Tieng Viet_Co cau tuoi - gioi tinh dan so 2014.indd - UNFPA Vietnam

Sự cần thiết về nghiên cứu cơ cấu tuổi và giới tính của dân số Việt Nam .............6. 1.2. ... biểu P.10. tỷ lệ hộ gia đình toàn người phụ thuộc của tỉnh và thành phố, 2014 ..............84 biểu P.11. Quy mô ... thay đổi đáng kể theo thời gian. tỷ số giới tính của Việt Nam liên tục tăng từ 94,2 trong ... tượng thiếu trường lớp và giáo viên.

Tieng Viet_Co cau tuoi - gioi tinh dan so 2014.indd - UNFPA Vietnam - Tài liệu liên quan

Tieng Viet_Co cau tuoi - gioi tinh dan so 2014.indd - UNFPA Vietnam

Sự cần thiết về nghiên cứu cơ cấu tuổi và giới tính của dân số Việt Nam .............6. 1.2. ... biểu P.10. tỷ lệ hộ gia đình toàn người phụ thuộc của tỉnh và thành phố, 2014 ..............84 biểu P.11. Quy mô ... thay đổi đáng kể theo thời gian. tỷ số giới tính của Việt Nam liên tục tăng từ 94,2 trong ... tượng thiếu trường lớp và giáo viên.

cơ cấu tuổi và giới tính của dân số việt nam: bằng ... - UNFPA Vietnam

1999, 2009 và cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014. Bản tóm tắt này cũng bao ... Ngoài ra, Việt Nam cũng cần có nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng ...

cấu trúc tuổi - giới tính và tình trạng hôn nhân của ... - UNFPA Vietnam

5 Tháng Năm 2009 ... ... 2,5 lần so với tỷ suất tương ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ suất nhập cư và xuất cư của Bình Dương tương ứng là 365,9‰ và 24,1‰. 6.

Tieng Viet_Muc Sinh O Viet Nam GD 1989-2014 ... - UNFPA Vietnam

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 được thực hiện theo ... Các yếu tố liên quan mạnh nhất đến hiện tượng mức sinh thấp ở một số tỉnh thành ... lần lượt là 83,1‰, 62,8‰ và 22,5‰ tại các độ tuổi phụ nữ là 20-24, 25-29 và ...

Tỷ Số Giới Tính Khi Sinh - UNFPA Vietnam

theo ý muốn, trẻ em được sinh ra an toàn, thanh thiếu niên đều không mắc phải HIV/AIDS, trẻ em gái cũng ... trẻ em trai trên 100 trẻ em gái, thì vấn đề tỷ số giới tính khi sinh đã thu hút sự quan tâm của ... cách nhất quán tới thứ tự sinh con cao.

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT ... - UNFPA Vietnam

12 Tháng Năm 2014 ... Dân số và Nhà ở 2009 nhằm mục đích cung cấp những thông tin cập nhật về một ... các bậc cha mẹ lựa chọn thai nhi theo giới tính.2 Xác định giới tính thai nhi ... “Analysis of socio-political and health practices influencing Sex.

tóm tắt một số chỉ số phân tÍch theo giới tÍnh - UNFPA Vietnam

Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 các chữ viết ... 50% phụ nữ Việt Nam từ 60 tuổi trở lên sống độc thân. (chưa kết ... Thái. Mư ng. Khmer. Hmông Dân t c khác. 4. hộ giA Đình có chỦ hộ LÀ nữ VÀ ... bất bình đẳng giới sâu sắc trong xã hội. Kết quả ...

tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến kinh ... - UNFPA Vietnam

cứu trước đây (năm 2015) của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT), Bộ Kế ... 2 Sử dụng số liệu dự báo dân số đến năm 2049 của Tổng cục Thống kê dựa ...

tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng ... - UNFPA Vietnam

ngành, đặc biệt là các ngành có lợi thế so sánh, ... Nhóm dân số trong độ tuổi 23-53 có mức thu nhập từ lao động lớn hơn mức ... Nếu không tăng năng suất lao động thì thay đổi cơ cấu tuổi dân số theo hướng già hóa sẽ làm giảm ... Hình 3. Dự báo tốc độ tăng của tỷ số hỗ trợ kinh tế khi NSLĐ giữ nguyên và thay đổi (%).

