BỘ QUỐC PHÒNG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

2 Tháng Mười Hai 2013 ... Quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật của thợ sửa chữa trạm nguồn điện ... gầm trạm nguồn điện thế hệ mới (hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống ...

BỘ QUỐC PHÒNG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Tài liệu liên quan

BỘ QUỐC PHÒNG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

2 Tháng Mười Hai 2013 ... Quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật của thợ sửa chữa trạm nguồn điện ... gầm trạm nguồn điện thế hệ mới (hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống ...

Quốc hội ban hành Luật k - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp ...

28 Tháng Mười Hai 2015 ... CÔNG BÁO/Số 1241 1242/Ngày 28-12-2015. 3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát ...

Quốc hội ban hành Luật h - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp ...

17 Tháng Bảy 2014 ... Rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về hải quan trong việc thực ... mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ ... Luật hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung.

Bộ luật tố tụng hình sự - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

31 Tháng Mười Hai 2015 ... tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành ... Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý ... i) Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp ... Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác ...

Luật dược - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả 80 với một thuốc sinh học tham chiếu. ... được sử dụng làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dược ... b) Nguyên liệu làm thuốc là được chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền.

Luật đấu thầu - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

CÔNG BÁO/Số 1007 1008/Ngày 30-12-2013. 3 ... Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động ... khóa trao tay). ... bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng.

ÿþ0 9 . 2 0 1 5 . QD - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

4 Tháng 2 2015 ... Đồng/mº xây dựng,. Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền. | láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: - Tôn sóng vuông.

BỘ Y TẾ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

19 Tháng Tám 2015 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do ... Tư duy vang thành tiếng, tư duy bị áp đặt hay bị đánh cắp và tư duy bị phát thanh;. - Các hoang ... d) Tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào ICD - 10: - Phải có ít nhất ...

MỤC LỤC - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

31 Tháng Giêng 2016 ... thời thực hiện công khai, minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ ... Liên minh các Hợp tác xã. 8 210. 27 ... vật liệu xây dựng của hộ bà Hoàng Ngọc. Hà ... viên sổ xố kiến thiết Thái Nguyên.

ÿþ1 1 4 - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Đá Granite. Đá Granite bán phong hóa để làm ... 3.600.000. 112002. Sapphire. Sapphire trang sức không khuyết tật. > 2mm. 11200201 ... Bộp (đa xanh). Trụ mỏ.

tàu - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

2 Tháng Năm 2018 ... 1.3.4 Chiều rộng lớn nhất xuồng là khoảng cách nằm ngang, đo từ mép ngoài của sườn mạn bên ... 2.1.1.5 Khả năng chuyên chở: Tối đa chở 05 người hoặc 250 kg. ... Hợp kim nhôm tấm đóng tàu: Không nhỏ hơn cấp 5083 H112 (giới hạn chảy quy ... mẫu, có đủ các thành phần ký tên và đóng dấu đơn vị.

GT - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

3. Phí kiểm định giám sát đóng mới phần nồi hơi. Số đơn vị phí tiêu chuẩn được nêu trong Biểu số 1.6. Biểu số 1.6: Số TT. Sản lượng hơi, E (tấn/giờ). Số đơn vị ...

PHỤ LỤC SỐ I - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài ... tra quyết toán dự án hoàn thành, trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán ... Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo Quyết định của.

Phụ lục - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

12 Tháng Mười Hai 2013 ... DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH. SỬ DỤNG ... Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. 7 ... (3) Nếu là phicomg tiện thì ghi rõ biển số kiểm soát; số khung, sổ máy (đối với xe ô tô, xe gắn máy);.

Phụ lục I - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

21 Tháng Năm 2019 ... Đe nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia ... (Gross weight). X. 1.1.22. Trọng lượng tịnh. Trọng lượng của lô hàng (Net weight) ... Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị hàng hóa trên tờ ...

PHỤ LỤC 1 - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

22 Tháng 4 2010 ... trị giữa tứ phân vị thứ nhất và thứ ba: (1.5;2.25), số trung vị: 2. 2.C ách tính bách phân vị (dùng hàm Percentile trong Microsoft Excel). 2.1.

