Untitled - Cục Quản lý Dược

Oggy *3. Cosyal. TORIES (S. LABORAT. RX THUỐC KÊ ĐƠN. Femoston®conti ... Femoston® conti là viên nén bao phim hình tròn, hai mặt lồi, màu hồng cam, có khắc số “379" ở ... Nồng độ hormon tự do hoặc có hoạt tính sinh học là không.

Untitled - Cục Quản lý Dược - Tài liệu liên quan

Untitled - Cục Quản lý Dược

Oggy *3. Cosyal. TORIES (S. LABORAT. RX THUỐC KÊ ĐƠN. Femoston®conti ... Femoston® conti là viên nén bao phim hình tròn, hai mặt lồi, màu hồng cam, có khắc số “379" ở ... Nồng độ hormon tự do hoặc có hoạt tính sinh học là không.

1 PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DƯỢC VƯƠNG DƯỢC THƯỢNG BỒ ...

các chúng trí thức như thế . Lại có một vạn Đại Bồ tát tham dự, các vị ấy tên là Diệu Tý Bồ tát, Thiện. Âm Bồ tát, Tịch ...

1 Dữ liệu hành nghề dược - Cục Quản lý Dược

Bước 1: Vào trang http:/ kd-hnduoc.dav.gov.vn/login. Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu ... Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật. Lưu ý: Trong file mẫu tải về ...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - CANH GIAC DUOC

Rút số đăng ký của các thuốc chứa hoạt chất Lysozym ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có Danh mục kèm theo). * Lý do: ...

BỘ Y TẾ CỤC QUẤN LÝ DƯỢC Hà Nội, ngày - Cục Quản lý Dược

V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa diacerein. Kính gửi: - Sở Y tế các tĩnh, thành phố trực thuộc trung ương;. - Các bệnh viện, viện có giường bệnh ...

văn bản quản lý liên quan đến an toàn thuốc - CANH GIAC DUOC

20 Tháng Năm 2013 ... 2. 5074/QLD-ĐK. 05/04/2013 V/v cập nhật thông tin dược lý thuốc nhóm ... Trung tâm DI & ADR Quốc gia, Bộ môn Dược lý trường Đại học Y, các ... Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu Nghị để thống nhất về thuật ... (ANSM) thông báo ngừng cấp số đăng ký mới và ... Dược thư Quốc gia Việt Nam 2009.

quy trình quản lý trang thiết bị - Cục Quản lý Dược

Người biên soạn. Người kiểm ... Người/bộ phận có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội ... Lãnh đạo chất lượng, Ban QMS có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm ... trình trạng sử dụng trang thiết bị sau khi thiết bị có sự cố, sửa chữa. ... có văn bản đề nghị gửi Văn phòng Cục để trình Lãnh đạo Cục phê duyệt.

CỤC QUẤN LÝ DƯỢC /QLD-CL Kính gửi - Hệ thống quản trị nội dung

2 Tháng Ba 2020 ... Danh sách tổng hợp cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- ... Sản phẩm: dung dịch truyền tĩnh mạch Aclasta (Acid Zoledronic.

quy trình nhận diện và quản lý rủi ro - Cục Quản lý Dược

BẢNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI. STT. Ngày sửa đổi ... động liên quan đến các hoạt động của Cục Quản lý Dược, đánh giá rủi ro và xác định các biện ...

cục quấn lý dược cộng hỏa xã hội chú nghĩa việt nam - Cục Quản lý ...

https://dỉchvucong. dav. gov.vn/Temp/HiiongDanSuDung/HDSD_DoanhNghiep.pdf). Đề nghị Co sở đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sủ' dụng Thủ tục 89 - Đăng ký.

Untitled - Trường Đại Học Y Dược Huế - Đại học Huế

12 Tháng Mười Hai 2018 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC. CỘNG HÒA ... Nhà trường kính báo cáo Bộ Giáo dục và ... Toàn bộ sinh viên hệ chính quy của tất cả 09 ngành đào tạo đã tốt nghiệp năm; ... Cơ sở dữ liệu của tất cả sinh viên tốt nghiệp đều được lưu trữ tại Phòng Công tác ... nghiệp năm 2017 (đính kèm mẫu phiếu khảo sát).

Untitled - Trường Đại Học Y Dược Huế

bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại; ... b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức ... c) Nộp kết quả đánh giá đơn vị và biên bản cuộc họp về Ban Tổ chức cán bộ;.

Untitled - Cơ sở dữ liệu hóa dược

31 Tháng Mười Hai 2016 ... trực tuyến thực hiện theo quy định của Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày. 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc và được nộp ...

Untitled - CANH GIAC DUOC

TUẤN: Ứng dụng tác nhân đối quang beta-cyclodextrin ... cản quang ít được chú ý vì đây là loại thuốc này | Quốc gia đã nhận được nhiều báo cáo về thuốc.

Untitled - Đại học Y Dược Thái Nguyên

Hóa đơn thu tiền Mẫu số: 02GTTT3/001. 1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục ... toán tạm ứng theo mẫu C33-BB;. Bảng kê đề nghị thanh toán mẫu số C41- HD; ...

Untitled - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Thời hạn giải quyết: Tối đa 60 ngày tùy theo giá trị của gói thầu. 5. ... chính. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tài sản được thanh lý đúng quy định. 209 ... Mẫu số: D01-TS, D03-TS, D01b-TS, C04-TS ban hành theo QĐ số: 1111/QĐ- ... Súc vật tận dụng được làm thực phẩm, sau thực tập đơn vị sử dụng cần báo cáo.

