Tóm tắt luận án tiến sĩ Phạm Hoài Nam - Học viện Tài chính - AOF

CP, xây dựng chiến lƣợc bán hàng hợp lý, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ là ... nghiên cứu về kế toán doanh thu, CP và xác định KQKD của các nghiên cứu trong và ... Về mặt lý luận: Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, CP ... Trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại các DN CBTACN ở Miền.

Tóm tắt luận án tiến sĩ Phạm Hoài Nam - Học viện Tài chính - AOF - Tài liệu liên quan

Tóm tắt luận án tiến sĩ Phạm Hoài Nam - Học viện Tài chính - AOF

CP, xây dựng chiến lƣợc bán hàng hợp lý, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ là ... nghiên cứu về kế toán doanh thu, CP và xác định KQKD của các nghiên cứu trong và ... Về mặt lý luận: Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, CP ... Trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại các DN CBTACN ở Miền.

trang thông tin luận án tiến sĩ - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn ...

Nghiên cứu phương pháp bảo mật thông tin giấu trong ảnh số ... Lê Hải Triều ... Thứ nhất, giảm tỷ lệ nhúng xuống khoảng 3,2% (≈1/31), đây là tỷ lệ cho.

pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính: lý luận và thực tiễn - VNU

tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản… là những điều bức xúc ... (2008), Kỷ yếu Hội thảo Định hướng xây dựng Luật Xử lý vi phạm hành chính ... định trước đây như Nghị quyết 49/NQ-TVQH ngày 20/06/1961 của UBTVQH về tập ... Nguyễn Ngọc Điện (2006), “Giải pháp cho bài toán “chất lượng nhân văn của ...

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Tài chính

Ngoài ra, bản chất của quỹ BHXH là một quỹ tài chính, vì vậy như mọi quỹ tài ... BHXH? - Nội dung của chính sách tài chính BHXH bao gồm những gì? Mối ... 2031, đã phải sử dụng một phần nguồn Quỹ HT-TT tồn tích để chi trả. Từ năm 2031 ...

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ - Học viện Tài chính - AOF

cách đưa ra các tính toán lợi ích và chi phí của dự án. Phân tích lợi ... Present Value), PI (Profitbility Index), DPP (Discounted Payback Period), NPW. (Net Present ... MIRR, PP, PI) thì thẩm định NLTC DNNVV lại thẩm định các chỉ tiêu tài chính.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ - Học viện Tài chính

Đặng Thị Bích Ngọc (2018), “Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Công thương,. Số 3(3), 396-401.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia

4 Tháng Chín 2014 ... Đưa ra khái niệm về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ ... vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, ...

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ - Học viện Tài chính - AOF

“Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Tập đoàn Bảo Việt” mang tính cấp ... Các nghiên cứu bao gồm các giáo trình, luận án tiến sỹ, đề tài và các bài báo liên ... nghiên cứu làm sáng tỏ, cho thấy đề tài luận án thực sự cần thiết, có tính thời sự. 3. ... tiễn về tổ chức KTNB trong DN, nghiên cứu tình huống thực tiễn tại TĐBV.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4 Tháng Chín 2014 ... Đưa ra khái niệm về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ. NHBL. Trong đó, quan điểm về dịch vụ ngân hàng được nghiên cứu ...

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

30 Tháng Năm 2019 ... Đề cao vai trò của lý luận, cho rằng “Không có lý luận thì ... Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính ... KTQS phải có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ...

Luận án tiến sĩ Trần Khánh Dương - Học viện Tài chính - AOF

Biểu đồ 2.9: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với khách hàng tổ ... đều xuất phát từ những rủi ro tín dụng gặp phải trong quá trình cấp tín dụng.

PHAN HOÀI NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC - Trung tâm Học ...

PHAN HOÀI NAM ... Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ... thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài tại Tòa án Việt Nam .

nguyễn viện - Phạm Thị Hoài

3 Tháng Năm 2013 ... núi và đi qua cái cổng cầu kỳ vào một biệt thự thuộc vào loại đẹp ... Vương Thúy Kiều nói: “Đàn bà làm cách mạng không phải lồn hoang độc.

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phạm Hồng Công - uet

ổn định phi tuyến tĩnh và động lực học của các kết cấu FGM có và không có gân ... Phụ thuộc vào sự thay đổi liên tục tỉ lệ thể tích của ceramic hoặc kim loại theo ... Nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động của tấm composite áp điện sử dụng ... Hình 2.21 chỉ ra ảnh hưởng của biên độ lực cưỡng bức lên đường cong thời gian –.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Hoạt động dạy học và thí nghiệm hỗ trợ dạy và học một số kiến thức về: “Dòng điện trong kim loại và chất bán dẫn” trong chương trình Vật lí lớp 11 THPT. - NLKH ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Vật lý. Mã số: 9140111 ... học tập một số kiến thức về “dòng điện trong kim loại và chất bán dẫn” (Vật lí 11) ........ 122 ... Tiêu chí đánh giá NLKH thông qua giải bài tập thí nghiệm .... 126. Bảng 4.1. ... tiết những gì họ đang nhìn thấy và các ví dụ tƣơng tự. Nêu ra vấn đề cần.

PHẠM BẢO TOÀN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - HCMUT

giữa tình trạng kết cấu khảo sát với mô hình chuẩn. Sự sai ... kích thích tự nhiên nên không làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Chính ... Tóm tắt luận án ... Chương 2: Trình bày tóm tắt lý thuyết phân tích phổ dao động của cơ hệ và áp.

TÓM TẮT Trong phạm vi luận văn này, tác giả tiến hành mô phỏng ...