Phu luc.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

BL. 2. Tín phiếu niêm yết trong đó: KBNN. NHNN. 3. Trái phiếu băng ngoại tệ. (USD) ... Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá/đa giá. 11.

Phụ lục II - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Trong các trận đánh, Bà thường được cử đi tiên phong, dũng cảm có ... Anh lên Sài Gòn học hội họa ở Trường Mỹ thuật Gia Định, đồng cảm với nỗi khổ ... thức phản kháng cường quyền, bất công xã hội và trước thái độ cửa quyền, hách dịch, ...

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

1 Tháng Giêng 2016 ... và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ... pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ ... phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh ...

07 pdf.PDF - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

22 Tháng Ba 2017 ... Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008,. Căn cứ Luật viên ... (Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 ... c) Trường hợp công chức, viên chức bị đánh giá và phân loại không hoàn ... Điều 9. Trình tự thực hiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trong.

BỘ NỘI VỤ - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

28 Tháng 2 2013 ... Số: 15/2012/TT-BNV. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012. THÔNG TƯ. Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí ...

Phụ lục VI - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

28 Tháng Mười Một 2019 ... 1.3 Nguyên liệu khác có nguồn gốc động vật. 2 ... Dầu, mỡ có nguồn gốc thực vật, động vật trên cạn, thủy sản. 4 ... 216 Benzyl phenylacetate.

Gia dat TP BMT - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

ĐVT: Đồng/m2. Gía đất thành phố Buôn Ma Thuột năm 2011 ... Khu dân cư Tổ dân phố 10, phường Tân Lợi (cạnh Thi hành án dân sự tỉnh). Khu tái định cư Chợ ...

LPG - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

13 Tháng Tám 2013 ... TCVN 6304:1997, Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển. TCVN 6700 -1, Kiểm tra chấp nhận ...

PL 1C.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

1 Tháng Sáu 2016 ... CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE. TT. Tên thuốc. Hoạt chất chính. Dạng đóng gói. Quy cách đóng gói. Công dụng. Số đăng ký.

QĐ 34.2019.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

15 Tháng Chín 2019 ... dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet ... phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 ... lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi ... sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có.

Số: 101/2010/TT-BTC - Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Văn bản pháp luật

14 Tháng Bảy 2010 ... Bom không khí hoặc bom chân không, máy nén và quạt khônç khí hay chất khí ... loại vật liệu bằng quá trình thay đối nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng ... Máy công cụ (kể cả máy ép) (lùng đê gia công kim loại bằng cách rèn, gò ... cao su cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự. - Máy xẻ, lạng ...

14_2010_TT-BXD .pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

20 Tháng Tám 2010 ... lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực; c) Đối với các sản phẩm, ... TCVN 4732: 2007. “Đá ốp lát tự nhiên”.

QĐ 216 1994.pdf - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

UY BÁI HẾT ĐAI TINH ... lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài,. Căn cứ Nghị ... Đối với các loại xung phong độ ,rừng đặc dụng rừng.

Số: 132/2012/TT-BTC - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

má phao tròn nằm trên mặt phẳng ngang để các phao tròn chồng lên nhau); hoặc đủ không gian để được một kiện khi để kiện nằm nghiêng (chu vi ngoài của ...

155/2013/TT-BTC - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Số: 155/2013/TT-BTC. Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013. THÔNG TƯ. Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ...

10/2013/TT-BXD - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

19 Tháng Tám 2013 ... Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận ... xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại Phụ lục 2 của ... bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội.

141/2013/NĐ-CP - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

với giảng viên. 2. Nghị định này áp dụng đối với các trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được.

BỘ TÀI CHÍNH - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

25 Tháng Sáu 2008 ... Nội dung chi và mức chi kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý. 1. Chi cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, bao ...

119/2014/TT- BTC Hà - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

25 Tháng Tám 2014 ... động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế thu nhập ... theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành ...

150/2014/TT-BTC Hà N - Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

10 Tháng Mười 2014 ... phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Căn cứ Pháp lệnh phỉ và lệ phỉ số 38/2001/PL-ƯBTVQH10 ngày 28/8/2001;. Căn cứ Nghị ...