá trình sinh trưởng. ... Bào tử tản (Thallospores): trong nhiều loài nấm men và nấm mốc có hình thức sinh ... tiếng là chao đỏ, trong nước ngâm chao này có chứa ang-kak (xem Bảng 8.1).

Giáo trình của ITI-VNU - VOER

TCP/IP là một bộ gao thức (bao gồm nhiều giao thức) hỗ trợ việc truyền thông giữa các máy tính hoặc ... con(Subnetwork) và được thực hiện đánh địa chỉ khá linh hoạt. ... Trên mỗi host trong mạng (máy tính) phải được cấu hình để sử ... DHCP server có thể cấp phát cho các host các tham số sau: Địa chỉa IP, mặt nạ mạng.

Giáo trình PDF - VOER

Thiết kế đúc. 1.3. Công nghệ ... Phương pháp sản xuất đúc được phân loại tuỳ thuộc vào loại khuôn mẫu, phương pháp làm khuôn .vv… ? ... vật liệu chế tạo chi tiết, hình dung cả vị trí làm việc của chi tiết đó trong thiết bị, yêu cầu chịu lực … ?

Giáo trình vi xử lý - VOER

8086 có bus địa chỉ 20 bit, bus dữ liệu 16 bit, 3 chân nguồn và 17 chân dùng cho các chức năng điều khiển. Tuy nhiên, ta có thể dùng kỹ thuật ghép kênh thời gian ...

môn lập trình hướng đối tượng - Tài Liệu Học Tập

Tập slide bài giảng & thực hành của môn học này. ... Môn : Lập trinh hướng đối tượng. Slide 1 ... Đặc tả class & các tính chất cơ bản của đối tượng trong Java. 7.

lap trinh huong doi tuong - Đại Học Văn Hiến

Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) ... ngữ C . 4.2.4. Có khả năng tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác ...

Bài 8: Lập trình hướng đối tượng - MICA

Biến, hằng trong C có thể được khai báo ở bất kỳ đâu trong hàm (không giới hạn ở ... Không cần thêm các từ khoá enum, struct, union khi khai báo biến. 3 ...

lập trình hướng đối tượng - Tài liệu học tập

Các hàm thành viên get() và getline() . ... cách cô lập các công việc vào trong các hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một ... định hướng đối tượng, chính là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để ... kiểu và một số mở rộng khác vào ngôn ngữ C. Bjarne Stroustrup nghiên cứu mở rộng ...

Lập trình hướng đối tượng?!! - Tài liệu học tập

Tôi xin nêu bố cục bài viết của tôi để các bạn tiện theo dõi. 1. Định nghĩa Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented Programming). 2. Định nghĩa một Lớp (Class) ...

môn lập trình hướng đối tượng - Tailieuhoctap.vn

The C Programming Language (special 3rd edition),. Bjarne Stroustrup ... o cục bộ trong function : bất kỳ lệnh nào trong function đều có thể truy xuất được biến cục ... virtual void Draw( Window *pWnd ) = 0; //abstract operation protected: int.

Lập trình hướng đối tượng?!! - Tailieuhoctap.vn

Những nội dung trong bài viết được tổng hợp từ Wikipedia và một số tài liệu khác. Bài viết của tôi có thể còn nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý của các ...

Giáo trình Khí tượng đại cương - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Có nhiều khái niệm dùng để diễn giải thuật ngữ khí hậu thời tiết. ... Đài khí tượng vùng Trung du và đồng bằng Bắc bộ, đặt tại Hà Nội. ... tượng thoát hơi nước qua bề mặt lá vừa giúp cây điều hòa nhiệt độ, vừa giúp vận ... thu hoạch của mùa vụ để chuẩn bị nơi bảo quản, tiêu thụ (bán bớt đi hay ... 1 calo.cm-2.s-1 = 6.660 lux.

THCN.Giáo Trình Khí Tượng Nông Nghiệp

Nếu lớp vỏ thực vật bị tiêu diệt thì nước sau những trận mưa sẽ không được ... Vì thế, lớp ôzôn trong khí quyển được gọi là chiếc "ô bảo vệ” hay “lá chắn” cho.

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện chính trị khu vực I

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đàng ra Chỉ thị số 23/CT-TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng ...

Giáo trình mạng - VOER

Tồn tại một thẻ bài (token: một gói tin nhỏ) lần lượt truyền qua các máy tính. Một máy ... Nối kết một tập các mạng LAN có kiểu khác nhau như dạng Bus với dạng vòng của một ... Đoạn chương trình sau cài đặt giao thức Go-Back-N. 69/215 ...

Giáo trình lý thuyết mầu - VOER

Chương này cũng giới thiệu các lý thuyết cơ bản về màu sắc để cung cấp một nền ... tách màu, giấy, bản in thử và việc in ấn cuối cùng phải được chọn lựa trong khi vẫn nghĩ ... Những năm đầu 1930, người ta đã tiến hành đo đạc màu sắc bằng cách đánh số phân ... có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc thiết kế và sản xuất.

Giáo trình DreamWeaver 8 - VOER

Khi xem trong Trình Duyệt ( Browser ) cũng giống như thế . Gọi là : What You See Is You Get .Là nơi bạn thao tác thực hiện thiết kế Trang Web . Bạn có thể xem ...

Giáo trình Linux - VOER

Linux được công bố dưới bản quyền của GPL (General ... Các phiên bản Linux là sản phẩm đóng gói Kernel và các gói phần mềm miễn ... Các câu lệnh cơ bản.

Giáo trình Pascal 7.0 - VOER

Chọn OK trên các hộp thoại, sau đó khởi động Turbo Pascal, màn hình soạn thảo sau ... trình thực hiện chương trình, biến sẽ được giải phóng (thu hồi ô nhớ) khi chương trình ... Dấu chấm phẩy (;) dùng để ngăn cách giữa các câu lệnh.

Giáo trình Cơ lý thuyết - VOER

1. Cơ lý thuyết-Giới thiệu. 2. Các khái niệm cơ bản và các định nghĩa. 3. Hệ tiên đề tĩnh học ... Lực là đại lượng biều thị tác dụng cơ học tương hổ giữa các vật, có tác dụng làm biến đổi trạng thái cuả ... Cơ sở của bài toán: Bài toán cân bằng ...

Giáo trình cơ sở dữ liệu - VOER

Ngôn ngữ đại số quan hệ (tiếp theo). 9. Ngôn ngữ truy ... học viên có một cái nhìn ban đầu về một cơ sở dữ liệu và một hệ quản trị CSDL. Trước hết chúng ta sẽ ...

Giáo trình vẽ kĩ thuật - VOER

5. Tiêu chuẩn chữ viết và số trong bản vẽ kĩ thuật. 6. Các khái niệm về ghi kích thước. 7. Dựng đường ... Ô9: Tên trường, khoa, lớp. 4/188 ... đoạn gạch của nét chấm gạch; các nét đứt, nét chấm gạch phải giao nhau bằng các gạch. 7/188 ...