PDF (6MB) - NHK

Hãy truy cập vào trang web ... Từ tượng thanh và tượng hình miêu tả người hoặc vật được giới thiệu bằng âm ... nhạc cụ thuộc bộ gõ của Nhật ... 卲 Thể này thể hiện ý chí của người nói, cũng có thể dùng để rủ người khác cùng làm việc gì.

PDF (6MB) - NHK - Tài liệu liên quan