Untitled - Công ty Dược phẩm CPC1 Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ... Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*). 3. ... Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, Đại diện thương nhân; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. ... sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Untitled - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

thuốc trong quá trình dự trữ, bảo quản, vận chuyển, cấp phát, pha chế, phân chia liều và sử dụng ... không vượt quá quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. Điều 4. ... nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 3.

Untitled - công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam

1 Tháng Năm 2018 ... hữu cơ rất phức tạp, lần đầu tiên tại Việt Nam do đội ngũ công nhân Hoá Dược sản xuất thành công. Trong đó phải dùng thiết bị Nitrozo hoá 2 ...

Untitled - Hanoi University of Pharmacy / Trường Đại học Dược Hà Nội

sách ”Hoá Dược” tập 1 (2007), trang 226-271. Thuốc chính: vitamin B1, vitamin C, vitamin B6. 5. Thuốc ảnh hưởng chức năng dạ dày, ruột: ...

Bộ Y TẾ CỤC QUẨN LÝ DƯỢC Độc lập - Tự do ... - Cục Quản lý Dược

24 Tháng Mười Hai 2019 ... định tại Điều 2 Thông tư nùy tự nguyện thực hiện theo quy định ... Cục Quản lý Dược - Địa chi: http:// dav.gov.vn - Mục Thông tin đấu thầu thuốc ...

hiS /QLD-CL - Cục Quản lý Dược

4 Tháng Giêng 2019 ... thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và Quyết định số ... và thuốc đăng ký lưu hành là một. 2. 16/BE-16. Emanera. 20mg.

iV-íCX - Cục Quản lý Dược

chứa phôi họp [Paracetamol Aspirin] hoặc [Paracetamol Ibuproíen] đáp ứng yêu cầu về xuất xứ công thức theo quy định tại Công văn số 2396/QLD-ĐK.

Đợt 18 - Cục Quản lý Dược

25 Tháng Giêng 2019 ... bao gồm thuốc tránh thai, hormon sinh dục và các chất kìm tế bào); ... Belgium. 25. * Sản phẩm: Miếng dán giải phóng qua da Evra.

gmp và eu - Cục Quản lý Dược

Sản phẩm thuốc viên nén bao phim Baraclude (entecavir. 0,5mg). EU GMP. /0. 3. /2. 0. 2. 0. 1. Danh mục cơ sở đạt PICS EU GMP và Phân nhóm theo Thông tư ...

Bộ Y TẾ - Cục Quản lý Dược

30 Tháng Giêng 2020 ... Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; ... tập trung thuốc quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá, đề nghị các Đơn vị báo ...

Hà Nội - Cục Quản lý Dược

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm. Độc lập - Tự ... lưu thông mỹ phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương ... An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

HÓA TÓC - Cục Quản lý Dược

22 Tháng Mười Một 2019 ... CỤC QUẤN LÝ DƯỢC. SỐ-.^ẾO /QLD-GT. V/v đảm bảo cung ứng thuốc. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh ...

GMP VÀ EU - GMP Đợt 18 - Cục Quản lý Dược

8 Tháng 4 2019 ... Thuốc bột pha dung dịch tiêm Biofumoksym (Cefuroxim. 1,5g). GIF-IW-. 4011/1079/I. P/15. 29/12/2015. - Thuốc bột pha dung dịch/ hỗn dịch ...

PDF :2 - Cục Quản lý Dược

4 Tháng Mười Hai 2017 ... Tác dụng của FOSAMAX PLUS (alendronat 70 mg/vitamin D3 2800 IU), ... hormon 1,25-dihydroxyvitamin D, (calcitriol) có hoạt tính huy động ...

QT.QLD.05.01 - Cục Quản lý Dược

Người phê duyệt. Họ và tên. Nguyễn Đức Toàn. Thư ký QMS. Nguyễn Tất Đạt. Lãnh đạo chất lượng ... Trung tâm đào tạo và hỗ trợ ... Quy trình thao tác chuẩn.

CỤC QUAN LÝ DƯỢC Số:^^, /QLD-VP Độc lập - Cục Quản lý Dược

1 Tháng Năm 2019 ... hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản ... động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm của Bộ Y tế và Sở Y tế.

yý-MMỊ /QLD-KD - Cục Quản lý Dược

starch 200.000 dalton) được chỉ định dùng chống sốc trên bệnh nhân sốt xuất ... Các đơn vị nhập khẩu thuốc chủ động liên hệ với các cơ sở cung cấp thuốc, tìm ...

GxP - Cục Quản lý Dược

30 Tháng Mười Một 2019 ... ngoài; Hỗn dịch dùng ngoài; Nhũ dịch dùng ngoài; Thuốc nhỏ mũi; Dung dịch xịt mũi); Thuốc uống dạng lỏng. (Dung dịch uống; Hỗn dịch uống ...

CỤC QUẤN LÝ Dược - Cục Quản lý Dược

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-QLD ngày 25/10/2018 của Cục trưưng. Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy chế hoạt động và Danh sach Ban đánh giã việc ...

540.QĐ.QLD - Cục Quản lý Dược

8 Tháng Tám 2018 ... Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường ... nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”;. Xét đề nghị của ... theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký ...