chương trình đào tạo ngành công nghệ nhiệt lạnh - Khoa Cơ khí ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ... Kỹ thuật Điện ... KT Lạnh. 207404. 207414. (03) 1(0.1.0). Đồ án Điều hòa KK. 207220.

chương trình đào tạo ngành công nghệ nhiệt lạnh - Khoa Cơ khí ... - Tài liệu liên quan

chương trình đào tạo ngành công nghệ nhiệt lạnh - Khoa Cơ khí ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ... Kỹ thuật Điện ... KT Lạnh. 207404. 207414. (03) 1(0.1.0). Đồ án Điều hòa KK. 207220.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

thức toàn diện về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và ... THER230232 Nhiệt động lực học kỹ thuật. 3. 8.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa ... - fit hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ... QĐ-KHTN-ĐT ngày 30/9/20/6... của Hiệu trưởng ... 13| Chọn 06 tín chỉ từ các học phần khoa học tự nhiên sau:.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Xác định và hình thành vấn đề. • Mô hình hóa và phân tích. • Suy luận & giải quyết. • Đánh giá giải pháp và đề xuất. - Thực nghiệm, điều tra và khám phá tri thức.

Khoa Công nghệ nhiệt lạnh - IUH

A | Đại học chính quy ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Những ... của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy được ... Ứng dụng |. Revit MEP.

CTĐT Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh tại đây. - CTT - HUST

thuật, đào tạo theo định hướng tính toán, thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm ... chất điện của các vật liệu (kim loại, bán dẫn), spin và các loại thống kê lượng ... lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh như: hệ thống lạnh, điều hoà không khí, lò hơi, ...

quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường - Khoa Hóa và ...

Giáo trình: Truyền nhiệt trong công nghệ Môi trường. Nguyễn Ngọc Lân. NXB KHKT, Hà Nội,. 2006. Các tài liệu tham khảo: Hemisphere Heat Exchanger Design ...

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành công nghệ sợi, dệt

Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. CĐR 4 ... vật liệu dệt, nhuộm, in hoa và xử lý mặt hàng dệt, các thuyết màu, các qui.

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ ...

Nguyễn Thị Phương Loan, Giáo trình Tài nguyên nước, NXB. ĐHQGHN ... khối ngành. 28/32. III.1 ... Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học.

18. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, bậc đại học

20 Tháng Năm 2019 ... vấn đề về kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực máy động lực và ô tô;. - Có kiến thức ... Kỹ thuật điện – Điện tử. 3. 3. 10. ... nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ ...

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành công nghệ dệt, may

Sinh viên tốt nghiệp ngành/chuyên ngành Công nghệ Dệt, may có khả năng: Mã số CĐR ... Nhân viên tư vấn, thiết kế và kinh doanh sản phẩm thời trang.

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH CÔNG NGHỆ ... - HUS

[3] Lê Thị Thanh Bình (Chủ biên), Lê Khắc Bình, Thực tập Vật lý. Đại cương phần Điện - Từ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,. Năm 2007. [4] Nguyễn Thị ...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ ...

3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp. Thang điểm: 10 ... kỹ năng lập luận cũng như các chiến lược để chuẩn bị cho việc học tập các lớp khoa ...

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ ...

Điều kiện của chuyên ngành: Phải hoàn tất thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè và được ... Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo ... Ngoài chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về CN Mác – Lênin và một số vấn ... Giới thiệu kỹ năng thuyết trình và kỹ năng soạn slide báo cáo.

Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP - Khoa Công nghệ ...

[8]. Tập thể tác giả, Sổ tay quá trình và thiết bị Công nghệ Hóa chất – Tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội ...

chương trình và kế hoạch đào tạo văn bằng 2 ngành công nghệ kỹ ...

Đào tạo kỹ sư ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử (CN KT Đ-ĐT) có những kiến thức khoa ... Học kỳ 2: (ghi cả các học phần bắt buộc và tự chọn). TT ... hoạch và quản lý chiến lược sản xuất của công ty từ cung cầu và doanh thu trước.

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi ... - HUS

Lưu Đức Hải, Trần Nghi, Giáo trình Khoa học Trái đất, NXB Giáo dục, 2009. - Nguyễn Như ... Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí, NXB Giáo dục, 2000. 2. Tài liệu ...

Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG − TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA. KHOA ... 2. 2. 3190041 Xác suất thống kê. 3. 3. 3050641 Vật lý 2. 3. 3. 3050651 Thí nghiệm Vật lý. 1. 1.

xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ chế tạo máy theo ...

Từ khóa: chương trình đào tạo, ngành công nghệ chế tạo máy, tiêu chuẩn CDIO. ABSTRACT. Designing the curriculum for the division of Machinery Manufacturing ...

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

[8] Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công và Phan Văn Thích, Vật lý học đại cương, Tập ... Đào Đình Thức. Hoá lí I. Nguyên tử và liên kết hoá học. NXB. Khoa học ...

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa ... - HUS

Giáo trình địa chất cơ sở. NXB Đại học. Quốc gia Hà Nội, 2003. - Phạm Quang Tuấn . Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng .

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật ... - VNU-HUS

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh. 2 ... Địa lý tự nhiên , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. ... Hữu cơ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,.

kết quả chương trình khoa học và công nghệ phục vụ chương trình ...

Tính toán cân bằng nước tỉnh Ninh Thuận ứng các kịch bản biến đổi khí hậu. Calculation of water ... bảo vệ đất, sử dụng đất phèn trong bối cảnh BĐKH); ... các địa phương và có khả năng nghiên cứu nhân rộng ... hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo ... chất rắn lơ lửng thấp, nồng độ ôxy hòa tan cao, nước.

DANH SÁCH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ...

081001. DI19V7F1. AVTCM12. 6 B1910626 Trần Lê. Duy. 190101. DI19V7F1 ... 11 B1910652 Nguyễn Duy. Khang ... 15 B1910646 Nguyễn Tường. Huy.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật ... - hcmute

Khả năng tư duy và suy nghĩ có hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật nhiệt, điện lạnh. 3. 2.4. Có các kỹ năng chuyên môn, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực ... - HCMUTE

phẩm từ sữa. 2. 3. PTCC422250 Công nghệ sản xuất trà, cà phê, chocolate. 2. 4. MSPR422350 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản. 2. 5. FETE424250 Công ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm

a) Kỹ thuật thực phẩm (Food. Engineering) b) Khoa học thực phẩm (Food. Sciences) c) Các công nghệ chế biến thực phẩm (Food Processes) d) An toàn trong ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - hcmute

độ; có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội; có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ ... 2. 2. Khóa luận tốt nghiệp. 7. 7. Khối kiến thức GDTC GDQP. Không TL ... quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các ... Ô tô Toyota: CAMRY, HIACE, VIOS.

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Nguyễn Thị Hà và ctv, Xử lí nước thải công nghiệp, bài giảng Khoa Môi trường ... Đáp, Ô nhiễm môi trường đất và Biện pháp xử lý, NXB Giáo dục Việt Nam,.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin - hcmute

Tên tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY ... Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, ... Anh văn 3. 3. 7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 7.2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành và ngành.

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ chế biến ... - hcmute

SV nên nhờ tư vấn thêm từ Ban tư vấn để có sự lựa chọn phù hợp. STT Mã môn học. Tên Môn học. Số tín chỉ Mã MH trước. 1. PNHY230529 Công nghệ thủy lực ...

chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm - hcmute

a) Kỹ thuật thực phẩm (Food. Engineering) b) Khoa học thực phẩm (Food. Sciences) c) Các công nghệ chế biến thực phẩm (Food Processes) d) An toàn trong ...

khung chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm - Tuaf.edu

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM. (CTTT) ... Food Chemistry / Hoá thực phẩm/. FCH221. 2. 27 ... chất lượng trong chế biến thực phẩm. PQA321. 2. 33.

công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh - NTU

Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, điện lạnh có phẩm chất chính trị, kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiêp để làm việc có hiệu quả trong lĩnh vực ...

18. cong nghe nhiet lanh - Cao đẳng công thương

Môn chuyên môn: Kỹ thuật điện lạnh, Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt. ... Êke. IV.4. Compa. IV.5. Các dụng cụ khác. Chương 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC.

chương trình đào tạo đại học - Khoa Công Nghệ

Có kiến thức căn bản về các loại vật liệu cơ khí, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và chi tiết máy. - Có kiến thức căn bản về linh kiện điện tử và mạch điện tử.