Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐHCNHN - VOER

Khái niệm khoá ngoài (Foreign Key) trong cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để biểu diễn mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Một hay một tập các cột trong ...

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐHCNHN - VOER - Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐHCNHN - VOER

Khái niệm khoá ngoài (Foreign Key) trong cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để biểu diễn mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Một hay một tập các cột trong ...

Giáo trình cơ sở dữ liệu - VOER

Ngôn ngữ đại số quan hệ (tiếp theo). 9. Ngôn ngữ truy ... học viên có một cái nhìn ban đầu về một cơ sở dữ liệu và một hệ quản trị CSDL. Trước hết chúng ta sẽ ...

giáo trình quản lý dự án - VOER

Các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT. Rất nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án ...

Giáo trình Quản trị học cơ bản - VOER

triển được nhiều kỹ thuật căn bản sử dụng cho sản xuất máy tính điện tử cá nhân, tuy ... Nhóm tư vấn Boston (Boston Consulting Group), một công ty tư vấn về quản trị đã ... thường xuyên thực hiện những công việc nhàm chán và đơn điệu.

Giáo trình môn quản trị học - VOER

Văn hoá của một tổ chức. 37. "Sự ảnh hưởng của văn hoá đến hoạt động quản trị tổ chức. " 38. Thông tin trong quản trị. 39. "Tài liệu tham khảo ". Tham gia đóng ...

Giáo trình quản lý nguồn nước - VOER

Một số vấn đề về chất lượng của nguồn nước ... Để sử dụng giáo trình một cách có hiệu quả, sinh viên cần dựa vào đề cương chi tiết ... 90% khối lượng cơ thể.

Giáo trình Tổng quan về Web-Portal - VOER

Cổng Web doanh nghiệp. Portal EIP (Corporate/Enterprise (Intranet) portals – EIP) là các portal được thiết kế dành cho các doanh nghiệp mong muốn xây dựng ...

Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường - VOER

Khan hiếm tài nguyên,dân số kinh tế và môi trường. 15. ... môn học đã phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển; những vấn đề cơ bản ... gỗ củi… như vậy tài nguyên là nguyên liệu và năng lượng đầu vào cho hệ thống kinh tế.

Giao trinh quan tri mang 20040218 - Tài liệu học tập

Bài 2: Cấu hình ISA Server 2000 cho phép một mạng nội bộ có thể truy cập, sử dụng ... Vậy tóm lại tên miền là (domain name) gì ? những tên gợi nhớ như.

giáo trình quản trị sản xuất điều hành - Tài Liệu Học Tập

Bài “Quản Trị Tồn Kho” sẽ giới thiệu 5 mô hình tồn kho rất thú vị để có thể ứng dụng trong các tình huống khác nhau nhằm đảm bảo sản xuất liên tục mà không bị ...

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức - Trung tâm Học liệu ...

Ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đảm bảo, cải tiến chất ...

giáo trình quản trị kinh doanh kháchsạn - Trung tâm Học liệu Thái ...

30 Tháng Mười Một 2018 ... kinh doanh khách sạn”, “Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống” trong các chương trình ... Khái niệm và đặc điểm về kinh doanh khách sạn.

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện ... - hcmute

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức ... Giáo trình công nghệ chế tạo máy / Hồ Viết Bình, Phan ... Lập trình LabVIEW/ Nguyễn Bá Hải. ... Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại/ Nguyễn Thanh.

1 Giáo trình Kế toán quản trị 2017 2 Tài liệu tham khảo Kế toán ...

Tài liệu tham khảo Tình huống và giải quyết tình huống thực tế trong. Kế toán Quản trị. 2014. 15 Tài liệu tham khảo Bài tập – Bài giải Nguyên lý kế toán. 2014.

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm ...

Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên sư phạm kỹ thuật/. Nguyễn Văn Tuấn ... tham khảo (kể cả giáo trình điện tử). Minh. 22. Công nghệ thủy lực và khí nén: Phần khí nén/ Lê Hiếu. Giang, Nguyễn Thị ... Giáo trình Điện tử cơ bản/ Trần Thu Hà, Trương Thị Bích ... Mạch điện/ Trần Tùng Giang, Lê Thị Thanh Hoàng. 2013. 60.

Quá trình đóng gói dữ liệu và tháo gói dữ liệu - VOER

Option-one option- kích thước tối đa của một segment. Data - giữ liệu của giao thức lớp trên. Quá trình thiết lập kết nối còn gọi là bắt tay 3 bước. Để ...

Cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ - VOER

Cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ. Bởi: Vien CNTT – DHQG Hanoi. Hệ thống cơ sở dữ liệu. Định nghĩa CSDL. Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng ...

giáo trình về lập trình hướng đối tượng - VOER

trong các hàm, chương trình có cấu trúc có thể làm giảm khả năng của một hàm này ... một vài hiệu chỉnh C được công bố rộng rãi trong quyển "The C ... {16: cout<<"Ho va ten:";17: cin.getline(HoTen,MAX_TEN);18: cout<<"Sinh vien hay.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng Thông tin Tư liệu Giáo trình, Bài ...

trực tuyến có thể và nên được cập nhật một cách định kỳ. 1. Khóa học ... hoặc file PDF, thì người dùng cần phải cài phần mềm MS Word hoặc Adobe Acrobat lên.

