hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ...

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình*. 3. ... ta do Nhà nước thống nhất quản lý, thông qua Luật. Tiêu chuẩn và Quy chuẩn ... bị hút ra bên ngoài. Khoảng ... thép cũ và mác thép mới nên tiêu chuẩn thiết kế và một số tiêu ...

hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ... - Tài liệu liên quan

hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia trong ...

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình*. 3. ... ta do Nhà nước thống nhất quản lý, thông qua Luật. Tiêu chuẩn và Quy chuẩn ... bị hút ra bên ngoài. Khoảng ... thép cũ và mác thép mới nên tiêu chuẩn thiết kế và một số tiêu ...

hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia ... - IBST

cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành (ký hiệu. TCVN) chủ yếu do Bộ Xây dựng đề xuất và biên soạn, Bộ ...

tiêu chuẩn quốc gia & quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm ở ...

... Quy trình mổ khám. ✓ Bộ TCVN 8400 gồm nhiều phần về Quy trình chẩn đoán ... tỏi khô, tương ớt, mayonnaise… ▫ TCVN về Phương pháp phân ... vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9211: 2012 CHỢ - TIÊU CHUẨN ...

TCVN 5687 : 2010, Thông gió- điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế. ... TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt ... trưng của địa phương đồng thời có các hoạt động văn hoá khác, có mục đích quảng ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản ...

22 Tháng Mười Một 2015 ... Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; ... Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày ... Sau thời gian ủ quy định, sử dụng thiết bị đếm khuẩn lạc để đếm số lượng.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản ...

2 Tháng Sáu 2010 ... Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và. Nghị định số ... TCVN 8151-1: 2009 ... (ISO 3890:2000), phần 1.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ ... - Vbpl.vn

20 Tháng Năm 2010 ... trong 10 ml nước, thêm 1 ml acid acetic băng). 6.2. Độ tinh khiết. Florid. - Thử theo JECFA monograph 1 - Vol.4. - Phương pháp I hoặc III.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng ...

16 Tháng Bảy 2015 ... QCVN 08:2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ... kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ... - Vbpl.vn

30 Tháng Mười Hai 2013 ... TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn ... Đối với việc sử dụng oxi, axetylen phải tuân thủ TCVN 4245:1996 Yêu cầu.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và ...

27 Tháng Năm 2014 ... b) Bích cổ hàn, bích mỏng và bích trượt, mặt sàng và đáy phẳng. Năng lượng va đập nhỏ nhất phải tuân theo các quy định của 8.2.4(a) khi sử.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ... - Vbpl.vn

16 Tháng Bảy 2015 ... Amôni nitrat tinh thể là hợp chất có công thức hóa học NH4NO3, ... Không được chứa Amôni nitrat trong thùng chứa khi nhiệt độ lớn hơn 54 ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ ...

23 Tháng Mười Hai 2015 ... phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác nhưng phải có độ chính xác tương đương. ... Tính độ acid theo acid acetic (%, kl/kl) theo công thức. % độ acid = ... natri thiosulfat sử dụng chỉ thị hồ tinh bột. Thực hiện.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ...

16 Tháng Bảy 2015 ... 0,5. Theo quy định tại Mục 3.2. 3. Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật, so sánh với thuốc nổ TNT chuẩn, %. 120 ÷ 130 TCVN 6424:1998.

THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ...

16 Tháng Mười Hai 2010 ... 2. QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 3. QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

3 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp ...

Mã số đăng ký: QCVN 42: 2015/BGTVT. 4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ. Mã số đăng ký: QCVN 92: 2015/BGTVT. Điều 2.

THÔNG TU Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo ... - Vbpl.vn

CÔNG BÁO/Số 1185 1186/Ngày 12-12-2015. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ... kỳ ngắn hơn tổng thời gian tối và thời gian các chớp sáng bằng nhau. 1.3.10. Ánh sáng chớp đều ... tại đó người sử dụng nhận biết được hướng đi an toàn. 1.3.24.

THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi ... - Vbpl.vn

29 Tháng Mười Hai 2010 ... lệ 20% tổng khối lượng của khối hàng. 2.1.4. Lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu phải được làm sạch để loại bỏ chất thải, những loại vật liệu, ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các ... - Vbpl.vn

20 Tháng Năm 2010 ... Phụ lục 1 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri sắt (III) ... Định tính. Độ tan. Tan trong nước. Sắt (III). Phải có phản ứng đặc trưng ... 90 ml methanol, pha loãng bằng nước cất đến đủ thể ... M là nồng độ phân tử gam chính xác của dung dịch ... trong 1000 ml cloroform, thêm 5 ml cồn và lắc đều.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ... - Vbpl.vn

22 Tháng Mười Một 2015 ... Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, ... Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng với môi trường PCA là (7,0 ± 0,2) ở 25oC.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất ...

20 Tháng Giêng 2015 ... kali iodid sau đó để yên trong 5 phút. ... Lấy 1 ml dung dịch thử, thêm dung dịch kali fericyanid 10 g/l (TS), phải tạo kết tủa xanh lam sẫm,.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự ... - Vbpl.vn

7 Tháng Giêng 2011 ... Căn cứ vào thành phần cấu tạo, quy cách, khối lượng, yêu cầu bảo quản và ... Nhóm bảo quản thứ nhất: Gồm các kim loại dễ bị han gỉ do ảnh ... Các cây thép có đường kính nhỏ hơn 15 mm được bó thành từng bó nhỏ, xếp.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực ...

20 Tháng Năm 2010 ... calci không tan trong nước, ethanol và ether. Cation. Đạt yêu cầu ... Với các mẫu có khối lượng nhỏ hơn 500 mg phải giảm thể tích dung môi và ...

THÔNG TƯ Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi ... - Vbpl.vn

31 Tháng Ba 2015 ... QCVN 01-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc ... theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của ...

3 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc ... - Cục Đăng kiểm

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc. Mã số đăng ký: QCVN 54: 2015/BGTVT.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp ...

7 Tháng Bảy 2014 ... phương pháp thăm dò điện, QCVN :2014/BTNMT. Điều 2. ... Mô hình địa điện 2 chiều (2D) là: mặt cắt địa điện có tham số điện thay đổi theo 2 ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất ... - Vbpl.vn

23 Tháng Mười Hai 2015 ... Các chất lưu huỳnh. Phải âm tính với hydro sulfua và sulfua dioxyd xác định bởi phép thử sau. Thuốc thử. - Dung dịch chì acetat (bão hòa).

THÔNG TƯ Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ...

24 Tháng Ba 2015 ... Trong đó: - A là hoạt độ của nguồn phóng xạ tại thời điểm xem xét, tính bằng TBq. - D là giá trị đặc trưng cho mức độ nguy hiểm của đồng vị ...

qcvn 12:2014/bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của ...

13 Tháng Giêng 2015 ... soạn với sự hỗ trợ của các chuyên gia thuộc Hiệp hội Đồng Quốc tế khu vực Đông ... trần, chùm đèn) phải được đấu nối bằng dây dẫn mềm. 2.1.3.9 Phải ... S là tiết diện của dây dẫn, tính bằng milimét vuông (mm2);. I là dòng ...

thuyết minh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông ... - MIC

bị cấu thành mạng WCDMA bao gồm thiết bị lặp và trạm gốc. Cụ thể: - Tiêu chuẩn ETSI EN 301 908-1 quy định các yêu cầu kỹ thuật chung và các phép đo kiểm ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu ...

23 Tháng Mười Hai 2015 ... về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani. Căn cứ Luật ... Trong quy chuẩn này, các chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 3.1. JECFA ... Tinh thể dạng vẩy màu trắng hoặc màu vàng nhạt, mùi vani đặc trưng. 8.

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt - Bộ Giao thông ...

20 Tháng Năm 2015 ... Ở vùng đồng bằng là 400 m, ở vùng núi là 300 m đối với khổ đường ... xếp cao quá thành đầu toa xe, trừ toa xe dịch vụ có sử dụng bếp ga;. 2.

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm ...

30 Tháng Sáu 2014 ... tàu, các cơ sở chế tạo động cơ, trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp trên ... cách ly. (c) Khi trang bị đoạn ống nối di động dùng để xả dằn cho ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình ...

9 Tháng Giêng 2015 ... QCVN 04-01: 2010/BNNPTNT do Tổng Cục Thủy lợi soạn thảo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt ban hành theo Thông tư số ...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc ... - Cục Đăng Kiểm

27 Tháng Năm 2014 ... NDT là ký hiệu viết tắt của phương pháp thử, kiểm tra không quá huỷ. ... Các vật liệu có chiều dày không đủ để tạo mẫu vát mép chữ V 2,5 mm ...

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn ...

Căn cứ Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ ... QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học, ...

phụ lục 11: tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật trong thiết kế và xây ...

lần thứ 9 tổ chức tại Manila tháng 1 năm 2000, Diễn đàn Giao thông Tiểu vùng lần thứ 7 tổ ... Khái quát về tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng đường bộ được đưa ra trong Bảng 1. ... Tốc độ thiết kế cho khu vực đô thị được khuyến nghị như sau:.