chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật ... - hcmute

Khả năng tư duy và suy nghĩ có hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật nhiệt, điện lạnh. 3. 2.4. Có các kỹ năng chuyên môn, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật ... - hcmute - Tài liệu liên quan

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - hcmute

độ; có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội; có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ ... 2. 2. Khóa luận tốt nghiệp. 7. 7. Khối kiến thức GDTC GDQP. Không TL ... quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các ... Ô tô Toyota: CAMRY, HIACE, VIOS.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật ... - hcmute

Khả năng tư duy và suy nghĩ có hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật nhiệt, điện lạnh. 3. 2.4. Có các kỹ năng chuyên môn, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ chế biến ... - hcmute

SV nên nhờ tư vấn thêm từ Ban tư vấn để có sự lựa chọn phù hợp. STT Mã môn học. Tên Môn học. Số tín chỉ Mã MH trước. 1. PNHY230529 Công nghệ thủy lực ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực ... - HCMUTE

phẩm từ sữa. 2. 3. PTCC422250 Công nghệ sản xuất trà, cà phê, chocolate. 2. 4. MSPR422350 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản. 2. 5. FETE424250 Công ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin - hcmute

Tên tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY ... Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, ... Anh văn 3. 3. 7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 7.2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành và ngành.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm - hcmute

a) Kỹ thuật thực phẩm (Food. Engineering) b) Khoa học thực phẩm (Food. Sciences) c) Các công nghệ chế biến thực phẩm (Food Processes) d) An toàn trong ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

thức toàn diện về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và ... THER230232 Nhiệt động lực học kỹ thuật. 3. 8.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT ... - hcmute

Tên chương trình: KỸ THUẬT DỮ LIỆU. Ngành đào tạo: KỸ ... Phân tích, lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề. 4.0. 2.2. ... Toán học và KHTN. 21. 1. Toán 1. 3. 2.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG ... - hcmute

Tên tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY. Trình độ đào tạo: ... Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành CNTT vào các lĩnh vực mạng máy tính, hệ ...

18. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, bậc đại học

20 Tháng Năm 2019 ... vấn đề về kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực máy động lực và ô tô;. - Có kiến thức ... Kỹ thuật điện – Điện tử. 3. 3. 10. ... nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ ...

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

[8] Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công và Phan Văn Thích, Vật lý học đại cương, Tập ... Đào Đình Thức. Hoá lí I. Nguyên tử và liên kết hoá học. NXB. Khoa học ...

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa ... - HUS

Giáo trình địa chất cơ sở. NXB Đại học. Quốc gia Hà Nội, 2003. - Phạm Quang Tuấn . Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng .

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi ... - HUS

Lưu Đức Hải, Trần Nghi, Giáo trình Khoa học Trái đất, NXB Giáo dục, 2009. - Nguyễn Như ... Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí, NXB Giáo dục, 2000. 2. Tài liệu ...

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật ... - VNU-HUS

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh. 2 ... Địa lý tự nhiên , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. ... Hữu cơ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ ...

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp. Thang điểm: 10 ... kỹ năng lập luận cũng như các chiến lược để chuẩn bị cho việc học tập các lớp khoa ...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ ...

Điều kiện của chuyên ngành: Phải hoàn tất thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè và được ... Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo ... Ngoài chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về CN Mác – Lênin và một số vấn ... Giới thiệu kỹ năng thuyết trình và kỹ năng soạn slide báo cáo.

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Nguyễn Thị Hà và ctv, Xử lí nước thải công nghiệp, bài giảng Khoa Môi trường ... Đáp, Ô nhiễm môi trường đất và Biện pháp xử lý, NXB Giáo dục Việt Nam,.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm

a) Kỹ thuật thực phẩm (Food. Engineering) b) Khoa học thực phẩm (Food. Sciences) c) Các công nghệ chế biến thực phẩm (Food Processes) d) An toàn trong ...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ngành logistics và ... - hcmute

Tên tiếng Anh: LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ... Đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành Logistics có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ.

chương trình giáo dục đại học ngành: thiết kế đồ họa - hcmute

Đào tạo sinh viên trở thành cử nhân ngành Thiết kế Đồ họa có kiến thức khoa ... Hình thành ý tưởng về các dự án thiết kế in ấn, bao bì, quảng cáo, minh họa. 4 ... Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin ... pháp nghiên cứu và vẽ các hình khối cơ bản, các đầu tượng và tượng bán thân thạch cao.

chương trình giáo dục đại học ngành thiết kế thời trang - hcmute

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực: 1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang. 2. Kỹ năng và tố chất cá nhân và ...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT DỮ LIỆU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. TRƯỜNG ĐẠI ... Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật dữ liệu (KTDL) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri ... DASA230179 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ... 7.1.1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin. Cấu ...