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C# - VOER

Do Visual Basic không thích hợp cho viết các ứng Web Server nên Microsoft tạo ra ASP ... runtime cho tất cả ngôn ngữ lập trình chung trong Visual Studio, và tham vọng của họ cung cấp cho ... Cả hai người này điều là những người nổi tiếng,.

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C - VOER

tính trên là nền tảng cơ bản cho những mã nguồn được quản lý chạy trên CLR. Do chú trọng đến bảo mật, ... Một ngôn ngữ khác rất mạnh và phổ biến là Java, giống như C và C# được phát triển dựa trên C. Nếu ... Bao gồm Python,. 87/471 ...

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - VOER

2. SQL. 3. Lưu trữ và cấu trúc tập tin. 3.1. Lưu trữ tệp tin. 3.2. Cấu trúc lưu trữ ... Trình biên dịch DML ( DML compiler ): dịch các lệnh DML trong một ngôn ... đó giao dịch Ti xuất hiẹn trước giao dịch Tk . Lý dota chọn Validation(Ti) như tem thời.

Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo - Học viện Ngoại giao

Dương Văn Quảng. 2000. CTQG. 1000 cuốn. 7. GT một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại giao,Tập 3. TS.Nguyễn Phương Bình. 2002. CTQG. 400 cuốn. 8.

giáo trình giáo dục quốc phòng - Tài Liệu Học Tập

Đối tượng nghiên cứu của môn học bao gồm đường lối quân sự của Đảng, công ... Việc nghiên cứu môn học GDQP-AN đòi hỏi phải nắm vững cơ sở phương pháp ... quốc phòng ; tăng cường tham quan thực tế, viết thu hoạch, tiểu luận ; tăng ... Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học bao gồm kiến thức khoa học xã hội ...

Giáo trình vi xử lý - VOER

8086 có bus địa chỉ 20 bit, bus dữ liệu 16 bit, 3 chân nguồn và 17 chân dùng cho các chức năng điều khiển. Tuy nhiên, ta có thể dùng kỹ thuật ghép kênh thời gian ...

Giáo trình của ITI-VNU - VOER

TCP/IP là một bộ gao thức (bao gồm nhiều giao thức) hỗ trợ việc truyền thông giữa các máy tính hoặc ... con(Subnetwork) và được thực hiện đánh địa chỉ khá linh hoạt. ... Trên mỗi host trong mạng (máy tính) phải được cấu hình để sử ... DHCP server có thể cấp phát cho các host các tham số sau: Địa chỉa IP, mặt nạ mạng.

Giáo trình môn Nấm học - VOER

Hầu hết các loài nấm mốc không cần ánh sáng trong quá trình sinh trưởng. ... Bào tử tản (Thallospores): trong nhiều loài nấm men và nấm mốc có hình thức sinh ... tiếng là chao đỏ, trong nước ngâm chao này có chứa ang-kak (xem Bảng 8.1).

Giáo trình PDF - VOER

Thiết kế đúc. 1.3. Công nghệ ... Phương pháp sản xuất đúc được phân loại tuỳ thuộc vào loại khuôn mẫu, phương pháp làm khuôn .vv… ? ... vật liệu chế tạo chi tiết, hình dung cả vị trí làm việc của chi tiết đó trong thiết bị, yêu cầu chịu lực … ?

Quy trình quản lý tài liệu của Hệ thống Quản lý Chất lượng ... - MIC

QUY TRÌNH. QUẢN LÝ TÀI. LIỆU. Mã số: QT.HT.01. Ngày ban hành: 6 / /2011 ... các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: ...

Quy trình quản lý tài liệu của Hệ thống Quản lý Chất lượng - QT.HT.01

TRUYỀN THÔNG. QUY TRÌNH. QUẢN LÝ TÀI. LIỆU. Mã số: QT.HT.01. Ngày ban hành: 6 / /2011. Lần ban hành: 0. NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu Xô ...

giao trinh cau truc du lieu - Tài Liệu Học Tập

[6] Ngô Trung Việt, “Ngôn ngữ lập trình C và C Bài giảng- Bài tập – Lời giải ... Bài toán tô màu cho đồ thị không có giải thuật tốt để tìm lời giải tối ưu, tức là, ...

Giáo trình MathCad - VOER

2. Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001i. 3. MathCad với đại số và số học. 4. Véc tơ và ma ... Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl N (hoặc Alt F N). • Trên ... Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( ( ). ? ... Căn bậc hai.

Giáo trình điện tử cơ bản - VOER

Đó chính là dòng chuyển dời của các electron qua các dây dẫn và các linh kiện điện tử. Chúng ta có thể hình dung sự chuyển dời của các electron này tương tự ...

Giáo trình thông gió và xử lý khí - VOER

Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước. 8. Thông gió. 9. Tiêu âm và lọc bụi ... Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng quạt.

Giáo trình enzyme - VOER

Chúng có trong hầu hết các loại tế bào của cơ thể sống. Chính do những tác nhân xúc tác có nguồn gốc sinh học nên enzyme còn được gọi là các chất xúc tác ...

Giáo trình DreamWeaver 8 - VOER

Khi xem trong Trình Duyệt ( Browser ) cũng giống như thế . Gọi là : What You See Is You Get .Là nơi bạn thao tác thực hiện thiết kế Trang Web . Bạn có thể xem ...