5.1 Trường hợp 1: Gia công biến dạng dẻo ống không dùng lõi uốn. 91 ... Một số vật liệu cụ thể như: thép mạ kẽm, thép CT3, đồng thau, hợp kim nhôm, thép.

phạm thị xuân hoa tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật - HCMUT

PHẠM THỊ XUÂN HOA. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CÁC BỘ NGHỊCH LƢU KẾT NỐI SONG. SONG TRONG MICROGRID. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện.

Thông tin về những kết luận mới của luận án ... - Học viện Tài chính

quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền ... (1) Luận án đã hệ thống lý thuyết khoa học các khái niệm, bản chất của doanh thu, ... cứ để tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ... mạc và bán sa mạc ẩm ; (8) Đồng rêu và sa mạc; (9) Sa mạc, bán sa mạc lạnh ; (10). Trảng cỏ và đồng cỏ nhiệt đới; (11) Đồng cỏ ôn đới; (12) Thảm thực vật vùng ...

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TẠI VIỆT ...

Tài chính cá nhân là một khái niệm tương đối phổ biến tại các thị trường phát ... Nguyễn Hữu Tài (2009), Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB ĐH Kinh tế.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC - Viện Hóa Học

3.Nội dung của luận án a.Tổng hợp xúc tác. * Chế tạo cacbon rắn hoạt tính bằng phương pháp cacbon hóa không hoàn toàn nguồn nguyên liệu hydratcacbon ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC - Viện Hóa Học

bình như sử dụng tro bay trong xi măng, cốt liệu nhẹ, các loại bê tông đúc sẵn/bê tông ... Bảng 1.2: Thành phần hóa học của tro bay theo vùng miền [6]. Thành.

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ - viện đào tạo sau đại học

luận án, đánh giá và bảo vệ luận án; thẩm định quá trình đào tạo, chất lượng luận ... a) Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: căn cứ vào các học phần đã ... NCS chuẩn bị nội dung chính của luận án cần trình bày bằng các slide kết hợp ...

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

được sử dụng trong luận án là nghiên cứu lý thuyết dựa trên mô hình giải tích với ... Chương 2 với tiêu đề “Mô hình kênh truyền thông quang không dây” trình.

LUAN AN - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nghiên cứu sinh muốn bày tỏ tình cảm của mình đến với họ. Đầu tiên, em gửi lời biết ơn ... signal to noise ratio - OSNR) là hạn chế nổi bật nhất. Trong khi đó, bộ ...

Luan an TS - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1 Thuật ngữ Steganography hoặc gọi là “giấu tin” đƣợc sử dụng trong toàn bộ luận án này. 2 Thuật ngữ Digital Watermarking hoặc Watermark hoặc gọi là “thuỷ ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Ã HỘI HỌC - Học viện Khoa học xã hội

hội với các tác giả (Emerson, Homans, Nye), trong xã hội học tổ chức (tác giả ... doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa thực hiện nghiêm về pháp luật Bảo hộ lao.

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC - Viện Văn hóa Nghệ ...

Nội xưa và nay”, Tạp chí nghiên cứu văn hóa, Trường Đại học. Văn hóa Hà Nội ... khoa học. - Văn hóa ứng xử của gia đình trẻ ở đô thị tại Hà Nội hiện nay như thế nào ... các gia đình trẻ làm công chức viên chức nhà nước ít hơn. Vì là xã mới ... tặng gì nhau trong các ngày các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10, Valentine. Lý do chính.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Viện Nghiên cứu Hải sản

Đặng Minh Dũng đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong việc bố trí thí ... Một số nƣớc đi đầu trong công nghệ nuôi cá ngừ đại dƣơng phải kể đến nhƣ Nhật ... Cá ngừ vây vàng thƣờng kiếm ăn chính vào ban ngày, với phổ thức ăn rất đa ... muồi sinh dục và tham gia sinh sản từ tháng 5 – 9/2015, đƣờng kính tế bào trứng của.

QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN - Viện Vật lý

Trước ít nhất 30 ngày, tính đến ngày dự kiến bảo vệ luận án cấp bộ môn, NCS phải gửi về Bộ phận ... 02 (hai) bản công chứng: Bằng Đại học Bảng điểm và Bằng Thạc sĩ Bảng điểm ... mục đích nghiên cứu, viết và báo cáo luận án tiến sĩ.

Lý luận dạy học - Viện Sư phạm Kỹ thuật

kết hợp các hình thức đánh giá thành tích học tập phù hợp với các quan điểm lí thuyết của lí luận dạy học hiện đại, theo định hướng tăng cường tính tích cực, ...

LUẬN ÁN.pdf - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính ...

Nhƣ vậy, điểm qua đôi nét tổng quát báo chí thế giới và một số nƣớc để thấy rằng. Câu hỏi ... của Đảng, Nhà nƣớc và diễn đàn của nhân dân dƣới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nƣớc, là ... Phƣơng châm: “học, học nữa, học mãi”.

Luận án TS.pdf - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính ...

6 Tháng Năm 2019 ... văn Bình Ngô Đại Cáo, thời hiện đại là văn chính luận của Hồ Chí Minh, ... dụng nhƣ một phƣơng pháp trong nghị luận đƣợc các nhà hùng ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC - Học viện Khoa học xã hội

1 Tháng Giêng 2020 ... minh trong tố tụng hình sự Việt Nam mà cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và gắn ... chí mua chuộc, đe dọa, khống chế cả người tiến hành tố tụng và ... xe Airblade biển số 59V1- 938.76 rồi chạy đem đến nhà Nguyễn Văn Bắc ...