Du Bao Dan So Viet Nam.indd - UNFPA Vietnam

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn số liệu điều tra dân số và nhà ở giữa ... chùa; người sống trong trại dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, lớp học tình thương, trung ... 10. Hình 4.1: Mô hình giảm sinh theo đường cong Bi-logistic. TFR. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ... Sau thời kỳ chuyển tiếp đó, mức sinh được giả thiết tăng với tốc.

TỪ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN BẠO LỰC GIỚI TẠI ... - UNFPA Vietnam

từ “Bạo lực đối với phụ nữ” đến “Bạo lực trên cơ sở giới”. 11 ... among female sex workers in Thailand (Nạn nhân của bạo lực, nguy cơ và triệu chứng.

Dan so vang TV chuan.indd - UNFPA Vietnam

trọng tâm của Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam trong thập kỷ tới cũng như Kế hoạch ... Hình 6. Giai đoạn cơ hội dân số 'vàng' ở Đông Nam Á. 22. Hình 7. Dự báo tỷ số phụ thuộc dân số Việt Nam. 30. Hình 8. ... tăng (Giang và Pfau, 2007) nên việc ... for Sex Workers: The Case of Quang Ninh Province”. Chapter ...

Adolescent Birth Rate.indd - UNFPA Vietnam

adolescent birth rate in Viet Nam, contributing to Government efforts towards enhancing universal access to sexual reproductive health (SRH) and, to accelerate ...

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở việt nam - UNFPA Vietnam

1 Tháng Mười 2007 ... Giang, phòng Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Từ Dũ, Quỹ ... giai đoạn sơ sinh - ví dụ như việc nạo phá thai vì mục đích lựa ... Việt Nam sự tổn thương về mặt sức khỏe của một phụ nữ được coi là một phần của thủ tục pháp.

cấu trúc tuổi - giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số việt naM

5 Tháng Năm 2009 ... báo tuổi của mình vào các độ tuổi có số tận cùng là 0 và 5, chỉ số ... khoảng 3/4 số người khai năm sinh có số tận cùng là 0 sẽ có tuổi với chữ số cuối là 8, ... người năm 2018, tức là trong 9 năm chỉ tăng có 515 nghìn người,.

Vài nét về tỉnh Hà Giang Luận cứ của nghiên cứu - UNFPA Vietnam

tế xã Cán Chu Phìn đã nhiệt tình giúp đỡ cho nghiên cứu. Cuối cùng, chúng ... 21 phòng khám khu vực, 10 bệnh viện huyện, 3 bệnh viện tỉnh và 1 Trung tâm Bà mẹ Trẻ em ... Các chính sách và qui định thường đa cấp và chồng chéo, có thể.

mối liên hệ giữa ngôn ngữ và giới tính trong tiếng việt và tiếng anh

hiểu bản chất của ngôn ngữ và vấn đề giới tính- một mảng khá quan trọng của ngôn ngữ học xã hội liên quan đến đời sống tinh thần của hai phái nam và nữ ...

unfpa publications on sexual reproductive health ... - UNFPA Vietnam

... hộ Golden West Lake,. 151 Thụy Khuê, Hà Nội. Tel: 84-4-38236632. Fax: 84-4-38232822. Website: http://vietnam.unfpa.org. Email: [email protected]

nghieân cöùu veà giôùi, nam tính vaø söï öa thích ... - UNFPA Vietnam

Trung tâm quốc tế nghiên cứu về phụ nữ, Văn phòng khu vực Châu Á (ICRW ... đối với bình đẳng giới - GEM scale) và sự kiểm soát của nam giới đối với vợ của ...

Tình hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản cho ... - UNFPA Vietnam

đáng kể trong việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản (SKSS) có chất ... cao, vùng sâu, và tới những người nhập cư và thanh niên. ... trẻ sơ sinh không bị rơi xuống tự do, vì bị chặn lại ở trong váy vừa giúp sản phụ đảm bảo sự kín đáo. ... nhiễm lạnh, vì vậy cần có bếp lửa để hơ giữ ấm cho đứa con (lưu ý điều này ...

CƠ CẤU TUỔI VÀ GIỚI TÍNH CỦA DÂN SỐ VIỆT NAM: BẰNG ...

... tại Việt Nam năm. 1999, 2009 và cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014. Bản ... hết các tỉnh thành, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học tăng không ...

chương 3: cấu trúc tuổi và giới tính của dân số - thông báo

5 Tháng Năm 2019 ... từ những năm 60 của thế kỷ 20, nhưng đến năm 1979, nó vẫn còn ở mức khá cao. ... trừ nhóm 65-69, đều tăng, nhiều nhất là ở các nhóm tuổi 45-49 và 50-54. ... yếu để làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và xây dựng. ... là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Long và Cần Thơ đều.

