đề cương chi tiết học phần: hình họa và vẽ kỹ thuật - Khoa Kỹ Thuật ...

mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số đã học để thiết kế các mạch điện áp dụng ... phần mềm là bắt buộc trong thiết kế của học phần: Protues, Matlab, Altium.

đề cương chi tiết học phần: hình họa và vẽ kỹ thuật - Khoa Kỹ Thuật ... - Tài liệu liên quan

đề cương chi tiết học phần: hình họa và vẽ kỹ thuật - Khoa Kỹ Thuật ...

mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số đã học để thiết kế các mạch điện áp dụng ... phần mềm là bắt buộc trong thiết kế của học phần: Protues, Matlab, Altium.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: HÌNH HỌA VÀ VẼ KỸ THUẬT

mạch từ và trường điện từ trong các thiết bị điện và hệ thống điện. 3. Mục tiêu của học ... Tạo nguồn cảm hứng yêu thích, đam mê môn học, ngành học cho sinh viên. ... [1] Thiết kế và vẽ mạch in mạch điện tử với phần mềm Proteus,. Orcad ...

đề cương chi tiết học phần - Khoa CNTT - học viện kỹ thuật quân sự

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): sinh viên cần nắm kiến thức cơ bản, các phép biến ... Kỹ năng: Vận dụng lý thuyết giải được các bài tập đã cho và cài đặt chương ... Phép tính toán tử: Cần nắm vững một số phép biến đổi như Laplace,.

đề cương chi tiết học phần giải tích i - Khoa CNTT - học viện kỹ thuật ...

(Bộ môn). 1. Tô Văn Ban. PGS. TS. Bộ môn Toán. 2. Nguyễn Xuân Viên. PGS. TS. Bộ môn Toán. 3 ... dành cho chuỗi gồm chuỗi số, chuỗi số dương, hay có dấu tùy ý. Chuỗi hàm số ... Dãy cơ bản và nguyên lý Cauchy. Số e. 1.3 ... 4 Bài tập giải tích, Nguyễn Xuân. Viên ... Học viên thắc mắc – Giáo viên trả lời. - Yêu cầu SV ...

Đề cương học phần ngành Kỹ thuật Điện - Khoa Kỹ Thuật & Công ...

[5] Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái –. Bài tập Hình học họa hình Nhà xuất bản Giáo dục – Hà Nội. 2004. [6] Đoàn ... Tài liệu tham khảo thêm: [1] Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật ... kiểu dữ liệu, Duyệt và đệ qui, Đồ thị, Giải thuật cho một số bài toán kỹ thuật, và Lập trình.

20.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật hình ảnh y học trình độ đại học

MD, Atlas giải phẫu người, NXB Y học. 11. Phương pháp đánh giá. STT. Điểm thành phần. Tỉ lệ %. 1. Chuyên cần.

đề cương chi tiết học phần - [email protected] - học viện kỹ thuật quân ...

Các học phần tiên quyết: Đại số tuyến tính, Giải tích đại cương, Tin học cơ bản ... thuyết tổ hợp, bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, đại số Boole, lý.

đề cương chi tiết học phần - [email protected] - học viện kỹ thuật quân sự

1 Ngô Hữu Phúc. GVC ... Các hướng nghiên cứu chính: Xử lý ảnh, Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng mẫu, Tính toán mềm, Xử lý tiếng nói ... bản về toán rời rạc như lý thuyết tổ hợp; lý thuyết quan hệ: quan hệ tương đương, quan hệ sắp ... Trang bị cho sinh viên các nguyên lý đếm cơ bản, kỹ thuật đếm nâng cao (hệ thức truy hồi).

Đề cương chi tiết học phần - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Chương trình đào tạo:Sư phạm Kỹ thuật. Đề cương chi tiết học phần. 1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC. Mã học phần: ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ (THI ...

(THI VÀO CAO HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ). Chương ... Mạch tương đương tín hiệu nhỏ, hệ số khuếch đại điện áp, trở kháng vào và trở kháng ra. ... Chương 8: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ VÀ SỐ SANG TƯƠNG TỰ. (ADC VÀ ...

vật lý đại cương 2 nhiệt - Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật - học viện kỹ thuật ...

1 Giáo trình: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG BÀI TẬP. Lương Duyên Bình (chủ biên). NXBGD (tái bản nhiều năm). [1] Tập I (Cơ- ...

Mẫu Đề cương môn học - Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật - học viện kỹ thuật ...

[9] VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG VÀ ỨNG DỤNG. Phạm Văn Thiều chủ biên. NXB GD (2005) mua. Đề nghị nhân bản. 7. Hình thức tổ chức dạy học.

Phân tích & thiết kế giải thuật - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Faculty of Computer Science and Engineering. Đề cương môn học. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT. (Algorithms-Design and Analysis). Số tín chỉ. 3(3.0.6).

De cuong chi tiet 2 nam dau - Viện Vật lý Kỹ thuật

Lương Duyên Bình (Chủ biên): Bài tập Vật lý ðại cương tập 2: ðiện- Dao ... Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7. 11. Ni dung và k hoch hc tp c th: Tun.

Kỹ thuật phân tích vật liệu - Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật

o Số tiết bài tập trên lớp: o Số tiết thảo luận: o Số tiết ... 4.4 Chuẩn bị mẫu cho TEM. Chƣơng 5 Kính hiển vi điện tử quét (SEM) (1 tiết lý thuyết 2 tiết thực hành).

