1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ... - HUS

Phương trình vi phân, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - James Stewart. ... Xalisev, Bản đồ đại cương, 2000 Bản dịch, Dịch giả: Hoàng ... cơ bản về viễn thám Hệ thông tin địa lý và Hệ thống định vị ... Nxb. Trẻ - thành phố Hồ Chí Minh. ... hệ kinh tế sinh thái để giải quyết tận gốc vấn đề “phát triển” ... TS Lê Huỳnh, 1998.

1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ... - HUS - Tài liệu liên quan

1 danh mục tài liệu tham khảo chương trình đào tạo ... - hus.edu.vn

NXB Giáo dục, 2001. - Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập 1- Đại số tuyến tính và. Hình học giải tích. NXB ĐHQG Hà Nội ...

1 danh mục tài liệu tham khảo chương trình đào ... - hus.vnu.edu.vn

Mã môn học. Tên môn học. Số. TC. Danh mục tài liệu tham khảo. (1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo ... Nguyễn Ngọc Long (chủ biên), Vật lý học đại cương Tập 1, NXB ... Giáo trình địa lý nhân văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 2. ... vấn đề. Nxb. Trẻ - thành phố Hồ Chí Minh. 1993. - Học viện Chính trị Quốc gia.

1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ...

Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích, Vật ... Vật lý học đại cương, Tập II, Điện học và quang học, Nhà ... Viện Chiến lược phát triển (2004).

1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ... - VNU-HUS

học cao cấp, Tập 3- Phép tính giải tích nhiều biến số. NXB ... Phạm Quang Anh, Kinh tế sinh thái (tập bài giảng), Trường. Đại học Khoa ... tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam. Nxb Giáo ... Cẩm nang hướng dẫn của.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ... - VNU-HUS

Bài tập hoá học đại cương. NXB. ĐHQG, 2004. P.W. Atkins, General chemistry. Mc Graw_Hill International Editions, 2000. Gordon M., Barrow, Physical chemistry, ...

1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ... - HUS

Phương trình vi phân, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - James Stewart. ... Xalisev, Bản đồ đại cương, 2000 Bản dịch, Dịch giả: Hoàng ... cơ bản về viễn thám Hệ thông tin địa lý và Hệ thống định vị ... Nxb. Trẻ - thành phố Hồ Chí Minh. ... hệ kinh tế sinh thái để giải quyết tận gốc vấn đề “phát triển” ... TS Lê Huỳnh, 1998.

1 danh mục tài liệu tham khảo chương trình đào tạo ... - VNU-HUS

- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Toán học cao cấp, Tập 3- Phép tính giải tích nhiều biến số. NXB Giáo dục, 2008.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ...

1. Tài liệu bắt buộc. - Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1- ... Lương Duyên Bình (Chủ biên), Vật lý đại cương Tập 1 Cơ –Nhiệt, NXB Giáo dục, 2007. 2. ... Sổ tay Thực tập thiên nhiên. Nhà xuất bản Đại ...

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ... - HUS

Nguyễn Huy Sinh, Giáo trình Vật lý Cơ-Nhiệt đại cương Tập 1 và Tập 2, NXB ... Đinh Đoàn Long, Bài giảng Di truyền học dược lý, Tài liệu đánh máy. 2. Tài liệu ...

1 danh mục tài liệu tham khảo chương trình đào tạo chất ... - HUS

Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham ... Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích, Vật lý học đại ... Triosnhicop A Ph. Bách khoa thư Địa lý (tiếng Nga). Nxb. ... Spring Pub. ... policy Support Framework for the Integrated Assessment of.

1 danh mục tài liệu tham khảo chương trình đào tạo chuẩn ... - HUS

Số. TC. Danh mục tài liệu tham khảo. (1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm). 15. MAT1090 ... Lương Duyên Bình (Chủ biên), Vật lý đại cương Tập 1 Cơ –Nhiệt, ... BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở.

1 danh mục tài liệu tham khảo chương trình đào tạo chất lượng cao ...

- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Toán học cao cấp, Tập 3- Phép tính giải tích nhiều biến số. NXB Giáo dục, 2008.

Loại tài liệu tham khảo Quy chuẩn trình bày danh mục tài liệu tham ...

Từ điển bách khoa/từ điển có tác giả. Tên tác giả ... Nguyễn Văn A (2009), Từ điển kinh tế, xuất bản lần thứ 2, Nhà ... Bách khoa toàn thư mở. Wiki. 'Tên bài viết' ...

Phụ lục V – Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

Vũ Thế Hiệp, Đỗ. Sơn Hải. HV QHQT. 2005. 10. Đại cương ngoại giao. Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ. NG. Bộ môn NVNG. Nxb. CTQG. 2000. 11. Tư tưởng.

danh sách cá nhân có đề tài, giáo trình, tài liệu tham khảo, bài báo ...

Hoàng Thị Thúy. Nguyễn Thị Kim Lân ... kế một số giáo án bài dạy môn Ngữ Văn lớp 8 sách ... Chu Mai Tiến ... Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho sinh.

Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo - Học viện Ngoại giao

Dương Văn Quảng. 2000. CTQG. 1000 cuốn. 7. GT một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại giao,Tập 3. TS.Nguyễn Phương Bình. 2002. CTQG. 400 cuốn. 8.

tài liệu tham khảo khoa văn thống kê học liệu theo danh mục tài liệu ...

