Quyết định 2319/QĐ-UBND - Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa ...

9 Tháng Chín 2019 ... d) Vn hành phn mm cong ngh thông tin phic vi cho vic theo dôi, cp ... Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d6c Sâ Ni vi, Thu truâng các Sâ, ban ... 2.2 KIt qua ti, ye h&n Quy c/il dan c/ia ô Co' sO' 4zi co' quan, dow vj. 1. TInh ... chtrc di vcri co' quan (ticcrng tác tuyên truyn qua Facebook, Zalo; thu'c hién thu'.

Quyết định 2319/QĐ-UBND - Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa ... - Tài liệu liên quan

Quyết định 2319/QĐ-UBND - Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa ...

9 Tháng Chín 2019 ... d) Vn hành phn mm cong ngh thông tin phic vi cho vic theo dôi, cp ... Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d6c Sâ Ni vi, Thu truâng các Sâ, ban ... 2.2 KIt qua ti, ye h&n Quy c/il dan c/ia ô Co' sO' 4zi co' quan, dow vj. 1. TInh ... chtrc di vcri co' quan (ticcrng tác tuyên truyn qua Facebook, Zalo; thu'c hién thu'.

Quyết định 921/QĐ-UBND tải tại đây. - Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

25 Tháng Năm 2019 ... Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; ... Quy định này áp dụng đối với các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đoàn thể cấp ... nghiệp (vốn khấu hao) có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (dự án ...

Quyết định UBND Tỉnh Bạc Liêu Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt ...

26 Tháng Ba 2019 ... và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu./. ... Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, khen.

Quyết định UBND Tỉnh Bạc Liêu Ban hành Điều ... - XSKT BẠC LIÊU

26 Tháng Ba 2019 ... Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có trách nhiệm triển ... Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, khen.

giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành ...

điểm, giải pháp đổi mới công tác tiếp dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính [64]. “Về quyền con người và quyền công dân”, Luận văn thạc sĩ Luật của ...

Bản tin cải cách hành chính số 06 - UBND QUẬN 2

hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ... trong lĩnh vực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam nhằm ... khứ và chúng ta có cơ hội để phát triển đột phá với cuộc cách mạng này. ... Tập trung bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu ...

4054 /bkhđt-qlđt - Quyết định 1008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ...

Số: 4054 /BKHĐT-QLĐT. Hà Nội, ngày 4 ... Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;. - Văn phòng ... Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91. Luật đấu thầu ...

Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về ...

21 Tháng Mười 2018 ... 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ... Hưng | Trực | Ninh | Trường Thủy | tổng số).

Quyết định số 4148/QĐ-UBND - Sở Xây Dựng - UBND Tỉnh Quảng ...

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị.

Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 10/7/2-14 ... - UBND tỉnh Cà Mau

ông thuộc diện cán bộ không đất ở và sản xuất, nên được UBND huyện Ngọc ... ông Kháng, do ông có đặt cống xổ vuông tôm cố định, nên lấy từ phía đất ông ... cáo số 102/BC-TNMT về việc kết quả kiểm tra, xác minh, nội dung kiến nghị: Giữ.

Quyết định 531/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai - Vasep

tiểu vùng quy hoạch tôm nước lợ tập trung với diện tích 622 ha, tại ấp Vũng Gấm; xã Vĩnh Thanh quy hoạch TVGA, TV6B, ở ấp Thống Nhất và ấp Nhất Trí với ...

Quyết định 1548/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển NTTS đến năm 2020;. | Căn cứ ... của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT V/v Ban hành quy định về quản lý quy hoạch ... Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015 và ... huyện Đất Đỏ (109 ha) để hình thành trung tâm sản xuất giống của tỉnh.

Quyết định số 2470/QĐ-UBND - UBND tỉnh Đồng Nai

PCT Nguyễn Hòa Hiệp; ... 31.1 Bà Huỳnh Thị Lành Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc. 32. ... Ông Nguyễn Thanh Sơn chiến bị địch bắt tù, đày, xã Hiệp Hòa,.

Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của ... - UBND QUẬN 8

15 Tháng Mười Một 2019 ... Tất nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ, kinh tế ban đêm cũng có mặt trái ... pháp luật hiện hành trước yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập.

228/BC-UBND ngày 30/11/2018 Báo cáo Cải cách hành chính năm ...

5 Tháng Chín 2018 ... số liệu chuyên dùng; còn 4 đơn vị phòng ban (TCKH,QLĐT,GDĐT,LĐXH) bên ... xã đã thông báo đánh giá nội bộ tại 10 phòng, ban (TNMT, QLĐT, Giáo dục,. LĐTB ... Về việc sử dụng thư điện tử công vụ @binhduong.gov.vn.

