Tâm lý học đại cương - Khoa Sư Phạm

Vận dụng được kiến thức tâm lý học vào việc phân tích, giải thích các ... nhiệm vụ của tâm lý học; Bản chất hiện tượng tâm lý con người, chức năng và các loại.

Tâm lý học đại cương - Khoa Sư Phạm - Tài liệu liên quan

Tâm lý học đại cương - Khoa Sư Phạm

Vận dụng được kiến thức tâm lý học vào việc phân tích, giải thích các ... nhiệm vụ của tâm lý học; Bản chất hiện tượng tâm lý con người, chức năng và các loại.

Mẫu đề cương chi tiết môn học - Khoa Sư Phạm

Cần nắm vững cấu trúc nguyên tử theo quan niệm của cơ học lượng tử. ... các nguyên tố hóa học. Chương 4. Liên kết hóa học. 8. 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2;. 4.3.1; 4.3.2 ...

Một đề cương nghiên cứu khoa học mẫu - Trường Đại học Phạm ...

Căn cứ kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong Sinh viên năm học 2017-2018. Nay Khoa thông báo cho toàn bộ SV của Khoa biết đăng ký và thực ...

Một đề cương nghiên cứu khoa học mẫu - Đại học Phạm Văn Đồng

Căn cứ kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong Sinh viên năm học 2017-2018. Nay Khoa thông báo cho toàn bộ SV của Khoa biết đăng ký và thực ...

ðề cương học phần - Khoa Sư phạm Tiếng Anh - VNU

Viết một bài luận về một chủ đề trong ngành học (essay assignment);. - Sử dụng trích ... thảo luận nhóm (group work), và làm bài tập dự án cá nhân (project). 5.

đê cương chi tiết học phần - Khoa Sư Phạm - CTU

Tên học phần : Sinh lý và bệnh lý học sinh tiểu học (Physiology and Pathology of. Primary Education) ... Thi viết/trắc nghiệm. - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.

đê cương chi tiết học phần - Khoa Sư Phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học. 2. ... nguyên tố phi kim trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học ... Nắm vững kiến thức môn hóa học vô cơ phần phi kim để đảm bảo tính ... thành càng ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

Môn học tiên quyết: toán cao cấp 1, 2, 3, vật lý đại cương A1 và A2, hóa đại cương, hóa hữu cơ, ... kỹ thuật truyền nhiệt trong CNTP; Đặt vấn đề và giải quyết các ... thi của trường. Tự luận. G1.1; G1.2; G1.3. G2.1; G2.2; G2.3. G3.1; G3.2; G3.3;.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Sư Phạm ...

TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế. 7. Mục tiêu học ... Phần mềm mô phỏng, vẽ mạch in Proteus/Orcad. 2. Báo cáo kết ...

Đề cương Sinh học Đại cương - Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ...

Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ đạt được những kỹ năng sau: ... Điểm kết thúc: 50% (Kiểm tra trắc nghiệm). ❖ Nội dung ... Sách,giáo trình chính: Bài giảng môn học: Sinh học đại cương (SH002). Lưu hành.

Kế hoạch tổ chức Thực tập Sư phạm khóa 40 - Khoa Sư phạm

10 Tháng Mười Một 2017 ... Tổng số sinh viên Khóa 40 đi Thực tập sư phạm (TTSP): 951 sinh viên ... Hình thức TTSP: tập trung 08 tuần lễ ở trường THPT, Tiểu học. ... Gửi tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn quy trình, cách sử dụng các biểu ... TTSP cho Văn phòng Khoa Sư phạm và báo cáo số lượng sinh viên mua tài liệu hướng dẫn Thực.

Khoa Khoa học Tự nhiên Bộ môn: Giải tích ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ...

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ... chỉ học tập: 2. Học kỳ:2. Học phần: bắt buộc. Tự chọn. Các học phần tiên quyết: Giải tích 1 ... Làm bài tập trên lớp: 23 tiết.

Đề cương Luận văn tốt nghiệp - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Trường Đại Học Bách Khoa ... Chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết cho luận văn tốt nghiệp. Aims: This course prepares ...

đề cương bài kiểm tra tiếng anh đầu vào khóa 2016 - Đại Học Khoa ...

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2016 ... khảo các giáo trình tiếng Anh như Lifelines Elementary, Headway ... để ghi và bút chì đen để tô các ô tròn trên phiếu trả lời. 3. Thời gian và địa điểm thi ... Miễn học Anh văn 1 và Anh văn 2 nếu sinh viên có kết quả thi Anh văn đầu ... văn bổ túc mới được phép đăng ký học lớp AV1.

đề cương môn học sinh thái học - Khoa Khoa Học - Đại Học Nông ...

Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Sinh thái học năm 2002. ... án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh thái học năm 2012. 2. ... Thái độ, chuyên cần: Người học có được những kiến thức sâu, rộng về bản chất của ... Cuối kỳ: Trắc nghiệm hoặc vấn đáp ...

Đề cương môn học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - hcmut

Tỉ lệ đánh giá. BT: 10%. TN: 10% ... L.O.1 – Giải thích được các khái niệm cơ bản về hệ thống đồ họa máy tính. L.O.2 – Các ... Th.S. Trần Giang Sơn. 7. Nội dung ...

đề cương môn học sinh thái môi trường - Khoa Khoa Học - Đại Học ...

Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Sinh thái học năm 2002. Hoàn thành luận án Tiến sĩ chuyên ngành ... Thái độ, chuyên cần: Sinh viên có nhận thức đúng đắn trong các mối quan hệ giữa sinh thái và ... Cuối kỳ: Trắc nghiệm hoặc vấn đáp. 8.

ÐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - Khoa Khoa học Tự nhiên

Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết-bài tập và 60 tiết tự học. 2. ... nhiệt động từ đó biết áp dụng các nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học để khảo ... 1.5 Rơi tự do.

Đề cương chi tiết học phần - Khoa Khoa học Ứng dụng

Tên học phần: TOÁN CAO CẤP A1. Mã học phần: MATH130101. 2. Tên Tiếng Anh: Advanced Mathematics 1. 3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, ...

9. Thực tập sinh học đại cương. - Khoa Khoa Học - Đại Học Nông ...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Bộ môn Sinh học. ------------. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC. THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG. 1. Thông tin về môn học. 1.1 Tên môn ...

đê cương chi tiết học phần - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hình thành được những kỹ năng thiết yếu trong quá trình tìm hiểu tác phẩm ... Những đặc điểm thi pháp câu đố, tục ngữ và ca dao ... Phương pháp giảng dạy:.

nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu ... - pvn

hệ số thu hồi dầu đã được nghiên cứu từ những năm 60 của thế kỷ XX bằng ... Kết quả thí nghiệm bơm ép mẫu lõi dựa trên chỉ số thu hồi dầu (recovery factor - RF) cho thấy chất hoạt động ... George Hirasaki, Clarence A.Miller, Maura Puerto.

Giáo dục học đại cương - Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học ...

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY. MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG. GV biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Trà Vinh, tháng 06 năm 2014.

TT. Sinh học đại cương A1 - Khoa Khoa học Tự nhiên

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc học môn thực hành đại cương để có thể thực hiệm tốt môn chuyên ngành có liên quan. 5. Mô tả tóm tắt nội ...

Logic học đại cương - Khoa Khoa học Chính trị

CO6 Phân tích, tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề. 4.2 2.2.1a,d ... 2 Điểm bài tập. Chủ động ... [3] Vương Tất Đạt, Logic học đại cương, Nxb. Đại học Quốc.

Cơ và nhiệt đại cương - Khoa Khoa học Tự nhiên

Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết-bài tập và 60 tiết tự học. 2. Ðơn vị phụ trách học ... các bài toán về dao động điều hoà, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

Thí Nghiệm Vật Lý Đại Cương - Khoa Khoa học Ứng dụng

Tên học phần: Thí nghiệm vật lý đại cương. Mã học phần: PHYS 110302. 2. Tên Tiếng Anh: General Experimental Physics. 3. Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/1/2) (0 tín chỉ ...

đề cương môn học: sinh học thực vật - Khoa Khoa Học - Đại Học ...

KHOA KHOA HỌC. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Bộ môn Sinh học. ------------. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC. THỰC VẬT VÀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT. 1. Thông tin về ...

Đề cương chi tiết môn học - Khoa Khoa học Ứng dụng

Tên học phần: TOÁN KINH TẾ 2. Mã học phần: MATH132801. 2. Tên Tiếng Anh: MATHEMATICAL ECONOMICS 2. 3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý ...

3. Sinh học đại cương. - Khoa Khoa Học - Đại Học Nông Lâm TP.HCM

- SV thực hành và ghi nhận kết quả. - SV viết và nộp báo cáo thực tập. - Thao tác kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.

Đề cương môn học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Trường Đại Học Bách Khoa. Khoa KH&KT ... Khoa Học Máy Tính và Kỹ Thuật Máy Tính. Trình độ ... [4] MPI: http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html. [7] PVM: ...

Sinh học đại cương A2 - Khoa Khoa học Tự nhiên

đại cương về cấu tạo cơ thể của thực vật, động vật và cái nhìn tổng quát về sự đa dạng ... Sinh viên học tập nghiêm túc và có tinh thần xây dựng trong mỗi buổi học, tích cực ... Sự tiêu hóa bằng enzyme ở người ... Thi viết/trắc nghiệm (30 phút).

LÝ LỊCH KHOA HỌC - Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội - Trường Đại ...

31 Tháng Tám 2019 ... và NV Trường ĐHSPTPHCM, 41(75), tr. 88-97, ISSN 1859-3100. [4]. Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao.

Khoa Sư phạm Tiếng Anh Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga Khoa ...

Bằng cử nhân ngành Kinh tế - Quản lý do trường ĐH. Picardie Jules Verne (Pháp) cấp. • Chương trình đào tạo chuẩn: xettuyen.vnu.edu.vn hoặc ulis.vnu.edu.vn.

đề cương chi tiết - Viện Sư phạm Kỹ thuật

5 Lí luận phương pháp và kỹ năng dạy học. 2 15. 15 ... [54] Fraser, B.J (1994), Research on classroom and school climate, Handbook of research on science ...

đề cương môn học - Aptech - Trường Đại Học Sư phạm kỹ thuật ...

5 Tháng Năm 2014 ... Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 . ... 43. 1.1.1. Làm quen với Ribbon và giao diện mới . ... Khởi động chương trình Microsoft PowerPoint .