26 Tháng Giêng 2018 ... Đặng Đức Siêu (1995), Ngữ văn Hán Nôm –. Tập 1. NXBGD ... 11. Tự điển Hán Việt, Từ điển Hán Việt. Học phần Hán Nôm II. 12. Trần Lê Sáng (chủ ... Will Durant, Lịch sử văn minh Ả rập (Nguyễn Hiến Lê dịch),. Nxb Phục ...

Danh mục tài liệu tham khảo - UEH

KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 16 – NĂM 2016. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. A. GIÁO TRÌNH. 1. “Giáo trình những ...

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ

Trần Minh Tú -. Bùi Gia Khánh. 2014. 10. Những vấn đề cụ thể về phương pháp dạy học Ngữ văn ở THCS - phần. PPDH tiếng Việt. Nguyễn Thị Kim Dung. 2014.

Danh mục tài liệu tham khảo - Khoa Địa lý

Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế giới. NXB. Giáo dục. X. X. X. X. X ...

Huong dan trich dan va lap danh muc tai lieu tham khao.pdf

tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất ...

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LƯU HÀNH ... - Đại học Tân Trào

Lý, Nguyễn Thu Hoàn, Trần. Quyết Thắng ... Đề cương bài giảng Hóa đại cương A2. Nguyễn Thị Tuyết ... Thực hành Vật lý đại cương 1. Nguyễn Thúy Nga.

DANH MIX TAI LIEU THAM KHAO PHON VAN KY XET TUYEN VIEN ...

dm tinh Binh Duong. 2. NguOn nhan lgc tham gia hog tai lieu va trach nhiem sau khi bafi diem luan chuyen. 3. Hinh thUt va yeu ca,u to chirc thu vien hien nay.

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM 2015, 2016

Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. 7 Dẫn luận ngôn ngữ học. TLTK-1508-45 TS. Lưu Hớn Vũ. Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. 8 Từ phiếm định trong Tiếng Việt.

Hướng dẫn lập danh mục tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm ...

Mandatory social health insurance for the whole population;. Single purchaser mechanism. Purchaser organisation: Vietnam Social Security. Population ...

đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo - CTU

Thanh Hằng, Hồng Thị Thanh Trúc. 2018. 18 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ. Trần Ái Kết (Chủ biên). 2018. 19 Giáo trình giáo dục học. Trần Lương, Bùi Thị ...

Tham khảo các liệu trình tại đây - InterContinental Phu Quoc

perfected over thousands of years, HARNN Heritage Spa focuses on ... Lĩnh hội những tinh hoa của Phương Đông được truyền tải và hoàn thiện qua hàng ... nghiệm chăm sóc da mặt bằng sản phẩm có thành phần từ ngọc trai mang lại làn da ...

Quy trình mượn, trả sách, tài liệu tham khảo

... kiến thức trong quá trình giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong nhà trường ... Nhận TL. - Bạn đọc nhận lại thẻ thư viện, kiểm tra TL đã mượn.

BÀI THAM KHẢO SỐ 2 - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Bài đọc tham khảo 2. Thị trường sữa bột trẻ em dưới sáu tuổi ở Việt. Nam. Vũ Thành Tự Anh. 1. Kinh tế vi mô. Tình huống 3. BÀI THAM KHẢO SỐ 2. Sữa bột có ...

Tham khảo các liệu trình tại đây - InterContinental Phu Quoc Long ...

massage to promote a balanced, natural energy flow and a Bamboo Massage ... Dựa trên y học cổ truyền Việt Nam, liệu pháp này tác động lên toàn thân và ... cách thư giãn với các động tác mát-xa đầu Ayurvedic cùng với lưng và chân. Bài.

Giáo trình, tại liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị ...

9 Tháng Giêng 2015 ... Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ... Trần Chí Vĩnh Long, Lê ... 20 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng ... Võ Huỳnh Sang. Khoa Tiếng Anh. Tài liệu tham khảo x. 18/05/2016. 26 ... Ngô Bá Khiêm, Phí Văn ... Tài liệu ôn tập Tin học cơ bản.

Giáo trình, tại liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học ... - hcmue

9 Tháng Giêng 2015 ... Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư ... Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo ... Nguyễn Vĩnh Khương ... 20 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng ... Ngô Bá Khiêm, Phí Văn ... Humour in English Literature. Phạm Tấn. Khoa Tiếng Anh. Tài liệu.

PHỤ LỤC 2 D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo ...

Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương : Vật lý 1. 2013 ... Bài giảng toán Hàng hải : Tài liệu dùng cho sinh viên ... Bảo hiểm hàng hải : Sử dụng cho sỹ quan quản lý.

Danh Sách Mã Dự Thưởng Chương Trình Bốc Thăm May Mắn ...

LE THI NGOC SUONG. A0000008. NGUYEN HUU ... TRAN THI NGOC MY LINH. A0000023. VO HUYNH ... PHAN THI HONG DIEP. A0000054. NGUYEN THI ...

Danh sach tham gia chuong trinh khuyen mai - AIA.com

Nguyễn Thị Xuân Mai. Đồng Tháp. GA - Dong Thap. 530038513. Nguyễn Văn Thanh Tuấn. Đồng Tháp. GA - Dong Thap. 530038636. Phạm Thị Hương.

danh sách cửa hàng đại lý tham gia chương trình khuyến mại (15/1 ...

7 Tháng 2 2020 ... 252 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn. 6. Bình Dương. NĂM QUỐC. 391 Đại lộ Bình Dương, tổ 1, KP.12, Chánh Nghĩa,Tp. Thủ Dầu Một. 7 ... 43-44-45-46 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết. 12 ... VỎ XE TÍN NGHĨA.