Quyết định số 827/QĐ-UBND. - UBND tỉnh Đồng Nai

24 Tháng Ba 2019 ... Ông Đặng Minh Quang. Ông Trần Khắc ... Ông Hồ Văn Hiếu. 11. | Bà Phạm Thị ... Thiếu tá, Phó Giám thị Trại giam Xuân. Lộc. Trung tá, Phó ...

Quyết định số 872/QĐ-UBND - UBND tỉnh Đồng Nai

Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tập thể và cá ... 5 | Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Đồng Nai. 7 | Sở Tư pháp tỉnh ... phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh. Cán bộ Lao ...

2993/KH-UBND Độc lập - Trang tin cải cách hành chính - Lai Châu

23 Tháng Mười Hai 2019 ... UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại kết ... Nội vụ) và qua địa chỉ mail công vụ: [email protected] ...

Công văn số 2592/UBND-VX ngày 02/6/2014 - Cải cách hành chính ...

21 Tháng 4 2014 ... gửi kèm văn bản điện tử qua hộp thư điện tử công vụ, trường hợp ... Cần Thơ. Số ĐT: 07103 811502 - Fax: 07103 811502. Email: sota cantho.gov.vn ... GIM v/v họp xếp gái cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng ...

PHỤ LỤC VI (Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ...

Từ ngã tư Phú Thọ; chợ nhỏ (giáp đường Trần Văn Xã) - bán kính về 2 hướng: ... Đoạn từ Nguyễn Ái Quốc đến đường Bùi Hữu Nghĩa. (Đường Hoàng Minh ...

Quyết định về việc ban hành quy định về học ... - Học viện Tài chính

27 Tháng Mười Hai 2012 ... Khóa luận tốt nghiệp được gọi là Đồ án tốt nghiệp; ngành Kế toán, Tài chính– ... Phụ lục 1: Mẫu bìa luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp khổ 210 x 297mm ... Riêng phần Mục lục để trình bày được đẹp, có thể dùng cơ chữ nhỏ hơn ...

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo ... - Học viện Tài chính

Số tín chỉ của các học phần sinh viên đăng ký học trong mỗi chương trình ... Đề thi được lấy từ ngân hàng đề thi do giảng viên của Bộ môn chuẩn bị theo.

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy định kiểm tra, xác định tình ... - HICT

5 Tháng Tám 2010 ... V/v kiểm tra, xác định tình trạng container khi giao/nhận tại các Cảng, ICD và depot thuộc Tổng công ... bung ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc.

2019/QĐ-UBND Kon Tum, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Ban hành ...

19 Tháng Mười Hai 2019 ... Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa ...

quyet-dinh-4304-qd-ubnd-ha-noi-2019-ve-thu-tuc-hanh-chinh-linh ...

13 Tháng Tám 2019 ... https://dichvucong. Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện hanoi.gov.vn pháp thi hành Luật Luật sư. Đăng ký hành nghề. | 07 ngày.

Điều chỉnh cách xác định tỷ lệ hao mòn của công trình trong Quyết ...

http://www.ketcau.com/ forum/showthread.php?t=2336,. Nguyễn Thế Phượng (2011), Thẩm định giá bất động sản, NXB Phương Đông.

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND - Sở Tài Chính Tp Đà Nẵng

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức ...

Quyết định số 48/QĐ-SKHCN - UBND Tỉnh Hà Nam

Môn. Tên sáng kiến kinh nghiệm. Nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá. 1. ... học tốt môn Lịch sử ở trường THPT ... dục âm nhạc trong trường mầm non.

Các yêu cầu đối với quyết định hành chính của Ủy ban nhân ... - VNU

thì được ban hành văn bản nào, quy phạm hay cá biệt… * Quyết định hành chính liên tịch của UBND tỉnh. Đây là loại văn bản đặc biệt được ban hành trên cơ ...

TÀI LIỆU - Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

58. 1.5.2. Bài tập tình huống và trắc nghiệm . ... khác ở xã ........... 275. 7.1.3. Nội dung công việc kế toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã .

Kế toán - Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP TÌNH HUỒNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................... ... Chuyên đề 2. QUẢN LÝ ... 139. 4.2.3. Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch . ... bồi dưỡng công chức tài chính kế toán xã có vai trò quan trọng. ... đòi hỏi về nhu cầu chi của NSNN, song các nhu cầu này chỉ có khả năng đáp.

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ... a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ... Khuyến khích các cơ quan hành chính bố trí diện tích trên mức tối thiểu.

QUYẾT ĐỊNH - UBND tỉnh Tiền Giang

16 Tháng Chín 2019 ... Tiền Giang về việc qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ... Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ Giáo dục ... 1. Môn Điền kinh: Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ ... nam), Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền, Bóng rổ, Thể dục nhịp điệu.

Dự thảo Nghi quyết quy định giá cụ thể sản ... - UBND tỉnh Bắc Kạn

phẩm, dịch vị công ích; Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ ... sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày.