Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện tiết kiệm, hiệu ...

27 Tháng Ba 2019 ... phải có ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. II. ... năng lượng cao (dán nhãn năng lượng từ 4 sao trở lên). 1.4.

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện tiết kiệm, hiệu ... - Tài liệu liên quan

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện tiết kiệm, hiệu ...

27 Tháng Ba 2019 ... phải có ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. II. ... năng lượng cao (dán nhãn năng lượng từ 4 sao trở lên). 1.4.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm ...

27 Tháng Ba 2019 ... Số: /QĐ-CĐMT. QUYẾT ĐỊNH. Về việc thành lập Ban Chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Ban hành chưong trình thực hành tiết kiệm ...

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2017 của ... tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường để thay thế cho Quyết định 1171/QĐ-.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;. Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của ...

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản tại ...

khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử, các khoản thuế, phí, lệ phí ... Tên tài sản, công cụ, dụng cụ báo hỏng. ĐVT. Số lƣợng. Lý do hỏng. Ghi chú.

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và ...

31 Tháng Ba 2015 ... Mã số thương phẩm toàn cầu (Global Trade Item Number viết tắt là GTIN), là mã số vật phẩm (sản phẩm, hàng hóa), được cấu tạo từ mã doanh ...

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy định kiểm tra, xác định tình ... - HICT

5 Tháng Tám 2010 ... V/v kiểm tra, xác định tình trạng container khi giao/nhận tại các Cảng, ICD và depot thuộc Tổng công ... bung ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc.

Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ ...

13 Tháng 4 2018 ... Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy khai thác và sử dụng tài ...

25 Tháng 4 2016 ... Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Trưởng phòng Phòng Hành chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn ... - CTU

28 Tháng Tám 2015 ... f) Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 2. ... Giáo trình được đăng ký biên soạn lại là giáo trình đã được lưu hành ổn định ... Giáo trình xuất bản được tính hỗ trợ kinh phí tương đương 80 G/tín chỉ. Số tiền ... Sau khi giáo trình được xuất bản, Ban biên soạn bàn giao cho mỗi đơn vị 5.

quyết định về việc ban hành quy định về thăm ... - Đại học Công Đoàn

đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý tài chính – tài sản công đoàn; Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 13/01/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ ...

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hướng dẫn ... - ctump

13 Tháng 4 2017 ... Về việc ban hành Quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi thi ... bộ môn, đơn vị Huấn luyện kỹ năng thuộc trường Đại học Y Dược Cần Thơ (gọi ... theo đúng quy định ghi trong Tài liệu tập huấn thi trắc nghiệm trên máy tính của.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ ... - VINATOM

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở theo mẫu (PL2-. HÐNVCS). 5. Đối với nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước không do Viện NLNTVN giao kinh phí: Đơn ...

quyết định về việc ban hành quy định thực hiện chấm công bằng ...

Về việc ban hành Quy định thực hiện chấm công bằng máy quét vân tay ... Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ, ng ty 11/11/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng ... Viên chức hành chính là nữ được hưởng chế độ miễn giảm thời gian làm việc theo.

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo ... - Học viện Tài chính

Số tín chỉ của các học phần sinh viên đăng ký học trong mỗi chương trình ... Đề thi được lấy từ ngân hàng đề thi do giảng viên của Bộ môn chuẩn bị theo.

Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ... - hpmu

trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc quy định Đào tạo Đại học hệ ... Các cơ sở y tế và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ Đa khoa. 5.

Quyết định về việc ban hành quy định về học ... - Học viện Tài chính

27 Tháng Mười Hai 2012 ... Khóa luận tốt nghiệp được gọi là Đồ án tốt nghiệp; ngành Kế toán, Tài chính– ... Phụ lục 1: Mẫu bìa luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp khổ 210 x 297mm ... Riêng phần Mục lục để trình bày được đẹp, có thể dùng cơ chữ nhỏ hơn ...

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc cho vay ...

Cho vay đúng đối tượng, tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ... Cho vay với lãi suất thấp bằng lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước ... Việc thẩm định hồ sơ vay vốn được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định do Chủ tịch.