đề cương chi tiết - Viện Sư phạm Kỹ thuật

5 Lí luận phương pháp và kỹ năng dạy học. 2 15. 15 ... [54] Fraser, B.J (1994), Research on classroom and school climate, Handbook of research on science ...

11.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trình độ đại ...

hình dạng bên ngoài và bên trong của vật thể. g. Tiêu chuẩn ... Tuyển tập các bài tập hình họa - vẽ kỹ thuật – ... Thí nghiệm 9: Tính oxi hóa của hiđro peoxit. 2.10.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Khoa học Ứng dụng

Tên học phần: TOÁN CAO CẤP A1. Mã học phần: MATH130101. 2. Tên Tiếng Anh: Advanced Mathematics 1. 3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, ...

ÐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Khoa Khoa học Tự nhiên

Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết-bài tập và 60 tiết tự học. 2. ... nhiệt động từ đó biết áp dụng các nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học để khảo ... 1.5 Rơi tự do.

đê cương chi tiết học phần - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hình thành được những kỹ năng thiết yếu trong quá trình tìm hiểu tác phẩm ... Những đặc điểm thi pháp câu đố, tục ngữ và ca dao ... Phương pháp giảng dạy:.

đê cương chi tiết học phần - Khoa Sư Phạm - CTU

Tên học phần : Sinh lý và bệnh lý học sinh tiểu học (Physiology and Pathology of. Primary Education) ... Thi viết/trắc nghiệm. - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.

đê cương chi tiết học phần - Khoa Sư Phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học. 2. ... nguyên tố phi kim trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học ... Nắm vững kiến thức môn hóa học vô cơ phần phi kim để đảm bảo tính ... thành càng ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Cơ khí Động lực

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng và ... vấn đề liên quan đến nguyên lý động cơ. ELO 8. G3.2. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng ... 1.4 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong kiểu piston (4 kỳ và.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Khoa Marketing - Đại học Tài ...

Marketing Channel Management ... Marketing phát hành và các slide bài giảng mà giảng viên cung cấp ... động quản trị kênh phân phối một cách căn bản.

đề cương chi tiết học phần - Khoa Marketing

tang vai trò truyền thông marketing tổng hợp trong việc hoạch định và thực hiện chương trình truyền thông khuyến mại. K5, K6, K7. III. G4. Phân tích và đánh giá ...

đề cương chi tiết anh văn học phần 1 - Khoa Ngoại ngữ - Đại học ...

16 Tháng Ba 2017 ... Giờ lên lớp: K21D-NN2 (tiết 4,5,6 sáng thứ 5) ... Tại văn phòng Bộ môn Anh văn (E303) sau giờ lên lớp hoặc theo lịch hẹn ... 8. Nội dung học phần: Unit 1: World Tourism. Unit 2: Jobs in tourism ... ffl Soạn bài và làm bài đầy đ .

đề cương chi tiết học phần - Khoa CNTT

trong Android. 11.2 Cấu trúc thông tin trong Intent. 11.3 Sử dụng Intent với Activity, Service và. Broadcast Receiver. 11.4 Tổng quan Intent Filter. 11.5 Cách thiết ...

đê cương chi tiết học phần - Khoa Thủy sản

Tên học phần: Dinh dƣỡng và thức ăn thủy sản B (Aquaculture Nutrition and Feed ... Biết vận dụng kiến thức để thiết lập khầu phần thức ăn cho đối tượng thủy ... đề), thảo luận chung bảng số liệu và gợi mở sinh viên nêu nhận xét. 8. Nhiệm ...

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Xây dựng

Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết/tuần 0*2 tiết thực hành 6 tiết tự học/ ... xây dựng (dự toán) cho 1 công trình xây dựng vừa và nhỏ theo những quy ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Văn ...

Tên học phần: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM. 2. Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thanh Thủy. 3. Số đơn vị học trình: 3. 4. Dành cho sinh viên năm thứ 2. 5.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Ngoại ngữ

vănđạt được trình độ năng lực ngôn ngữ sơ cao cấp (C1 - IELTS overall band score 7). ... Viết các dạng bài luận học thuật thể hiện nguyên nhân, kết quả, giải.

Đề cương Luận văn tốt nghiệp - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Trường Đại Học Bách Khoa ... Chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết cho luận văn tốt nghiệp. Aims: This course prepares ...

đê cương chi tiết học phần - Khoa Công Nghệ

Khảo sát cấu tạo, cơ chế hoạt động của các linh kiện điện tử bán dẫn như Diode,. BJT, FET, các linh kiện điều khiển, linh kiện quang điện tử… và một số ứng ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - khoa môi trường và tài nguyên ...

về hệ sinh thái; các vấn đề về suy thoái môi trường và tài nguyên thiên nhiên và giải pháp quản lý; làm ... Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. - Tham dự ... Viết báo cáo tiểu luận, báo cáo tình huống ...

đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo ... - Khoa Địa lý - VNU

Có mặt trên lớp không dưới 80% số giờ lý thuyết của học phần. Có đầy đủ các điểm ... www.petalia.org. ▫ www.voanews.com. 7. ... Trả lời các câu hỏi phát sinh, nhưng có thể phải yêu cầu người hỏi nhắc lại nếu họ nói nhanh. - Theo dõi ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Xây dựng kế ... - Khoa Marketing

Sách và tài liệu tham khảo – Tiếng Việt: (SV tích cực tìm đọc thêm nhằm phục vụ ... Philip Kotler, Hermawan Kartajaya & Iwan Setiawan; Marketing 3.0: từ sản ...