tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9207 : 2012 - GiaXD

b) Các mạch động lực và mạch kiểm tra của một số bảng điện, tủ điện, bảng và ... Icp là dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trong điều kiện tiêu chuẩn (A) ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9207 : 2012 - GiaXD - Tài liệu liên quan

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9207 : 2012 - GiaXD

b) Các mạch động lực và mạch kiểm tra của một số bảng điện, tủ điện, bảng và ... Icp là dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trong điều kiện tiêu chuẩn (A) ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9207 : 2012 - Trường Đại học Xây ...

Dây trung tính sơn trắng cho mạng điện trung tính cách ly và sơn đen cho ... Bảng 2 - Tiết diện tối thiểu của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn điện.

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9207 : 2012 - Trường Đại học Xây dựng ...

bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa; ... Khi đặt hai hay nhiều dây dẫn trong một ống, đường kính trong của ống không được nhỏ hơn 11mm.

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9334:2012 - GiaXD

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9362:2012 - GiaXD

thực tế về loại, trạng thái và các tính chất cơ lý của đất nền, có kể đến kiểu và tình hình móng và kết cấu trên móng của nhà và công trình, cũng như thời hạn sử ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9390:2012 - GiaXD

TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998), Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường. TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn. TCVN 5574:2012 ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9391:2012 - GiaXD

(Phụ lục D). 5.2 Neo và nối cốt thép. 5.2.1 Chiều dài neo. Chiều dài neo được tính theo công thức:.

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9377-2:2012 - GiaXD

4 Tháng Giêng 2010 ... TCVN 4314:2003, Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 3. Thuật ngữ và định nghĩa.

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9172 : 2012 - GiaXD

cô cạn dung dịch (hai lần) để khử nước của axit silixic. Nung kết tủa silic dioxit ở 950 0C ± 50 0C và xử lý bằng axit flohydric để tách silic ở dạng silic tetraflorua.

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9379:2012 - GiaXD

TCVN 9379:2012 chuyển đổi từ TCXD 40:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1. Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9360:2012 - GiaXD

Đối với trường hợp nâng cấp cải tạo công trình thì tại nơi tiếp giáp với công trình cũ được xem như khe lún và mốc đo độ lún được đặt cho cả hai bên của công ...

1 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT ... - GiaXD

Tiêu chuẩn này là cơ sở để lập phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi ... 4.5.7 Khi thiết kế hố đào sâu, cần thí nghiệm và dự báo khả năng hạ thấp ... nguyên trạng để thí nghiệm trong phòng được lấy trong một số hố khoan đại ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9211: 2012 CHỢ - TIÊU CHUẨN ...

TCVN 5687 : 2010, Thông gió- điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế. ... TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt ... trưng của địa phương đồng thời có các hoạt động văn hoá khác, có mục đích quảng ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9347:2012 - MTU

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm gia tải tĩnh để đánh giá độ ... Hệ số xác định mức độ tăng của giá trị tải trọng kiểm tra so với tải trọng tương ... 7.1.5 Khi tiến hành thí nghiệm cấu kiện chịu lực tác dụng theo phương ngang, cần bố trí các gối cầu ... hệ thống đòn bẩy và các dầm phân bố tải (theo Hình 1, 8, 9).

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4201:2012

TCVN 2683:2012, Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. 3 Thuật ngữ và định nghĩa. Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9379:2012 - MTU

KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN ... TCVN 9379:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ xây dựng biên soạn, ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9403:2012 - MTU

TCVN 9393:2012, Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. 3. Thuật ngữ và định nghĩa. 3.1. Trụ đất xi măng (Soil-Cement Column). Trụ tròn ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012

TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định. 3 Thuật ngữ định nghĩa. Trong tiêu chuẩn này sử ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8735:2012 - MTU

1) Nếu mẫu gồm nhiều tảng đá hoặc lõi khoan thì phải lấy đều mỗi tảng đá và mỗi ... Cần kiểm tra kỹ để đảm bảo không còn bọt khí trong ống mao quản và trong ... ρn là khối lượng riêng của nước cất ở nhiệt độ thí nghiệm, lấy chính xác đến 0 ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9403:2012

TCVN 9362:2012, Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. TCVN 9354:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9339:2012