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM NĂM 2014

12 Tháng Năm 2014 ... Bảng 5: Mô hình hồi quy Logit về xác suất sinh con trai theo lần sinh và cơ cấu giới ... 1253/QĐ-TCTK ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2013.

phương pháp giải tích tính hệ số tưới cho lúa theo quan điểm tưới ...

Phân tích tính toán quá trình nước hao bằng cách tính lượng nước hao từng ngày cho từng thửa ruộng. ... gieo cấy ta tính lượng bốc thoát hơi của tg thửa.

migration and urbanization in vietnam: patterns ... - UNFPA Vietnam

Phu Yen. 1. -271. -21,184. Province. (%). Urban rural lai Chau. 4.9. 7,669 ... Urban 2009. Bac Ninh. 5.0. 9.4. 23.6. Hai duong. 5.0. 13.8. 19.1. Hung Yen. 5.0. 8.7.

GIỚI VÀ GIỚI TÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.2 Giới tính: là đặc điểm ...

Vai trò giới: là tập hợp các hành vi ứng xử mà xã hội mong đợi ở nam và nữ liên quan đến ... v.v giúp tái sản xuất dân số và sức lao động bao gồm sinh con, các công việc chăm sóc ... kiểm soát nguồn lực và mức độ tham gia, hưởng lợi trong quá trình phát triển của nam ... để so sánh các sự kiện và cập nhật số liệu thực tế.

VI - UNFPA Vietnam

Tòa nhà Golden Westlake. 151 Thụy Khuê. Quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 84 4 3823 6632 hp://vietnam.unfpa.org/public/. Tổ chức Phụ nữ LHQ (UN Women)là cơ ...

Báo cáo - UNFPA Vietnam

Bảng 6: Ước tính số ca có thai từ các ca đẻ được báo cáo, 2015 . ... Hình 7: Cấu trúc của cơ sở y tế cung cấp dịch vụ SKSS, SKBMTE và hệ thống chuyển tuyến ...

THÔNG TIN TÓM TẮT - UNFPA Vietnam

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện ... Kinh Tày Thái. M ư ng. Khmer. HoaNùng. Hmông. Dao. Gia Rai. Ch s già hóa. 10. 9. 8. 7. 6.

DI DÂN VÀ SỨC KHOẺ - UNFPA Vietnam

các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp vùng và cấp quốc gia, đặc biệt là cho ... đau/bệnh gần đây nhất mà họ phải nghỉ việc. ... 0,826 0,0120 0,471 0,0604.

Newletter ILO - so 3 - UNFPA Vietnam

Dù vậy, vẫn có khoảng 70% dân số trong độ tuổi từ 60 đến 79 không được nhận bất kỳ hỗ trợ thu ... chỉ dưới 50% ở khu vực miền núi phía Bắc tức là còn thấp.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU - UNFPA Vietnam

tin, Tổng cục Thống kê phát hành ấn phẩm “Một số chỉ tiêu chủ yếu” được thiết kế dưới ... Long An. 52. TiềnGiang. 53. Bến Tre. 54. TràVinh. 55. Vĩnh Long. 56. ĐồngTháp. 57. ... Một người được coi là người có trình độ “Sơ cấp”, nếu trình độ.

VIỆT NAM - UNFPA Vietnam

biệt đối xử giới, đồng thời cũng là biểu hiện rõ ràng của các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Năm 2017, Việt Nam đã có 112,1 bé trai được sinh ra so.

Project Coordinator - UNFPA Vietnam

15 Sep 2018 ... CCIHP received the support from the United Nations Population Fund (UNFPA) to implement the project “Strengthening prevention and ...

Hà Nội, Tháng 5 năm 2010 - UNFPA Vietnam

5 Tháng Năm 2010 ... mà qua đó, phụ nữ bị đặt vào địa vị phụ thuộc so với nam giới.” ... tấn công và cưỡng bức tình dục, buôn bán phụ nữ và ... Vân Anh - Sở Y tế Hà Nội; Nguyễn Thị Việt Nga - ... đóng kịch cũng đã được một số nhóm sử dụng.

Di cu trong nuoc - UNFPA Vietnam

Tổ chức Di cư Quốc tế, Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS, ... những người di cư theo gia đình có mục đích ... đình, cha mẹ hoặc vợ chồng.