Quy cách trình bày luận văn - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học ...

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề ... Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, ... Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC của họ tên tác giả theo thông lệ của.

Quy cách trình bày luận văn - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học ... - Tài liệu liên quan

Quy cách trình bày luận văn - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học ...

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề ... Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, ... Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC của họ tên tác giả theo thông lệ của.

Luan An - ncs.PhamVanDuan_DHLN - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường ...

định trữ lượng rừng từ ảnh vệ tinh tại tỉnh Đắk Nông” chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng, mã số 9620208 là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong ... vật (NDVI) có thể phần nào làm giảm ảnh hưởng độ phản xạ của các yếu tố môi ... PC2_3TB. -0,241 0,004 -0,232 0,005 -0,258 0,002 -0,247 0,003.

luận án tiến sĩ lâm nghiệp - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học ...

Phân bố số cây tái sinh có chiều cao ≤ 0,4 m theo độ tàn che và bề dày tầng đất. 98 ... So sánh cường độ bức xạ dưới tán rừng Dẻ với yêu cầu ánh sáng của cây lá ... Độ dẫn của khí khổng thấp hơn (có liên quan đến mức độ thoát hơi nước- stomatal conductance), trong khi đó chưa có dữ liệu nào chứng minh về mối quan ...

về quy cách trình bày luận văn - Trường Đại học Lao động Xã hội

các chƣơng, các tiết, tiểu tiết; kết luận và kiến nghị; danh mục các công trình đã công bố của ... Luận văn phải đƣợc trình bày rõ ràng, mạch lạc, không đƣợc tẩy xóa, có ... viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.

QUI TRÌNH MỜI GIẢNG - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học Lâm ...

Ví dụ về cách trình bày danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt: ... thường, những bảng biểu ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề ... Cách làm này.

1. Hướng dẫn cách trình bày Luận văn và Tiểu luận tốt ... - Khoa Luật

Luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp là đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất là chuyển tải thông tin, ý tưởng đến người đọc. Vì thế ...

1. Hướng dẫn cách trình bày Luận văn và Tiểu luận tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp là đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó mục ... Kết luận. - Danh mục tài liệu tham khảo. - Phụ lục (nếu có). 2 Hình thức.

Quy định cách viết và trình bày luận văn cao học/luận án tiến sĩ

Phụ lục K: Hướng dẫn cách trình bày báo cáo luận văn/luận án ....34. Page 3. 1. GIỚI THIỆU. Chuẩn bị luận văn/luận án tốt nghiệp ở mọi cấp học. (đại học, cao ...

CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ - Viện Vật lý

I. Quy cách trình bày Luận văn thạc sĩ vật lý (dưới đây gọi tắt là Luận văn) ... Đối với tài liệu tiếng Việt, giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt.

quy cách trình bày luận văn thạc sĩ kinh tế a. cấu trúc luận văn thạc ...

Lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải của trang soạn thảo đều rộng 2 cm. Số trang được đặt ở giữa của lề dưới mỗi trang giấy. Trang bìa tóm tắt luận văn theo quy định ...

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CÁCH VIẾT BÀI TỰ LUẬN - Chương trình Giảng ...

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CÁCH VIẾT BÀI TỰ LUẬN. Trong những ngày gần đây, nhiều bạn ứng viên MPP tâm sự với Ban tuyển sinh của Trường. Fulbright rằng họ ...

Quy định cách viết và trình bày luận văn cao học ... - Khoa Sau Đại học

Giấy trắng và cỡ giấy A4 (210 x 297 mm). 1.3.6 Trang bìa, trang phụ bìa và đóng bìa. Luận văn sau khi chỉnh sữa và in chính thức thì (i) ...

Hướng dẫn cách trình bày và viết luận văn - fit-haui.edu.vn

VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. Dành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin kể từ khóa 1. Hà Nội, 6- ... Mỗi sinh viên nên chuẩn bị sẵn slide để báo cáo. Font chữ ...

quy định nội dung và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp - HMU

10 Tháng Năm 2017 ... Bìa khóa luận: Bìa mềm/cứng in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt, màu bìa theo quy ... PHỤ LỤC 1 - MẪU BÌA KHÓA LUẬN Khổ 210 x 297 mm. HỌ V.

Hướng dẫn cách trình bày và viết luận văn - Khoa CNTT

bao gồm lời cảm ơn đối với những tổ chức và cá nhân đã góp phần trong việc ... Visio 2003 để vẽ, nếu dùng chức năng Draw của Word thì thực hiện Menu/ Insert/ ... đồ án. Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự ...

gợi ý cách viết đề cương luận án tiến sĩ - Trường Đại Học Nông Lâm ...

khả năng thực hiện luận văn của HVCH, NCS. Phần 2 của bài viết này là các nội dung chính cho đề cương, các phần khác và phần viết chữ in nghiêng để gợi ý, ...

viễn thám, gis, gps - sdh.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học Lâm Nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp, Đặc biệt là Phòng Đào tạo Sau đại học, Bộ môn. Lâm sinh ... Đề xuất giải pháp kỹ thuật phát hiện cháy rừng ở Việt Nam. (4) Về tư ... đỉnh Tản Viên (1227m), đỉnh Ngọc Hoa (1131m), đỉnh Viên Nam (1081m) và.