Chương trình giao lưu nghệ thuật

Kịch bản chương trình: Ông Nguyễn Văn Thắng – Tổng giám đốc Cty VNCCD;. -. Tổng đạo diễn: NSND Viết Thân – Trưởng Đoàn Nghệ thuật Quân Khu 2;.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình theo hướng đáp ...

Giảng viên ở đây sẽ ở vai trò người hướng dẫn và dẫn dắt từ đó xây dựng tinh thần tự học và ... vẽ thi công, lập dự toán và tổng dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và ... (Viện kinh tế Việt nam); G8 (Hài Hòa – Việt Nam)…

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH CÔNG NGHỆ ... - HUS

[3] Lê Thị Thanh Bình (Chủ biên), Lê Khắc Bình, Thực tập Vật lý. Đại cương phần Điện - Từ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,. Năm 2007. [4] Nguyễn Thị ...

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ ...

Nguyễn Thị Phương Loan, Giáo trình Tài nguyên nước, NXB. ĐHQGHN ... khối ngành. 28/32. III.1 ... Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học.

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành công nghệ sợi, dệt

Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. CĐR 4 ... vật liệu dệt, nhuộm, in hoa và xử lý mặt hàng dệt, các thuyết màu, các qui.

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành công nghệ dệt, may

Sinh viên tốt nghiệp ngành/chuyên ngành Công nghệ Dệt, may có khả năng: Mã số CĐR ... Nhân viên tư vấn, thiết kế và kinh doanh sản phẩm thời trang.

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1 ...

2. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. 3. Quản lý dự án và công trình Điện ... Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến ... Có thể phân tích kinh tế, dự toán liên quan đến thiết kế, thi công và bảo trì các ... 10 8228033 Giáo dục quốc phòng 2. GDTC&QPAN. 2. 1. 2. 11 8228034 Giáo dục quốc ...

Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG − TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA. KHOA ... 2. 2. 3190041 Xác suất thống kê. 3. 3. 3050641 Vật lý 2. 3. 3. 3050651 Thí nghiệm Vật lý. 1. 1.

xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ chế tạo máy theo ...

Từ khóa: chương trình đào tạo, ngành công nghệ chế tạo máy, tiêu chuẩn CDIO. ABSTRACT. Designing the curriculum for the division of Machinery Manufacturing ...

chương trình và kế hoạch đào tạo văn bằng 2 ngành công nghệ kỹ ...

Đào tạo kỹ sư ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử (CN KT Đ-ĐT) có những kiến thức khoa ... Học kỳ 2: (ghi cả các học phần bắt buộc và tự chọn). TT ... hoạch và quản lý chiến lược sản xuất của công ty từ cung cầu và doanh thu trước.

11.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trình độ đại ...

hình dạng bên ngoài và bên trong của vật thể. g. Tiêu chuẩn ... Tuyển tập các bài tập hình họa - vẽ kỹ thuật – ... Thí nghiệm 9: Tính oxi hóa của hiđro peoxit. 2.10.

DANH SÁCH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ...

081001. DI19V7F1. AVTCM12. 6 B1910626 Trần Lê. Duy. 190101. DI19V7F1 ... 11 B1910652 Nguyễn Duy. Khang ... 15 B1910646 Nguyễn Tường. Huy.

chương trình đào tạo ngành công nghệ nhiệt lạnh - Khoa Cơ khí ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ... Kỹ thuật Điện ... KT Lạnh. 207404. 207414. (03) 1(0.1.0). Đồ án Điều hòa KK. 207220.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Xác định và hình thành vấn đề. • Mô hình hóa và phân tích. • Suy luận & giải quyết. • Đánh giá giải pháp và đề xuất. - Thực nghiệm, điều tra và khám phá tri thức.