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về đồng ... - Phòng Đào Tạo

12 Tháng Mười Hai 2012 ... Váy nữ: Màu xanh đen, lưng to bản 5 cm chiều dài váy cách mỏm ... Quần, áo, váy: in hình, chữ gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.

Quyết định về việc ban hành quy định về học phần thực tập tốt ...

27 Tháng Mười Hai 2012 ... Khóa luận tốt nghiệp được gọi là Đồ án tốt nghiệp; ngành Kế toán, Tài chính– ... QLSV tập hợp đơn đăng ký của sinh viên (theo mẫu quy định) nộp cho ... Bìa của Khóa luận tốt nghiệp là bìa mềm có ghi đầy đủ các tiêu thức cần thiết ... Riêng phần Mục lục để trình bày được đẹp, có thể dùng cơ chữ nhỏ ...

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Nhà giáo ...

Neu de thi lay tu ngan hang cau hoi cd san thi khong dugc tinh gid. Coi thi: Moi phong thi cd 2 ngudi coi thi. Moi ngudi dugc tinh: Thi 60 phut: Dugc tinh 0,5 gid ...

Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng ... - CTU

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ... Giờ vượt định mức (đơn vị tính: G) là tổng khối lượng công việc đã quy chuẩn trừ tổng ... giảng viên có thể tự lựa chọn nơi làm việc thích hợp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc ... Hướng dẫn luận văn đại học/luận văn;. 17.

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về văn hóa công vụ của ...

22 Tháng 2 2019 ... GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI ... Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý và phân cấp ... Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ... Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công hức, viên chức ... nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong.

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây ... - HUS

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;. Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định đào tạo ... - Phòng Đào tạo

25 Tháng Mười Một 2018 ... trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (sau đây gọi tắt là Trường Đại ... của Đại học Huế, sinh viên sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ của giáo ...

Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình ... - CTU

3 Tháng Giêng 2014 ... trực tiếp thì phải ủy quyền (giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mẫu số 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số ...

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư ... - VNU-HUS

Đại học Quốc gia;. Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015, của Chính phủ về. Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;. Căn cứ Nghị định ...

4. Quyết định về việc ban hành Nội quy Khu nội trú và Quy định nhiệm

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống ... trật tự; giữ gìn tài sản; vệ sinh môi trường theo Nội quy KNT. 4. ... Theo dõi, quản lý HSSV chặt chẽ, chính xác, nắm bắt, báo cáo kịp thời tình hình, ... Gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh chung tại KNT; kịp thời thông.

quyết định về việc ban hành quy định về thăm hỏi khi ốm đau, đám ...

D HUYEN TIQUY CHE TRUONGQUI CHE TO CHUC HIỆU HY dọc. Page 3. d) Việc thăm hỏi ốm đau, đám tang, đám cưới đối với lãnh đạo các đơn vị có quan hệ ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao ...

25 Tháng Mười Một 2018 ... trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (sau đây gọi tắt là Trường Đại ... của Đại học Huế, sinh viên sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ của giáo ...

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc áp dụng thuế suất thông ... - Vbpl.vn

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ... 3006.70.00 - Các chế phẩm gel được sản xuất để dùng cho người hoặc thú y như ... Chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên tính theo trọng lượng ...

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với ...

mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II. Nghị định số 122 /2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ... tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối ... 9705.00.00 Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại động vật, thực vật ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các ... - Vbpl.vn

24 Tháng Mười Một 2010 ... vực tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng công bố hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ... Tường rào lưới thép kẽm gai (lưới ô vuông. 200x200) ...

Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết ...

2 Tháng Ba 2020 ... Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Cao Bằng năm 2020. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG.

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn ...

24 Tháng Tám 2017 ... Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho ... Đối tượng áp dụng. Các cơ quan liên ... công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 4.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phòng thí ...

dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ở Trường Đại học Tiền Giang. Điều 2. ... Văn bản này quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, khai thác sử dụng ... b) Sổ theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hóa chất,..., tình hình biến động trang.