Untitled - qtkd.dhlnvfu.edu.vn - Trường Đại học Lâm Nghiệp

Bài giảng tài chính doanh nghiệp được biên soạn với mục đích tổng hợp được những kiến thức ... Chương 7: Kế hoạch hóa và phân tích tài chính doanh nghiệp.

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH Không có lý luận cách ... - Viện Năng Lượng

lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh ... Hợp tác xã là "góp gạo thổi cơm chung" cho khỏi hao của, tốn công, lại có.

cách trình bày luận văn thạc sĩ vật lý - Viện Vật lý - Viện Hàn lâm ...

Tránh tẩy, xoá, sửa chữa trong luận văn. II. Cấu trúc của Luận văn. Trang bìa. -. Bìa chính (Theo mẫu). -. Bìa ...

của văn học trong các giáo trình lí luận văn ht - Tạp chí - Trường Đại ...

25 Tháng Mười Hai 2013 ... Gorki đã đề xuất quan niệm: “văn học là nhân học” thay cho các khái niệm “văn học quí tộc”, “văn học bình dân”. Đây là một quan niệm mới ...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Trường Đại học Kinh ...

pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên ... Trường hợp số ... -Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM.

quy định về hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp - Trường Đại học ...

21 Tháng 4 2016 ... SẮP XẾP THỨ TỰ KHI ĐÓNG LVTN VÀO BÌA CỨNG NHƯ SAU: Trang bìa. Tờ lót (giấy trắng). Trang bìa phụ. Nhiệm vụ Bài thi tốt nghiệp (sinh ...

giáo trình lý luận và phương pháp thể dục thể thao - Trường Đại học ...

Chỉ có thể đạt hiệu quả phát triển thể chất tốt nếu hiểu ra được và vận dụng, tác ... càng cao của TDTT đã đòi hỏi phải có những tư duy khoa học chặt chẽ, đồng ... Mấy chục năm gần đây, nhiều thành tựu dồn dập và sâu sắc của nhiều khoa ...

hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ - Trường Đại học Kinh tế - Luật

ngữ (Việt, Anh, Pháp,...). Các tài liệu nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC theo họ tên tác giả.

Tham luận về công tác giáo trình các môn toán của trường Đại học ...

1. Thực trạng công tác giáo trình các môn toán trường ĐH Bách khoa Hà Nội ... trong đó chủ yếu là các tài liệu dành cho giai đoạn đại cương (Giải tích 1-2-3, ...

quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật - Trường Đại ...

Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật. Tp. Hồ Chí ... Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này”. ... Tại Mục lục chỉ nêu tên các tiểu mục được đánh số đến 03 chữ số (ví dụ: 1.1.1; ... Phần mở đầu cần trình bày các nội dung được sắp xếp theo thứ tự và đánh số như.

hướng dẫn trình bày khóa luận/đồ án/luận văn/luận án - Sau đại học ...

24 Tháng Giêng 2013 ... Trang bìa phụ: nội dung ghi theo Mẫu 2, 4. 3. Trang Lời cảm ơn: viết ngắn gọn, thể hiện sự biết ơn của mình đối với những người đã giúp mình ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI, CẢI CÁCH VÀ CÁCH ...

phần nhận thức sâu hơn nữa về mối quan hệ giữa ba khái niệm đổi mới, cải cách ... thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, do đó biểu hiện về mặt ...

d. hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ; luận văn thạc ... - Sau Đại Học

VỀ BỐ CỤC. Số chương của mỗi Luận án tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau:.

D. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN ÁN TIẾN SĨ; LUẬN VĂN THẠC ...

Luận án đóng bìa cứng, in chữ nhũ. 2.1 SOẠN THẢO VĂN BẢN. Sử dụng kiểu chữ Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật ...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN/ ĐỒ ÁN/ TIỂU LUẬN/ BÁO CÁO

văn tốt nghiệp Khoa CNTT. Tất cả các bài tiểu luận, đồ án, báo cáo, luận văn Sinh viên thực hiện phải tuân thủ theo ... Một chủ đề được trình bày trên một slide.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN

3. III. MỘT SỐ GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƯƠNG. Tên đề tài: “Nội dung nghiên cứu của ... Lưu ý 1: Nếu người viết sử dụng biểu bảng từ tài liệu tiếng Việt, tác giả chỉ cần dịch ... http://lypham.net/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id= ...

QUY CÁCH CHUNG ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP I ...

ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. I. VỀ BỐ ... Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và ... không được duyệt để bảo vệ. ... 1 Trình bày nội dung (slide rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ, đúng giờ). 1.0.

QUY CÁCH CHUNG ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT ... - HaUI

Microsoft Word hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo ... “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) ... định của nhà trường, không có lỗi chính tả, ngắn gọn, mạch lạc, xúc tích ...).

nghiên cứu cách thức sử dụng suy luận tương tự vào dạy học ...

22 Tháng Mười Hai 2015 ... viên toán tại một số trường trung học phổ thông ở Đồng bằng sông Cửu ... và xem xét một mối quan hệ tương tự giữa nguồn ... Oxyz, ta có PT mặt phẳng. ... 2 G2. 4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Định lí: Trong ...