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản ... Nước dùng trong quá trình thử nghiệm là nước cất theo TCVN 4851:1989 đã ... Hóa chất dùng để pha các dung dịch đệm tiêu chuẩn có độ tinh khiết không ... dịch đệm tiêu chuẩn có giá trị pH sao cho pH của dung dịch mẫu đo được ở.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:2012

Công việc quan trắc lún (trồi) và chuyển vị ngang của thành hố móng được bắt đầu trước ... 4.3.2 Yêu cầu về hệ thống mốc quan trắc lún. 4.3.2.1 Trên các công ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4200:2012

3.1 Việc xác định tính nén lún của đất bao gồm: xác định hệ số nén lún, chỉ số ... CHÚ THÍCH 1: Đối với đất nén chặt bình thường, độ chặt (hệ số rỗng) luôn luôn ... Trước khi thí nghiệm phải kiểm tra độ kín khít của hộp nén, độ bằng phẳng của ... hệ số mk được lấy theo bảng dưới đây đối với loại đất sét có nguồn gốc bồi ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9337 : 2012

Đồng hồ đo áp suất không khí. 5.1.3 Thiết ... Ampe kế có dải đo từ 0 mA đến 500 mA, độ chính xác ± 0,1%. ... 6) Giắc cắm bằng đồng có lớp cách điện bên ngoài.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9348:2012

Thế tiêu chuẩn của điện cực đồng sunfat bão hòa theo phản ứng Cu → Cu2 2e so với thế điện cực chuẩn hidro là âm 0,316 V ở 22,20C. Hệ số nhiệt độ của ...

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9402:2012 - MTU

tắt là công trình), không áp dụng cho khảo sát xây dựng các công trình đặc biệt như: các công ... Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. ... RQD = 100/L x Σli (li những nõn khoan có chiều dài lớn hơn 10 cm).

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9188:2012 - MTU

Sử dụng atlat để xác định sự có mặt của các khoáng trong amiăng, từ đó kết ... Dụng cụ xác định khối lượng thể tích có sơ đồ mô tả như Hình 1. ... Bộ gá sàng;.

tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9245 : 2012 - MTU

TCVN 7508 (EN 12517), Kiểm tra không phá hủy mối hàn- Kiểm tra mối hàn bằng ... a) Hình dạng của ống đơn và dung sai kích thước được cho trong Bảng 5.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9187 : 2012

Thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và: 4.1. ... Lấy chén ra làm nguội trong bình hút ẩm ở nhiệt độ phòng đến khi thu được khối lượng không.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 - Trường Đại học Xây ...

TCVN 9398:2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. ... Tính toán xử lý số liệu, xác định các giá trị chuyển dịch và phân tích kết quả ... bằng cách dùng phương pháp giao hội nghịch đến các điểm khống chế cơ sở ở ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 - Trường Đại học Xây ...

Đắp ướt (bằng cơ giới hóa thủy lực). B. Theo sự đồng nhất về thành phần và cấu trúc. 1. Đất đắp theo kế hoạch xây dựng ( ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9334:2012 - Trường Đại học Xây ...

Khi có sự thay đổi vật liệu sử dụng để chế tạo bê tông hoặc công nghệ sản xuất ... Được đào tạo tốt nghiệp cả lý thuyết và thực hành về kiểm tra bằng súng bật nẩy; ... Báo cáo kết quả thí nghiệm xác định cường độ bê tông của cấu kiện, kết cấu ... Các hệ số a0, a1, b0, b1 được tính theo công thức: a0 = R- a1.n. (A.3) a1 =.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 - Trường Đại học Xây ...

Có hai phương pháp xác định đặc trưng lún ướt của đất; phương pháp thí ... Cối chế bị mẫu thí nghiệm từ đất bị phá hoại kết cấu (xem Hình A.2 Phụ lục A) và ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9345:2012 - Trường Đại học Xây ...

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 5574:1991, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9354:2012 - Trường Đại học Xây ...

3.2 Thí nghiệm đất bằng gia tải tấm nén được tiến hành trong hố đào, hố móng, ... MPa; truyền tải đúng tâm lên tấm nén; giữ được từng cấp áp lực không đổi ... Phương pháp tiếp cận đến vị trí bàn nén, ví dụ trong hố khoan hay trong hố đào, .

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9386:2012 - Trường Đại học Xây ...

TCVN 9386:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 375:2006 thành Tiêu chuẩn ... các vùng phát sinh động đất của Việt Nam có cường độ chấn động Ms ≥ 5,5.